Žymių kraštiečių sukakčių kalendorius 2020 m.

 

 

SAUSIS

1 d. - 105 metai, kai (1915) Paežerių dvare, Alvito vls., Vilkaviškio aps. gimė Butkevičius Tadas - pedagogas, Lietuvos kariuomenės veikėjas.

1 d. - 90 metų, kai (1930) Šūklių k., Žaliosios vls., Vilkaviškio aps. gimė Iešmantas Gintautas - poetas, žurnalistas. Mirė 2016 09 04.

1 d. - 120 metų, kai (1900) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Sauka Juozas - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1968 08 21 Krasnojarsko kr.

1 d. - 50 metų, kai (1970) Kybartuose, Vilkaviškio r. gimė Valiokas Ramūnas - mokslininkas, biofizikas.

2 d. - 95 metai, kai (1925) Rūdos k., Vilkaviškio aps. gimė Skinkys Algirdas - poetas. Mirė 1970 04 11 Vilniuje.

2 d. - 70 metų, kai (1950) Pavištyčio k., Vilkaviškio r gimė Šlivinskas Juozas - skulptorius.

2 d. - 125 metai, kai (1895) Virbalyje, Vilkaviškio aps. gimė Navickas Jonas - kunigas, teologijos daktaras. Mirė 1941 09 02 Worcester, Mas. (JAV).

3 d. - 90 metų, kai (1930) Lygumų k., Alvito vls., Vilkaviškio aps. gimė Vizgirda Modestas - agronomijos mokslų daktaras.

5 d. - 95 metai, kai (1925) Oželių k., Šunskų vls., Vilkaviškio aps. gimė Stankūnienė Magdalena Birutė (Stankūnė - Stankūnas) - dailininkė. Mirė 2017 11 26. Čikagoje, JAV.

6 d. - 85 metai, kai (1905) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Sakatauskas Jonas - futbolininkas, ledo ritulininkas, stalo tenisininkas, sportinių balandžių pradininkas Lietuvoje.

8 d. - 85 metai, kai (1935) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė. Barkauskienė - Petravičiūtė Bernadeta - dainininkė, solistė.

8 d. - 60 metų, kai (1960) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Sinkevičiūtė Žydrė - muzikos mokytoja.

9 d. - 145 metai, kai (1875) Kriauniškės k., Pilviškių vls., Vilkaviškio aps. gimė Antanaitis Valentinas - kunigas, kanonų teisės daktaras. Mirė 1941 m.

9 d. - 140 metų, kai (1880) Kazliškių k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. gimė Bartuška Vincas - kunigas, filosofas, visuomenės veikėjas. Mirė 1956 01 28 Liudvinave.

13 d. - 55 metai, kai (1965) Vilkaviškyje gimė Valiūnas Rolandas - advokatų kontoros „LAWIN Lideika, Petrauskas, Valiūnas ir partneriai“ vadovaujantysis partneris.

13 d. - 115 metų, kai (1905) Pūstapėdžių k., Vilkaviškio vls. ir aps. gimė Virškevičius (Virškus) Juozas - inžinierius, Lietuvos kariuomenės karininkas. Mirė 1986 04 24.

14 d. - 120 metų, kai (1900) Trilaukio k., Pajevonio vls., Vilkaviškio aps. gimė Gražulis Juozas - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1946 05 07 Archangelsko sr. (Rusija).

14 d. - 115 metų, kai (1905) Obšrūtų k.,Pilviškių vls., Vilkaviškio aps. gimė Katiliūtė Marija - nepriklausomos Lietuvos mokytoja.

15 d. - 120 metų, kai (1900) Virbalyje, Vilkaviškio aps. gimė Mečiulskis (Močiulskis) Fridrichas (Frederikas) Vladimiras - elektrotechnikas.

16 d. - 150 metų, kai (1870) Užprūdžių k., Pilviškių vls., Vilkaviškio aps. gimė Jankauskas Konstantinas - mokytojas, knygnešys. Mirė 1935 10 24 Tauragėje.

16 d. - 90 metų, kai (1930) Vištyčio k., Vilkaviškio aps. gimė Kezys Romas - visuomenės veikėjas. Mirė 2015 01 17.

18 d. - 80 metų, kai (1940) Simanėliškių k., Alvito vls., Vilkaviškio aps. gimė Didžiūnaitytė Gražina - dailininkė stiklininkė. Mirė 2008 10 24 Vilniuje.

23 d. - 70 metų, kai (1950) Keturvalakių k., Vilkaviškio aps. gimė Miliauskaitė Nijolė - poetė. Mirė 2002 03 25 Druskininkuose.

24 d. - 105 metai, kai (1915) Vilkaviškio aps. gimė Mačiulis Jonas - gydytojas. Mirė 1990 10 15 Lakewoode, OH.

24 d. - 85 metai, kai (1935) Pakalnių k., Vištyčio vls., Vilkaviškio aps. gimė Kalinauskas Juozas - skulptorius.

25 d. - 155 metai, kai (1865) Viščiakaimio k., Alvito vls., Vilkaviškio aps. gimė Lietuvninkas (Lietuvnikas) Juozas - kunigas. Mirė 1943 07 22 Baltimorėje.

26 d. - 115 metų, kai (1905) Karklupėnų k., Pajevonio vls., Vilkaviškio aps,. gimė. Kijauskas Albinas - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1962 05 22 Sidnėjuje (Australija).

27 d. - 65 metai, kai (1955) Vilkaviškyje gimė Rutkauskas Bronius - tapytojas.

 

VASARIS

1 d. - 130 metų, kai (1890) Šukių k., Vilkaviškio aps. gimė Žemaitienė - Bendoraitytė Uršulė - tautosakininkė, visuomenės veikėja. Mirė 1971 04 09 Čikagoje, IL.

4 d. - 205 metai, kai (1815) Nadrausvės (Būgnų) k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. gimė Varanka Motiejus - kunigas. Mirė 1871 m.

5 d. - 90 metų, kai (1930) Vilkaviškyje gimė Mastienė - Vilčinskaitė Roma - dainininkė (mecosopranas). Mirė 2012 08 26 Floridoje.

7 d. - 125 metai, kai (1895) Mierčių k., Žaliosios vls., Vilkaviškio aps. gimė Adomaitis Juozas - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1950 11 14 Augsburge.

7 d. - 80 metų, kai (1940) Vilkaviškyje gimė Pastarnokas Julius - publicistas, eseistas, Lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjungos narys. Mirė 2014 02 10.

7 d. - 90 metų, kai (1930) Drebulinės k., Vilkaviškio aps. gimė Ramanauskas Vytautas - ekonomistas.

12 d. - 120 metų, kai (1900) Geisteriškių k., Keturvalakių vls., (kitais duomenimis - Būdviečių k., Karklinių vls.) Vilkaviškio aps. gimė Budrevičius Kostas - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1938 m.

14 d. - 110 metų, kai (1910) Bebrininkų k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. gimė Ilgūnas Julius - Lietuvos kariuomenės karininkas. Mirė 1943 02 10.

14 d. - 70 metų, kai (1950) Kybartuose, Vilkaviškio r. gimė Mazetis Algimantas - nacionalinis šaškių kompozicijos meistras. Mirė 2012 03 22.

15 d. - 120 metų, kai (1900) Daugėlaičių k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps. gimė Vaitkevičius Stanislovas - Lietuvos kariuomenės karininkas. Mirė 1996 m.

16 d. - 65 metai, kai (1955) Pilviškių k., Vilkaviškio r. gimė Klimaitienė Regina - rašytoja.

16 d. - 90 metų, kai (1930) Rėčiūnų k., Vilkaviškio aps. gimė Nezgada Vytautas - inžinierius, išradėjas, profesorius, visuomenės veikėjas.

17 d. - 75 metai, kai (1945) Vištyčio k., Vilkaviškio aps. gimė Kanapkis Valentinas - krepšininkas, treneris.

24 d. - 140 metų, kai (1880) Žėčkalnių k., Pilviškių vls., Vilkaviškio aps. gimė Dvaranauskaitė Judita (sesuo Immaculata) - vienuolė, pedagogė. Mirė 1974 m. Čikagoje, IL.

27 d. - 130 metų, kai (1890) Mažučių k., Kybartų vls., Vilkaviškio vls. gimė Petrikaitis Gustavas - Lietuvos kariuomenės veikėjas.

28 d. - 120 metų, kai (1900) Sarmaičių k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. gimė Badaitis Antanas - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1981 02 24.

 

KOVAS

1 d. - 115 metų, kai (1905) Pulokiškių k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. gimė. Kaukas Kazys - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1986 01 02 Kaune.

4 d. - 115 metų, kai (1905) Geisteriškių k., Keturvalakių vls., Vilkaviškio aps. gimė Čepaitis Kazys - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1985 Puskelnių k. (Marijampolė).

4 d. - 115 metų, kai (1905) Daugėlaičių k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps. gimė Dervojedaitienė - Iešmantaitė Elena - poetė, prozininkė. Mirė 1987 01 29 Valencijoje (Venesuela)]

7 d. - 135 metai, kai (1885) Nadrausvės (Būgnų) k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. gimė Navickas Justinas - kunigas. Mirė - 1973 06 29.

7 d. - 120 metų, kai (1900) Karklupėnų k., Pajevonio vls., Vilkaviškio aps. gimė Norkeliūnas Domininkas - visuomenės veikėjas.

15 d. - 115 metų, kai (1905) Našiškių k., Vilkaviškio vls. ir aps. gimė Dabrila Justinas - kunigas. Mirė 1941 06 22.

15 d. - 115 metų, kai (1905) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Valeška Adolfas - dailininkas. Mirė 1994 05 13 Kaune.

17 d. - 120 metų, kai (1900) Gudelių k., Pilviškių vls., Marijampolės aps. (dabar Vilkaviškio r.) gimė Mačiokas Vincas - karo lakūnas. Mirė 1927 07 16 Kaune.

18 d. - 120 metų, kai (1900) Keturvalakių k., Vilkaviškio aps. gimė Žaldaris Liudvikas - poetas. Mirė 1938 m. Smolenske.

19 d. - 120 metų, kai (1900) Bajorų k., Bartninkų vls., Vilkaviškio aps. gimė Dubauskas Juozas - savanoris. Mirė 1976 m. Vilkaviškyje.

19 d. - 110 metų, kai (1910) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Palubinskas Juozas - aktorius, režisierius. Mirė 2004 07 24 Baltimorėje (JAV).

19 d. - 100 metų, kai (1920) Šūklių k., Žaliosios vls., Vilkaviškio aps. gimė Plečkaitis Juozas - siuvėjas, visuomenės veikėjas.

19 d. - 105 metai, kai (1915) Kiršų k., Vilkaviškio aps. gimė Senkus Vladas - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1947 07 09.

20 d. - 120 metų, kai (1900) Ogino k., Vilkaviškio aps. gimė Heizeris Pranas - pedagogas, karininkas.

21 d. - 65 metai, kai (1955) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Emužytė Regina - gydytoja, pediatrė, alergologė ir klinikinė imunologė.

22 d. - 125 metai, kai (1895) Bilių k., Žaliosios vls., Vilkaviškio aps. gimė Rastauskas Juozas - savanoris, Vyties Kryžiaus kavalierius. Mirė 1974 05 23.

23 d. - 85 metai, kai (1935) Vaidotų k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps gimė Liepa Elena - poetė.

24 d. - 100 metų, kai (1920) Žaliosios k., Vilkaviškio aps. gimė Rastonis Vytautas - fagotinininkas, pedagogas. Mirė 2005 04 16.

28 d. - 115 metų, kai (1905) Dabrovolės k., Pajevonio vls., Vilkaviškio aps gimė Kolyta Antanas - Lietuvos kariuomenės karininkas.

28 d. - 105 metai, kai (1915) Pilviškių k., Vilkaviškio aps. gimė Milkovaitis Karolis - visuomenės veikėjas. Mirė 2005.

30 d. - 110 metų, kai (1910) Stanaičių k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps. gimė Rickevičius Česlovas - ekonomistas.

31 d. - 95 metai, kai (1925). Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Batisa Vytautas - inžinierius architektas.

 

BALANDIS

1 d. - 120 metų, kai (1900) Didžiųjų Šelvių k., Vilkaviškio aps. gimė Brazaitis Juozas, Jono - vet. gydytojas, Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1983 09 11 Kaune.

3 d. - 105 metai, kai (1915) Žvirgždaičių k., Gižų vls., Vilkaviškio aps gimė Žolynas Ričardas (Rišardas) - statybos inžinierius, Lietuvos kariuomenės karininkas.

4 d. - 65 metai, kai (1955) Būdviečių k., Vilkaviškio r gimė Kurtinaitienė Janina - poetė.

5 d. - 80 metų, kai (1940) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Apanavičiūtė Gražina - dainininkė (sopranas

5 d. - 125 metai, kai (1895) Garšvinų k., Vilkaviškio vls. ir aps gimė (1895) Čižauskas Juozas - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1933 05 11.

5 d. - 120 metų, kai (1900) Gižų k., Gižų vls., Vilkaviškio r. gimė Žolynas Jonas - savanoris.

7 d. - 140 metų, kai (1880) Būdviečių k., Vilkaviškio aps. gimė Kapsukas (tikr. Mickevičius) Vincas - publicistas, kritikas. Mirė 1935 02 17 Maskvoje.

8 d. - 115 metų, kai (1905) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Rygertas Vincas - laikraštininkas. Mirė 1979 m.

9 d. - 60 metų, kai (1960) Vilkaviškyje gimė Serbenta Valius - valstybės tarnautojas.

10 d. - 95 metai, kai (1925) Boblaukio k., Alvito vls., Vilkaviškio aps. gimė Daubaras Juozas - P. Plechavičiaus armijos karys savanoris. Mirė 2014 04 08.

10 d. - 120 metų, kai (1900) Prapuolenių k., Vilkaviškio aps. gimė Serbenta Ladas Vladas - ekonomistas, visuomenės veikėjas. Mirė 1976 04 25 Vilniuje.

14 d. - 150 metų, kai (1870) Smalinyčios k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. gimė Andziulis Pijus - kunigas, draudžiamosios liet. spaudos platintojas,Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1950 06 20 Marijampolėje.

14 d. - 190 metų, kai (1830) Būdviečių k., Pajevonio vls., Vilkaviškio aps. gimė Vasiukevičius Juozas - kunigas, knygnešių ir blaivybės rėmėjas.

15 d. - 125 metai, kai (1895) Mažučių k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps gimė Micuta Domas - ekonomistas.

16 d. - 125 metai, kai (1895) Griebčių k., Kybartų vls, Vilkaviškio aps gimė Čečkevičius Justinas - savanoris kūrėjas. Mirė apie 1947 m.

18 d. - 165 metai, kai (1855) Kybartuose, Vilkaviškio aps gimė Mališkaitė Bernadeta - vienuolė, mokytoja, pasipriešinimo sovietinės okupacijos režimui dalyvė.

22 d. - 105 metai, kai (1915) Serdokų k., Vilkaviškio aps. gimė Jucevičius Stasys - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1987 08 10.

22 d. - 130 metų, kai (1890) Pavembrių k., Vilkaviškio vls. ir aps gimė Pliuškaitis Germanas - Lietuvos kariuomenės veikėjas.

23 d. - 130 metų, kai (1890) Dapkiškiuose, Vilkaviškio vls. gimė Bovinas Vincas (tikr. Pėstininkas) - literatas, pažangus JAV lietuvių veikėjas. Mirė 1982 08 08 JAV.

25 d. - 115 metų, kai (1905) Stanaičių k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps. gimė Ankevičius Stasys - mokytojas, Dr. V. Kudirkos klėtelės - muziejaus ilgametis vadovas. Mirė 2002 05 11

25 d. - 120 metų, kai (1900) Pilviškiuose, Vilkaviškio aps. gimė Berkmanas Efroimas - ekonomistas, Lietuvos TSR nusipelnęs ekonomistas (1965).

25 d. - 45 metai, kai (1975) Vilkaviškyje gimė Janauskaitė Irma - žurnalistė, žinių ir laidų vedėja, redaktorė, LRT televizijos naujienų tarnybos reporterė.

28 d. - 105 metai, kai (1915) Šapkinų k., Lankeliškių vls., Vilkaviškio aps. gimė Jasulaitis Vytautas Albinas - karininkas.

28 d. - 115 metų, kai (1925) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Puodžiūnas Jaunutis - baleto artistas, choreografas. Mirė 2014 01 14.

29 d. - 85 metai, kai (1935) Vilkaviškyje gimė Kiaunė Rimantas - sporto žurnalistas. Mirė 1974 11 01 Klaipėdoje.

30 d. - 120 metų, kai (1900) Teiberių k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. (kitais šaltiniais - Šakiškių k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. gimė Byla Jonas - visuomenininkas, Lietuvos kariuomenės veikėjas.

 

GEGUŽĖ

1 d. - 150 metų, kai (1870) Naudžių k., Pilviškių vls., Vilkaviškio aps. gimė Sutkaitis Jonas - knygnešys. Mirė 1927 09 30 Pitsberge, JAV.

3 d. - 140 metų, kai (1880) Skliausčių k., Žaliosios vls., Vilkaviškio aps. gimė Jakštys Vincas (slap. Senas Vincas) - prozininkas, dramaturgas.

4 d. - 115 metų, kai (1905) Papečkių k., Kaupiškių vls., Vilkaviškio aps. gimė Kriaučiūnas Stasys - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1942 09 28.

8 d. - 90 metų, kai (1930) Daržininkų k., Žaliosios vls., Vilkaviškio aps. gimė Empakerytė - Lukoševičienė Birutė - rašytoja, visuomenės veikėja. Mirė 2010 02 18.

15 d. - 90 metų, kai (1930) Vasiliave, Pajevonio vls., Vilkaviškio aps. gimė Jonaitis Vytautas - pedagogas, visuomenės veikėjas.

15 d. - 65 metai, kai (1955) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Sabaliauskas Vytautas - technikos direktorius.

17 d. - 135 metai, kai (1885) Šūklelių k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps. gimė Kavoliūnas Juozas - visuomenės veikėjas. Mirė 1975 01 08 Bagotojoje (Kazlų Rūda).

17 d. - 100 metų, kai (1920) Vilkaviškyje gimė Žiugžda Robertas - istorikas, žurnalistas.

19 d. - 130 metų, kai (1890) Parausių k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. gimė Brundza Jonas - gydytojas, Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1927 08 21 Palangoje.

19 d. - 55 metai, kai (1965) Kybartuose gimė Mickevičius Arūnas - filosofas.

23 d. - 65 metai, kai (1955) Vilkaviškio r. gimė Ramanauskas Vytautas - UAB „Vytrita“ generalinis direktorius.

24 d. - 70 metų, kai (1950) Meiliūnų k., Vilkaviškio r. gimė Vilkaitis Remigijus - aktorius, teatro pedagogas, buvęs kultūros ministras.

25 d. - 125 metai, kai (1895) Bardauskų k., Gižų vls., Vilkaviškio aps. gimė Draugelis Bronius - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1984 12 Ilinojaus valstijoje (JAV).

26 d. - 100 metų, kai (1920) Mierčių k., Žaliosios vls., Vilkaviškio aps. gimė Baras Stasys (Baranauskas) - dainininkas (tenoras), visuomenės veikėjas.

27 d. - 75 metai, kai (1945) Karpiejų k., Vilkaviškio aps. gimė Bieliauskas Bronius - inžinierius.

27 d. - 45 metai, kai (1975) Kybartuose, Vilkaviškio r. gimė Montvidas Edgaras (Prudkauskas) - operos solistas.

30 d. - 140 metų, kai (1880) Pavembrių k., Lankeliškių vls.,Vilkaviškio aps. gimė Rucevičius Antanas - spaudos darbuotojas, vertėjas. Mirė 1949 04 11 Kaune.

31 d. - 90 metų, kai (1930) Virbalyje, Vilkaviškio aps. gimė Navickas Juozas Leonas - filosofas. Mirė 1998 11 02 Bostone, MA.

 

BIRŽELIS

6 d. - 120 metų, kai (1900) Ragažėnų k., Gražiškių vls., Vilkaviškio aps. gimė Griškaitis Jonas - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1980 01 30.

9 d. - 110 metų, kai (1910) Vilkaviškyje gimė Hofmanas Valteris - Lietuvos kariuomenės karininkas.

10 d. - 110 metų, kai (1910) Pustapėdžių k., Vilkaviškio vls. ir aps. gimė Švedas Bronius - Lietuvos kariuomenės karininkas.

13 d. - 55 metai, kai (1965) Vilkaviškyje gimė Jurevičius Dainius - gydytojas, medžio drožėjas.

14 d. - 125 metai, kai (1895) Liukių k., Vilkaviškio aps. gimė Serbenta Vitalis - istorikas, filosofas. BTSR MA akademikas (1931). Mirė 1980 10 26 Minske (Baltarusija).

16 d. - 60 metų, kai (1960) Būdos k., Vilkaviškio r. gimė Marcinkevičienė Rasutė - tautodailininkė.

18 d. - 120 metų, kai (1900) Mockabūdžių k., Keturvalakių vls., Vilkaviškio aps. gimė Karmuža Juozas - Lietuvos kariuomenės veikėjas, Vyties Kryžiaus kavalierius. Mirė 1990 02 19.

18 d. - 110 metų, kai (1910) Pūstapėdžių k., Vilkaviškio vls. ir aps. gimė Šperbelis Albinas - Lietuvos kariuomenės karininkas. Mirė 1941 11 20.

19 d. - 95 metai, kai (1925) Būdviečių k., Vilkaviškio aps. gimė Baranauskas Jonas - kunigas, kanauninkas. Mirė 2007 09 21.

19 d. - 145 metai, kai (1875) Lankeliškių k., Vilkaviškio aps. gimė Herbačiauskas (Herbaczewski) Boleslovas Feliksas - rašytojas. Mirė 1943 05 30 Varšuvoje.

20 d. - 105 metai, kai (1915) Deksniškių k., Gižų vls., Vilkaviškio aps. gimė Biskis Gediminas Vincas - Lietuvos kariuomenės veikėjas.

20 d. - 115 metų, kai (1905) Pajevonio k., Vilkaviškio aps. gimė Kalvaitis Jonas - teisininkas.

29 d. - 90 metų, kai (1930) Galioriškių k., Vilkaviškio vls. ir aps. gimė Kijauskas Gediminas - kunigas, teologijos licenciatas.

 

LIEPA

2 d. - 110 metų, kai (1910) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Jankauskaitė Viktorija - pedagogė, vienuolė, žaislų kūrėja. Mirė 2009 11 29.

6 d. - 60 metų, kai (1960) Vilkaviškyje gimė Insodienė Leonavičiūtė Vida - rūbų dizainerė.

6 d. - 115 metų, kai (1905) Stolaukio k., Pajevonio vls., Vilkaviškio aps. gimė Šukys Vincas - Lietuvos kariuomenės karininkas. Mirė 1942 02 16 Vilniuje.

7 d. - 150 metų, kai (1870) Sakalupio k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps. gimė Stepšys Vincentas - knygnešys. Mirė 1954 01 23 Stevenston (Škotija).

10 d. - 115 metų, kai (1905) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Mažeika Stasys - kunigas. Mirė 1995 08 23.

13 d. - 130 metų, kai (1890) Kalvos k, Pilviškių vls., Vilkaviškio aps. gimė Blusevičius Jonas - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1955 m.

14 d. - 120 metų, kai (1900) Obšrūtų k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. gimė Mačys Juozas - gydytojas. Mirė 1980 02 08 Clevelande, OH.

15 d. - 110 metų, kai (1910) Papiliakalnių k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. gimė Petruškevičius Liudas - agronomas, karininkas. Mirė 1943 02 06.

16 d. - 125 metai, kai (1895) Mažučių k., Vilkaviškio vls., Vilkaviškio aps. gimė Augustaitytė - Vaičiūnienė Juzė Liuda - pedagogė, poetė. Mirė 1974 02 28 Čikagoje, IL.

17 d. - 55 metai, kai (1965) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Sinkevičius Linas - inžinierius programuotojas

18 d. - 150 metų, kai (1870) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Mlynarskis Emilis - lenkų kompozitorius, smuikininkas, dirigentas. Mirė 1935 04 05 Varšuvoje.

21 d. - 45 metai, kai (1975) Paežerių III k., Vilkaviškio r. gimė Kulpys Žydrūnas - kunigas, teologijos mokslų daktaras.

22 d. - 130 metų, kai (1890) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Bružaitis Gustavas - Lietuvos kariuomenės veikėjas.

23 d. - 115 metų, kai (1905) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Naujokaitis Aleksas - futbolininkas. Mirė 1983 10 17.

25 d. - 55 metai, kai (1965) Kybartuose, Vilkaviškio r. gimė Klimavičienė Dubauskaitė Daiva - filologė, viešųjų ryšių specialistė.

26 d. - 110 metų, kai (1910) Būdežerių k., Vilkaviškio vls. ir aps. gimė Grigaitytė Kotryna - rašytoja. Mirė 2008 08 15 JAV.

28 d. - 90 metų, kai (1930) Virbalyje, Vilkaviškio aps. gimė Gaila (Gailevičius) Juozas Vytautas - chemikas, visuomenės veikėjas.

28 d. - 95 metai, kai (1925) Vilkaviškyje gimė Karatajus Vladas - tapytojas. Mirė 2014 04 19 Vilniuje.

 

RUGPJŪTIS

1 d. - 75 metai, kai (1945) Ožkabalių k., Bartninkų vls., Vilkaviškio r. (tuo metu Kalvarijos aps.) gimė Basanavičiūtė Teresė - veterinarijos felčerė, visuomenininkė, Jono Basanavičiaus brolio Vinco anūkė, vienintelė J. Basanavičiaus likusi giminaitė.

2 d.- 65 metai, kai (1955) Varpučių k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps. gimė Padvelskis Kazimieras - matematikas, profesorius.

7 d. - 130 metų, kai (1890) Gražiškių k., Vilkaviškio aps. gimė Bukevičius Romanas - pedagogas, Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1941 12 24.

8 d. - 120 metų, kai (1900) Ožkabalių k., Vilkaviškio aps. gimė Mičiulis Juozas - pedagogas. Mirė 2003 04 02 Anykščiuose.

9 d. - 115 metų, kai (1905) Geisteriškių k., Bartninkų vls., Vilkaviškio aps. gimė Blauzdžiūnas Bronius - pedagogas, Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1985 07 03 Alytuje.

12 d. - 100 metų, kai (1920) Eglupiuose, Pajevonio vls., Vilkaviškio aps. gimė Rygelis Juozas - žymi Vištyčio krašto asmenybė, ilgametis Amerikos lietuvių kultūros archyvo (ALKA) pirmininkas, JAV Lietuvių katalikų mokslo akademijos prezidentas, garsus mechanikos inžinierius, aktyvus JAV lietuvių visuomenininkas. Mirė 2012 03 10.

13 d. - 155 metai, kai (1865) Matarnų k., Vilkaviškio r. gimė Stanaitis Juozas - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1925 07 12.

14 d. - 65 metai, kai (1955) Gulbiniškių k., Vilkaviškio r. gimė Baltūsis Juozas (aviacijos pilotas) - sklandytojas, lakūnas instruktorius.

15 d. - 85 metai, kai (1935) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Apanavičius Algimantas - kompozitorius.

18 d. - 155 metai, kai (1865) Šikšnių dvare, Kybartų vls., Vilkaviškio aps. gimė Griniuvienė - Pavalkytė Joana Domininka - kultūros ir politikos veikėja, knygnešė. Mirė 1918 09 18 Kislovodske (Rusija).

20 d. - 150 metų, kai (1870) Paežerių k., Vilkaviškio aps. gimė Kriščiukaitis Kazimieras - skulptorius. Mirė 1949 10 30 Vilniuje.

21 d. - 105 metai, kai (1915) Mažučių k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps. gimė Trečiokas Kazys - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 2004 05 Čikagoje.

24 d. - 145 metai, kai (1875) Naudžių k. (buv. Margių), Pilviškių vls., Vilkaviškio aps. gimė Rimša Juozas - valstietis, knygrišys, knygnešys. Mirė 1970 12 24.

28 d. -110 metų, kai (1910) Virbalyje, Vilkaviškio aps. gimė Kodatienė Kunigunda - ekonomistė, šaulių ir skautų veikėja.

28 d. - 115 metų, kai (1905) Šelvių k., Vilkaviškio vls. ir aps. gimė Ramanauskas Jonas - Lietuvos kariuomenės veikėjas.

30 d. - 160 metų, kai (1860) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Levitanas Isaakas - tapytojas, peizažistas. Mirė 1900 08 04 Maskvoje.

 

RUGSĖJIS

1 d. - 140 metų, kai (1880) Žvirgždaičių k., Gižų vls., Vilkaviškio aps. Ambraziejus Vincas - kunigas, rašytojas. Mirė 1949 m. Šunskuose (Marijampolės r.).

2 d. - 165 metai, kai (1855) Mažučių k., Vilkaviškio vls. ir aps. gimė Langė Jonas - gydytojas. Mirė 1932 05 25 Kaune.

2 d. - 105 metai, kai (1915) Bartninkų k., Vilkaviškio aps. gimė Naujokaitis Mykolas - teisininkas, Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 2004 05 17. San Diege, Kalifornijoje.

3 d. - 50 metų, kai (1970) Kybartuose, Vilkaviškio r. gimė Baltrušaitis Rimantas - kunigas, teologijos magistras.

10 d. - 105 metai, kai (1915) Vaišvilų k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps. gimė Narušis Stasys - karininkas.

14 d. - 55 metai, kai (1965) Vilkaviškyje gimė Deltuva Rolandas - futbolininkas.

14 d. - 80 metų, kai (1940) Griebčių k., Vilkaviškio aps. gimė Sabonienė Elena - inžinierė technologė.

15 d. - 105 metai, kai (1915) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Bendoraitis Juozas - Lietuvos kariuomenės veikėjas.

16 d. - 170 metų, kai (1850) Papečkių k., Kaupiškių vls., Vilkaviškio aps. gimė Kriaučiūnas Petras - pedagogas, tautinio atgimimo ir kultūros veikėjas. Mirė 1916 01 20 Jaroslavlyje (Rusija).

20 d. - 70 metų, kai (1950) Uosių k., Vilkaviškio aps. gimė Saukaitytė Dalia - poetė.

22 d. - 90 metų, kai (1930) Bartninkų k., Vilkaviškio aps gimė Čipkienė Dana (Gelgotaitė, Dona Čipkus) - verslininkė, administratorė, visuomenininkė.

22 d. - 110 metų, kai (1910) Užbalių k., Pajevonio vls., Vilkaviškio aps. gimė Gutauskas Jonas - ekonomistas, karininkas.

23 d. - 110 metų, kai (1910) Vilkaviškio aps. gimė Karalius Albinas - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1946 02 18 Vilniuje.

23 d. - 100 metų, kai (1920) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Mačiokaitė - Pleškūnienė Janina Marija - dailininkė. Mirė 2010 Vilniuje.

26 d. - 120 metų, kai (1900) Parausių k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. gimė Zeikus Liudas (slap. Ledėnas) - poetas, prozininkas. Mirė 1962 09 07 JAV.

27 d. - 110 metų, kai (1910) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Bičkauskas - Gentvila Leonas - istorikas, istorijos daktaras (1974). Mirė 2003 m. Vilniuje.

27 d. - 140 metų, kai (1880) Žiūrių - Gudelių k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. gimė Draugelis Vladislavas - kunigas marijonas. Mirė 1940 01 24 Žemaičių Kalvarijoje.

28 d. - 135 metai, kai (1885) Ančlaukio k., Pajevonio vls., Vilkaviškio aps gimė Vimeris Emilis - teisininkas, Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1974 10 28 Berlyne (Vokietija).

29 d. - 100 metų, kai (1920) Bobių k., Žaliosios vls., Vilkaviškio aps. gimė Zumeris Bronius - žurnalistas, rašytojas. Mirė 1997 m. Australijoje.

 

SPALIS

2 d. - 125 metai, kai (1895) Šiaudiniškių k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps. gimė Čižauskas Jurgis - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1978 03 26.

4 d. - 130 metų, kai (1890) Užbalių k., Pajevonio vls., Vilkaviškio aps. gimė Vitkauskas Vincas - karinis ir politinis veikėjas. Mirė 1965 03 03 Kaune.

5 d. - 70 metų, kai (1950) Kybartuose, Vilkaviškio r. gimė Maksvytienė Tipelienė Jankauskaitė Aldona - poetė, pedagogė.

8 d. - 110 metų, kai (1910) Starkų k., Vilkaviškio aps. gimė Kalakauskas - Kalakonis Jurgis - žurnalistas. Mirė 1958 07 07 Sidnėjuje.

9 d. - 170 metų, kai (1850) Žiūrių - Gudelių k., Vilkaviškio aps. gimė Pietaris Vincas - prozininkas, publicistas. Mirė 1902 10 03 Ustiužnoje (Vologdos sr., Rusija).

10 d. - 155 metai, kai (1865) Kybartuose, Vilkaviškio vls., Suvalkų gub. gimė Visockas Otonas Liudvikas - tapytojas. Mirė 1890 04 02 Purviškių k., Vilkaviškio vls., Suvalkų gub.

16 d. - 80 metų, kai (1940) Gulbiniškių k., Vilkaviškio r. gimė Kantautas Jonas - poetas, apybraižininkas.

16 d. - 110 metų, kai (1910) Daugėlaičių k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps. gimė Prapuolenis Viktoras - teisininkas, savanoris.

18 d. - 75 metai, kai (1945) Lauckaimio k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps. gimė Dovydaitis Bronius - vertėjas.

18 d. - 150 metų, kai (1870) Jurkšų k., Vilkaviškio aps. gimė Žilius - Jonila Jonas - poetas, vertėjas. Mirė 1932 03 02 Klaipėdoje.

19 d. - 110 metų, kai (1910) Leitmargių k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. gimė Povilaitis Pranas - pedagogas, visuomenės veikėjas.

21 d. - 80 metų, kai (1940) Pilviškių k., Vilkaviškio aps. gimė Jaras Vytautas - lengvaatletis (disko metikas, rutulio stūmikas), treneris. LSSR (1982), SSRS (1989) nusipelnęs treneris. Mirė 1993 06 30 Vilniuje.

24 d. - 110 metų, kai (1910) Obšrūtų k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. gimė Klimavičius Vytautas - statybos inžinierius. Mirė 1982 10 16 Kaune.

25 d. - 125 metai, (1895) Kurpikų k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps. gimė Drazdys Antanas - knygnešių rėmėjas.

28 d. - 105 metai, (1915) Kurpikų k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps. gimė Martišiūnas - Martis Albinas - kunigas.

30 d. - 100 metų, kai (1920) Pilviškių mstl., Vilkaviškio aps. gimė Šeštokas Vytautas - inžinierius, žurnalistas, visuomenės veikėjas.

 

LAPKRITIS

9 d. - 125 metai, kai (1895) Kybeikių k., Virbalio vls., Vilkaviškio aps. gimė Kizlaitis Juozas Vincas - kunigas. Mirė 1980 09 02 Didvyžiuose.

11 d. - 110 metų, kai (1910) Vilkaviškio aps. gimė Jasulaitis Pranas - Lietuvos kariuomenės karininkas.

16 d. - 110 metų, kai (1910) Grajauskų k., Vilkaviškio vls. gimė Grakauskas Bronius - agronomas, ekonomistas.

17 d. - 110 metų, kai (1910) Paežerių k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. gimė Kuncaitis Justas - vet. gydytojas, bakteriologas. Mirė 1983 08 20.

17 d. - 120 metų, kai (1900) Kybartuose, Vilkaviškio aps gimė Neščiokas Vincas - pedagogas. Mirė 1982 07 29.

18 d. - 80 metų, kai (1940) Vilkaviškyje gimė Andriuškevičius Alfonsas - Lietuvos poetas, dailėtyrininkas.

18 d. - 70 metų, kai (1950) Pilviškiuose, Vilkaviškio r. gimė Zokaitytė Zita - Lietuvos žurnalistė, literatė, Kėdainių politinė ir visuomenės veikėja.

20 d. - 150 metų, kai (1900) Šūklių k., Alvito vls., Vilkaviškio aps. gimė Stepanauskas Pranas - teisininkas, Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1962 05 15.

22 d. - 150 metų, kai (1870) Slibinų k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps. gimė Dargis Vincas - kunigas, marijonas. Mirė 1945 10 22 Marijampolėje.

23 d. - 120 metų, kai (1900) Vidgirių k., Keturvalakių vls., Vilkaviškio aps. gimė Razvickas (Radzvickas) Andrius - teisininkas, Lietuvos kariuomenės veikėjas.

28 d. - 115 metų, kai (1905) Bartninkų k., Pilviškių vls., Vilkaviškio aps. gimė Brazauskas Pijus - kunigas, dailininkas, Garbės daktaras. Mirė 1990 03 01 North Bende, OR.

28 d. - 115 metų, kai (1905) Vidgirių k., Keturvalakių vls., Vilkaviškio aps. gimė Žilionis Vincas - rašytojas. Mirė 1964 03 20 Kaune.

29 d. - 100 metų, kai (1920) Gudelių k., Vilkaviškio aps. gimė Navickaitė Anelė - skulptorė. Mirė 2005 05 01.

 

GRUODIS

1 d. - 120 metų, kai (1900) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Čemarka Vytautas - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1993 01 17.

1 d. - 150 metų, kai (1870) Antupių k., Šeimenos vls., Vilkaviškio aps. gimė Skinkys (Skinkis) Juozapas - kunigas, poetas, publicistas, knygnešys. Mirė 1943 01 25 Žemoji Panemunė (Šakiai).

6 d. - 120 metų, kai (1900) Virbalyje, Vilkaviškio aps. gimė Zabielavičius Juozas - agronomas, publicistas, visuomenininkas. Mirė 1990 m.

7 d. - 110 metų, kai (1910) Būdviečių k., Pajevonio vls., Vilkaviškio aps. gimė Kurtinaitis Petras - karininkas.

9 d. - 125 metai, kai (1895) Karklupėnų k., Kaupiškio vls., Vilkaviškio aps. gimė Sasnauskas Alfonsas - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1962 m.

10 d. - 85 metai, kai (1935) Slibinų k., Vilkaviškio aps. gimė Kavaliūnas Gintautas - veterinarijos gydytojas.

12 d. - 115 metų, kai (1905) Išlandžių k., Gižų vls., Vilkaviškio aps gimė Jonaitienė (Barniškaitė) Izabelė - mokytoja, visuomenininkė.

13 d. - 60 metų, kai (1960) Bambinių k., Gražiškių vls., Vilkaviškio r. gimė Sabaliauskienė Savukaitytė Zita - medicinos biologė.

14 d. - 120 metų, kai (1900) Simanėliškių dvare, Alvito vls., Vilkaviškio aps. gimė Povilaitis Kazys - visuomenės veikėjas. Mirė 1988 06 18.

15 d. - 285 metai, kai (1735) Rutkiškių k., Vilkaviškio aps. gimė Pilchovskis (Pilchowski) Dovydas Zigmantas - vertėjas, poetas, publicistas. Mirė 1803 12 04 Vilniuje.

16 d. - 90 metų, kai (1930) Šelvių k., Vilkaviškio vls. ir aps. gimė. Daubėnas Juozas (Dubickas) - aktorius, režisierius.

17 d. - 130 metų, kai (1890) Ožkabalių k., Bartninkų vls., Vilkaviškio aps. gimė Grajauskas Pijus - visuomenės veikėjas. Mirė 1947 07 25.

18 d. - 110 metų, kai (1910) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Vabalas Aleksandras - ekonomistas, visuomenės veikėjas.

20 d. - 90 metų, kai (1930) Gaisrių k., Pilviškių vls., Vilkaviškio aps. (dabar - Kazlų Rūdos savivaldybės teritorija), Aleksa Vytautas - technikos mokslų daktaras, išradėjas, docentas. Mirė mirė 2016 11 16.

20 d. - 125 metai, kai (1895) Kybartų vls., Šikšnių k, Vilkaviškio aps. gimė Baziliauskas Pranas - mokytojas, vargonininkas. Mirė - 1973 08 15 Detroite (JAV).

20 d. - 125 metai, kai (1895) Čyčkų k. Alvito vls., Vilkaviškio aps. gimė Grumblys Pijus- savanoris, geležinkelio policijos karininkas. Mirė 1943 08 10.

20 d. - 100 metų, kai (1920) Lapankos k., Gižų vls., Vilkaviškio r. gimė Montvila Kazimieras - kunigas. Mirė 2007 11 11.

24 d. - 105 metai, kai (1915) Čyčkų k., Alvito vls., Vilkaviškio aps. gimė Samušis Alfonsas - mokytojas, visuomenininkas.

25 d. - 130 metų, kai (1890) Vilkaviškyje gimė Bervingis Adolfas - Lietuvos kariuomenės veikėjas.

25 d. - 95 metai, kai (1925) Lankeliškių k., Vilkaviškio r. gimė. Grinius Anicetas - tenisininkas, varpininkų rėmėjas. Mirė 2006 12 23 Homer Glen (Čikaga).

25 d. - 95 metai, kai (1925) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Sulskis Benediktas (Šulskis) - chemikas, visuomenės veikėjas. Mirė 1993 05 19 Omahoje, NE.

27 d. - 110 metų, kai (1910) Šapkinų k., Lankeliškių vls., Vilkaviškio aps. gimė Juška Juozas - karininkas. Mirė 1950 02 19.

27 d. - 90 metų, kai (1930) Bambinių k., Gražiškių vls., Vilkaviškio aps. gimė Kazlauskienė Kalinauskaitė Aldona - pedagogė, kraštotyrinio darbo entuziastė. Mirė 2012 07 03 Kybartuose, Vilkaviškio r.

 

50 metų, kai (1970) Būdviečių k., Vilkaviškio r. gimė Antanaitis Albinas - teisininkas.

105 metai, kai (1915) Gulbiniškių k., Pilviškių vls., Vilkaviškio aps. gimė Baltūsis Antanas (slap. Žvejys) - Lietuvos partizanų vadas. Mirė 1948 02 01 Gulbiniškių k., Pilviškių vls., Vilkaviškio aps.

145 metai, kai (1875) Gižų k., Vilkaviškio aps. gimė Bartlingas Vladas - provizorius. Mirė 1936 m. Marijampolėje.

125 metai, kai (1895) Virbalyje, Vilkaviškio aps. gimė Borkus (Borkertas) Antanas - savanoris.
1902-1904 m. mokėsi Virbalio miesro pradinėje mokykloje. 1918 m. stojo savanoriu į besikuriančią Lietuvos kariuomenę. Dalyvavo Nepriklausomybės kovose. Pasibaigus Nepriklausomybės kovoms, grįžo į Virbalį, ten gyveno ir mirė. Palaidotas Virbalio kapinėse.

170 metų, kai (1850) Rudžių k., Žaliosios vls., Vilkaviškio aps. gimė Budkeraitis (Butkeraitis) Silvestras - knygnešys.

110 metų, kai (1910) Vilkaviškyje gimė Černockis Šija - mokytojas.

125 metai, kai (1895) Virbalyje, Vilkaviškio aps. gimė Ciprisevičius Marijonas - savanoris kūrėjas. Mirė 1983 11 15.

95 metai, kai (1925) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Čižeika Jonas (slap. Stepas) - partizanas. Mirė 1947 09 24 prie Veiverių (Marijampolės aps.).

120 metų, kai (1900) Daugėlaičių k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps gimė Dailyda Juozas - savanoris kūrėjas.

130 metų, kai (1890) Mažučių k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps. gimė Dievokaitis Pijus - savanoris, kūrėjas.

115 metų, kai (1905) Virbalyje, Vilkaviškio aps. gimė Evenšteinas Mozė - žydų rašytojas.

125 metai, kai (1895) Virbalyje, Vilkaviškio aps. gimė Geležiūnas Juozas - savanoris, kūrėjas. Mirė 1970 m.

105 metai, kai (1915) Galkiemio k., Kaupiškio vls., Vilkaviškio aps. gimė Gerulaitis Vytautas - tenisininkas, treneris, administratorius. Mirė 1991 05 02 Niujorke, NY (JAV).

120 metų, kai (1900) Virbalyje, Vilkaviškio aps gimė Gromnickis Jonas - savanoris, kūrėjas.

120 metų, kai (1900) Virbalyje, Vilkaviškio aps gimė Jablonskis Viktoras - savanoris kūrėjas.

25 metai, kai (1995) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Juozapavičius Viktoras - savanoris.

135 metai, kai (1885) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Kazimirskis Jonas - savanoris kūrėjas. Miirė 1933 m.

155 metai, kai (1865) Daržininkų k., Juodupėnų vls., Vilkaviškio aps. gimė Kemėža Jonas - siuvėjas, knygnešys. Mirė 1939 01 29 Vilkaviškyje.

115 metų, kai (1905) Vilkaviškyje gimė Kliačkinas Rafaelis - aktorius. Mirė 1987 Tel Avive.

175 metai, kai (1845) Keturvalakių k., Vilkaviškio aps. gimė Kronkaitis Antanas - gydytojas, visuomenės veikėjas. Mirė 1895 Suvalkuose (Lenkija).

160 metų, kai (1860) Vilkaviškyje gimė Maimonas Moisiejus - dailininkas, grafikas. Mirė 1924 m.

120 metų, kai (1900) Daugėlaičių k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps. gimė Majus Emilis - savanoris kūrėjas. Mirė 1919 08 17.

140 metų, kai (1880) Užbalių k., Vilkaviškio aps. gimė Maknavičius (Maknauskas) Simanas - knygnešys. Mirė 1955 m. Marijampolėje.

120 metų, kai (1900) Lauckaimio k., Kybartų vls., Vilkaviškio r gimė Matulaitis Petras - savanoris kūrėjas.

120 metų, kai (1900) Sakalupio k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps gimė Mekšraitis Vincas - savanoris kūrėjas.

170 metų, kai (1850) Čyčkų k., Alvito vls., Vilkaviškio aps gimė Mickevičius Antanas - knygnešys, daraktorius.

120 metų, kai (1900) Ožkabalių k., Vilkaviškio aps. gimė Mičiulis Jonas - teisininkas.

125 metai, kai (1895) Sakalupio k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps. gimė Naidičas Petras - savanoris kūrėjas

120 metų, kai (1900) Virbalyje, Vilkaviškio aps. gimė Nevedomskas Pranas - savanoris kūrėjas.

135 metai, Jurkšų k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. gimė Norkus Pijus - publicistas, visuomenės veikėjas. Mirė 1941 06 26 Pravieniškėse.

130 metų, kai (1890) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Orantas Juozas - savanoris kūrėjas. Mirė 1919 01 31.

160 metų, kai (1860) Kybartų apyl., Vilkaviškio aps. gimė Orentas Juozas - visuomenės veikėjas.

90 metų, kai (1930) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Paliokaitė Birutė - poetė, dvasinio pasipriešinimo sovietiniam režimui dalyvė, kankinė. Mirė 1948 02 16.

160 metų, kai (1860) Skerpievių k., Bartninkų vls., Vilkaviškio aps. gimė Pautienius Jonas - knygrišys, knygnešys, visuomenės veikėjas. Mirė 1939 03 15.

140 metų, kai (1880) Žiūrių - Gudelių k., Vilkaviškio aps. gimė Pietaris (Pieteris) Kazimieras Adolfas - gydytojas, visuomenės veikėjas, draudžiamosios liet. spaudos platintojas. Mirė 1916 05 02 Maskvoje.

170 metų, kai (1850) Kupreliškių k., Pilviškių vls., Vilkaviškio aps. gimė Podolskas (Podolskis) Tomas - knygnešys.

120 metų, kai (1900) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Povilaitis Mikas - savanoris kūrėjas.

130 metų, kai (1890) Daugėlaičių k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps. gimė Prapuolenis Jonas Leonas - mokytojas. Mirė 1947 Ried in Innkreisse Aukštutinėje Austrijoje.

140 metų, kai (1880) Daugėlaičių k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps. gimė Prapuolenis Juozas - visuomenininkas. Mirė 1942 m.

150 metų, kai (1870) Lapankos k., Gižų vls., Vilkaviškio aps. gimė Ramanauskas Juozas - knygnešys, visuomenės veikėjas. Mirė 1944 05 22 Minersville, Pa., JAV.

130 metų, kai (1890) Margių (dab. Naudžių) k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps gimė Rimša Jurgis - keramikas.

120 metų, kai (1900) Seirijų mst., Alytaus aps. (vienoje Klaipėdos sukilimo bylų įrašytas patikslinimas - Šilsodžio k., Gražiškių vls., Vilkaviškio aps. gimė Simonavičius Jonas - Vyties Kryžiaus kavalierius. Mirė 1923 01 15.

120 metų, kai (1900) Ostankino k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps gimė Šinertas Vincas - savanoris kūrėjas. Mirė 1920 03 08.

170 metų, kai (1850) Išlandžių k., Gižų vls., Vilkaviškio aps. gimė Staniškis Vincas - mokytojas, kalbininkas, varpininkas, knygnešių rėmėjas. Mirė apie 1920 Kinešmoje (Rusija).

130 metų, kai (1890) Jurkšų k., Paežerių vls, Vilkaviškio aps. gimė Stankevičius Motiejus - pedagogas, vadovėlių autorius. Mirė 1952 Balčiūnuose (Vilkaviškio r.).

120 metų, kai (1900) Viilkaviškio aps. gimė Steponaitis Bronius - konsulato tarnautojas, visuomenės veikėjas. Mirė 1935 10 19 Sao Paulo, Brazilija.

170 metų, kai (1850) Nadrausvės (Būgnų) k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. gimė Varanka Pijus - kunigas.

165 metai, kai (1855) Būdos k., Pilviškių vls., Vilkaviškio aps. gimė Vencius Jurgis Morkus - mokytojas, knygnešys, daraktorius. Mirė 1938 11 30 Marijampolėje.

165 metai, kai (1865) Rudžių k., Augalų vls., Vilkaviškio aps. gimė Viltrakis Motiejus - knygnešys. Mirė 1944 01 19 Vilkaviškyje.

125 metai, kai (1895) Senųjų Sausbalių k., Pilviškių vls., Vilkaviškio aps gimė Vosylius Kazys - fotografas, menininkas.

150 metų, kai (1870) Matuliškių k.,Vilkaviškio aps gimė Žvingilas Antanas - visuomenės veikėjas. Mirė 1955 12 29 Jewett City, Conn.

 

 

KITI ISTORINIAI ĮVYKIAI

25 metai, kai (1995) Vilkaviškio kraštotyros muziejus pavadintas Vilkaviškio krašto muziejumi.

30 metų, kai (1990) Vilkaviškio rajoninis laikraštis „Pergalė“ buvo pavadintas „Santaka“.

30 metų, kai (1990) per pirmuosius demokratinius rinkimus į Miesto tarybą buvo išrinkti Sąjūdžio remiami kandidatai. Miesto meru tapo R. Liansbergis.

30 metų, kai (1990) Vilkaviškio geležinkelio stotyje iškilo koplytstulpis su įrašu: Bėgiai kaip širdis aidės kraupų sielvartą tremties“

55 metai, kai (1965) Vinco Kudirkos gimtinėje buvo įkurtas Vinco Kudirkos klėtelė-muziejus.

55 metai, kai (1965) priimtas sprendimas „Dėl kraštotyros muziejaus atidarymo Vilkaviškyje“.

85 metai, kai (1935) pastatyta pirmoji pradinė mokykla.

85 metai, kai (1935) Vilkaviškyje pastatyta pirmoji pradinė mokykla (dabar Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazija).

90 metų, kai (1930) įkurta kunigų seminarija.

90 metų, kai (1930) Vilkaviškyje veikė I. Nenlerio spaustuvė „Progres”.

105 metai, kai (1915) įrengta elektros stotis.

105 metai, kai (1915) Vilkaviškyje atidaryta ligoninė.

125 metai, kai (1895) Vilkaviškyje pastatyta naujos paskirties pastatų.

140 metų, kai (1880) ėmė reikštis lietuviškos spaudos platinimas.

150 metų, kai (1870) pradėta statyti Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia.

150 metų, kai (1870) buvo pastatyta brolių B. ir M. Taboriškių aliejaus spaudykla.

170 metų, kai (1850) buvo pastatyta Vilkaviškio miesto gyvulių skerdykla.

225 metai, kai (1795) Vilkaviškis prijungtas prie Prūsijos ir Vilkaviškyje pagausėjo vokiečių.

225 metai, kai (1995)pagal architekto Martyno Knakfuso projektą dvarininkas Simonas Zabiela pradėjo Paežerių dvaro rezidencinių rūmų statybą, kuri truko apie penkerius metus.

360 metų, kai (1660) Vilkaviškiui suteiktos Magdeburgo teisės

400 metų, kai (1620) Vilkaviškyje pastatyta pirmoji bažnyčia.

520 metų, kai (1500) įsikūrė Bartninkai.

25 metai, kai (1995) įkurta Šeimenos seniūnija.

 

 

Parengė
Gražina Cikanavičienė
Vilkaviškio viešosios bibliotekos bibliografė

1 d. - 105 metai, kai (1914) Virbalyje, Vilkaviškio aps. gimė Lukoševičius Juozas - farmacininkas, visuomenės veikėjas.

4 d. - 100 metų, kai (1919) Kybeikių k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps. gimė Aponiūnas Bronius Tomas - Lietuvos kariuomenės veikėjas.

7 d. - 95 metai, kai (1924) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Kochanauskas Vytautas - futbolininkas, ledo ritulininkas, treneris, sporto darbuotojas. Mirė 1987 06 04.

10 d. - 120 metų, kai (1899) Aleksandravo k., Pajevonio vls. Vilkaviškio aps. gimė Albaitis Simas - Lietuvos kariuomenės veikėjas.

15 d. - 120 metų, kai (1899) Pilviškių k., Pilviškių vls., Vilkaviškio aps. gimė Dvaranauskas Bronius - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1973 07 11.

12 d. - 120 metų, kai (1899) Vilkaviškyje gimė Bindokaitė Elena (Kerniauskienė) - aktorė, LTSR liaudies artistė. Mirė 1990 02 09 Klaipėdoje.

12 d. - 140 metų, kai (1879) Antupių k., Šeimenos vls., Vilkaviškio aps. gimė Skinkys (Skinkis) Jonas - farmacininkas, dramaturgas, knygnešys. Mirė 1947 06 21 Vilniuje.

14 d. -130 metų, kai (1889) Navadolės k., Vilkaviškio aps, gimė Diržinskas Juozas - politinis veikėjas. Mirė 1941 07 14 Vištytyje (Vilkaviškis).

16 d. -175 metai, kai (1844) Kaupiškių k., Vilkaviškio aps. gimė Tvarauskas Mykolas - leidėjas, vertėjas. Mirė 1921 08 08 Niujorke (JAV).

16 d. - 150 metų, kai (1869) Geisteriškių k., Bartninkų vls., Vilkaviškio aps. gimė Vymeris Augustas - evengelikų-liuteronų kunigas. Mirė 1942 04 01 Tauragėje.

22 d. - 125 metai, kai (1894) Paežerių dvare, Alvito vls., Vilkaviškio aps. gimė Gerulaitis Zenonas - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1945 04 20.

22 d. - 65 metai, kai (1954) Gižų k., Vilkaviškio r. gimė Urbanavičius Vaidotas - biomedicinos mokslų daktaras, Europos diabeto studijų asociacijos (European Association for the Study of Diabetes) tarybos narys, Lietuvos medžiagų apykaitos sutrikimų asociacijos prezidentas, Lietuvos endokrinologų draugijos pirmininko pavaduotojas.

23 d. - 40 metų, kai (1979) Kybartuose, Vilkaviškio r. gimė Nausėdaitė Vilija - verslo teisininkė.

24 d. - 100 metų, kai (1919) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Viliušis Adomas - ekonomistas. Mirė 1989 12 04.

25 d. -130 metų, kai (1889) Bartninkų k., Vilkaviškio aps. gimė Galinaitis Jonas - poetas, publicistas.

26 d. - 100 metų, kai (1919) Ožkabalių k., Bartninkų vls., Vilkaviškio aps. gimė Arminas Albinas - kunigas, teologijos licenciatas. Mirė 2008 09 02.

29 d. - 105 metai, kai (1914) Steponų k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. gimė Sagėnas (Sagevičius) Jonas Vladas - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1943 10 14.

31 d. - 115 metų, kai (1904) Karklupėnų k., Pajevonio vls., Vilkaviškio aps. gimė Antanavičius Jonas - inžinierius, Lietuvos kariuomenės veikėjas, visuomenės veikėjas. Mirė 1986 04 05 San Paule (Brazilija).