Renginiai ir parodos

 

2019 M. KOVO MĖNESĮ

 

VILKAVIŠKIO VIEŠOJI BIBLIOTEKA

BIBLIOGRAFIJOS IR INFORMACIJOS SKYRIUS
2019.03.20-31 d. Literatūros paroda „Už lietuvių kalbos grynumą“ Kalbininkės Valerijos Vaitkevičiūtės 90-osioms gimimo metinėms.

SKAITYTOJŲ APTARNAVIMO SKYRIUS
2019.03.02-22 d. Literatūros paroda „Pagrindinė kūrybos tema - kaimo žmogus“: Lietuvos rašytojo, prozininko, dramaturgo, vertėjo Juozo Paukštelio 120-osioms gimimo metinėms.
2019.03.25-31 d. Literatūros paroda „Neginčijamas literatūrinis talentas“ : Lietuvos rašytojo Petro Cvirkos 110-osioms gimimo metinėms.

VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUS
2019.03.04-22 d. Literatūros paroda „Dalios Milukaitės-Buragienės eilėraščiai vaikams“: Poetės 70-mečiui.
2019.03.07 d. 11 val. Edukacinis užsiėmimas „Lietuviškas skirtukas“, skirtas Kovo 11 dienai paminėti.
2019.03.13-23 d. Literatūros paroda „Sermėgėlę apsivilkęs eis pražilęs knygnešys“: Knygnešio dienai.
2019.03.14 d. 10 val. Popietė „Gyvūnų draugas - daktaras Aiskauda“: Knygos 90-asis gimtadienis.
2019.03.25-31 d. Literatūros paroda „Aš nei mokytojas, nei kunigas“: Jaunimo rašytojui Kevinui Brooksui - 60.

 

KYBARTŲ M. FILIALAS

2019.03.01-15 d. Literatūros paroda „Iš motinos pasakorės, dainininkės, iš kaimo žmonių išmokau vaizdingiau kalbėti ir rašyti“: Lietuvos rašytojo, prozininko, dramaturgo, vertėjo Juozo Paukštelio 120-osioms gimimo metinėms.
2019.03.08-22 d. Literatūros paroda „Jauna, laisva, pati savęs valdovė...“: Kovo 11-ąjai, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai.
2019.03.15-29 d. Literatūros paroda „Iš prisiminimų sklinda gaidos kilnios“: Lietuvos rašytojo, poeto, vertėjo Mykolo Karčiausko 80-osioms gimimo metinėms.
2019.03.22-31 d. Literatūros paroda „Ne tik cukriniai avinėliai“: Lietuvos rašytojo Petro Cvirkos 110-osioms gimimo metinėms.

 

VIRBALIO M. FILIALAS

2019.03.06-20 d. Literatūros paroda „Po tylinčiom žvaigždėm eiles poetas rašė“: Poeto J. Strielkūno 80-osioms gimimo metinėms.
2019.03.18-31 d. Literatūros paroda „Be pilietybės savo šalyje“: Čekų rašytojo Milano Kunderos - 90-sioms gimimo metinėms.

 

ALKSNĖNŲ FILIALAS

2019.03.05 d. Teatralizuota šventė „ Žiemos išlydėjimas“: Užgavėnės.
2019.03.26-31 d. Literatūrinė popietė „Lyrika, epas, satyra, pasakų fantastika - Petro Cvirkos palikime“: Lietuvos rašytojo Petro Cvirkos 110-osioms gimimo metinėms.

 

ALVITO FILIALAS

2019.03.05-19 d. Literatūros paroda „Donatas Malinauskas - mūsų krašto signataras“.
2019.03-06-20 d. Literatūros paroda „Stebuklingų nutikimų pasaulis“: Z. Gaižauskaitės kūryba.

 

BARTNINKŲ FILIALAS

2019.03.01 d. Popietė „Apkabink bibliotekininką diena“.
2019.03.01-31 d. Literatūros paroda „Iš kartos į kartą“: Knygnešio dienai. Senai išleistų knygų paroda.
2019.03.08 d. Teminė popietė „Tu - moteris, tu - nuostabi knyga“: Moters dienai.

 

GIŽŲ FILIALAS

2019.03.05 d. 13.00 val. Kermošius „Gurgu gurgu į Kaziuko turgų“.
2019.03.04-29 d. Literatūros paroda „Čia mūsų namai“: Lietuvos rašytojo, prozininko, dramaturgo, vertėjo Juozo Paukštelio 120-osioms gimimo metinėms.
2019.03.04-29 d. Literatūros paroda „Gamta - visų namai“ : Žemės dienai.

 

GRAŽIŠKIŲ FILIALAS

2019.03.08 d. Literatūrinė-muzikinė popietė „Apie moterį, meilę ir gėles“: Tarptautinei moters dienai.
2019.03.02-09 d. Literatūros paroda „Kūryba - persmelkta meile paprastam žmogui“: Lietuvos rašytojo, prozininko, dramaturgo, vertėjo Juozo Paukštelio 120-osioms gimimo metinėms.

 

GUDKAIMIO FILIALAS

2019.03.06 d. Kaimo Užgavėnių šventė „Kaip tą žiemą išvaryti“.
2019.03.18 d. Literatūrinis kūrybos aptarimas „Saldūs ir gardūs tie cukriniai avinėliai“: Lietuvos rašytojo Petro Cvirkos 110-osioms gimimo metinėms.
2019.03.01-31 d. Literatūros paroda „Saldūs ir gardūs tie cukriniai avinėliai“: Lietuvos rašytojo Petro Cvirkos 110-osioms gimimo metinėms.

 

KETURKAIMIO FILIALAS

2019.03.05 d. Knygos aptarimas „Paskaitykime komediją „Amerika pirtyje“: Dramaturgo Juozo Vilkutaičio-Keturakio 150-sioms gimimo metinėms.
2019.03.14 d. Teminė valandėlė „Lietuviškos spaudos keliai“: Knygnešio dienai.

 

KETURVALAKIŲ FILIALAS

2019.03.25-31 d. Literatūros paroda „Petro Cvirkos pasakos vaikams“: Lietuvių rašytojo P. Cvirkos 110-osioms gimimo metinėms.
2019.03.01-15 d. Literatūros paroda „Prisimenant rašytoją Juozą Paukštelį“: Rašytojo, vertėjo Juozo Paukštelio 120-osioms gimimo metinėms.
2019.03.06 d. 11.00 val. Teminė popietė „Užgavėnių linksmybės“.
2019.03.07-21 d. Literatūros paroda „O kas gi esam mes, Tėvyne, jei ne tu...“: Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai.
2019.03.08 d. 12.00 val. Teminė popietė „Kovų už laisvę metus prisimenant“.

 

KLAMPUČIŲ FILIALAS

2019.03.01-31 d. Literatūros paroda „Gyvenimas - kantraus darbo ir pastangų kelias“: Rašytojo J. Paukštelio 120-tosioms gimimo metinėms.
2019.03.01-31 d. Literatūros paroda „Mano vaikystės knyga“: Knygnešio dienai.
2019.03.15-31 d. Piešinių paroda „Besmegeniai iškeliauja“: Užgavėnėms.

 

KLAUSUČIŲ FILIALAS

2019.03.05 d. Piešinių ir eilėraščių konkursas „Pavasari, mes jau tavęs pasiilgom..., žiemuže, lik sveika...!“: Užgavėnėms.
2019.03.14 d. Akcija „Dovanokime skaitymo akimirką“: Knygnešio dienai: Dovanojame, atnešame į namus pagyvenusiems žmonėms knygų ir žurnalų.

 

OPŠRŪTŲ FILIALAS

2019.03.13-27 d. Literatūros paroda „Pasakos“: Lietuvių rašytojo P. Cvirkos 110-osioms gimimo metinėms.

 

PAEŽERIŲ FILIALAS

2019.03.01 d. 16.00 val. Literatūriniai skaitymai „Juozas Paukštelis ir jo kūryba“: Rašytojo, vertėjo Juozo Paukštelio 120-osioms gimimo metinėms.
2019.03.08 d. 16.00 val. Literatūriniai skaitymai „Lietuvių poezijos siela“: Poeto Jono Strielkūno 80-osioms gimimo metinėms.
2019.03.15 d. 16.00 val. Literatūrinė popietė „Knygnešėlis parneš savo kraštui šviesos...“: Knygnešio dienai.
2019.03.25-31 d. Literatūros paroda „Šmaikščios ir žaismingos pasakos sužavi mažuosius“: Rašytojo, politinio veikėjo Petro Cvirkos 110-osioms gimimo metinėms.

 

PAEŽERIŲ II FILIALAS

2019.03.05-31 d. Literatūros paroda „Lietuvos kelias“: Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai.
2019.03.19-31 d. Literatūros paroda „Nemuno šalies pasakos“: Lietuvių rašytojo P. Cvirkos 110-osioms gimimo metinėms.

  

PILVIŠKIŲ FILIALAS

2019.03.05-31 d. Literatūros paroda „Psichologinių-socialinių satyrinių ir folklorinių romanų autorius“: Rašytojo, prozininko, vaizdingo žodžio meistro Petro Cvirkos 110-osioms gimimo metinėms.

 

PŪSTAPĖDŽIŲ FILIALAS

2019.03.25 d. 16.00 val. Garsinis pasakų skaitymas „Vaikystės šalyje“: Rašytojo P. Cvirkos 110-osioms gimimo metinėms.
2019.03.01-15 d. Literatūros paroda „Viską iš liaudies gavęs - viską jai ir atidavė“: Rašytojo J. Paukštelio 120-osioms gimimo metinėms.
2019.03.01-22 d. Literatūros paroda „Dainingos poeto eilės“: Poeto J. Strielkūno 80-osioms gimimo metinėms.

 

RAMONIŠKIŲ FILIALAS

2019.03.05 d. Kūrybinė popietė „Mes čigonai Lietuvos, norim blynų ir kavos...“: Užgavėnių kaukių gamyba.
2019.03.01-15 d. Literatūros paroda „Juozo Paukštelio kūryba“: Rašytojo Juozo Paukštelio 120-osioms gimimo metinėms paminėti.
2019.03.08-28 d. Literatūros paroda „Nemuno šalies pasakos“: Rašytojo Petro Cvirkos 110-osioms gimimo metinėms.

 

SERDOKŲ FILIALAS

2019.03.05 d. Teminė popietė „Užgavėnių tradicijos Lietuvoje“: Kaukių eitynės.
2019.03.07-21 d. Literatūros paroda „Negali kurti nejausdamas savo širdies“: Rašytojo Mykolo Karčiausko 80-tajam gimimo jubiliejui.
2019.03.14-28 d. Literatūros paroda „Petras Cvirka - Nemuno krašto sūnus“: Rašytojo Petro Cvirkos 110-osioms gimimo metinėms.
2019.03.21-31 d. Literatūros paroda „Juozas Paukštelis - lyrinės prozos tradicijų tęsėjas“: Rašytojo 120-tosioms gimimo metinėms.

 

SŪDAVOS FILIALAS

2019.03.01-29 d. Vaikų piešinių paroda „Svajonių blynai“.
2019.03.26 d. Teminė popietė „Paskaitykim Nemuno šalies pasakas“: Rašytojo P. Cvirkos 110-osioms gimimo metinėms.
2019.03.20 d. Teminė popietė „Kai žemelė atsibudo“.

 

VIŠTYČIO FILIALAS

2019.03.01-18 d. Literatūros paroda „Čia mūsų namai“: Rašytojo J. Paukštelio 120-osioms gimimo metinėms.
2019.03.18-29 d. Literatūros paroda „Mikė ir Juozapėlis - neperskiriami draugai, nors ir labai skirtingi. Jie tokie vaikai kaip ir mes, tik gyvenantys kitu laiku“: Lietuvių rašytojo P. Cvirkos 110-osioms gimimo metinėms.

 

VOKIŠKĖLIŲ FILIALAS

2019.03.04-19 d. Literatūros paroda „Vienas gyvenimas - šimtai likimų“: Rašytojo Juozo Paukštelio 120-osioms gimimo metinėms.
2019.03.05 d. Edukacinis užsiėmimas „Pasigaminkime Užgavėnių kaukę“.
2019.03.16 d. 15.00 val. Teminė popietė „Per pasaulį keliavo žmogus“: Knygnešio dienai.
2019.03.19-31 d. Literatūros paroda „Likimas būti rašytoju“: Lietuvių rašytojo P. Cvirkos 110-osioms gimimo metinėms.

 

ŽALIOSIOS FILIALAS

2019.03.14-28 d. Literatūros paroda „Paprasta, kaip ir viskas, kas genialu...“: Fiziko Albertao Eišteino 140-osioms gimimo metinėms.
2019.03.20 d. 15.30 val. Literatūrinė valandėlė „Dangaus žydrynė“: Pasaulinė meteorologijos diena.

2014. 09.27-30d. Literatūros paroda „Mylėjom Lietuvą iš tolo“: Kraštietei Genovaitei Dumčiūtei - Breichmanienei - 95