Naujienos

Svečiavosi Kultūros ministrė

Rugpjučio 10 d., ketvirtadienį rajone lankėsi Kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonnson, kurios pagrindinis tikslas buvo aplankyti Paežerių dvaro sodybą, kuriai šiais metais suteiktas mažosios kultūros sostinės statusas.
Džiaugiamės, kad ministrė apsilankė ir mūsų bibliotekoje, kuri niekaip nesulaukia renovacijos. Supažindinome ministrę su sunkia esama bibliotekos situacija, kuri yra didžiausia skriauda skaitytojams, visiems bibliotekos paslaugų vartotojams.

Skaityti daugiau...

„Vasaros skaitymo iššūkis“ mūsų bibliotekoje

Tū-tūūū! „Skaitymo iššūkio“ traukinukas lekia per Lietuvą... Juo važiuoja daugiau kaip 11 tūkst. keleivių. 99 jau pasiekė tikslą, 43 iš jų tęsia kelionę toliau. Daugiausia tarp keliauninkų skaitytojų iš Jonavos, Vilkaviškio ir Molėtų rajonų savivaldybių bibliotekų. Kelionėje dažniausiai skaitomos V. Račicko, K. Kasparavičiaus, L. Carroll, A. Lindgren, Knister ir kt. knygos. Šok į traukinį ir TU! #skaitymoiššūkis #vasarasuknyga
Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus 73 skaitytojai priėmė „Vasaros skaitymo iššūkį“. Jau yra aštuoni dalyviai, įveikę visas skaitymo užduotis - tai: Augustas Batulevičius, Andrėja Radžvilaitė, Elinga Raginytė, Asmera Bulonaitė, Paulina Dobiliauskaitė, Ieva Sartaitytė, Samanta Sažanytė ir Kamilė Rakauskaitė.
Daugiau informacijos apie „Vasaros skaitymo iššūkį“ galite rasti:
http://www.savb.lt

Alvina Radžvilienė
Vilkaviškio viešosios bibliotekos
Vaikų literatūros skyriaus vedėja

Paroda „Tautiškos giesmės kelias į tautą“

Vilkaviškio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje veikia dokumentų paroda „Tautiškos giesmės kelias į tautą“, skirta dr. Vinco Kudirkos mirties ir jo sukurtos „Tautiškos giesmės“ 115-osioms metinėms bei dr. Vinco Kudirkos paminklo Kudirkos Naumiestyje 80-mečiui paminėti.
Parodoje pristatoma „Tautiškos giesmės“ gimtinė Vladislavovas (dabar - Kudirkos Naumiestis), kur ji buvo sukurta, ir kelias į Tilžę (dabar - Sovetskas, Rusijos Federacija), kur pasirodė pirmosios jos publikacijos. Parodoje pasakojama, kaip giesmė įsišaknijo mūsų tautoje, kaip jos priesakai buvo įprasminti atvirukuose, pirmosiose plokštelėse, bareljefuose su „Tautiškos giesmės“ žodžiais. Taip pat eksponuojami ir pašto ženklai bei vokai, plakatai, fotografijose užfiksuoti paminklai su himno žodžiais. Parodą kūrė Vilniaus zanavykų bendrijos narys Romas Treideris ir Lietuvos nacionalinis muziejus. Paroda bibliotekoje veiks iki rugsėjo mėn. Kviečiame apsilankyti.

Dovanos iš tolimosios Čikagos

Vilkaviškio viešosios bibliotekos kolektyvas nuoširdžiai dėkoja mūsų mielai kraštietei Magdalenai Birutei Stankūnienei. Biblioteką pasiekė kruopščiai surinkta M.B. Stankūnienės leidinių kolekcija, puoštas išeivijos leidžiamo laikraščio „Draugas“ numerių, kuriuose gausu straipsnių apie mūsų kraštietį K.Bradūną ir jo metams skirtus renginius.
Dėkojame gerbiamai dailininkei už tai, kad visuomet prisimena savo gimtąjį Vilkaviškį, kad mintimis ir širdimi yra su mumis ir dalinasi savo sukauptu kūrybiniu palikimu, linkime sveikatos, artimųjų šilumos ir neblėstančio noro kurti.