Renginiai ir parodos

 

2023 M. KOVO MĖNESĮ

 

VILKAVIŠKIO VIEŠOJI BIBLIOTEKA

BIBLIOGRAFIJOS IR INFORMACIJOS SKYRIUS
2023.03.01-31 d. Virtuali literatūros paroda (Facebook viešosios bibliotekos paskiroje) „Lietuviškos dvasios puoselėtojas“: Kunigo, publicisto Kazimiero Prapuolenio 100-osioms gimimo metinėms.

SKAITYTOJŲ APTARNAVIMO SKYRIUS

2023.03.09 d. 16.00 val. Viktorina „Per kalbą ir knygą į laisvę“: Lietuvių kalbos dienoms.
2023.03.03-17 d. Literatūros paroda „Meilę apavęs stikliniais kaliošais“: Lietuvių humoristo, prozininko, poeto, publicisto Juozo Erlicko 70-ies metų jubiliejui.
2023.03.13-27 d. Literatūros paroda „Trilerių meistrei Sandrai Brown - 75“.

VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUS
2023.03.07, 08, 09 d. 10.00 val. Garsiniai skaitymai „Skaitau gražiausią Metų knygelę“: Akcijai „Metų knygos rinkimai“ - Vilkaviškio vaikų lopšeliuose - darželiuose „Buratinas“, „Eglutė“ ir „Pasaka“.
2023.03.24-31 d. Piešinių paroda „Mano mėgstamiausias knygelės veikėjas“: Akcijai „Metų knygos rinkimai“.
2023.03.13-27 d. Literatūros paroda „Mūsų knygnešiai“: Knygnešio dienai.
2023.03.27-31 d. Literatūros paroda „H. K. Andersenas - gražiausių pasakų kūrėjas: Tarptautinei vaikų knygos dienai.

 

KYBARTŲ M. FILIALAS

2023.03.03-17 d. Literatūros paroda „Dienų tas keistas neramumas“: Lietuvių humoristo, prozininko, poeto, publicisto Juozo Erlicko 70-ies metų jubiliejui.
2023.03.10-24 d. Literatūros paroda „Mūsų širdys - Lietuvai“: Kovo 11 - Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai
2023.03.15-29 d. Literatūros paroda „Buvai Tu, Žodi, nuo gerumo šiltas....“: Kovo 16-ąjai - Knygnešio dienai.
2023.03.17-31 d. Literatūros paroda „Iš sermėgiaus krūtinės“ Lietuvos rašytojo, dramaturgo, spaudos darbuotojo, vertėjo Kazio Aleksandro Puidos 140-osioms gimimo metinėms.

 

VIRBALIO M. FILIALAS

2023.03.01-15 d. Literatūros paroda „Unikalusis juoko pro ašaras humoristas Juozas Erlickas“: Rašytojo ir poeto 70-mečiui.
2023.03.10-24 d. Literatūros paroda „Skaitantis žino daugiau“: Informaciniai leidiniai vaikams.
2023.03.16 d. 12.00 val. Edukacija vaikams „Iš ko susideda knyga?“: Skirta Knygnešio dienai.
2023.03.27 d. 11.00 val. Istorinė viktorina vaikams „Kaip pažįsti Klaipėdos kraštą?“: Skirta Klaipėdos krašto metams.

 

ALVITO FILIALAS

2023.03.09-23 d. Literatūros paroda „20 000 mylių po vandeniu“: Ž.Verno literatūra.
2023.03.07 d. 12.00 val. Popietė Lietuvių kalbos dienai „Susipažinkime: Dzūkija“.
2023.03.14-31 d. Literatūros paroda „Bagaže lietuvių rašytojų knygos“: Lietuvių rašytojai vaikams.

 

BARTNINKŲ FILIALAS

2023.03.03 d. 14.00 val. Susitikimas su knygos „Mums žemė patikėta“ autore Irena Naujokiene
„Gavėnios mintys“.
2023.03.06 d. 10.00 val. Viktorina vaikams „Šalis, kuri mane augina“.
2023.03.01-10 d. Literatūros paroda „Prisiminimai“: Juozo Erlicko - humoristo, prozininko, poeto 70-mečiui.
2023.03.13-23 d. Literatūros paroda „Šilkinis voratinklis“: Amerikiečių rašytojos, žurnalistės Sandros Braun 75-ajam jubiliejui.
2023.03.24 -31 d. Literatūros paroda „Gegutės šaltinis“: Poeto vaikų literatūros kūrėjo Martyno Vainilaičio 90-osioms gimimo metinėms.

 

GIRĖNŲ FILIALAS

2023.03.03 d. 16.00 val. Literatūriniai skaitymai „Juozas Erlickas - lietuviškosios literatūros
poezijos, prozos, satyros Gyvasis klasikas“: Lietuvių humoristo, prozininko, poeto, publicisto Juozo Erlicko 70-ies metų jubiliejui.
2023.03.14 d. 16.00 val. Poezijos valandėlė „Tas beprotiškas, fantastiškas pasaulis...“: Maestro Vytauto Kernagio 15 metų po mirties paminėjimo proga.
2023.03.16 d. 16.00 val. Teminė popietė „Ir nusineša laikas metus“: Knygnešius prisiminti.

 

GIŽŲ FILIALAS

2023.03.15 d. 14.00 val. Literatūrinė popietė „Ir šviečia kaip žvaigždės lietuviškos raidės“: Knygnešio dienai, lietuvių kalbos dienoms.
2023.03.01-30 d. Piešinių paroda „Mes tikrai mylim Lietuvą“: Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai.
2023.03.01-30 d. Teminė paroda „Pasivaikščiojimai po Vilnių“: Vilniaus įkūrimo 700-osioms metinėms.
2023.03.01-30 d. Literatūros paroda „Žymios Lietuvos moterys“: Tarptautinei moters dienai.

 

GRAŽIŠKIŲ FILIALAS

2023.03.03 d. 14.00 val. Literatūrinė popietė „Juozo Erlicko įžvalgos“: Lietuvių humoristo, prozininko, poeto, publicisto Juozo Erlicko 70-ies metų jubiliejui.
2023.03.16 d. 13.00 val. Viktorina moksleiviams „Kai knygas draudė“: Knygnešio dienai paminėti.
2023.03.21 d. 14.00 val. Literatūrinė - muzikinė popietė „Žodžiai kvepiantys medumi“: Pasaulinei poezijos dienai.

 

KARKLINIŲ FILIALAS

2023.03.03-21 d. Literatūros paroda „Kas rytą su žmogum pakyla“: Vydūnui 155.
2023.03.10 d. 10.00 val. Edukacinė valandėlė „Mano Lietuvos vėliava“: Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai.
2023.03.21 d. 10.00 val. Literatūrinis rytmetys „Poezija vaikams“: Tarptautinei poezijos dienai.

 

KETURVALAKIŲ FILIALAS

2023.03.10 d. 11.00 val. Teminis renginys „Minime Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną“: Kovo 11-osios minėjimas.
2023.03.16 11.00 val. Teminė valandėlė „Mūsų krašto knygnešiai“: Informacija apie knygnešius.
2023.03.21 11.00 val. Garsiniai skaitymai „Skaitome poeziją kartu“: Pasaulinė poezijos diena.
2023.03.03-17 d. Literatūros paroda „Mūsų krašto rašytojai“: Tarptautinei rašytojų dienai paminėti.

 

KLAMPUČIŲ FILIALAS

2023.03.01-31 d. Rankdarbių paroda „Ei visi iš pašalių, apsiavę ir basi“: Šv. Kazimiero - gerumo dienai.
2023.03.10 d. 15.00 val. Literatūros popietė „Tark žodelį - prakalbink paukštelį“: 40-ties paukščių dienai.
2023.03.17 d. 15.00 val. Literatūrinė popietė „Ir šviečia kaip žvaigždės, lietuviškos raidės“: Knygnešių dienai.
2023.03.22 d. 13.00 val. Literatūrinė popietė „Po medžio ir paukščio sparnais“: Poezijos dienai.
2023.03.01-30 d. Literatūros paroda „Po medžiu, po baltuoju sustokim“: Poeto, vertėjo K. Inčiūros 120-tosioms gimimo metinėms.

 

KLAUSUČIŲ FILIALAS

2023.03.20 d. 15.30 val. Kūrybinės dirbtuvės „Bibliotekos lankytojų laimės koliažas“: Laimės dienai.
2023.03.22 d. 16.00 val. Garsiniai skaitymai „Prisilieskime prie japoniškojo haiku..“: Pasaulinei poezijos dienai.

 

LAKŠTUČIŲ FILIALAS

2023.03.08 d.15.00 val. Literatūrinė-muzikinė popietė „Tarp mūsų mergaičių“: Kovo 8-osios proga.
2023.03.21 d. 15.00 val. Teatralizuotas kaukių pasirodymas „Šalta žiema šalin eina, jau pavasaris ateina“: Užgavėnių linksmybės
2023.03.31 d. 15.00 val. Edukacija „Verba plaka, verba plaka...“: Verbų gamyba.

 

OPŠRŪTŲ FILIALAS

2023.03.22 d. 16.00 val. Garsiniai skaitymai „Poezija vaikams“: Pasaulinei poezijos dienai.
2023.03.01-15 d. Literatūros paroda „Įvairių šalių rašytojai“: Tarptautinei rašytojų dienai.
2023.03.13-24 d. Literatūros paroda „Be žodžių“: Amerikiečių rašytojos, žurnalistės Sandros Braun 75-ajam jubiliejui.

 

PAEŽERIŲ FILIALAS

2023.03.03 d. 15.00 val. Literatūriniai skaitymai „Užrašo, ką laikas diktuoja“: Poeto, dramaturgo, prozininko Juozo Erlicko 70-mečiui.
2023.03.09-23 d. Teminė paroda „Atgimimo diena: 1991 m. kovo 11-oji“: Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai.
2023.03.21-31 d. Literatūros paroda „Slėpiningoji žmogaus didybė“: Rašytojo, publicisto, filosofo, visuomenės veikėjo Vilhelmo Storosto - Vydūno 155-osioms gimimo metinėms.

 

PAJEVONIO FILIALAS

2023.03.01-30 d. Piešinių paroda „Mūsų laisvės datos“: Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai.
2023.03.01-30 d. Literatūros paroda „Pavojingų teritorijų lygtys“ - detektyvų meistrės Sandros Braun 75-mečiui.

 

PAŠEIMENIŲ FILIALAS

2023.03.16 d. 17.00 val. Teminė valandėlė „Su šviesos ryšuliu ant pečių“: Knygnešio dienai.
2023.03.01-15 d. Literatūros paroda „Nepriklausomybė - siekis, kuris suvienijo tautą ir uždegė širdis“: Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo dienai.
2023.03.02-16 d. Literatūros paroda „Juozas Erlickas - išskirtinė asmenybė Lietuvos literatūros padangėje“: Juozo Erlicko 70-mečiui.
2023.03.16-31 d. Literatūros paroda „Čia savo, kaip rašančio žmogaus, kelią pradėjo Jonas Lapašinskas...“: Lietuvos poetas, žurnalistas, redaktorius Jono Lapašinsko 100-osioms gimimo metinėms.

 

PILVIŠKIŲ FILIALAS

2023.03.03 d. 16.00 val. Literatūriniai skaitymai „Su proto aštrumu, ironija įvairiems gyvenimo reiškiniams per gyvenimą“: Poetui, humoristui, prozininkui, Nacionalinės premijos laureatui Juozui Erlickui 70 metų.
2023.03.09 d. 15.00 val. Viktorina „Aš - lietuvis“: Kovo 11-ajai - Nepriklausomybės atkūrimo dienai.
2023.03.06-20 d. Literatūros paroda „Sandra Braun - amerikiečių rašytoja, žurnalistė“: Amerikiečių rašytojai, detektyvinių trilerių autorei Sandrai Braun 75-eri.
2023.03.15-31 d. Literatūros paroda „Vilhelmas Storostas-Vydūnas - visuomenės veikėjas, rašytojas, publicistas, filosofas“: Visuomenės veikėjo, rašytojo, filosofo V. Storosto-Vydūno 155-osioms gimimo metinėms.

 

PŪSTAPĖDŽIŲ FILIALAS

2023.03.03 d. 15.00 val. Literatūriniai skaitymai „Rimtai linksmas Juozas Erlickas“: Poetui, humoristui, prozininkui, Nacionalinės premijos laureatui Juozui Erlickui 70 metų.
2023.03.01-17 d. Literatūros paroda „Dainą širdyje nešu“: Poeto J. Lapašinsko 100-osioms gimimo metinėms.
2023.03.01-24 d. Literatūros paroda „Esame laisvi ir tuo didžiuojamės“: Kovo 11-ąjai.
2023.03.13-31 d. Literatūros paroda „Vydūno metus pasitinkant“: Filosofo ir rašytojo Vydūno 155-osioms gimimo metinėms.

 

SERDOKŲ FILIALAS

2023.03.01-15 d. Literatūros paroda „Juozo Erlicko kūryba - negailestingai ironiškas ir todėl ryškiausias laikmečio metraštis“: Rašytojo 70-ties metų jubiliejui.
2023.03.07-21 d. Literatūros paroda „Mano kūryba - mano likimas“: Prozininkės Bitės Vilimaitės 80-tosioms gimimo metinėms.

 

SŪDAVOS FILIALAS

2023.03.06-20 d. Literatūros paroda „Moters portretas muzikoje ir poezijoje“: Tarptautinei Moters dienai.
2023.03.16 d. 16.00 val. Teminė popietė „Nešę lietuvišką žodį“: Knygnešio dienai.
2023.03.30 d. 16.00 val. Edukacinės dirbtuvės „Verbų rišimas“.

 

RAMONIŠKIŲ FILIALAS

2023.03.06-17 d. Literatūros paroda „Nėra namų be dūmų“: Amerikiečių rašytojai, detektyvinių trilerių autorei Sandrai Braun 75-eri.

 

VIŠTYČIO FILIALAS

2023.03.06-20 d. Literatūros paroda „Vištyčio krašto knygnešiai ir daraktoriai“.
2023.03.13-20 d. Literatūros paroda „Metų knygos rinkimai“.
2023.03.23 d. 15.00 val. Teminė popietė „Padėk man užaugti be patyčių!“.

 

VOKIŠKĖLIŲ FILIALAS

2023.03.03-17 d. Literatūros paroda „Laikas bėga, viskas keičiasi ...“: Poetui, humoristui, prozininkui, Nacionalinės premijos laureatui Juozui Erlickui 70 metų.

 

ŽALIOSIOS FILIALAS

2023.03.08 d. 15.30 val. Viktorina „Lietuvių kalbos tarmės“: Lietuvių kalbos dienai.
2023.03.06-20 d. Literatūrinė paroda „Lietuva ir laisvė“: Kovo 11-oji.
2023.03.21 d. 16.00 val. Teminė popietė „Lyrika Lietuvos ir užsienio literatūroje“: Poezijos dienai.
2023.03.20-22 d. Literatūrinė paroda „Poezijos lietus“: Poezijos dienai.

2014. 09.27-30d. Literatūros paroda „Mylėjom Lietuvą iš tolo“: Kraštietei Genovaitei Dumčiūtei - Breichmanienei - 95