Renginiai ir parodos

 

2022 M. BIRŽELIO MĖNESĮ

 

VILKAVIŠKIO VIEŠOJI BIBLIOTEKA

2022.06.09 d. 12.00 val. Susitikimas su rašytoju Rimantu Greičiumi ir jo knygos „Šviesa ir šešėliai“ pristatymas.
2022.06.10-30 d. Arūno Kanapinsko fotografijos darbų paroda „Jūra visada reiškia Viltį“.

BIBLIOGRAFIJOS IR INFORMACIJOS SKYRIUS

2022.06.18-30 d. Literatūros paroda „Kas yra tasai gyvenimas visatos amžinoj tyloj...“: Literatūralogo Vlado Dubo 135-osioms gimimo metinėms.

SKAITYTOJŲ APTARNAVIMO SKYRIUS
2022.06.01-23 d. Literatūros paroda „Mistikas, ar visų laikų pranašas“: Poeto, filosofo O. Milašiaus 145 gimimo metinėms.
2022.06.27-30 d. Literatūros paroda „Kūryba, dvelkianti tautiškumu ir senolių išmintimi: Lietuvos rašytojo, dramaturgo, prozininko, visuomenės veikėjo, signataro Kazio Sajos 90-ies metų jubiliejui.

VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUS
2022.06.01-08.31 d. Literatūros paroda „Vasara su knyga“: Skaitymo iššūkis.
2022.06.01-08.31 d. Literatūros paroda „Kas skaito, tas daug žino“: Skaitymo iššūkiui „Vasara su knyga“.
2022.06.13-27 d. Literatūros paroda „Rašytoja apie magiją Agnie Sage“: Autorės 70-mečiui.
2022.06.22-30 d. Literatūros paroda „Kazimieras Saja - Lietuvos rašytojas, dramaturgas, prozininkas, visuomenės veikėjas, signataras“: Autoriaus 90-mečiui.
2022.06.21-30 d. Literatūros paroda „Pasimokykime iš vaikų nuoširdaus smalsumo“: Rašytojo Virgio Šidlausko 40-mečiui.

 

KYBARTŲ M. FILIALAS

2022.06.14-30 d. Literatūros paroda „Kad būtų mažiau gedulo ir daugiau vilties“: Gedulo ir vilties dienai.
2022.06.27-30 d. Literatūros paroda „Kazio Sajos paslaptys ir atvirumai“: Lietuvos rašytojo, dramaturgo, prozininko, visuomenės veikėjo, signataro 90-ies metų jubiliejui.

 

VIRBALIO M. FILIALAS

2022.06.01-10 d. Viktorina „Užnemunė - Sūduva - Suvalkija“: Skirta Sūduvos metams.
2022.06.06 d. 14.00 val. Literatūrinė popietė „Langelis į rašytojo vidų yra pati jo kūryba“: Rašytojui Kaziui Sajai 90-mečiui.
2022.06.15-29 d. Literatūros paroda „Knygos mane išvedė į žmones“: Rašytojo Kazio Sajos 90-mečiui.

 

BARTNINKŲ FILIALAS

2022.06.01-13 d. Literatūros paroda „Noras, kuris dar išsipildys“: Rašytojo Kazio Sajos 90-ajam jubiliejui.
2022.06.14-30 d. Literatūros paroda „Nebūtume atėję čia ...“: Gedulo ir vilties dienai.

 

GIRĖNŲ FILIALAS

2022.06.25-30 d. Literatūros paroda „Kūrybos esmė - žmogaus vidus“: Rašytojo Kazio Sajos 90-mečiui.

 

GIŽŲ FILIALAS

2022.06.02-16 d. 14.00 val. Garsiniai skaitymai „Viešnagė Vytauto V. Landsbergio kūrybos svetainėje“: Rašytojo Vytauto V. Landsbergio 60-mečiui.
2022.06.02-30 d. Literatūros paroda „Populiarioji australų rašytoja Colleen Mc Cullough ir jos kūryba“: Rašytojos C. Mc Cullough 85-osioms gimimo metinėms.
2022.06.02-30 d. Literatūros paroda „Kazys Saja: Esu klumpėtas karalaitis Kazimieras“: Lietuvos rašytojo, dramaturgo, prozininko, visuomenės veikėjo, signataro Kazio Sajos 90-ies metų jubiliejui.

 

GUDKAIMIO FILIALAS

2022.06.02-30 d. Literatūros paroda. „Žmogus lieka nemirtingas tiek, kiek save išdalija kitiems“: Lietuvos rašytojo, dramaturgo, prozininko, visuomenės veikėjo, signataro Kazio Sajos 90-ies metų jubiliejui.
2022.06.23 d. 13.00 val. Joninių šventė „Paparčių žiedas“.

 

KARKLINIŲ FILIALAS

2022.06.01 d. 10.00 val. Garsiniai skaitymai „Pasakų šalyje“: Tarptautinei vaikų gynimo dienai.
2022.06.07-14 d. Literatūros paroda „Keliauk su knyga“: Įdomiausios lietuvių ir užsienio rašytojų knygos.

 

KLAMPUČIŲ FILIALAS

2022.06.03 15.00 val. Teminė popietė „Pažink savo kraštą ir žmones“: Vaikų gynimo dienai.
2022.06.01-17 d. Literatūros paroda „Dideliems ir mažiems“: Vaikų literatūros kūrėjos M. Ivanauskaitės - Lastauskienės 150-tosioms gimimo metinėms.
2022.06.20-30 d. Literatūros paroda „Kad žodžiai nebūtų bedvasiai“: Rašytojo K. Sajos 90-ties metų jubiliejui.

 

KLAUSUČIŲ FILIALAS

2022.06.07-13 d. Literatūros paroda „Vienai mylimiausių ironiško detektyvo kūrėjų - 70“: Rašytojos Darjos Doncovos 70-mečiui.
2022.06.14 d. 16.00 val. Teminė popietė „Skaitome apie Sibirą vaikams“: Gedulo ir Vilties dienai.

 

LAKŠTUČIŲ FILIALAS

2022.06.01 d. 16.00 val. Literatūrinė popietė „Pro vaikystės šviesų langą‘‘: Tarptautinei vaikų gynimo dienai.
2022.06.14-30 d. Literatūros paroda „Negyjanti Lietuvos žaizda“: Gedulo ir vilties dienai.
2022.06.16 d. 16.00 val. Poezijos popietė „Kai skraido pienių parašiutai“: Vasaros atostogas pasitinkant.

 

OPŠRŪTŲ FILIALAS

2022.06.01 d.16.00 val. Garsiniai skaitymai vaikams „Vaikų teisės ir pareigos“: Vaikų gynimo dienai paminėti.

 

PAEŽERIŲ FILIALAS

2022.06.01-15 d. Piešinių paroda „Mano svajonių diena“: Vaikų gynimo dienai.
2022.06.28 d. 14.00 val. Literatūros popietė „Kūrybos esmė - žmogaus vidus“: Lietuvos rašytojo, dramaturgo, prozininko, visuomenės veikėjo, signataro Kazio Sajos 90-ies metų jubiliejui.

 

PAEŽERIŲ II FILIALAS

2022.06.01-16 d. Literatūros paroda „Žmogus lieka žmogum“: Rašytojo J. Avyžiaus 100-osioms gimimo metinėms.
2022.06.20-30 d. Literatūros paroda „Pažinimo šulinys niekada nebus išsemtas“: Lietuvos rašytojo, dramaturgo, prozininko, visuomenės veikėjo, signataro Kazio Sajos 90-ies metų jubiliejui.

 

PAJEVONIO FILIALAS

2022.06.02 d. 10.00 val. Kūrybinė valandėlė pradinukams „Kas? Su kuo ? Kur ? Kada ?“: Tarptautinei vaikų gynimo dienai.
2022.06.02-30 d. Teminė paroda „Koks krepšys - toks kamuolys“: Krepšinio 100-mečiui Lietuvoje paminėti.

 

PAŠEIMENIŲ FILIALAS

2022.06.01 d. 16.00 val. Teminė popietė „Duokite vaikams sparnus“: Tarptautinei vaikų gynimo dienai.
2022.06.01-20 d. Literatūros paroda „Su Lietuva širdyje“: Gedulo ir vilties dienai.
2022.06.10-27 d. Literatūros paroda „Žydinčio paparčio ugnis“: Joninėms.
2022.06.27-30 d. Literatūros paroda „Būrimas obuolio sėklom“: Lietuvos rašytojo, dramaturgo, prozininko, visuomenės veikėjo, signataro Kazio Sajos 90-ies metų jubiliejui.

 

PŪSTAPĖDŽIŲ FILIALAS

2022.06.08 d. 14.00 val. Edukacinis užsiėmimas „Sode auga - sveikatą saugo“: Vaistažolių rinkimas.
2022.06.26 d. 15.00 val. Garsinis skaitymas netradicinėse erdvėse „Prasmingas vaikiškų knygų pasaulis“: Poetės V. Bladykaitės 60-ąjam jubiliejui.
2022.06.01-10 d. Literatūros paroda „Poetinės išpažintys“: Poeto A. Churgino 110-osioms gimimo metinėms.
2022.06.13-30 d. Literatūros paroda „Knygos brolis“: Lietuvos rašytojo, dramaturgo, prozininko, visuomenės veikėjo, signataro Kazio Sajos 90-ies metų jubiliejui.

 

RAMONIŠKIŲ FILIALAS

2022.06.20-30 d. Literatūros paroda „Jei nutrauksim sliekui koją“: Lietuvos rašytojo, dramaturgo, prozininko, visuomenės veikėjo, signataro Kazio Sajos 90-ies metų jubiliejui.

 

SŪDAVOS FILIALAS

2022.06.01-10 d. Vaikų piešinių paroda „Mes - tai visų ateitis“: Tarptautinei vaikų gynimo dienai.
2022.06.01-30 d. Akcija „Vasara su knyga“.

 

VOKIŠKĖLIŲ FILIALAS

2022.06.04 d. 15.00 val. Viktorina „Pasakyk kodėl“: Tarptautinė vaikų gynimo diena.
2022.06.03-30 d. Literatūros paroda „Gyvenimo pamastymai“: Lietuvos rašytojo, dramaturgo, prozininko, visuomenės veikėjo, signataro Kazio Sajos 90-ies metų jubiliejui.

 

ŽALIOSIOS FILIALAS

2022.06.02 d. 14.00 val. Literatūrinė valandėlė „Spalvotas pasaulis“: Tarptautinė vaikų gynimo diena.
2022. 06.02-18 d. Literatūrinė paroda „Liepsnojanti kriaušė“: Lietuvos rašytojo, dramaturgo, prozininko, visuomenės veikėjo, signataro Kazio Sajos 90-ies metų jubiliejui.
2022.06.07 d. 15.00 val. Teminė popietė „Krepšinio kamuolys“: Lietuvos krepšinio 100-metis.

2014. 09.27-30d. Literatūros paroda „Mylėjom Lietuvą iš tolo“: Kraštietei Genovaitei Dumčiūtei - Breichmanienei - 95