Renginiai ir parodos

 

2019 M. BIRŽELIO MĖNESĮ

 

VILKAVIŠKIO VIEŠOJI BIBLIOTEKA

2019.06.05 d. 11.00 val. Tarptautinės vaikų gynimo dienos šventė „Knyga suranda draugą 2019“.
2019.06.25-07.05 d. Vaikų socializacijos programų rėmimo vaikų vasaros dienos stovykla „#robomanija bibliotekoje“.
2019.06.29 d. 12-18 val. Miesto šventė „Mano miestas Lietuvoj įrašytas...“


BIBLIOGRAFIJOS IR INFORMACIJOS SKYRIUS
2019.06.03-17 d. Literatūros paroda „Pašlaite driekiasi eilutės...“: Prozininko, poeto Albino Baranausko 90-osioms gimimo metinėms.

SKAITYTOJŲ APTARNAVIMO SKYRIUS
2019.06.03 -23 d. Literatūros paroda „Moderniosios rusų literatūros pradininkas“ : Rusų romantizmo poetui, rašytojui Aleksandrui Puškinui - 220-sioms gimimo metinėms.

VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUS
2019.06.03-15 d. Literatūros paroda „Ką žmonės dirba visą dieną?“ : Ričardui Skeriui - 100.
2019.06.03-17 d. Literatūros paroda „Žymusis rusų poetas Aleksandras Puškinas“ : Kūrėjo 220-osioms metinėms.
2019.06.03-08.30 d. Literatūros paroda „Praleisk vasarą su knyga“.
2019.06.05-19 d. Literatūros paroda „Sparnuota Sigutės Ach kūryba“: Autorės 50-mečiui.
2019.06.14-28 d. Literatūros paroda „Akvilina Cicėnaitė - gerai žinoma knygų jaunimui autorė“ : Rašytojos 40-mečiui.

 

KYBARTŲ M. FILIALAS

2019.06.07-21 d. Literatūros paroda „Sigutės Ach kelionė po šviesiųjų svajonių žydinčius sodus“: Lietuvių dailininkės, knygų iliustratorės, rašytojos 50-ies metų jubiliejui.
2019.06.11-25 d. Literatūros paroda „Jasunario Kavabata herojų jausmų metamorfozės“: Japonų rašytojo, Nobelio premijos laureato 120-osioms gimimo metinėms.
2019.06.18-30 d. Literatūros paroda „Gera knyga visada yra gyvenimo mokytoja“: Rašytojo prozininko, dramaturgo, vertėjo, scenarijų autoriaus ir režisieriaus Grigorijaus Kanovičiaus 90-ies metų jubiliejui.

 

VIRBALIO M. FILIALAS

2019.06.03-17 d. Literatūros paroda „Poetas, vertėjas, literatūros kritikas Nyka-Niliūnas“: Išeivijos rašytojo 100-mečiui.
2019.06.07 d. Literatūrinė popietė „Dailininkė, rašytoja Sigutė Ach ir jos sparnuotos karvytės“: Rašytojos 50-mečiui.
2019.06.14 d. Kraštotyros popietė „Apie Virbalį senuose periodiniuose leidiniuose“: Skirta Vietovardžių metams.

 

ALVITO FILIALAS

2019.06.06-20 d. Literatūros paroda „Nei dienelės be knygelės“.
2019.06.21 d. 18.00 val. Vakarojimas „Kiršų vasara Bradūnynėje“.
2019.06.11-25 d. Literatūros paroda „Antanų mėnuo“.

 

BARTNINKŲ FILIALAS

2019.06.01-30 d. Literatūros paroda „Veidai sutemose“: Rašytojo, dramaturgo Grigorijaus Kanovičiaus 90-mečiui.

 

GIŽŲ FILIALAS

2019.06.03-27 d. Literatūros paroda „Negyjanti Lietuvos žaizda“: Gedulo ir vilties dienai.
2019.06.06 d. Ekskursija po Gižų apylinkes „Jei prakalbėtų senolė Gižų liepa“: Vietovardžių metams.

 

GUDKAIMIO FILIALAS

2019.06.01 d. Renginys „Tegul nelieka užmirštų vaikų“. Tarptautinei vaikų gynimo dienai.
2019.06-03-30 d. Gudkaimio kaimo vaikų piešinių ekspozicija-konkursas.
2019.06.23 d. Teatralizuota kaimo šventė „Joninių apžavai“.

 

KARKLINIŲ FILIALAS

2019.06.03-14 d. Literatūros paroda „Vasarėlė kviečia skaityti“.
2019.06.05 d. Rytmetys su mažaisiais skaitytojais, skirtas vaikų gynimo dienai.
2019.06.18 d. Animacinis filmas ar knyga? Diskusija su vaikais pagal romaną vaikams „Slaptas augintinių gyvenimas“.
2019.06.19 d. Edukacinė veikla „Molis - vasarą brolis“ kartu su Suvalkijos socialinės globos namų gyventojais.
2019.06.27 d. Vasaros vakaras su senu, geru filmu.

 

KLAMPUČIŲ FILIALAS

2019.06.03-28 d. Literatūros paroda „Ir būsiu gyvas tol, kol bent vienas dainius liks žemėj“: Ruso poeto A. Puškino 220 - tosioms gimimo metinėms.
2019.06.17-28 d. Literatūros paroda „Gėlių pavadinimai knygų antraštėse“: Rasos šventei.
2019.06.03-17 d. Literatūros paroda „Pasakos apie vėją“: Pasaulinei vėjo dienai.

 

KLAUSUČIŲ FILIALAS

2019.06.03 d. 15.30 val. Piešimo ant asfalto popietė „Saulės zuikučiai“: Tarptautinei vaikų gynimo dienai.
2019.06.19 d. 15.30 val. Literatūriniai skaitymai vaikams „Žemaičių žemė“: Žemaitijos metams.

 

LAKŠTUČIŲ FILIALAS

2019.06.03 d. Literatūrinė popietė „Vasarėlė ir vaikai“: Tarptautinei vaikų gynimo dienai.
2019.06.14 d. Literatūrinė paroda „Vilties kelionė“ - Gedulo ir vilties dienai.

 

PAEŽERIŲ FILIALAS

2019.06.03-17 d. Literatūros paroda „Apie šį bei tą“: Rašytojo, vaikų literatūros kūrėjo, dailininko Kęstučio Kasperavičiaus 65-mečiui.
2019.06.17-06.28 d. Literatūros paroda „Amžių kelyje“: Prozininko, dramaturgo, poeto, vertėjo Grigorijaus Kanovičiaus 90-mečiui.

 

PAEŽERIŲ II FILIALAS

2019.06.03-13 d. Literatūros paroda „Nei vienas nebuvo pagailėtas“: Gedulo ir vilties dienai.
2019.06.17-27 d. Literatūros paroda „Gimtinės medžių prieglobstyje“: Knygos apie Lietuvos gamtą.

 

PAJEVONIO FILIALAS

2019.06.03-28 d. Literatūros paroda „Stebuklingo žiedo beieškant“: Paroda apie vaistinius augalus Rasos šventei.
2019.06.03-30 d. Vaikų piešinių paroda „Mano svajonių mokykla“.
2019.06.07 d. 10.30 val. Literatūrinis rytmetis „Ką skaitysime vasarą?“.

 

PAŠEIMENIŲ FILIALAS

2019.06.03-28 d. Literatūros paroda „Vaikystės spalvos“: Tarptautiniai vaikų gynimo dienai.
2019.06.21 d. 15.00 val. Garsiniai skaitymai „Atostogaukime su knyga“.

 

PILVIŠKIŲ FILIALAS

2019.06.13-27 d. Teminė paroda „Žeme, žeme, kodėl tu Tiek nežymėtų kapų Leidai užkast sau ant veido, Tiek, kad net dangui kraupu?“: Tautos gedulo ir vilties diena - birželio 14-oji.
2019.06.03-30 d. Literatūros paroda „Vasara ir pasaka“: Gražiausios lietuvių liaudies pasakos.

 

PŪSTAPĖDŽIŲ FILIALAS

2019.06.01 d. 14.00 val. Literatūrinė - muzikinė valandėlė: „Pasauliui esi Tėtis, o man esi visas Pasaulis“: Skirta Tėvo dienai.
2019.06.06 d. 16.00 val. Animacinių filmų žiūrėjimas „Literatūrinės Aleksandro Puškino pasakos“.
2019.06.03-14 d. Literatūros paroda „Žmonės ir likimai“: Rašytojo Alb. Baranausko 95-osioms gimimo metinėms.
2019.06.10-28 d. Literatūros paroda „Lietuvių kalbos puoselėtojas“: Tautosakininko A. Juškos 200-osioms gimimo metinėms.
2019.06.17-28 d. Literatūros paroda „Žydiškas stilius ir lietuviškos realijos“: Rašytojo G. Kanovičiaus 90-osioms gimimo metinėms.

 

RAMONIŠKIŲ FILIALAS

2019.06.03-30 d. Literatūros paroda „Naujausios knygos bibliotekoje“.

 

VIŠTYČIO FILIALAS

2019.06.18-30 d. Literatūros paroda „Ši knyga - tarsi tų ikikarinių dienų atspindys, lyg paviršium iškeltas lietuviškas „Titanikas“: Prozininko, dramaturgo G. Kanovičiaus 90-ies metų jubiliejui.

 

VOKIŠKĖLIŲ FILIALAS

2019.06.01 d. 16.00 val. Literatūriniai skaitymai „Pro šviesų vaikystės langą“: Tarptautinei vaikų gynimo dienai.
2019.06.20-30 d. Literatūros paroda „Eilės apie gyvenimą“: Poeto A. Martinaičio 80-osioms gimimo metinėms.

 

ŽALIOSIOS FILIALAS

2019.06.06 d. 15.30 val. Literatūrinė popietė „Tėvo meilė“: Tėvo dienai.
2019.06.03-13 d. Literatūrinė paroda „Apysakos“: Rusų poeto Aleksandro Puškino 220-osioms gimimo metinėms.

2014. 09.27-30d. Literatūros paroda „Mylėjom Lietuvą iš tolo“: Kraštietei Genovaitei Dumčiūtei - Breichmanienei - 95