Renginiai ir parodos

 

2017 M. RUGSĖJO MĖNESĮ

 

VILKAVIŠKIO VIEŠOJI BIBLIOTEKA

BIBLIOGRAFIJOS IR INFORMACIJOS SKYRIUS
2017.09.15-29 d. Literatūros paroda „Veiksmo ir priešveiksmio susidūrimas“: Dramaturgo Pijaus Mičiulio - 135-osioms gimimo metinėms.

SKAITYTOJŲ APTARNAVIMO SKYRIUS
2017.08.20-09.05 d. Literatūros paroda: „Savitas braižas ir nepakartojamas spalvų derinys, tai - Kazys Šimonis“: Dailininko Kazio Šimonio 130-osioms gimimo metinėms.
2017.09.06-10.05 d. Literatūros paroda „Tomas Venclova - tarptautinio masto lietuvis poetas“ (Tomo Venclovos 80 m. jubiliejui).

VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUS
2017.08.23-09.05 d. Literatūros paroda „Minime Juodojo kaspino ir Baltijos kelio dieną“.
2017.09.01-20 d. Literatūros paroda „Suskambo rugsėjo varpelis“: Mokslo žinių šventei".
2017.09.14 d. 10-13 val. KAVB projekto „Vaikas - vaikui“ renginys: animacijų kūrimas drauge su Kauno kino centro „Romuva“ darbuotojais.

 

KYBARTŲ M. FILIALAS

2017.09.01-15 d. Literatūros paroda „Vėl suklego jaunystė ir juokas rugsėjo taku...“: Mokslo ir žinių dienai.
2017.09.11-25 d. Literatūros paroda „Manau, kad...“: Lietuvos poeto, publicisto, vertėjo, literatūros tyrinėtojo Tomo Venclovos 80-ies metų jubiliejui.
2017.09.18-30 d. Literatūros paroda „Tikros gyvenimo istorijos“: Lietuvos rašytojos, visuomenės veikėjos Sofijos Ivanauskaitės-Pšibiliauskienės (Lazdynų Pelėdos) 150-osioms gimimo.

 

VIRBALIO M. FILIALAS

2017.09.15 d. Literatūrinė popietė vaikams „S. Paltanavičius. Maži ežiukų sapnai“: Knygos skaitymai.
2017.09.22 d. Literatūrinė popietė suaugusiems „Danutės Kalinauskaitės kūrybos skaitymų vakaras“.
2017.09.30 d. „Virbaliečių tapybos darbų paroda“.

 

BARTNININKŲ FILIALAS

2017.09.01-30 d. Literatūros paroda „Rašysiu knygas apie tikėjimą gyvenimu - gyvenimu regimu ir neregimu“: Prozininko Vytauto Bubnio 85-mečiui paminėti.

 

GIŽŲ FILIALAS

2017.09.04-29 d. Literatūros paroda „Keliautojo Lietuva“: Maršrutai turistams.
2017.09.22-29 d. Vaikų darbeliai iš rudens gėrybių „Rudens spalvos“.

 

GRAŽIŠKIŲ FILIALAS

2017.09.14 d. Literatūrinė valandėlė „Gyvenimo ir kūrybos melodramos parašytos prie žvakigalio“: Rašytojos Sofijos Ivanauskaitės-Pšibiliauskienės (Lazdynų Pelėdos) 150-osioms gimimo metinėms.
2017.09.22 d. Literatūrinė valandėlė „Rugsėjo takeliu su žiogeliu“: Poeto Pr. Raščiaus 85-osioms gimimo metinėms.

 

KETURVALAKIŲ FILIALAS

2017.09.01-29 d. Literatūros paroda „Į mokyklą su džiaugsmu“: Skirta Mokslo ir žinių dienai.
2017.09.07 d. 13.00 val. Popietė „Aš ir mano draugai”.
2017.09.12 d. 13.00 val. Popietė vaikams „Žaiskime skaitydami“: Žaidimų knygų pristatymas, žaidimai iš knygų.
2017.09.15-30 d. Literatūros paroda „Nuo piliakalnių iki miesto bokštų“, skirta Europos paveldo dienai.
2017.09.26 d. 14.00 val. Piešinių konkursas „Aš keliauju po Europą“, skirtas Europos kalbų dienai.

 

PILIAKALNIŲ FILIALAS

2017.09.07-21 d. Literatūros paroda „Nesėtų rugių žydėjimas“: Rašytojo Vytauto Bubnio 85-ajam jubiliejui.

 

PŪSTAPĖDŽIŲ FILIALAS

2017.09.01-05 d. Literatūros paroda „...ir viskas buvo Dievo dovana...“: Poeto T. Venclovos 80-ajam jubiliejui.
2017.09.11-29d. Literatūros paroda „Laisva ir savarankiška“: Rašytojos S. Ivanauskaitės-Pšibiliauskienės - Lazdynų Pelėdos 150-osioms gimimo metinėms.
2017.09.11-29 d. Literatūros paroda „Klajojančio riterio nuotykiai“: Rašytojo M. de Servanteso Savedros 470-osioms gimimo metinėms.

 

RAMONIŠKIŲ FILIALAS

2017.09.04-15 d. Paroda „Vasarėlė laukta, bet knyga nepamiršta“: Vasarą skaitant knygas nuotraukų paroda.
2017.09.18-29 d. Teminė popietė „Rudenėlis jau atėjo, vaisių daržovių užderėjo“.
2017.09.22 d. Teminė valandėlė suaugusiems „Istorijos iš atminties neištrinsi“: Lietuvos žydų genocido diena.

 

SERDOKŲ FILIALAS

2017.09.12-26 d. Literatūros paroda „Pagrindinis tikslas - atskleisti gimtojo krašto problemas“: Rašytojo Vytauto Bubnio 85-ajam jubiliejui.
2017.09.21 d. Teminė popietė „Pasaką skaitau, pasaką piešiu“.

 

SŪDAVOS FILIALAS

2017.09.22 d. Literatūrinė popietė vaikams „Kuo kvepia knygos“.
2017.09.25-30 d. Vaikų iš rudens gėrybių darbų paroda „Rudens mozaika“.

 

VOKIŠKĖLIŲ FILIALAS

2017.09.09 d. Literatūriniai skaitymai „Ištikimybė žodžiui“: Rašytojo V. Būbnio 85-ajam jubiliejui.
2017.09.22-30 d. Literatūros paroda „Keliaujant į poeziją“: Poeto P. Raščiaus 85-osioms gimimo metinėms.

 

ŽALIOSIOS FILIALAS

2017.09.01 d. 15.30 val. Viktorina „Šokinėja kaštonų karoliai“: Mokslo ir žinių dienai.
2017.09.01-15 d. val. Piešinių paroda: „Į žinių ir mokslo šalį“: Mokslo ir žinių dienai.
2017.09.22 d. 15.30 val. Literatūrinė valandėlė „Eglės žiedas“: Kazio Inčiūros 110-osioms gimimo metinėms.

2014. 09.27-30d. Literatūros paroda „Mylėjom Lietuvą iš tolo“: Kraštietei Genovaitei Dumčiūtei - Breichmanienei - 95