Veiklos sritys

 

Skaitytojų aptarnavimo skyrius

 • 34 tūkst. universalaus pobūdžio dokumentų fondas, garsinės knygos.
 • 11 tūkst. vertingų dokumentų saugyklos fondas, skirtas naudotis skaitykloje.
 • Virš 50 pavadinimų laikraščių, žurnalų ir jų priedų periodikos skaitykla.
 • Elektroninis katalogas.
 • Išduoda spaudinius į namus. LIBIS bilietas.
 • Atsako į skaitytojų užklausas.
 • Pristato spaudinius į namus neįgaliems ir senyvo amžiaus žmonėms.
 • Konsultuoja ir padeda naudotis informacijos paieškos priemonėmis.
 • Užsako dokumentus per tarpbibliotekinį abonementą (TBA) iš kitų Lietuvos bibliotekų fondų.
 • Rengia spaudinių parodas, literatūrinius renginius.

 

 Bibliografijos ir informacijos skyrius

 • 3700 informacinių dokumentų: enciklopedijų, žodynų, žinynų, CD fondas.
 • 750 kraštotyros dokumentų fondas: kraštotyros darbų, teminių segtuvų apie Vilkaviškio rajoną, jo žmones, kraštotyros kartoteka, rajono laikraštis nuo 1951m.
 • EBSCO įvairių sričių mokslinių straipsnių bazė užsienio kalba, muzikos duomenų bazė Naxos Music Library, mokslinių duomenų bazė Credo Online Reference Service, LIBIS periodinių leidinių duomenų bazė ir paieška jose.
 • Anglų, vokiečių, ispanų, prancūzų kalbų pamokos CD.
 • Atsakymai į užklausas, konsultacijos informacijos paieškos klausimais.
 • Bibliografinės pamokos vyresnių klasių moksleiviams.
 • Interneto skaitykla suaugusiems.
 • Informacinių leidinių skaitykla.
 • Kopijavimo, spausdinimo ir skenavimo paslaugos, informacijos įrašymas į informacines laikmenas.
 • Parodos, literatūriniai vakarai, susitikimai, knygų pristatymai ir kt. renginiai.