Renginiai ir parodos

 

2019 M. GEGUŽĖS MĖNESĮ

 

VILKAVIŠKIO VIEŠOJI BIBLIOTEKA

2019.05.16 d. „Poezijos pavasaris - 2019 m.“:
13.00 val. - „Tegul pražysta visos mano dienos, mano giesmės“/S. Nėris/ -  poezijos skaitymai Kiršuose, Salomėjos Nėries tėviškėje.
17.30 val. - Poezijos vakaras „Po poezijos paukštės sparnu“, Salomėjos Nėries vardo  literatūrinės premijos įteikimas Kultūros centre (Vytauto g. 28, Vilkaviškis).

BIBLIOGRAFIJOS IR INFORMACIJOS SKYRIUS
2019.05.08 d. 15.00 val. Poetės Milukaitė - Buragienės jubiliejinės poezijos rinktinės „Skamba devynbalsė mūza“ sutiktuvės. Dalyvaus autorė.
2019.05.13-27 d. Literatūros paroda „Kad mokslas priartėtų prie žmonių...“: Gamtos, fizikos ir matematikos mokslų daktaro Kazimiero Baršausko 95-osioms gimimo metinėms.

SKAITYTOJŲ APTARNAVIMO SKYRIUS
2019.05.03 d. 17.00 val. Roberto Petrausko knygos „Barbarosa“ pristatymas ir susitikimas su autoriumi.
2019.05.15-31 d. Literatūros paroda „Be stiprios valios nebūna didelio talento“: Prancūzų rašytojo, romanisto Onorė de Balzako 220-osioms gimimo metinėms.

VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUS
2019.05.03-17 d. Literatūros paroda „Knygų medžiotoja Zita Marienė“: Vertėjos 70-mečiui.
2019.05.06-20 d. Literatūros paroda „Pasakų autorė Aldona Kandroškaitė“: Rašytojos 90-mečiui.
2019.05.08 d. 11.00 val. Literatūros valandėlė „Ten miške, kur eglės ošia...“: Poemėlės „Meškiukas Rudnosiukas“ 80-asis gimtadienis.
2019.05.17-29 d. Literatūros paroda „Aistė Ptakauskaitė - prozininkė, darmaturgė, vertėja“: Autorės 40-mečiui.
2019.05.18-20 d. Literatūros paroda „Marius Zavadskis - vertėjas ir skulptorius“: Kūrėjo 40-mečiui.

 

KYBARTŲ M. FILIALAS

2019.05.03-17 d. Literatūros paroda „Elegantiškas miestietis, nepakeitęs gyvenimo būdo“: Lietuvos rašytojo Leonido Jacinevičiaus 75-osioms gimimo metinėms.
2019.05.03-17 d. Literatūros paroda „Kas perdien su manim nepailsus bėgo bėgo kaip laimės saulytė...“: Motinos dienai.
2019.05.15-31 d. Literatūros paroda „Leonardo Grudzinsko laiškai iš žemuogių kalnelio“: Lietuvos žurnalisto, gamtininko, rašytojo, redaktoriaus L. Grudzinsko 80-osioms gimimo metinėms.
2019.05.20-31 d. Literatūros paroda „Meilės įvairovės ieškotojas“: Prancūzų rašytojo, romanisto Onorė de Balzako 220-osioms gimimo metinėms.
2019.05.22-31 d. Literatūros paroda „Artūro Konano Doilio proto žaidimai“: Žymaus škotų rašytojo 160-osioms gimimo metinėms.

 

VIRBALIO M. FILIALAS

2019.05.03 d. Skaitovų konkursas „Jono Biliūno kūrybos skaitymai“: Skirtas rašytojo Jono Biliūno 250-oms gimimo metinėms.
2019.05.07 d. Literatūrinis renginys „Lietuviškos knygos kelias“: Pirmosios LDK Pranciškaus Skorinos spaustuvės 500-mečiui. Spaudos, kalbos ir knygos dienai.
2019.05.20-30 d. Literatūros paroda „Knygelių vaikams autorius ir iliustratorius Kęstutis Kasparavičius“: rašytojo 65-tosioms gimimo metinėms.
2019.05.30 d. Literatūrinė popietė „Trumpos K. Kasparavičiaus istorijos vaikams“.

 

ALKSNĖNŲ FILIALAS

2019.05.02-31 d. Literatūros paroda „Tas išdykęs raganaitės Lilės pasaulis“.

 

ALVITO FILIALAS

2019.05.31 d. 18.00 val. Vakarojimas „Senosios gegužinių tradicijos atgyja Alvite“.
2019.05.16 d. 13.00 val. Literatūriniai skaitymai Kiršuose: Poezijos pavasaris 2019 m.
2019.05.08-31 d. Literatūros paroda „Paslaptingi nuotykiai atgyja“.
2019.05.07-31 d. Literatūros paroda „Vandens rieškučiom, gaisro neužgęsinsi“.

 

BARTNINKŲ FILIALAS

2019.05.17 d. Literatūrinė popietė „Ilgų kalbų barikadas nuvertus“: Poeto Jono Strielkūno 80-osioms gimimo metinėms.
2019.05.02-20 d. Literatūros paroda „Nuo provincijos gydytojo iki žymaus rašytojo“: Škotų rašytojo Artūro Konano Doilio 160-osioms gimimo metinėms.

 

GIŽŲ FILIALAS

2019.05.03-31 d. Literatūros paroda „Onore de Balzakas: Gyvenimas ir kūryba“: Rašytojo O. Balzako 220-osioms gimimo metinėms.
2019.05.03-31 d. Teminė paroda „Seniai nutilo žingsniai, bet atmintis tebegyva“: Kraštiečio fiziko Kazimiero Baršausko 115-osioms gimimo metinėms.
2019.05.09 d. Teminė popietė „Aš - europietis“: Europos dienai.
2019.05.16 d. Naujų knygų pristatymas „Ne žmogus, bet viską pasakoja“.

 

KLAMPUČIŲ FILIALAS

2019.05.03 d. 15.00 val. Edukaciniai užsiėmimai „Augu sveikas ir laimingas“: Tarptautinei vaikų gynimo dienai.
2019.05.05 d. 09.00 val. Literatūrinis rytmetys „Ačiū motinai už vaiko gimimą“: Motinos dienai.
2019.05.02-14 d. Literatūros paroda „Mūsų krašto šauliai“: Lietuvos šaulių sąjungos metams.
2019.05.16-31 d. Literatūros paroda „Skaitydamas pažink Europą“: Europos dienai.

 

KLAUSUČIŲ FILIALAS

2019.05.02 d. Popietė „Saulės svarba mano gyvenime“: Saulės dienai. Viktorina ir piešimo ant asfalto popietė.
2019.05.08 d. 15.30 val. Viktorina vaikams „Pažinkime Europą“: Europos dienai.

 

OPŠRŪTŲ FILIALAS

2019.05.03 d. Teminė-muzikinė popietė
„Kas paleido kaip margą drugelį
Mane žemės žieduos paskraidyti,
Kas pasaulin nežinomą kelią
Man parodė? - Mamytė, mamytė!”: Mamos dienai.
2019.05-03-31 d. Literatūros paroda „Parduotos vasaros”: Rašytojo Juozo Baltušio (tikr. Alberto Juozėno) 110-osioms gimimo metinėms paminėti.

 

PAEŽERIŲ FILIALAS

2019.05.03-17 d. Teminė paroda „Lietuva ir Europos šalys“: Europos dienai.
2019.05.03-17 d. Piešinių paroda „Mano mamytė“: Motinos dienai.
2019.05.17-31 d. Literatūros paroda „Žodžių, gamtos spalvų ir garsų apsuptyje“: Rašytojo Leonardo Grudzinsko - 80-osioms gimimo metinėms.

 

PAEŽERIŲ II FILIALAS

2019.05.02-16 d. Literatūros paroda „Neturiu fantazijos, privalau vaikščioti žeme“: Rašytojo J.Baltušio 100-osioms gimimo metinėms.
2019.05.20-31 d. Literatūros paroda „Kūno ir jausmo dėsniai“: Rašytojo O.Balzako 220-osioms gimimo metinėms.

 

PAJEVONIO FILIALAS

2019.05.02-30 d. Literatūros paroda „Dvi svajonės - meilė ir šlovė“: Prancūzų rašytojo, romanisto Onorė de Balzako 220-osioms gimimo metinėms.
2019.05.02-30 d. Piešinių paroda „Tau, mamyte, daug gėlių“: Motinos dienai.
2019.05.15 d. 10.00 val. Literatūriniai skaitymai „Kvepia vasara laukai“.

 

PILVIŠKIŲ FILIALAS

2019.05.03 d. Teminis renginys „Mama, miela mama, tu kaip rasos lašelis, spindintis saulės spinduliuose“: Motinos dienai.
2019.05.20-31 d. Literatūros paroda „Literatūra jam buvo ir gyvenimo tikslas, ir pragyvenimo šaltinis: Prancūzų rašytojo, romanisto Onorė de Balzako 220-osioms gimimo metinėms.
2019.05.22-31 d. Literatūros paroda „Seras Artūras Konanas Doilis - detektyvo meistras“: Škotų rašytojo Konano Doilio 160-osioms gimimo metinėms.

 

PŪSTAPĖDŽIŲ FILIALAS

2019.05.03 d. 18.00 val. Literatūrinė - muzikinė popietė „Tvirta kaip žemė, trapi kaip gėlė“: Motinos dienai.
2019.05.07 d. 16.00 val. Literatūrinė valandėlė „Kalboje - tautos širdies plakimas“: Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai.
2019.05.02-24 d. Literatūros paroda „Realistinio romano meistras“: Rašytojo O. de Balzako 220-osioms gimimo metinėms.
2019.05.13-31 d. Literatūros paroda „Tiesa ne visada elementari“: Rašytojo A. Konano Doilio 160-osioms gimimo metinėms.

 

RAMONIŠKIŲ FILIALAS

2019.05.03 d. Kūrybinė-teminė popietė „Viskas tik tau mamyte...“: Atvirukų mamos dienai gamyba.
2019.05.17 d. Garsiniai skaitymai „Gegužė, poezijos metas...“.
2019.05.20-31 d. Literatūros paroda „Prisimenant amerikiečių rašytoją Artūrą Konaną Doilį“: Rašytojo A. K. Doilio 160-osioms gimimo metinėms.

 

SERDOKŲ FILIALAS

2019.05.02 d. Teminė popietė „O mylima motina, laime širdin atsigręžus“: Motinos dienai.
2019.05.08-22 d. Literatūros paroda „Miško knygoj parašyta“.
2019.05.09-23 d. Literatūros paroda „Detektyvinio romano keliu“.
2019.05.16-31 d. Literatūros paroda „Didysis prancūzų romano meistras - Onore de Balzakas“: Rašytojo 220-tosioms gimimo metinėms.
2019.05.18 d. Literatūrinė viktorina „Ką aš žinau apie Europos sąjungą?“: Europos dienai paminėti.

 

VIŠTYČIO FILIALAS

2019.05.03 d. Teminė popietė „Mes Europos šeimoje“: Europos dienai.
2019.05.05 d. Diskusijų valandėlė „Kalboje - tautos širdies plakimas“: Skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai.

 

VOKIŠKĖLIŲ FILIALAS

2019.05.06-29 d. Literatūros paroda „Likimas būti rašytoju „: Lietuvos rašytojas, spaudos darbuotojas, literatūros istorikas, kritikas, visuomenės veikėjas, pedagogas, kunigas Juozas Tumas - Vaižgantas.

 

ŽALIOSIOS FILIALAS

2019.05.04 d. 15.30 val. Teminė popietė „Saugi Lietuva atviroje Europoje“: Europos dienai.
2019.05.02-20 d. Piešinių paroda „Tau, Mamyte!“: Motinos dienai.

2014. 09.27-30d. Literatūros paroda „Mylėjom Lietuvą iš tolo“: Kraštietei Genovaitei Dumčiūtei - Breichmanienei - 95