Vilkaviškio viešoji biblioteka skelbia konkursą skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėjos pareigoms užimti

Pareiginės algos koeficientas – 15,6
Pagrindinės funkcijos: organizuoti viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo skyriaus veiklos planavimą ir atskaitomybę, veiklos analizes, rengti dokumentus skyriaus funkcijoms atlikti ir gerinti, teikti metodinę pagalbą filialams skaitytojų aptarnavimo LIBIS SAP klausimais, dalyvauti įstaigos plėtros procesuose.

Specialieji reikalavimai: aukštasis bibliotekinis išsilavinimas ir 5 metų bibliotekinio darbo patirtis, žinoti bibliotekininkystės teorijos pagrindus, vystymosi kryptis ir pagrindinius uždavinius, norminių dokumentų, reglamentuojančių bibliotekos veiklą reikalavimus; viešosios bibliotekos veiklos strategiją ir pagrindinius uždavinius, planavimo, analizės ir metodinio darbo principus; naujų informacinių technologijų, LIBIS PĮ diegimo ir naudojimo principus; mokėti dirbti MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Exsplorer, Front Page kompiuterio programomis, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, bibliotekų veiklą reglamentuojančius teisės aktus, Dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, Raštvedybos pagrindus; sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.
Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse (Viešosios bibliotekos direktoriaus vardu).
  2. Asmenybės tapatybę, pilietybę ir amžių patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas.
  3. Darbo patirtį patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas.
  4. Gyvenimo aprašymą (CV).
  5. Savo privalumų sąrašą, nurodant dalykines savybes.
  6. Pretendento anketą (pildoma vietoje).

Pretendentai gali pateikti asmeniškai šių dokumentų orginalus arba siųsti registruotu laišku notaro patvirtintas kopijas.

Dokumentai priimami 14 dienų nuo konkurso paskelbimo viešosios bibliotekos interneto svetainėje www.vilkaviskis.rvb.lt, adresu Sodų g. 1, Vilkaviškis.
Tel. pasiteirauti: (8 342) 53842.