Poezijos pavasaris 2017 m.

2017-ųjų metų Poezijos pavasario parodos akcentas - tai 100-osios kraštiečio, Salomėjos Nėries literatūrinės premijos laureato, Kazio Bradūno gimimo metinės. Jo žodžiai tapo parodos pavadinimu: „Tą žodį kaip gyvybę brangų šaukiu eilėraščio vardu“. 2017-aisiais minėti Tautinio kostiumo metai atsispindėjo spalvinguose raštuose, papuošusiuose parodos stendus.