Mokamos paslaugos

 

- LIBIS SAP skaitytojo pažymėjimas 1,00 €;
- skaitytojo pažymėjimo vartotojams iki 14 metų, pensininkams, invalidams (pateikus pažymėjimą) 0,70 €;
- skaitytojo pažymėjimo dublikatas 1,50 €;
-

delspinigiai (bauda) už laiku negrąžintus bibliotekai spaudinius ir kitus dokumentus skaitytojus aptanaujančiuose skyriuose (1 spaudinys už vieną uždesltą dieną)

0,01 €.

Skaitytojo pažymėjimas išduodamas:
    VB skaitytojų aptarnavimo skyriuje (atsakingas asmuo bibliotekininkė Janina Dailidienė)
    VB vaikų literatūros skyriuje (atsakingas asmuo skyriaus vedėja Alvina Radžvilienė)

 

Dokumentų skenavimas ir spausdinimas:

- dokumento skenavimas 0,15 €;
- spausdinimas spalvotu spausdintuvu, pusė A4 formato lapo 0,30 €;
- spausdinimas spalvotu spausdintuvu, visas A4 formato lapas 0,60 €;
- spausdinimas spalvotu spausdintuvu, pusė A3 formato lapo 0,60 €;
- spausdinimas spalvotu spausdintuvu, visas A3 formato lapas 1,20 €;
- spausdinimas nespalvotu spausdintuvu, A4 formato lapas 0,10 €;
- spausdinimas nespalvotu spausdintuvu, A3 formato lapas 0,20 €.

 

Kopijavimo paslaugos:

- vienpusė A4 formato kopija 0,10 €;
- vienpusė A3 formato kopija 0,15 €;
- spalvota A4 formato (pusės) lapo kopija 0,30 €;
- spalvota A4 formato lapo kopija 0,60 €;
- spalvota A3 formato (pusės) lapo kopija 0,60 €;
- spalvota A3 formato lapo kopija 1,20 €.

 

Kopijavimo paslaugos studentams, moksleiviams, pensininkams ir invalidams:

- vienpusė A4 formato kopija 0,06 €;
- vienpusė A3 formato kopija 0,10 €.


Dokumentų spausdinimo, kopijavimo bei skenavimo paslaugos teikiamos:
    VB bibliografijos ir informacijos skyriuje (atsakingas asmuo skyriaus vedėja Gitana Pumerytė-Vosylienė)
    VB vaikų literatūros skyriuje (atsakingas asmuo skyriaus vedėja Alvina Radžvilienė)
    Kybartų m. filiale (atsakingas asmuo filialo vedėja Aušra Kokanskienė)
    Virbalio m. filiale (atsakingas asmuo filialo vedėja Danutė Stankūnienė)
    Alvito filiale (atsakingas asmuo bibliotekininkė Angelė Blažaitienė)
    Bartninkų filiale (atsakingas asmuo bibliotekininkė Birutė Banackienė)
    Girėnų filiale (atsakingas asmuo bibliotekininkė Vida Andziulienė)
    Gižų filiale (atsakingas asmuo bibliotekininkė Nijolė Vaitūnaitienė)
    Gražiškių filiale (atsakingas asmuo bibliotekininkė Nijolė Dubickienė)
    Gudkaimio filiale (atsakingas asmuo bibliotekininkė Irena Andziulienė)
    Karklinių filiale (atsakingas asmuo bibliotekininkė Marija Čirvinskienė)
    Keturvalakių filiale (atsakingas asmuo bibliotekininkė Laimutė Zalagaitienė)
    Klampučių filiale (atsakingas asmuo bibliotekininkė Irena Katkevičienė)
    Klausučių filiale (atsakingas asmuo bibliotekininkė Genovaitė Galeckienė)
    Lakštučių filiale (atsakingas asmuo bibliotekininkė Elena Zorubienė)
    Opšrūtų filiale (atsakingas asmuo bibliotekininkė Irena Jackevičienė)
    Paežerių filiale (atsakingas asmuo bibliotekininkė Irena Valinskienė)
    Paežerių II-ųjų filiale (atsakingas asmuo bibliotekininkė Aušra Švelginienė)
    Pajevonio filiale (atsakingas asmuo bibliotekininkė Valda Milišauskienė)
    Pašeimenių filiale (atsakingas asmuo bibliotekininkė Angelė Kazlauskienė)   
    Pilviškių filiale (atsakingas asmuo filialo vedėja Danutė Kriščiukaitienė)
    Pūstapėdžių filiale (atsakingas asmuo bibliotekininkė Danutė Vaičiūnienė)
    Ramoniškių filiale (atsakingas asmuo bibliotekininkė Aldona Jasaitienė)
    Serdokų filiale (atsakingas asmuo bibliotekininkė Žydruolė Giniūnienė)
    Sūdavos filiale (atsakingas asmuo bibliotekininkė Janina Radzevičienė)
    Vištyčio filiale (atsakingas asmuo bibliotekininkė Lilita Saukaitienė)
    Vokiškėlių filiale (atsakingas asmuo bibliotekininkė Anelė Striuoginienė)
    Žaliosios filiale (atsakingas asmuo bibliotekininkė Jurga Grajauskienė)