Bibliotekos istorija

Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos istorija siekia 1928 metus, kai Vilkaviškio apskrities savivaldybė įsteigė skaityklą ir pavadino Nepriklausomybės skaitykla, panaikinta 1932 m. liepos 1 d. 1935 m. Vilkaviškyje, remiantis 1919 m. gruodžio 20 d. Lietuvos ministro pirmininko ir švietimo ministro įsakymu dėl Centrinio valstybės knygyno steigimo, įsteigtas centrinis knygynas, atlikęs viešosios bibliotekos funkcijas. 1950 m., pasikeitus administraciniam-teritoriniam padalinimui, ji tapo rajonine, išlaikoma iš rajono biudžeto. Buvo aptarnaujama 12 kilnojamų bibliotekėlių. 1976-1977 m. bibliotekos sujungtos į centralizuotą bibliotekų sistemą. Rajoninė biblioteka tapo centrine su 43 filialais, o 1978 m. ji įsikėlė į buvusį Vilkaviškio „Žiburio“ gimnazijos pastatą. 1979 m. spalio 1 d. įvyko bibliotekos atidarymo šventė naujose patalpose. 1995 m. spalio 15 d. Centrinė biblioteka pakeitė pavadinimą - ji tapo Vilkaviškio Viešąja biblioteka.

Dabar Vilkaviškio rajone veikia 32 bibliotekos: viešoji biblioteka, 2 miestų filialai Kybartuose ir Virbalyje, kaimo vietovėse gyventojus aptarnauja 29 filialai ir 3 knygų išdavimo punktai. Viešojoje bibliotekoje veikia šie skyriai: skaitytojų aptarnavimo, bibliografijos ir informacijos, vaikų literatūros, spaudinių komplektavimo ir tvarkymo.

Rajono viešosios bibliotekos sistemoje yra apie 259 tūkst. leidinių, iš jų viešojoje (centrinėje) virš 51 tūkst. Saugomos vertingos autografuotų ir retų knygų kolekcijos, laikraščių „Santaka“ ir „Dobilas“ archyvai, kraštotyrinis fondas.