Renginiai ir parodos

 

2020 M. VASARIO MĖNESĮ

 

VILKAVIŠKIO VIEŠOJI BIBLIOTEKA

BIBLIOGRAFIJOS IR INFORMACIJOS SKYRIUS
2020.02.14-28 d. Literatūros paroda „Gebėjęs sudėtingus reiškinius perteikti atviru, giliu, spalvingu žodžiu“: Vytauto Nezgados 90-osioms gimimo metinėms.

SKAITYTOJŲ APTARNAVIMO SKYRIUS
2020.02.10-24 d. Literatūros paroda „Mokslo darbais tarnavusi kraštui ir tautai“: Etnografės, habilituotos humanitarinių mokslų daktarės 110-osioms gimimo metinėms.

VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUS
2020.02.03-17 d. Literatūros paroda „Prisiminus Kalėdas...“: Suomių rašytojo Mauri Kunno 70-mečiui.
2020.02.05-19 d. Literatūros paroda „Pranciškutė iš Pilypų“: Etnografės, habilituotos humanitarinių mokslų daktarės Pranės Dundulienės 110-osioms gimimo metinėms.
2020.02.07-21 d. Piešinių paroda „Iliustruoju vaikų Metų knygelę“: Akcijai „Metų knygos rinkimai“.
2020.02.15-28 d. Literatūros paroda „Išradingoji senelė“: Norvegų rašytojos Anne-Catharina Vestly 100-osioms gimimo metinėms.
2020.02.17-28 d. Literatūros paroda „Emilijai Liegutei-Balionienei - 90!“: Lietuvos rašytojos, dramaturgės Emilijos Liegutės 90-ies metų jubiliejui.
Vasario 10-15 d. - saugesnio interneto savaitė „Kurkime geresnį internetą kartu!“: bibliotekos mažiesiems lankytojams siūloma pasitikrinti žinias testu „Ar esi saugus internete?“.
2020.02.10-15 d. Literatūros paroda „Vasaris - saugaus interneto mėnuo“.
2020.02.11 d. 10:00 val. Mokomųjų filmų apie saugų internetą peržiūra „Būkime saugūs!“ ir saugių slaptažodžių dirbtuvės.
2020.02.13 d. 10:00 val. Saugaus interneto pamoka „Kad kompiuteris netaptų priešu“.

 

KYBARTŲ M. FILIALAS

2020.02.12-26 d. Literatūros paroda „Pranė Dundulienė - lietuvių liaudies dailės simbolikos tyrinėtoja“: Etnografės, habilituotos humanitarinių mokslų daktarės 110-osioms gimimo metinėms.
2020.02.14-29 d. Literatūros paroda „Ateiname iš žemės, iš vandens, iš oro...“: Lietuvos poeto, literatūros kritiko, redaktoriaus, vertėjo Algimanto Baltakio 90-ies metų jubiliejui.
2020.02.14-29 d. Literatūros paroda „Graži, graži tėvynė mano, kur mūsų protėviai gyveno...“: Lietuvos Valstybė atkūrimo dienai.
2020.02.21-29 d. Literatūros paroda „Močiutės Emilijos pasakutės“: Lietuvos rašytojos, dramaturgės Emilijos Liegutės 90-ies metų jubiliejui.

 

VIRBALIO M. FILIALAS

2020.02.03-17 d. Literatūros paroda „Poetas, kurį visą galima išdainuoti“: Lietuvos poeto, literatūros kritiko, redaktoriaus, vertėjo Algimanto Baltakio 90-ies metų jubiliejui.
2020.02.14 d. Teminė popietė J. Totoraičio knygos „Sūduvos Suvalkijos istorija. D.1“ pristatymas.
2020.02.21 d. Viktorina „Ką žinau apie UNESKO Pasaulio paveldo objektus Lietuvoje“. Skirta UNESKO paveldo Lietuvoje metams.

 

ALKSNĖNŲ FILIALAS

2020.02.25 d. Teatralizuota kaimo šventė „Lašininio ir Kanapinio dvikova“: Užgavėnės kaime.

 

ALVITO FILIALAS

2020.02.15 d. 15.00 val. Teminė popietė „O kiek pasaulyje dainų, apie tave sudėta“: Lietuvos nepriklausomybės dienai.
2020.02.12 d. 13.00 val. Saugesnio interneto savaitės popietė.
2020.02.19 d. 15.00 val. Kūrybinės dirbtuvės „Laisvės Vėjas“: Malūnėlių gamyba.
2020.02.05-19 d. Literatūros paroda „Žinios veža“: Informaciniai leidiniai vaikams.
2020.02.05-19 d. Literatūros paroda „Gimiau pačiu laiku“: Lietuvos poeto, literatūros kritiko, redaktoriaus, vertėjo Algimanto Baltakio 90-ies metų jubiliejui.

 

BARTNINKŲ FILIALAS

2020.02.03-14 d. Literatūros paroda „Popieriniai drugeliai“: Lietuvos rašytojos, dramaturgės Emilijos Liegutės 90-ies metų jubiliejui.
2020.02.14-29 d. Nuotraukų paroda „Vasario 16-osios akto signatarai“: Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai paminėti.
2020.02.14-29 d. Literatūros paroda „Iš tylinčios žemės“: Poeto, vertėjo Vytauto Petro Bložės 90-osioms gimimo metinėms.
2020.02.21 d. Literatūrinė popietė „Svečiuose pas knygeles“.

 

GIRĖNŲ FILIALAS

2020.02.15-29 d. Literatūros paroda „Lietuva vėl laisva“: Lietuvos nepriklausomybės dienai.

 

GIŽŲ FILIALAS

2020.02.03-17 d. Literatūros paroda „Jubiliatai“: Lietuvos poeto, literatūros kritiko, redaktoriaus, vertėjo Algimanto Baltakio 90-ies metų jubiliejui ir poeto, vertėjo Vytauto Petro Bložės 90-osioms gimimo metinėms.
2020.02.03-29 d. Literatūros paroda „Lietuva - gražiausia šalis“: Lietuvos valstybės atkūrimo dienai.
2020.02.17-29 d. Literatūros paroda „Istorikė-etnografė Pranė Dundulienė“: Etnografės, habilituotos humanitarinių mokslų daktarės 110-osioms gimimo metinėms.
2020.02.20 d. Literatūrinė popietė „Graži kalba, žmogų puošia“: Tarptautinei gimtosios kalbos dienai.
2020.02.21 d. Viktorina „Moki žodį - žinai kelią“: Tarptautinei gimtosios kalbos dienai.

 

GRAŽIŠKIŲ FILIALAS

2020.02.06 d. Literatūrinė popietė „Apšerkšniję mūsų žiemos“.
2020.02.11-18 d. Literatūros paroda „Poezijos kelias iš gimtosios parugės“: Poeto A. Miškinio 115-osioms gimimo metinėms.
2020.02.14 d. Literatūrinė popietė „Antano Miškinio eilės Lietuvai“: Poeto A. Miškinio 115-osioms gimimo metinėms.
2020.02.21 d. Proto mūšis „Jei nebūtų mūs kalbos, tai nebūtų Lietuvos“: Gimtosios kalbos dienai.
2020.02.21-29 d. Piešinių paroda „Gražiausias lietuviškas žodis“: Gimtosios kalbos dienai.

 

GUDKAIMIO FILIALAS

2020.02.10-24 d. Literatūros paroda „Gyvenimas kaip legenda“: Lietuvos pedagogės, poetės, prozininkės, visuomenės veikėjos Petronėlės Orintaitės 115-sioms gimimo metinėms.
2020.02.22-29 d. Literatūros paroda „Talento versmė iš tautosakos pažinimo“: Rašytojos ir dramaturgės A. Liobytės 105-sioms gimimo metinėms.

 

KARKLINIŲ FILIALAS

2020.02.10-15 d. Saugesnio interneto savaitė.
2020.02.12 d. 14.00 val. Kūrybinės dirbtuvėlės vaikams „Juostelė Lietuvai“: Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti.
2020.02.10-21 d. Literatūros ir piešinių paroda „Širdele mano“: Šv. Valentino dienai.
2020.02.17-29 d. Rankdarbių paroda „Tautodailės metai“.

 

KETURKAIMIO FILIALAS

2020.02.11 d. 14.00 val. Literatūros valandėlė „Imkit žodį kaip duonos riekelę“: Poeto A. Miškinio 115-osioms gimimo metinėms.
2020.02.25 d. 14.00 val. Teminė valandėlė „Šmaikščioji rezistentė“: Lietuvos rašytojos, dramaturgės Emilijos Liegutės 90-ies metų jubiliejui.

 

KETURVALAKIŲ FILIALAS

2020.02.05 d. 14.30 val. Teminė popietė „Saugesnio interneto diena“: Pokalbiai apie saugų internetą.
2020.02.14 d. 12.00 val. Literatūrinės parodos pristatymas „Baltosios naktys“: Lietuvos poeto, literatūros kritiko, redaktoriaus, vertėjo Algimanto Baltakio 90-ies metų jubiliejui.
2020.02.14-28 d. Literatūrinė paroda „Poetai Lietuvai“: Vasario 16-oji.
2020.02.21 d. 15.00 val. Teminė popietė „Tarptautinė gimtosios kalbos diena“.
2020.02.25 d. 11.00 val. Teminė popietė „Užgavėnių šėlionės“.

 

KLAMPUČIŲ FILIALAS

2020.02.05 d. 17.00 val. Literatūrinė popietė „Šventės ir jų tradicijos“: Etnografės, habilituotos humanitarinių mokslų daktarės 110-osioms gimimo metinėms.
2020.02.03-28 d. Literatūros paroda „Istorija atgyja kasmet“: Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai.
2020.02.03-28 d. Literatūros paroda „Rašytojos E. Liegutės jubiliejus“: Tarptautinei gimtosios kalbos dienai.

 

KLAUSUČIŲ FILIALAS

2020.02.13 d. Eilėraščio apie meilę konkursas vaikams „Meilei..“: Valentino dienai.
2020.02.19 d. Literatūriniai skaitymai „Močiutės pasakaitės“: Rašytojos Emilijos Liegutės 90-osioms gimimo metinėms.

 

LAKŠTUČIŲ FILIALAS

2020.02.25 d. 15.00 val. Teminė popietė „Lietuvių tradicijos ir papročiai“: Užgavėnės.
2020.02.25 d. 15.00 val. Teatralizuotas kaukių pasirodymas „Užgavėnių linksmybės“.
2020.02.10-24 d. Literatūros paroda „Vytauto posmai ir dainos“: Poeto V. Bložės 90-osioms gimimo metinėms.

 

OPŠRŪTŲ FILIALAS

2020.02.03-14 d. Literatūros paroda „Spalvotos vaikiškos knygelės“.
2020.02.17-29 d. Literatūros paroda „Algimanto Baltakio kūryba“: Lietuvos poeto, literatūros kritiko, redaktoriaus, vertėjo Algimanto Baltakio 90-ies metų jubiliejui.

 

PAEŽERIŲ FILIALAS

2020.02.07-29 d. Literatūros paroda „Esame tuo, kas priklauso...“: Poeto, vertėjo Vytauto Petro Bložės 90-osioms gimimo metinėms.
2020.02.14 d. 16.00 val. Literatūriniai skaitymai „Nesupykit: žemėj šitoj pirmą kart gyvenu“: Poeto, literatūros kritiko, vertėjo Algimanto Baltakio 90-mečiui.
2020.02.21-29 d. Literatūros paroda „...kur susiduria gėris ir blogis, kur galioja amžinos vertybės...“: Rašytojos, kultūros veikėjos, vertėjos Aldonos Liobytės Paškevičienės 105-osioms gimimo metinėms.

 

PAEŽERIŲ II FILIALAS

2020.02.03-16 d. Literatūros paroda „Kalba gimtoji lūpose įdėta“: Tarptautinei gimtosios kalbos dienai.
2020.02.17-29 d. Literatūros paroda „Eilėraščių niekas už mane neparašys“: Lietuvos poeto, literatūros kritiko, redaktoriaus, vertėjo Algimanto Baltakio 90-ies metų jubiliejui.

 

PAJEVONIO FILIALAS

2020.02.03-28 d. Literatūros paroda „Gimiau pačiu laiku“: Lietuvos poeto, literatūros kritiko, redaktoriaus, vertėjo Algimanto Baltakio 90-ies metų jubiliejui.
2020.02.03-20 d. Piešinių paroda „Lietuvos spalvos“: Lietuvos valstybės atkūrimo dienai.

 

PAŠEIMENIŲ FILIALAS

2020.02.03-17 d. Literatūros paroda „Skrydį palydinti žvilgsniu“: Lietuvos rašytojos, dramaturgės Emilijos Liegutės 90-ies metų jubiliejui.
2020.02.03-29 d. Literatūros paroda „Graži tu mano“: Poeto A. Miškinio 115-osioms gimimo metinėms.
2020.02.03-29 d. Literatūros paroda „Gyvenimas - meno kūrinys“: Lietuvos poeto, literatūros kritiko, redaktoriaus, vertėjo Algimanto Baltakio 90-ies metų jubiliejui.
2020.02.03-29 d. Literatūros paroda „Tradicijos - papročiai - apeigos“: Etnografės, habilituotos humanitarinių mokslų daktarės Pranės Dundulienės 110-osioms gimimo metinėms.
2020.02.21 d. 11.00 val. Literatūriniai skaitymai „Gimtųjų žodžių apkabintas, aš gyvas kalboje“: Tarptautinei gimtosios kalbos dienai.

 

PILVIŠKIŲ FILIALAS

2020.02.11-22 d. Literatūros paroda „Argi čia upė teka? Tai laikas bėga pro tave lyg pro akmenį upėje...“: Poeto, literatūros kritiko, vertėjo Algimanto Baltakio 90-osioms gimimo metinėms.
2020.02.11-21 d. Teminė paroda „Svarbiausia ir prasmingiausia dovana Valstybei - jos piliečių santaika, bendrystės jausmas, noras gyventi ir dirbti vardan savo šalies ateities“: Vasario 16-ajai.
2020.02.11-21 d. Teminė paroda „Aš lietuvis, mano Tėvynė - Lietuva“: Lietuvos valstybės atkūrimo dienai - Vasario 16-ajai.
2020.02.18-29 d. Literatūros paroda „Emilija Liegutė-Balionienė - lietuvių rašytoja, dramaturgė, kurianti ir vaikams, ir suaugusiems“: Rašytojos Emilijos Liegutės 90-osioms gimimo metinėms.
2020.02.18-29 d. Literatūros paroda „Jos talento versmė ėjo iš puikaus tautosakos pažinimo“: Prozininkės, dramaturgė, vaikų literatūros kūrėjos Aldonos Liobytės-Paškevičienės 105-osioms gimimo metinėms.

 

PŪSTAPĖDŽIŲ FILIALAS

2020.02.11 d. 16.00 val. Literatūrinė popietė „Žodis į šviesą nugręžtas“: Poeto A. Miškinio 115-osioms gimimo metinėms.
2020.02.14 d. 16.00 val. Viktorina „100 žingsnių per Lietuvą“: Vasario 16-tai.
2020.02.03-14 d. Literatūros paroda „Poetinio žodžio meistrystė“: Poeto V. Bložės 90-osioms gimimo metinėms.
2020.02.10-21 d. Literatūros paroda „Poetu buvau, esu ir būsiu“: Poeto Algimanto Baltakio 90-ąjam jubiliejui.
2020.02.17-21 d. Literatūros paroda „Meniška siela - auksinės rankos“: Tautodailės metams.

 

RAMONIŠKIŲ FILIALAS

2020.02.10-24 d. Literatūros paroda
„Ir man sunku tikėti,
Ir tu juk nustebai,
Kad ėmėme braškėti
Lyg burlaivio stiebai.“: Lietuvos poeto, literatūros kritiko, redaktoriaus, vertėjo Algimanto Baltakio 90-ies metų jubiliejui.
2020.02.24 d. Kūrybinė-teminė popietė „Mes čigonai Lietuvos, norim blynų ir kavos...“: Užgavėnių kaukių gamyba.

 

SERDOKŲ FILIALAS

2020.02.06-27 d. Literatūros paroda „Norėjosi rašyti širdies krauju, rašyti atvirai“: Lietuvių poeto Vlado Mozūriūno 130-tosioms gimimo metinėms.
2020.02.13-29 d. Literatūros paroda „Rašiau kaip mokėjau, kaip galėjau“: Poeto Vytauto Bložės 90-tosioms gimimo metinėms.

 

VIŠTYČIO FILIALAS

2020.02.11 d. 11.00 val. Transliacija internetu „Sukčiai internete: kaip apsisaugoti?“: Saugaus interneto savaitei.
2020.02.12 d. Viktorina „Būk saugus internete!“: Klausimų - atsakymų mūšis“.

 

VOKIŠKĖLIŲ FILIALAS

2020.02.14-28 d. Literatūros paroda „Prarasto laiko nebūna“: Poeto, literatūros kritiko, vertėjo Algimanto Baltakio 90-mečiui.
2020.02.15-29 d. Literatūros paroda „Istorijos puslapiai“: Vasario 16-tai.
2020.02.21-29 d. Literatūros paroda „Mano gimtoji kalba“: Lietuvių kalbos dienai.

 

ŽALIOSIOS FILIALAS

2020.02.05 d. 15.30 val. Teminė popietė „Margi raštai“: Tautodailės metams.
2020.02.10-30 d. Literatūrinė paroda „Mažosios poemos“: Poeto, literatūros kritiko, vertėjo Algimanto Baltakio 90-osioms gimimo metinėms.

2014. 09.27-30d. Literatūros paroda „Mylėjom Lietuvą iš tolo“: Kraštietei Genovaitei Dumčiūtei - Breichmanienei - 95