Renginiai ir parodos

 

2018 M. RUGSĖJO MĖNESĮ

 

VILKAVIŠKIO VIEŠOJI BIBLIOTEKA

BIBLIOGRAFIJOS IR INFORMACIJOS SKYRIUS
2018.09.03-31 d. Literatūros paroda „Kančioje įprasmintas likimas“: Kunigo kankinio Albino Drazdžio 115-osioms gimimo metinėms.

VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUS
2018.09.01-15 d. Literatūros paroda „Rugsėjis kviečia į klases“: Mokslo ir žinių dienai.
2018.09.09-20 d. Literatūros paroda „Literatūros genijaus kūrybinis palikimas“: Rašytojo L. Tolstojaus 190-osioms gimimo metinėms.
2018.09.17-30 d. Literatūros paroda „Aš kalbuosi su giria“: Anzelmo Matučio 95-osioms gimimo metinėms.

 

KYBARTŲ M. FILIALAS

2018.09.01-16 d. Literatūros paroda „Rugsėjo rytmečiai voratinkliuos rasos lašais suspindę...“: Mokslo ir žinių dienai.
2018.09.07-21 d. Literatūros paroda „Grafas ir socialinis kritikas“: Rusų rašytojo, eseisto, dramaturgo ir filosofo Levo Tolstojaus 190-osioms gimimo metinėms.
2018.09.21-30 d. Literatūros paroda „Tėvo Stanislovo gyvenimo kelias“: Pamokslininko, vienuolio kapucino, Lietuvos pasipriešinimo sovietinei okupacijai veikėjo Tėvo Stanislovo 100-osioms gimimo metinėms.

 

VIRBALIO M. FILIALAS

2018.09.03-17 d. Literatūros paroda „Ne tik klasika, bet ir „Uždraustasis Tolstojus“: Rašytojui Levui Tolstojui - 190.
2018.09.24-30 d. Literatūros paroda „Olfrydas Proisleris - populiarusis vokiečių vaikų rašytojas“: Vokiečių vaikų rašytojui Olfrydui Proisleriui 95-oms gimimo metinėms.

 

ALKSNĖNŲ FILIALAS

2018.09.05 d. Literatūrinė popietė „Knyga, kurią aš perskaičiau šią vasarą“.

 

BARTNINKŲ FILIALAS

2018.09.03-30 d. Literatūros paroda „Skaityti dera tik tai, kas atsako į sieloje kilusius klausimus“: Rusų rašytojo Levo Tolstojaus 190-osioms gimimo metinėms.
2018.09.28 d. Literatūriniai skaitymai „Mažutėlių tarnas“: Kunigo, žymaus visuomenės veikėjo Tėvo Stanislovo 100-osioms gimimo metinėms.

 

GIRĖNŲ FILIALAS

2018.09.29 d. 15.00 val. Knygos aptarimas „Tėvas Stanislovas mažutėlių tarnas“: B. Tiknevičiūtės knyga Algirdui Mykolui Dobrovolskiui 100-m jubiliejui.

 

GIŽŲ FILIALAS

2018.09.10-28 d. Kraštotyrinės medžiagos paroda „Gilūs pėdsakai išlieka ilgam, teisingi - tampa takais“: Žymiausi Gižų krašto žmonės.
2018.09.20 d. Kūrybinės dirbtuvėlės „Kas užaugo mano lysvėj?“: Darbelių gaminimas iš vaikų užaugintų daržovių.

 

GRAŽIŠKIŲ FILIALAS

2018.09.04-11 d. Literatūros paroda „Plunksnos meistras ir po šimtmečių vienas iš geriausių pasaulyje“: Rusų rašytojo L. N. Tolstojaus 190-osioms gimimo metinėms.

 

GUDKAIMIO FILIALAS

2018.09.03 d. „Sveika mokyklėle“: Mokslo ir žinių dienai.
2018.09.03-30 d. Literatūros paroda „Taro dviejų upynų gimusi poezija“: Poeto, vaikų literatūros kūrėjo Petro Panavo 85-čiui.

 

KARKLINIŲ FILIALAS

2018.09.03-20 d. Literatūros paroda „Rudenėlis kviečia į mokyklą“: Mokslo ir žinių dienai.
2018.09.27 d. 11.00 val. Literatūrinis rytmetis „Mažųjų skaitytojų valandėlė bibliotekoje“.

 

KETURVALAKIŲ FILIALAS

2018.09.03-17 d. Piešinių paroda „Drugeliais plasnojam mokyklon visi“: Rugsėjo 1-ąjai - Mokslo ir žinių dienai.
2018.09.04 d. 13.00 val. Teminė popietė „Rugsėjo pėdutėmis“: Mokslo ir žinių dienai.

 

KLAMPUČIŲ FILIALAS

2018.09.03-30 d. Literatūros paroda „Mažutėlių tarnas“: Kunigo, visuomenės veikėjo Tėvo Stanislovo (tikr. Algirdas Mykolas Dobrovolskis) 100-tosioms gimimo metinėms.
2018.09.15-30 d. Literatūros paroda „Į žinių šalį su knyga“: Mokslo žinių dienai.

 

KLAUSUČIŲ FILIALAS

2018.09.10-20 d. Literatūros paroda „Džiaugsmą pažinsi tada, kai žinosi, kas yra ašaros“: Rašytojo Levo Tolstojaus 190-osioms gimimo metinėms.
2018.09.26-30 d. Literatūros paroda-viktorina „Pažinkime savo kraštą Lietuvą“: Pasaulinei turizmo dienai ir Lietuvos valstybės šimtmečiui.

 

PAEŽERIŲ FILIALAS

2018.09.10-24 d. Literatūros paroda „Didysis rusų klasikas Levas Tolstojus“: Rusų rašytojo, eseisto, dramaturgo, filosofo Levo Nikolajevičiaus Tolstojaus 190-osioms gimimo metinėms.

 

PAEŽERIŲ II FILIALAS

2018.09.17-30 d. Literatūros paroda „Idealo ir realybės sankirta“: Rašytojo M. Sluckio 90-osioms gimimo metinėms.

 

PAJEVONIO FILIALAS

2018.09.10-30 d. Literatūros paroda „Lietuvos kunigaikščių portretai“: Vilniaus įkūrėjo, Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino dienai paminėti.
2018.09.17-30 d. Pajevonio vaikų darželio priešmokyklinės grupės vaikų piešinių paroda „Saulėti atostogų prisiminimai“.

 

PILVIŠKIŲ FILIALAS

2018.09.19-30 d. Teminė paroda „Rugsėjo 23-čioji - Lietuvos žydų genocido aukų atminimo diena“.
2018.09.25-30 d. Literatūros paroda „Tėvas Stanislovas - mažutėlių tarnas.“: Kunigo, vienuolio, žymaus Lietuvos kultūros ir visuomenės veikėjo Tėvo Stanislovo (Algirdo Mykolo Dobrovolskio) 100-sioms gimimo metinėms.

 

RAMONIŠKIŲ FILIALAS

2018.09.07-14 d. Literatūros paroda „Karas ir taika“: Rašytojo Levo Nikolajevičiaus Tolstojaus 190-osioms gimimo metinėms paminėti.

 

SERDOKŲ FILIALAS

2018.09.04-30 d. Piešinių ant asfalto konkursas „Mano vaikystės spalvos“.
2018.09.10-30 d. Literatūros paroda „Susipažinkime su detektyvo meistrais“.

 

SŪDAVOS FILIALAS

2018.09.03-30 d. Vaikų foto ir piešinių paroda „Vasara su knyga“ - geriausios akimirkos“.
2018.09.11-30 d. Didvyžių pensionato gyventojų darbų paroda.

2014. 09.27-30d. Literatūros paroda „Mylėjom Lietuvą iš tolo“: Kraštietei Genovaitei Dumčiūtei - Breichmanienei - 95