Renginiai ir parodos

 

2018 M. GEGUŽĖS MĖNESĮ

 

VILKAVIŠKIO VIEŠOJI BIBLIOTEKA

BIBLIOGRAFIJOS IR INFORMACIJOS SKYRIUS
2018.05.16-31 d. Paroda stenduose „Poezijos pavasaris - 2018“.
2018.05.21-31 d. Literatūros paroda „Ne tik plunksna gaudęs vėjus“: Poeto Salio Šemerio 120-osioms gimimo metinėms.

SKAITYTOJŲ APTARNAVIMO SKYRIUS
2018.05.07-21 d. Literatūros paroda „Knyga - išminties, gimtojo žodžio-tautos išlikimo simbolio- saugotoja ir puoselėtoja“: Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai.

VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUS
2018.05.03-17 d. Literatūros paroda „Spaudos istorijos puslapiai“: Spaudos atgavimo dienai.
2018.05.04-13 d. Literatūros paroda „Dėkingi, Tau, kad pašaukei gyventi“: Motinos dienai.
2018.05.15-31 Literatūros paroda „Vaikiškos knygos apie šeimą ir draugystę“.
2018.05.16 d. 11.00 val. Literatūros valandėlė „Ekrane pasaka atgyja“.
2018.05.18-31 d. Piešinių paroda „Vaikystė su knyga‘.
2018.05.22 d. 10.00 val. Pirmosios knygelės šventė „Negęstanti pasakos šviesa“.

 

KYBARTŲ M. FILIALAS

2018.05.03-17 d. Literatūros paroda „Aš skaitau ir girdžiu kiekvieną sykį, versdamas pageltusius lapus, pirmą frazę: „Imkiet mani ir skaitykite...“ - Nugalėjusią ir laiką, ir kapus...“: Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai.
2018.05.04-18 d. Literatūros paroda „Nieko nieko brangesnio neturiu už Tave. Tu už džiaugsmą skaidresnė, Tu - labiausiai sava“: Motinos dienai.
2018.05.04 d. 09.00-12.00 val. Rytmetis Kybartų progimnazijoje „Saulė“ „Kai darbas virte verda darbščiose rankose“- Ryčio Daukanto knygelės „Simonas Daukantas - vargo pelė“ garsinis skaitymas 4 a kl. skirtas Spaudos ir knygos atgavimo dienai paminėti.
2018.05.09-16 d. Literatūros paroda „Suvienijusi įvairovę“: Europos dienai.
2018.05.11 d. 14.00-16.00 val. Šaškių turnyras „O kas gi vis tik nugalėjo ?“: Šaškių turnyras (vadovaus mok. Vyt. Miknevičius).
2018.05.11-25 d. Literatūros paroda „Algimanto Mikutos dienų skubėjimas“: Lietuvos poeto, vertėjo 75-ąjam gimtadieniui.
2018.05.16 d. 17.00 val. Popietė Knygos „Prezidento žvalgas: du gyvenimai“ pristatymas (Skiriamas Lietuvos žvalgybos įkūrimo šimtmečiui).
2018.05.22-30 d. „Taip man Tėvynė kalbėjo“: Lietuvos poeto, vaikų literatūros kūrėjo, kritiko Vytauto Skripkos 75-osioms gimimo metinėms.

 

VIRBALIO M. FILIALAS

2018.05.07 d. Teminė popietė Kokias knygas skaito paaugliai ?.
2018.05.28-06.30d. Literatūros paroda „Knygos vasaros skaitymui“.

 

ALVITO FILIALAS

2018.05.02-31 d. Medžio skulptoriaus Raimundo Blažaičio darbų paroda.
2018.05.09-23 d. Literatūros paroda „Europa 21 amžiuje“: Europos dienai paminėti.
2018.05.09 d. Popietė „Savo palikimu esame gražūs ir įdomūs“: Europos dienai.
2018.05.10-24 d. Literatūros paroda „Mano kolekcija“: Muziejų dienai.

 

BARTNININKŲ FILIALAS

2018.05.02-30 d. Literatūros paroda „Pakylėk ir mane truputėlį nuo žemės“: Poeto Vytauto Skripkos 75-osioms gimimo metinėms.
2018.05.09 d. Teminė popietė „Mes - Europos dalelė“: Europos dienai paminėti.
2018.05.14 d. „Pažintis su Nepalu“ - susitikimas su Nepale savanorevusią Monika Tunkulaite.

 

GIRĖNŲ FILIALAS

2018.05.05 d. 20.00 val. Literatūrinis vakaras „Širdies daina Mamai“: Motinos dienai.
2018.05.09 d. 15.00 val. „Užeikit europiečiai“: Europos dienai.

 

GIŽŲ FILIALAS

2018.05.02-30 d. Teminė paroda „Pakeliaukim po Europą“: Europos dienai.
2018.05.09 d. Europos dienos šventė „Gižų krašto paveldas: praeities ir ateities gijų pynė“.
2018.05.02-30 d. Literatūros paroda „Kai nereiški gyvenimui pretenzijų, viskas, ką gauni, yra dovana...“: Rašytojo E. M. Remarko 120-osioms gimimo metinėms.

 

GUDKAIMIO FILIALAS

2018.05.06 d. Teminė popietė ir piešinių paroda „Mamytė - mano saule“.
2018.05.21 d. Literatūrinė valandėlė „Menu mįslę keturgyslę“: Skirta Lietuvių tautosakai.

 

KARKLINIŲ FILIALAS

2018.05.02-11 d. R. Blažaičio skulptūrų paroda „Šimtas rūpintojėlių šimtametei Lietuvai“.
2018.05.04 d. 10.00 val. Garsiai skaitymai skirti šv. Florijono dienai.
2018.05.09-25 d. Literatūros paroda „Keliaukime po Europą“: Skirta Europos dienai paminėti.
2018.05.09 d. 17.00 val. ES dienai skirtas renginys „Kultūros paveldas mūsų širdyje“.
2018.05.11 d. 17.00 val. Mažasis poezijos pavasaris.
2018.05.25-31 d. Piešinių paroda „Vaikai - mūsų ateitis“.

 

KETURKAIMIO FILIALAS

2018.05.03-10 d. Piešinių paroda - pristatymas „Piešiame mamytei“: Motinos dienai.
2018.05.16 d. Kūrybos apžvalga „Bėkit namo, vaikai“: Poeto V. Skripkos 75-mečiui.

 

KETURVALAKIŲ FILIALAS

2018.05.03-24 d. Fotonuotraukų paroda „Švenčių ir renginių akimirkos“.
2018.05.04 d. 13:00 val. Literatūrinės parodos pristatymas „Brangiausias žmogus - Mama“: Motinos dienai.
2018.05.09 d. 15:00 val. Teminė popietė „Keturvalakių istorijos atspindžiai kultūroje“.
2018.05.31 d. 13:00 val. Teminė popietė „Įkvėpkime sveikesnio gyvenimo“. Pasaulinei dienai be tabako.

 

KLAMPUČIŲ FILIALAS

2018.05.02 d. 14.00 val. Literatūrinė popietė „Nesvarbu ką, svarbiausia, kad skaitai“: Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai.
2018.05.02-14 d. Darbelių paroda „Gražiausios gėlės mamai“: Motinos dienai.
2018.05.02-14 d. Literatūros paroda „Gyvenimas - paslaptis!“: Poeto, vertėjo J. Juškaičio 70-ties metų jubiliejui.
2018.05.16-31 d. Literatūros paroda „Šalis kurioje gyvenu“: Europos dienai.

 

KLAUSUČIŲ FILIALAS

2018.05.02 d. Viktorina ir piešimo ant asfalto popietė „Saulės svarba mano gyvenime“: Saulės dienai.
2018.05.16-24 d. Literatūros paroda „Internetas - vartai į pasaulį“: Informacinės visuomenės dienai.
2018.05.30 d. Šokių ir dainų popietė „Lėkim pasitikti vasaros...!“.

 

PAEŽERIŲ FILIALAS

2018.05.07-21 d. Literatūros paroda „Senieji leidiniai“: Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai.
2018.05.21-06.04 d. Literatūros paroda „Iš žemės žalumos“: Poeto, kritiko Vytauto Skripkos 75-osioms gimimo metinėms.

 

PAEŽERIŲ II FILIALAS

2018.05.03-24 d. Literatūros paroda „Pusę tavo kančios paimsiu“: Poetės V. Jasiukaitytės 70-ajam gimimo jubiliejui.
2018.05.15-31 d. Literatūros paroda „Nepalik manęs“: Poetės J. Degutytės 90-osioms gimimo metinėms.

 

PAJEVONIO FILIALAS

2018.05.02-30 d. Piešinių paroda „Mano šeimos portretas“: Tarptautinei šeimos dienai.
2018.05.07 d. 10.30 val. Pirmos klasės moksleivių teatralizuotas vaidinimas „Abėcėlė mus prikėlė“.

 

PAŠEIMENIŲ FILIALAS

2018.05.04 d. 12.00 val. Popietė „Mano mamytė mieliausia“: Motinos dienai.
2018.05.04 d. 15.00 val. Literatūriniai skaitymai „Su knyga per gyvenimą“: Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai.
2018.05.09 d. 12.00 val. Edukacinis užsiėmimas „Kelionė po Europą varpo dūžiu“: Europos dienai.
2018.05.15 d. 16.00 val. Literatūrinė popietė, paroda „Gražiausia šeima - skaitanti šeima“: Tarptautinei šeimos dienai.
2018.05.02-31 d. Literatūros paroda „Vytautas Skripka - produktyvus gamtovaizdžių poetas“: Vytauto Skripkos 75-osioms gimimo metinėms.

 

PILVIŠKIŲ FILIALAS

2018.05.03 d. 15.00 val. Teminė popietė „Tau, mamyte, ryto saulė uždega šviesas anksti“: Motinos dienai.
2018.05.09 d. 11.00 val. Renginys Europos dienai „Praeities istorijos kuria ateitį“.

 

PŪSTAPĖDŽIŲ FILIALAS

2018.05.04 d. 16.00 val. Literatūrinė - muzikinė valandėlė „Širdies daina - mamai“: Motinos dienai
2018.05.02-31 d. Piešinių paroda „Gėlė vietoj cigaretės“: Pasaulinei nerūkymo dienai.
2018.05.02-18 d. Literatūros paroda „Kūryba, pagardinta ironija ir humoru“: Prozininko Pr. Treinio 90-ąjam jubiliejui.
2018.05.14-31 d. Literatūros paroda „Įsimylėjęs savo miestą, jūrą ir gyvenimą“: Poeto S. Šemerio 120-osioms gimimo metinėms.

 

RAMONIŠKIŲ FILIALAS

2018.05.17 d. Garsiniai skaitymai „Poezija, atgaiva mūsų širdžiai“.

 

SERDOKŲ FILIALAS

2018.05.03 d. Edukacinis užsiėmimas „Su motinos vardu širdy“: Motinos dienai paminėti.
2018.05.03-17 d. Piešinių paroda „Mano mama“: Motinos dienai.
2018.05.05-25 d. Literatūros paroda „Europos sąjungos naujienos“: Lietuvos įstojimo į ES dienai.
2018.05.09 d. Literatūrinė popietė-viktorina „Ką aš žinau apie Europos sąjungą ?“: Europos dienai paminėti.

 

VIŠTYČIO FILIALAS

2018.05.09 d. Popietė „Mūsų paveldas: praeitis pasitinka ateitį“.
2018.05.09 d. Istorinė ekskursija po Vištyčio miestelį.

 

VOKIŠKĖLIŲ FILIALAS

2018.05.19 d. Literatūros paroda „Tėviškės langas“: Poeto V. Skripkos 78-osioms gimimo metinėms.
2018.05.26 d. Literatūros paroda - pristatymas „Gamta - žmogaus sveikatos šaltinis“.

 

ŽALIOSIOS FILIALAS

2018.05.07-17 d. Literatūros paroda „Žodžio laisvė“: Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena.
2018.05.12 d. Edukacinė popietė: „Pavasarinių žiedų lankstymas“.

2014. 09.27-30d. Literatūros paroda „Mylėjom Lietuvą iš tolo“: Kraštietei Genovaitei Dumčiūtei - Breichmanienei - 95