1918 m. vasario 16-oji - ypač svarbi Lietuvos istorijos data, skelbianti naujos, nepriklausomos, valstybės pradžią.
1928 m. Vilkaviškio apskrities savivaldybė įsteigė Nepriklausomybės skaityklą. Ši data laikoma Vilkaviškio viešosios bibliotekos istorijos pradžia.
1918 m. lapkričio 15 d. Vilkaviškyje pradėjo veikti katalikiškosios „Žiburio“ draugijos gimnazija.
Garbingos sukaktys - tai ne tik priežastis iškilmingai jas paminėti, bet ir paskata susimąstyti apie praeities svarbą dabarčiai ir ateičiai: ką pavyko nuveikti ir kokius tikslus keliame sau žengdami kitą žingsnį.

Naujienos

Interneto savaitė Vilkaviškio bibliotekoje

2018 m. kovo 19-25 d. Lietuvoje vyksta ES iniciatyva „All Digital Week“, kuri yra iki šiol vykusios „Interneto savaitės“ (angl. Get Online Week) tęsinys. Kaip ir kiekvienais metais, Lietuvoje šią akciją koordinuoja asociacija „Langas į ateitį“.

Vilkaviškio viešojoje bibliotekoje šios savaitės metu:

Skaitytojų aptarnavimo skyriuje:
1.    Lankytojai bus mokomi rezervuoti ir prasitęsti dokumentus elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis;
2.    Lankytojai bus mokomi atlikti paiešką elektroniniame bibliotekos kataloge;
3.    Vartotojai supažindinami su „Vyturio“ leidyklos lietuviškų skaitmeninių knygų biblioteka.

Skaityti daugiau...

Lietuviškumo kontrabanda Vilkaviškio bibliotekoje

Knygnešio diena, minima kovo 16 d., niekada netaps tarptautine diena, nes niekur daugiau pasaulyje knygnešystė nėra pažįstama. Tai - 2004 metais UNESCO unikaliu pripažintas reiškinys, giliai suvokiamas ir gerbiamas tik Lietuvoje.
Vilkaviškio kraštas pagrįstai gali didžiuotis savo indėliu į lietuviško žodžio saugojimą. Įvairiais būdais - darbu, lėšomis, iniciatyvomis, pasiaukojimu prie lietuviškos spaudos sklaidos Vilkaviškio krašte prisidėjo daugiau nei 350 žmonių.
Vienas iš jų, skulptorius Petras Rimša, sukūrė ir daraktorinės mokyklos simboliu tapusią skulptūrą „Lietuvos mokykla 1864-1904 m.“ Skulptoriaus brolis knygnešys Juozas Rimša atsiminimuose pasakoja, kad „1881 m. tėtė vėlai vakare parkeliavęs parvežė lauktuvių du elementorius: vieną man, antrą sesutei Magdutei. Elementorius buvo parašytas kunigo Brundzos iš Talkiškių kaimo (Paežerių valstč.). Lauktuvėmis labai nudžiugome. Mamą apsėdome iš abiejų šonų. Ji, ratelį sukdama, mokė mane ir seserį. 1886 m. mokytojas A. Kilna liepė atsinešti maldaknygę „Aukso altorių“, iš kurios mokė skaityti ir lietuviškai lentelėje su gripeliu rašyti“. Taigi, žvelgdami į šią įspūdingą skulptūrą matome savo kraštiečius ir gyvo kasdienio gyvenimo sceną.

Skaityti daugiau...

Kviečiame aplankyti parodą

Vilkaviškio viešojoje bibliotekoje kovo 20-30 dienomis veiks Vytauto Mačiulaičio fotografijų paroda „Laisvės kovų takais". Paroda skirta Lietuvos valstybės Nepriklausomybės šimtmečio jubiliejui. Tai - autoriaus padėka kovojusiems už laisvę, kuria mes šiandien galime džiaugtis ir didžiuotis.

Skaitymo ir susitikimo vieta - biblioteka

Paauglių Knygos bičiulių klubo narių susitikimas vyks kovo 9 d.(penktadienį) 16.00 val. Vilkaviškio viešojoje bibliotekoje Vaikų literatūros skyriuje.

• Pristatysime perskaitytą knygą.
• Klausysimės klubo narės Skaistės kūrybos skaitymų.
• Pasitikrinsime žinias apie Lietuvos spaudos draudimo laikotarpį. Spręsime kryžiažodį.

Kviečiame dalyvauti!