Paroda Vilkaviškio „Žiburio“ gimnazijai - 95

Neatsitiktinai šios parodos pavadinimui parinkti kraštiečio poeto Kazio Bradūno eilėraščio žodžiai - „Ties ta gimnazija šviesia...“. Senos gimnazijos pastato sienos atmena daugelio garsių auklėtinių žingsnių aidą. Čia 1928-aisiais metais skambiai paminėtas pirmasis gimnazijos jubiliejus, kuriame apsilankė daugybė garbingų svečių. Per visą gimnazijos egzistavimo laikotarpį jai vadovavo dvylika direktorių, dirbo atsidavę mokytojai, kurie, remiantis tarpukario spaudos liudijimais, ne tik mokė gimnazistus, bet ir rūpinosi savo kvalifikacijos kėlimu, rašė ir leido vadovėlius. Viena iš garsių gimnazijos mokinių, o vėliau - ir mokytojų, buvo Petronėlė Orintaitė. Mokymasis gimnazijoje turėjo įtakos poetų Kazio Bradūno, Salomėjos Nėries, Juozo Tysliavos, Salio Šemerio, rašytojo Antano Vaičiulaičio, pirmosios Lietuvos lakūnės Antaninos Liorentaitės, kalbininko Juozo Senkaus, kunigo Kazimiero Senkaus, karininko Vytauto Bulvičiaus ir daugelio kitų gyvenimo keliui. Šviesios jų asmenybės neleidžia užmiršti apie garsią gimnazijos praeitį.