Biudžeto suvestinė

 

2020 m. finansinė ataskaita pdficon

2020 m. IV ketvirtis

Biudžeto vykdymo ataskaitos pdficon

 

2020 m. III ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita pdficon
Veiklos rezultatų ataskaita pdficon
Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas pdficon
Finansavimo sumos 4 priedas pdficon
Biudžeto vykdymo ataskaitos pdficon

 

2020 m. II ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita pdficon
Veiklos rezultatų ataskaita pdficon
Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas pdficon
Finansavimo sumos 4 priedas pdficon
Biudžeto vykdymo ataskaitos pdficon

 

2020 m. I ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita pdficon
Veiklos rezultatų ataskaita pdficon
Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas pdficon
Finansavimo sumos 4 priedas pdficon
Biudžeto vykdymo ataskaitos pdficon

 


 

2019 m. finansinė ataskaita pdficon

 2019 m. I pusmetis

Finansinės būklės ataskaita pdficon
Veiklos rezultatų ataskaita pdficon
Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas pdficon
Finansavimo sumos 4 priedas pdficon

 

2019 m. III ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita pdficon
Veiklos rezultatų ataskaita pdficon
Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas pdficon
Finansavimo sumos 4 priedas pdficon

 


 

2018 m. finansinė ataskaita pdficon

2018 m. I pusmetis

Finansinės būklės ataskaita  pdficon
Veiklos rezultatų ataskaita pdficon
Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas pdficon
Finansavimo sumos 4 priedas pdficon

 

2018 m. III ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita pdficon
Veiklos rezultatų ataskaita pdficon
Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas pdficon
Finansavimo sumos 4 priedas pdficon

 


 

2017 m. finansinė ataskaita pdficon

2017 m. I pusmetis

Finansinės būklės ataskaita  pdficon
Veiklos rezultatų ataskaita pdficon
Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas pdficon
Finansavimo sumos 4 priedas pdficon

 

2017 m. III ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita  pdficon
Veiklos rezultatų ataskaita pdficon
Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas pdficon
Finansavimo sumos 4 priedas pdficon

 


 

2016 m. finansinė ataskaita pdficon

2016 m. I pusmetis

Finansinės būklės ataskaita  pdficon
Veiklos rezultatų ataskaita  pdficon
Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas  pdficon
Finansavimo sumos 4 priedas  pdficon

 

 2016 m. III ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita  pdficon
Veiklos rezultatų ataskaita pdficon
Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas pdficon
Finansavimo sumos 4 priedas pdficon

 


 

 2015 m. finansinė ataskaita pdficon

 


 

2014 m. finansinė ataskaita pdficon

 


 

 2013 m. finansinė ataskaita pdficon

 


 

 2012 m. finansinė ataskaita pdficon