Stovyklos „Šimtas knygų vaikams ir Lietuvai“ dienoraštis

Vilkaviškio viešoji biblioteka šiemet antrą kartą dalyvavo „Vaikų socializacijos rėmimo konkurse“, kurį patvirtino rajono savivaldybė ir skyrė lėšų programoms įgyvendinti. Stovykla veikė birželio 18-28 dienomis ir kvietė registruotis 7-12 metų vaikus. Stovyklos tikslas buvo supažindinti vaikus su geriausia lietuvių literatūra vaikams. Iš specialiai tam išleisto leidinio „Šimtas knygų vaikams ir Lietuvai“ atrinkome aštuonis rašytojus ir jų kūrinius, pagal kuriuos suruošėme įvairias veiklas: garsinius skaitymus, rašytojų gyvenimo ir kūrybos apžvalgas, kūrėme knygų personažus, įvairios veiklos vyko kūrybinėse dirbtuvėlėse, vedėme įvairias edukacijas pagal tos dienos temas. Dienas pradėdavome linksmomis mankštomis, o baigdavome įvairiais žaidimais lauke.

Pirmąją stovyklos dieną (birželio 18) vaikams pristatėme stovyklos veiklas, pravedėme saugaus elgesio instruktažą, paaiškinome elgesio taisykles. Jaunosios stovyklautojos Andrėja ir Marta pravedė nuotaikingą rytinę mankštą. Žaidėme susipažinimo žaidimą, rašėme palinkėjimus bibliotekai. Vyko garsinis skaitymas iš Vytauto Petkevičiaus knygos „Sieksnis Sprindžio vaikas“, pažintis su matų sistema, bibliotekos daiktų matavimas. Stovyklautojai spalvotomis kreidelėmis piešė savo komandos herbą ir galvojo pavadinimą. Išradingai herbus nupiešė ir pavadinimus sugalvojo keturios komandos: „Taikos“, „Armija“, „Lietuvaičiai“, „Anglijos žvaigždės“.

Birželio 19 dieną visi drauge pasimankštinome ir įsitraukėme į dienos veiklas. Vyko pažintis su Antano Vaičiulaičio gyvenimu ir kūryba. Stovyklos dalyviai įsitraukė į garsinį pasakos „Žiežirbės ragana“ skaitymą. Vyko kūrybinės dirbtuvės - personažo iš pasakos „Žiežirbės ragana“ kūrimas iš plastilino. Visiems labai patiko meniškas užsiėmimas - veidų dažymas. Lauke vaikus pakvietėme žaisti žaidimą „Raganos vartai“.

Birželio 20 dieną stovyklautojus supažindinome su Kęstučio Kasparavičiaus kūryba, garsiai skaitėme iš knygos „Dingęs paveikslas“, po to vaikai pasirinktą personažą iš patikusios Kęstučio Kasparavičiaus knygelės tapė ant molbertų. Biblioteka trumpam pavirto „jaunųjų detektyvų“ apieškoma vietove, stovyklautojams reikėjo surasti dingusį paveikslą „Sapnų katytė“ pagal specialias nuorodas.

Birželio 21 dieną vaikai sužinojo apie Anzelmo Matučio gyvenimą ir kūrybą, vyko knygos „Girios televizorius“ pristatymas ir garsinis skaitymas. Vaikus pakvietėme į kūrybinę veiklą „Jaunieji korespondentai“: reportažų kūrimas pagal temas iš girios gyvenimo. Penkioms komandoms buvo pateikta užduotis pagal narių vardų raides sugalvoti savo pavadinimą. Visoms komandoms atiteko po skirtingą užduotį: komanda „Giltinė“ gamtinėmis medžiagomis papuošė „televizorių“, komanda „Armija“ turėjo sukurti reportažą apie medžius, komanda „Kardas“ kūrė pasakojimą apie žuvis, komanda pavadinimu „Lapės“ kūrė reportažą apie paukščius, o komandos „Deimantinės“ narės pristatė miško gyvūnus.

Birželio 22 dieną vaikus supažindinome su Žemaitės gyvenimu ir knyga „Kaip Jonelis raides pažino“, vyko garsinis skaitymas. Stovyklautojai dalyvavo estafetėje „Abėcėlė“, gamino savo vardo pirmąją raidę iš modelino. Žaidė komandinį žaidimą - estafetę „Abėcėlė“, kur visi pasitikrino žinias, ar moka teisingai ir greitai parašyti lietuvišką abėcėlę. Keliavome į Vilkaviškio „Olimpijos“ spaustuvę, kur sužinojome kaip spausdinami laikraščiai, kaip veikia įvairūs įrenginiai.

Birželio 25 dieną šaunieji stovyklautojai sužinojo apie Aloyzo Každailio gyvenimą ir jo parašytas knygas, jo nuopelnus, įkuriant ir vadovaujant Lietuvos jūrų muziejui. Žiūrėjo nuotaikingą animacinį filmuką „Kateriukas“. Kūrybinėse dirbtuvėse pagal Aloyzo Každailio knygą „Laivai ir jūrininkai“ vaikai iš popieriaus lankstė laivelius ir garlaivius, žaidė žaidimą „Laivų mūšis“, vyko pažintis su Vilkaviškio tiltais „Visi tiltai veda į biblioteką“.

Birželio 26 dieną išvykoje į Jono Basanavičiaus gimtinę Ožkabaliuose stovyklautojai aplankė „Lietuvos šimtmečio ąžuolyno“ parką, sprendė užduotis „Kai žemę puošia ąžuolai“: pagal užduočių sąsiuvinį „Pažįstu ir mokausi Jono Basanavičiaus gimtinėje“, savo žinias apie Joną Basanavičių pasitikrino protmūšyje, buvo pavaišinti bulvių plokštainiu ir žolelių arbata.

Birželio 27 dieną vaikai dalyvavo garsiniame skaityme iš Vytautės Žilinskaitės knygos „Melagių pilis“. Atliko užduotis kūrybinėje laboratorijoje „Kuriu melų istoriją“, žaidė melų žaidimą „Melų grandinėlė“, iš pateiktų įvairių priemonių gamino pilį.

Birželio 28 dieną bibliotekos savanorės pravedė viktoriną apie knygas, vyko veiklų apibendrinimas, žiūrėjome skaidres „Šimtas knygų vaikams ir Lietuvai“ stovyklos akimirkų kaleidoskopą, įsivertinome savo nuotaikas buvimo drauge metu. Žaidimų popietėje lauke žaidėme žaimą „Žandarai ir knygnešiai“. Stovyklos kulminacijoje visi dalyviai gavo diplomus ir balionus, bibliotekos savanorės Paulina Dobiliauskaitė ir Viktorija Raginytė - padėkos raštus ir dovanėles. Vaikai kupini žinių ir įspūdžių, įsigiję naujų draugų ir pažinę biblioteką kitaip, išsiskirstė į namus, atsisveikinome iki kitų metų vasaros stovyklos.

Alvina Radžvilienė
Vilkaviškio viešosios bibliotekos
Vaikų literatūros skyriaus vedėja