Naujienos

Žibintų paroda - konkursas Kybartų bibliotekoje

Vasario 14 d. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos stadione vyko minėjimas, po jo Vasario 16-osios ir Nepriklausomybės gatvėse - vienybės akcija Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti „Sustok už nepriklausomybę“. Joje dalyvavo šventės svečiai, ugdymo įstaigos ir jų auklėtiniai, kultūros centro, bibliotekos, seniūnijos darbuotojai, bendruomenės atstovai bei pavieniai gyventojai.
Švietimo įstaigų ugdytiniai akcijai pagamino žibintus, kuriais, sustoję gyva grandine, simboliškai „nušvietė“ minėtas gatves. Po akcijos žibintai eksponuojami parodoje Kybartų bibliotekoje, kur lankytojai iki Kovo 11-osios gali pasigrožėti išradingai vaikų rankomis pagamintais žibintais ir balsuodami išrinkti gražiausią.

Skaityti daugiau...

Skelbiamos 2019-ųjų Metų knygos

Jau penkioliktąjį kartą skelbiami akcijos „Metų knygos rinkimai“ nugalėtojai. 2019 m. skaitytojų mėgstamiausiomis tapo šios knygos: suaugusiųjų prozos kategorijoje - Marijaus Gailiaus „Oro“ (leidykla „Odilė“), poezijos kategorijoje - Vytauto Kazielos eilėraščių knyga „Alyvmedžiai“ (leidykla „Kauko laiptai“), knygų vaikams kategorijoje - Ignės Zarambaitės knyga „Stebuklingi senelio batai“, kurią iliustravo Vanda Padimanskaitė (išleido Labdaros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“) ir knygų paaugliams kategorijoje - Ilonos Ežerinytės apysaka „Skiriama Rivai“ (leidykla „Dominicus Lituanus“).
Balsuoti už ekspertų atrinktas knygas buvo galima „Metų knygos rinkimų“ interneto svetainėje, taip pat siųsti laiškus elektroniniu ir paprastu paštu. Šiemet už Metų knygas balsavo beveik 5000 daugiau skaitytojų nei pernai - iš viso 25 882.

Skaityti daugiau...

Kvietimas prisijungti

Jungiamės ir mes prie renginių ciklo „Vilkaviškis: laisvės vėjo greitis 30 M/s“.
Visus visus kviečiame į „Laisvės vėjo“ malūnėlių gaminimo ir puošimo kūrybines dirbtuves, kurios vyks vasario 28 dieną 10.00 val. ir kovo 6 dieną 11.00 val. Vilkaviškio viešojoje bibliotekoje.

Alvina Radžvilienė
„Laisvės vėjo“ ambasadorė

Bibliotekoje lankėsi ateitininkai

Vasario 20 dieną bibliotekoje lankėsi Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos ateitininkų kuopa, kuriai vadovauja tikybos mokytoja Zita Motūzienė.
Ateitininkai - lietuviška katalikiša jaunimo organizacija, įkurta 1911 m. Į ją priimami mokiniai, studentai, nariais laikomi ir mokslus baigę organizacijos nariai (sendraugiai).
Vilkaviškyje ateitininkai atsikūrė 1989 metais kovo mėn. 1990 m. 08.28 d. davė įžodį studentai studijuojantys aukštosiose mokyklose.
Vėliau veikla nutrūko. Priežastis kūrė šeimas ar pasirinko dvasininkų kelią. Mokinių iniciatyva buvo atkurta Karaliaus Mindaugo kuopa, kurią sudaro ateitininkai kandidatai (kurie ketina tapti ateitininkais ir duoti įžodį) ir ateitininkų draugai, kurie jungiasi į veiklas su ateitininkais kandidatais.

Skaityti daugiau...