Renginiai ir parodos

 

2018 M. LIEPOS MĖNESĮ

 

VILKAVIŠKIO VIEŠOJI BIBLIOTEKA

BIBLIOGRAFIJOS IR INFORMACIJOS SKYRIUS
2018.07.26-31 d. Literatūros paroda „Pavydėtinas atsparumas kliūtims“ Menotyrininkės Zitos Žemaitytės 90-osioms gimimo metinėms.

SKAITYTOJŲ APTARNAVIMO SKYRIUS
2018.07.10-31 d. Literatūros paroda „Ne vien tik rašytoja“: Rašytojos Vidmantės Jasukaitytės 70-mečiui.

VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUS
2018.07.02-31 d. Literatūros paroda „Ką skaityti vasarojant?“.
2018.07.05-20 d. Literatūros paroda „Didingasis Lietuvos karalius“: Mindaugo karūnavimo dienai.
2018.07.11-21 d. Literatūros paroda „Eilėraščių skrynelėje“: Lietuvių poetų eilėraščiai vaikams.
2018.07.25-08.12 d. Literatūros paroda „Mylimiausia švedų rašytoja“: Rašytojos Marijos Gripės 95- sioms gimimo metinėms.

 

KYBARTŲ M. FILIALAS

2018.07.05-19 d. Literatūros paroda „Aš akimirką šviesuliu būsiu“: Lietuvių poetės, eilėraščių vaikams autorės Janinos Degutytės 90-osioms gimimo metinėms.
2018.07.10-24 d. Literatūros paroda „Tylioji motina viltie“: Lietuvos poetės, prozininkės, dramaturgės, visuomenės veikėjos, signatarės Vidmantės Jasukaitytės 70-ies metų jubiliejui.
2018.07.27-31 d. Literatūros paroda „Antano Bieliausko literatūrinis portretas“: Lietuvos dramaturgo, prozininko, žurnalisto 90-osioms gimimo metinėms.

 

VIRBALIO M. FILIALAS

2018.07.05 d. Edukacinis užsiėmimas vaikams „Lietuvos žemėlapis iš 100 gyvenviečių“: Skirta Valstybės dienai.
2018.07.13-27 d. Literatūros paroda „Marijos Gripės knygos moko vaikus mąstyti“: Rašytojos Marijos Gripės 95- sioms gimimo metinėms.
2018.07.23-31 d. Literatūros paroda „Kraštietis pedagogas, poetas Jeronimas Šalčiūnas“: Rašytojo J. Šalčiūno 90-am gimimo jubiliejui.
2018.07.01-08.31. Dalyvauti „Skaitymo iššūkio“ projekte.

 

BARTNININKŲ FILIALAS

2018.07.02-13 d. Literatūros paroda „Per amžius savam krašte, kaip raidės baltam rašte“: Rašytojos Vidmantės Jasukaitytės 70-mečiui.
2018.07.16-31 d. Literatūros paroda „Akmenėlio prašymas“: Poetės, vaikų literatūros kūrėjos Janinos Degutytės 90-osios gimimo metinėms.

 

GIRĖNŲ FILIALAS

2018.07.03 d. Literatūriniai skaitymai „Eiliuotų pasakų karalius“: Mintys apie lietuvių poetų knygeles.
2018.07.06 d. Popietė „Lietuvos valstybės karaliaus Mindaugo karūnavimo diena“: Rinksimės ant piliakalnio.
2018.07.10 d. Literatūriniai skaitymai „Atverkim sielą žodžiui“: Rašytojos Vidmantės Jasukaitytės kūryba.

 

GRAŽIŠKIŲ FILIALAS

2018.07.05 d. Literatūrinė popietė „Popietė su pasakų karaliumi“.
2018.07.05 d. Literatūrinė valandėlė „Kur kelio pradžia“: Rašytojos J. Degutytės 90-osioms gimimo metinėms.

 

GUDKAIMIO FILIALAS

2018.07.17-31 d. Literatūros paroda „Atverkim sielą žodžiui“: Rašytojos Vidmantės Jasukaitytės 70-mečiui.

 

KETURKAIMIO FILIALAS

2018.07.01-15 d. Literatūros paroda „Stovi pasakų namelis, čir-vir-bam...“: Lietuvių poetų eiliuotos pasakos.
2018.07.06-20 d. Literatūros paroda „Baltas gulbių sostas“: Poetės J. Degutytės 90-osioms gimimo metinėms.

 

KETURVALAKIŲ FILIALAS

2018.07.02-09 d. Literatūros paroda „Nešu tau eilėraštį“: J. Degutytės - poetės, vaikų literatūros kūrėjos 90-osioms gimimo metinėms.
2018.07.06 d. Minėjimas „Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo diena“.
2018.07.10 d. 12:00 val. Literatūriniai skaitymai „Kai mes buvome vilkai“: Rašytojos Vidmantės Jasukaitytės 70-osioms gimimo metinėms.
2018.07.17 d. 12:00 val. Popietė vaikų vasaros skaitymo akciją „Augu su knyga“.
2018.07.20 d. 11:00 val. Tarptautinė šachmatų diena. Malonus laisvalaikio praleidimas - žaidimai.

 

KLAMPUČIŲ FILIALAS

2017.07.01-22 d. Literatūros paroda „Pasaulis kuris mane atsimena“: Rašytojos V. Jasukaitytės 70-ties metų jubiliejui.
2017.07.01-22 d. Literatūros paroda „Kiekviena diena man vienintelė“: Rašytojos J. Degutytės 90-osioms gimimo metinėms.

 

KLAUSUČIŲ FILIALAS

2018.07.05 d. Literatūrinis protmūšis „Vaikams apie Lietuvą: Karaliaus Mindaugo diena“: Valstybės dienai.
2018.07.10-17 d. Literatūros paroda „Taip seniai kalbame apie meilę, per ilgai kalbame apie meilę“: Rašytojos Vidmantės Jasukaitytės 70-osioms gimimo metinėms“.

 

OPŠRŪTŲ FILIALAS

2018.07.04-25 d. Literatūros paroda „Vaikų literatūros kūrėja, poetė Janina Degutytė“: Rašytos Janinos Degutytės 90-osioms gimimo metinėms.

 

PAEŽERIŲ FILIALAS

2018.07.02 d. 15.00 val. Literatūriniai skaitymai „Mano svajonė - šimtas pasakų“: Lietuvių poeto eiliuotos pasakos.
2018.07.05-19 d. Literatūros paroda „Mindaugas - Lietuvos karalius“: Valstybės dienai.
2018.07.12 d. 16.00 val. Literatūriniai skaitymai „Po mūsų nebebus mūsų“: Poetės, prozininkės, dramaturgės, visuomenės veikėjos Vidmantės Jasukaitytės 70-mečiui.

 

PAJEVONIO FILIALAS

2018.07.02-31 d. Literatūros paroda „Prisimenam Remarką“: Rašytojo Ericho Marijos Remarko 120-osioms gimimo metinėms.

 

PILVIŠKIŲ FILIALAS

2018.07.02-31 d. Literatūros paroda „Sugrįšiu iš miško šešėlių ir šlamesio...“ - poetės, vaikų literatūros kūrėjos Janinos Degutytės 90-osioms gimimo metinėms.
2018.07.26 d. 15.00 val. Žodinis renginys vaikams „Klausyk, mąstyk, spėk“: Klausimų-atsakymų popietė.

 

PŪSTAPĖDŽIŲ FILIALAS

2018.07.02 d. 15.00 val. Pasakų skaitymas „Vaikų poezijoje ieškojęs atgaivos ir tyrumo“.
2018.07.05 d. 15.00 val. Literatūrinė valandėlė „Čia per amžius gyveno lietuviai“: Lietuvai - 100.
2018.07.02-21 d. Literatūros paroda „Kur siela susisuko savo lizdą“: Rašytojos V. Jasukaitytės
70-ąjam gimimo jubiliejui.
2018.07.02-21 d. Literatūros paroda „Eilėraštis - tai pokalbis su žmogumi“: Poetės J. Degutytės 90-osioms gimimo metinėms.

 

RAMONIŠKIŲ FILIALAS

2018.07.13 d. Garsiniai skaitymai vaikams „Janinos Degutytės kūryba vaikams“: Rašytojos 90-osioms gimimo metinėms paminėti.

 

SŪDAVOS FILIALAS

2018.07.03-30 d. Literatūros paroda „Apjuoskime Lietuvą tautiška giesme“: Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena.

 

VIŠTYČIO FILIALAS

2018.07.02-16 d. Fotonuotraukų paroda „Graži tu, mano brangi tėvyne“: Lietuvos vaizdai senuose fotoalbumuose.
2018.07.02-16 d. Literatūros paroda „Rašiau apie saulę, kurios nemačiau“: Minint poetės J. Degutytės 95-ąsias gimimo metines.
2018.07.11 d. Literatūrinė popietė A. Lindgren apysakai „Emilis iš Lionebergos“ - 55 metai: Ištraukų iš knygos garsinis skaitymas.

 

ŽALIOSIOS FILIALAS

2018.07.23-31 d. Literatūrinė paroda „Kad žemėje žydėtų gėlės“: Dramaturgo, prozininko Antano Bieliausko 90-osioms gimimo metinėms.

2014. 09.27-30d. Literatūros paroda „Mylėjom Lietuvą iš tolo“: Kraštietei Genovaitei Dumčiūtei - Breichmanienei - 95