Naujienos

„Po svyrančiais gluosniais tėvynė alsuoja“

Pasaulis toks gražus, o aš tokia mažytė
Gyvenimo harmonijoj dulkelė pamesta.
Vaikystė vėjais nulėkė - negrįžta
Laiko šešėliuose suverpus savo svajones.

L. Treikauskaitė - Kerševičienė  
„Širdies sparnai“

Spalio 12-osios popietę Vilkaviškio viešojoje bibliotekoje vyko susitikimas su mūsų kraštiete, knygų „Po verkiančiais gluosniais“ bei „Gyvenimo spalvos“ autore - Levute Treikauskaite - Kerševičiene. Į renginį „Po svyrančiais gluosniais tėvynė alsuoja“ susirinko gausus poetės artimųjų, pažįstamų bei gerbėjų būrys. Bibliotekos skaitytojų aptarnavimo skyriaus darbuotoja Jūratė Drunienė pristatė antrąją Levutės Treikauskaitės - Kerševičienės knygą „Po verkiančiais gluosniais“.

Skaityti daugiau...

#DisleksijosPažinimoSavaitė2021, #GoRedForDyslexia

Į Disleksijos Pažinimo Savaitę aktyviai įsijungė Vilkaviškio viešoji biblioteka ir mažieji bibliotekos draugai - Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ ugdytiniai!

Apdovanoti skaitymo skatinimo akcijos „Vasara su knyga“ dalyviai

Vasara - ypatingas metas. Jos metu galima patirti daug smagių akimirkų, nuotykių ne tik atostogaujant, keliaujant, bet ir skaitant knygas bei dalyvaujant vasaros skaitymo iššūkyje „Vasara su knyga“.
Šio gražaus šeštojo projekto sumanytojai - Lietuvos apskričių viešosios bibliotekos ir Lietuvos aklųjų draugijos biblioteka ir jo populiarumas auga kasmet. Šiame iššūkyje per visą Lietuvą buvo perskaityta 105 829 knygos, t.y. beveik 10 000 knygų daugiau nei praėjusiais metais. Dalyvavusiųjų buvo 24 127, o iš viso iššūkį įveikė 17 221 gyventojų.
Šiame vasaros skaitymo iššūkyje sėkmingai dalyvavo ir Vilkaviškio viešosios bibliotekos bei filialų skaitytojai: iššūkyje užsiregistravo 387 asmenys, visas penkias užduotis įveikė 259 skaitytojai. Per tris šios vasaros mėnesius perskaityta 1570 egzempliorių įvairiausių knygų. Daug sužinota, išmokta bei prasmingai praleistas vasaros laikas.

Skaityti daugiau...

Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos visuotinis narių susirinkimas

Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje spalio 7 d. vyko savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos visuotinis narių susirinkimas. Renginyje dalyvavo LR Kultūros ministras S. Kairys, LR Seimo kultūros komiteto pirmininkas V. Juozapaitis, LSA atstovas J. Mickus, Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos gen. direktorius prof. dr. R. Gudauskas, Bibliotekų tarybos pirmininkė E. Banionytė, LBD pirmininkė J. Steponaitienė, EIFL viešųjų bibliotekų Inovacijų programos vadovė R. Petuchovaitė ir kt. Renginio metu diskutuota bei įžvalgomis pasidalinta apie bibliotekų kaip socialinio gyvenimo dėmens situaciją, problemas, perspektyvas, ateities gaires. Bibliotekos sulaukė daug gražių žodžių, pagyrimų, kad šis kultūros lauko sektorius sėkmingai susidoroja ne tik su pandemijos iššūkiais, bet drąsiai, inovatyviai dirba kasdien. Viso renginio, diskusijų metų dar kartą patvirtinta nuostata, kad kiek mūsų gyvenime yra kultūros, tiek yra ir valstybės.

Skaityti daugiau...