Renginiai ir parodos

 

2021 M. BIRŽELIO MĖNESĮ

 

VILKAVIŠKIO VIEŠOJI BIBLIOTEKA

2021.06.01-08-31 d. Akcija „Vasara su knyga“ „Ką skaitysime vasarą?“.

BIBLIOGRAFIJOS IR INFORMACIJOS SKYRIUS
2021.06.23-30 d. Literatūros paroda „Aš noriu, kad mano žodžiai apimtų visą žmogų, patrauktų ir neštų...“: Prozininko, literatūros tyrinėtojo Antano Vaičiulaičio 115-osioms gimimo metinėms.

SKAITYTOJŲ APTARNAVIMO SKYRIUS
2021.06.05-19 d. Literatūros paroda „Praeinančiam pasaulyje praeisiu, kasdien suduždamas, bet išdidus / Vytautas Mačernis“: Poeto 100-osioms gimimo metinėms.

VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUS
2021.06.01 d. 10.00 val. Virtualus edukacinis užsiėmimas (Facebook viešosios bibliotekos paskyroje) „Muilo burbulų magija“: Tarptautinei vaikų gynimo dienai.
2021.06.01-15 d. Literatūros paroda „Mėgintuvėlio autorė - Renata Česūnienė“: Rašytojos 40-mečiui.
2021.06.01-08.31 d. Literatūros paroda „Skaitantys žino daugiau“: Skaitymo iššūkiui.
2021.06.01-08.31 d. Literatūros paroda „Tobula vasara su knyga“: Skaitymo iššūkiui.
2021.06.10-25 d. Literatūros paroda „Aleksandras Volkovas - knygos „Smaragdo miesto burtininkas“ autorius“: Rašytojo 130-osioms metinėms.
2021.06.11-25.d. Literatūros paroda „Salla Simukka - suomių novelistė, vertėja ir literatūros kritikė“: Rašytojos 40-mečiui.
2021.06.18-30 d. Literatūros paroda „Paparčio žiedas tankmėj atsimerkia...“: Joninių šventei.

 

KYBARTŲ M. FILIALAS

2021.06.05-19 d. Literatūros paroda „Kiek aš nedegu, tiek negyvenu...“: Lietuvos poeto Vytauto Mačernio 100-osioms gimimo metinėms skirta V. Mačernio metams paminėti.
2021.06.14-28 d. Literatūros paroda „Aš pareisiu, tikėk, tik budėki kieme...“: Gedulo ir vilties dienos 80-mečio paminėjimui
2021.06.14-28 d. Virtuali literatūros paroda (Facebook Kybartų bibliotekos paskyroje) „O, laisve! Tu - gyvybė, tu - svajonė...“: Gedulo ir vilties dienos 80-mečio paminėjimui.

 

VIRBALIO M. FILIALAS

2021.06.01-08-31 d. Literatūros paroda „Atrask knygas vasaros skaitymui“: Skaitymo iššūkiui.
2021.06.04 d. 17.00 val. Literatūrinė popietė „Šarnelės pelkėse jam buvo šviesu“: Lietuvos poeto Vytauto Mačernio 100-osioms gimimo metinėms skirta V. Mačernio metams paminėti.
2021.06.07-21 d. Literatūros paroda „Diplomatas, rašytojas, redaktorius kraštietis Antanas Vaičiulaitis“: Rašytojo 115-oms gimimo metinėms.
2021.06.15 d. 12.00 val. Kraštotyros valandėlė „Papasakok savo istoriją apie gimtą miestą“.

 

ALKSNĖNŲ FILIALAS

2021.06.01-30 d. Literatūros paroda „Kam naujų knygų“: Naujos vaikiškos knygelės bibliotekoje.

 

ALVITO FILIALAS

2021.06.08-22 d. Literatūros paroda „Aš noriu, kad mano žodžiai apimtų visą žmogų“.
2021.06.20-30 d. Literatūros paroda „Komiksų pasaulis“.

 

GIRĖNŲ FILIALAS

2021.06.01 d. 14.00 val. Šventinė popietė „Už gražų vaiko pasaulį“: Vaikų gynimo dienai.
2021.06.01-15 d. Literatūros paroda „Kad maža širdelė sušiltų ateina pasaka“: Vaikų gynimo dienai.

 

GIŽŲ FILIALAS

2021.06.01-15 d. Literatūros paroda „Antanas Vaičiulaitis: plunksnos virtuozas iš Vilkaviškio krašto“: Rašytojo kritiko A. Vaičiulaičio 115-osioms gimimo metinėms.
2021.06.04 d. 15.00 val. Literatūriniai skaitymai „Išėjęs vienišas į amžinąją naktį“: Poeto Vytauto Mačernio 100-osioms gimimo metinėms.

 

GRAŽIŠKIŲ FILIALAS

2021.06.04 d. 15.00 val. Literatūriniai skaitymai „Nežinau, kodėl dievai tave sukūrė“: Lietuvos poeto Vytauto Mačernio 100-osioms gimimo metinėms skirta V. Mačernio metams paminėti.
2021.06.12 d. 15.00 val. Literatūriniai skaitymai „Maldai ir paguodai...“: Gedulo ir vilties dienos 80-mečio paminėjimui.
2021.06.23 d. 14.00 val. Edukacinė popietė „Nusipinkime Joninių vainiką“.
2021.06.22-30 d. Virtuali literatūrinė paroda (Facebook Gražiškių bibliotekos paskyroje) „Atversta knyga“: Edukologės, bibliotekininkės Genovaitės Raguotienės 90-osioms gimimo metinėms.

 

KARKLINIŲ FILIALAS

2021.06.01 d. 10.00 val. Garsinių skaitymų ir žaidimų valandėlė „Menas ant asfalto“: Vaikų gynimo dienai.
2021.06.07-16 d. Literatūros paroda „Jaunuolis, kuris nesišypso“: Lietuvos poeto Vytauto Mačernio 100-osioms gimimo metinėms skirta V. Mačernio metams paminėti.
2021.06.16-30 d. Mėgstamų vaikų knygelių paroda „Knygos mielos širdelei“.

 

KETURKAIMIO FILIALAS

2021.06.08 d. 15.00 val. Literatūros valandėlė „Aš žodžių girioje paklydęs“: Lietuvos poeto Vytauto Mačernio 100-osioms gimimo metinėms skirta V. Mačernio metams paminėti.
2021.06.23-30 d. Literatūros paroda „Rašytojo A. Vaičiulaičio literatūrinis palikimas“: Rašytojo A. Vaičiulaičio 115-osioms gimimo metinėms.

 

KLAMPUČIŲ FILIALAS

2021.06.18 d. 15.00 val. Teminė popietė „Dienų žaliųjų ilgesį renku“: Poeto V. Mačernio 100-tosioms gimimo metinėms.
2021.06.01-14 d. Literatūros paroda „Nobelio premijos laureatai“: Rašytojo Č. Milošo 110-tosioms gimimo metinėms.
2021.06.01-12 d. Piešinių paroda „Mažo žmogaus, didelis pasaulis“: Vaikų gynimo dienai.
2021.06.23-30 d. Literatūros paroda „Gėlių pavadinimai knygų antraštėse“: Rasos šventei.

 

KLAUSUČIŲ FILIALAS

2021.06.08-09 d. 16.00 val. Koliažų kūrybinės dirbtuvės „Plastikas vandenyno pasaulyje“: Pasaulinei vandenynų dienai.
2021.06.01-10 d. Literatūros paroda „Vaikų pasaulis: tuomet, kai dar mūsų tėvai buvo vaikai...“: Tarptautinei vaikų gynimo dienai.

 

LAKŠTUČIŲ FILIALAS

2021.06.01 d. 15.00 val. Teminė popietė „Į atostogas lydi saulutė“: Vaikų gynimo dienai.
2021.06.04-07 d. Piešinių konkursas „Ar buvai, tėveli, mažas?“: Tėvo dienai.

 

OPŠRŪTŲ FILIALAS

2021.06.14-25 d. Literatūros paroda „Juozo Apučio kūryba“: Poeto Juozo Apučio 85-osioms gimimo metinėms paminėti.

 

PAEŽERIŲ FILIALAS

2021.06.04 d. 15.00 val. Literatūrinė valandėlė „Po ūkanotu nežinios dangum“: Poeto Vytauto Mačernio 100-osioms gimimo metinėms.
2021.06.08-22 d. Literatūros paroda „Tai, kas parašyta, niekur nedingsta“: Prozininko Juozo Apučio 85-osioms gimimo metinėms.

 

PAEŽERIŲ II FILIALAS

2021.06.01-17 d. Literatūros paroda „Maži atsakymai į didelius klausimus“: Lietuvių prozininko, vertėjo, redaktoriaus Juozo Apučio 85-osioms gimimo metinėms.
2021.06.21-30 d. Literatūros paroda „Vasaros skaitiniai vaikams“.

 

PAŠEIMENIŲ FILIALAS

2021.06.01-15 d. Literatūros paroda „Vaikystė - nuostabi šalis“: Tarptautinei vaikų gynimo dienai.
2021.06.01-15 d. Piešinių paroda „Jis toks šaunus... Jis mano tėtis!: Tėvo dienai.
2021.06.01-15 d. Literatūros paroda „Gyvenimas - tai geidžiamas apsigavimas“: Lietuvos poeto Vytauto Mačernio 100-osioms gimimo metinėms skirta V. Mačernio metams paminėti.
2021.06.15-30 d. Literatūros paroda „Tavo veido šviesa“: Rašytojo A. Vaičiulaičio 115-osioms gimimo metinėms.
2021.06.15-30 d. Literatūros paroda „Česlovas Milošas - poetas iš poezijos mitų“: Skirta Nobelio literatūros premijos laureatui Č. Milošo 110-sioms gimimo metinėms.

 

PILVIŠKIŲ FILIALAS

2021.06.07-20 d. Literatūros paroda „Išgyvenimai, į laiką nesutilpę“: Gedulo ir vilties dienos 80-mečio paminėjimui.
2021.06.10 d. 15.00 val. Garsiniai skaitymai „Novelės meistras, apysakos žanro novatorius, praplėtęs būtiškąjį, semantinį, psichologinį lietuvių prozos horizontą - Juozas Aputis“: Lietuvių prozininko, vertėjo, redaktoriaus Juozo Apučio 85-osioms gimimo metinėms.
2021.06.01-12 d. Literatūros paroda „Savo sielą, alkaną kaip žvėrį,
Maitinu geriausiais žemės vaisiais:
Mokslu ir menu: tegu ji gėris
Spalvomis ir ir tonais įkvėptaisiai...“:
Jauniausio literatūros klasiko, naujosios lietuvių poezijos pradininko, vieno pačių reikšmingiausių savo kartos poetų Vytauto Mačernio 100-osioms gimimo metinėms.
2021.06.01-30 d. Piešinių paroda „Mano saulėta, gėlėta vasara“: Tarptautinei vaikų gynimo dienai.

 

PŪSTAPĖDŽIŲ FILIALAS

2021.06.01-19 d. Literatūros paroda „O akyse ugnis, o lūpose daina“: Lietuvos poeto Vytauto Mačernio 100-osioms gimimo metinėms skirta V. Mačernio metams paminėti.
2021.06.14-30 d. Literatūros paroda „Lietuviško žodžio tarnystė“: Rašytojo A. Vaičiulaičio 115-osioms gimimo metinėms.
2021.06.21-30 d. Literatūros paroda „Įvairialypė Česlovo Milošo kūryba“: Rašytojo 100-osioms gimimo metinėms.

 

RAMONIŠKIŲ FILIALAS

2021.06.07-18 d. Literatūros paroda „Sugrįžimas vakarėjančiais laukais...“: Prozininko, vertėjo, redaktoriaus Juozo Apučio 85-osios gimimo metinės.
2021.06.01-30 d. Literatūros paroda „Naujos knygos bibliotekoje“.

 

SŪDAVOS FILIALAS

2021.06.01-08 d. Piešinių paroda „Mes - tai visų ateitis“: Tarptautinei vaikų gynimo dienai.
2021.06.03 d. 16.00 val. Garsinių skaitymų vakaras „Vytauto Mačernio kūryba“. (Bendradarbiaujant su Karklinių biblioteka).
2021.06.09-23 d. Multimedijų paroda „Iš Sibiro padangės“: Gedulo ir vilties dienos 80-mečio paminėjimui.

 

VIŠTYČIO FILIALAS

2021.06.01-30 d. Literatūros paroda „Aplenkęs laiką“: Lietuvos poeto Vytauto Mačernio 100-osioms gimimo metinėms skirta V. Mačernio metams paminėti.
2021.06.15 d. 15.00 val. Teminė popietė „Tremtinių atsiminimų metai neužgožia“: Gedulo ir vilties dienai.
2021.06.16 d. 15.00 val. Garsinių skaitymų valandėlė „Autorės Jurgos Vilės knygos Sibiro haiku“: Gedulo ir vilties dienos 80-mečio paminėjimui.
2021.06.29 d. 15.00 val. Dokumentinių filmų peržiūra „Gera gimti mažoje šalyje, kuri kvepia istorija“: Skirta Nobelio literatūros premijos laureatui Č. Milošo 110-sioms gimimo metinėms.

 

VOKIŠKĖLIŲ FILIALAS

2021.06.01-30 d. Literatūros paroda „Knyga - vienas pasaulis ir daug istorijų“: Vasaros skaitymo iššūkiui.
2021.06.01-15 d. Literatūros paroda „Šviesą pamėgęs“: Poeto Vytauto Mačernio 100-osioms gimimo metinėms.
2021.06.15-30 d. Literatūros paroda „Ir laikas nusineša metus“: Prozininko, literatūros tyrinėtojo Antano Vaičiulaičio 115-osioms gimimo metinėms.

 

ŽALIOSIOS FILIALAS

2021.06.01-15 d. Literatūros paroda „Sielos paveikslas“: Poeto Vytauto Mačernio 100-osioms gimimo metinėms.
2020.06.01-15 d. Literatūros paroda „Vaikystė“: Tarptautinė vaikų gynimo dienai.
2021.06.15-30 d. Literatūros paroda „Link debesijos“: Prozininko, vertėjo Juozo Apučio 85-osioms gimimo metinėms.

2014. 09.27-30d. Literatūros paroda „Mylėjom Lietuvą iš tolo“: Kraštietei Genovaitei Dumčiūtei - Breichmanienei - 95