Renginiai ir parodos

 

2020 M. GEGUŽĖS MĖNESĮ

 

VILKAVIŠKIO VIEŠOJI BIBLIOTEKA

BIBLIOGRAFIJOS IR INFORMACIJOS SKYRIUS
2020.05.04-18 d. Literatūros paroda „Gyvenimo verpetuose“: Prozininko Vinco Jakščio (Seno Vinco) 140-osioms gimimo metinėms.

SKAITYTOJŲ APTARNAVIMO SKYRIUS
2020.05.11-25 d. Literatūros paroda „Šventasis popiežius Jonas Paulis II“: Popiežiaus, Katalikų Bažnyčios vadovo Jono Pauliaus II 100-osioms gimimo metinėms.

VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUS
2020.05.11-26 d. Literatūros paroda „Renata Šerelytė - vaikų ir suaugusiųjų rašytoja“: Autorės 50-mečiui.
2020.05.20-31 d. Literatūros paroda „Tasai, kuris turi, duoda tam, kuris neturi“: Prancūzų rašytojo Hektoro Malot 190-osioms metinėms.
2020.05.25-31 d. Literatūros paroda „Vytautas Petkevičius - literatūrinių pasakų vaikams kūrėjas“: Rašytojo 90-mečiui.

 

KYBARTŲ M. FILIALAS

2020.05.01-31 d Akcija „Nuspalvinkime“ miestą gėlėmis“: Kartu su „Vienišių“ klubo narėmis dalyvauti miesto puošimo akcijoje.
2020.05.02-16 d. Literatūros paroda „Esi pati geriausia, nes mano tu esi“: Motinos dienai.
2020.05.02-16 d. Literatūros paroda „Jurgio Savickio žodis“: Lietuvos diplomato, ekspresionisto, modernizmo krypties rašytojo 130-osioms gimimo metinėms.
2020.05.14-28 d. Literatūros paroda „O gyvenimas eina...“: Lietuvos poeto, prozininko, žurnalisto, redaktoriaus, vertėjo Antano Drilingos 85-ių metų jubiliejui.
2020.05.18-31 d. Literatūros paroda „Dievo tarnas“: Popiežiaus, Katalikų Bažnyčios vadovo Jono Pauliaus II 100-osioms gimimo metinėms.
2020.05.28-31 d. Literatūros paroda „Gražūs žodžiai - it nuostabūs vaistai...“: Lietuvos rašytojo Vytauto Petkevičiaus 90-osioms gimimo metinėms.

 

VIRBALIO M. FILIALAS

2020.05.04-18 d. Literatūros paroda „Popiežius, kurio širdyje tilpo visos žmonijos rūpesčiai“: Jonui Pauliui II - 100.
2020.05.11-25 d. Literatūros paroda „Rašyti suaugusiems ar vaikams - tokia pati atsakomybė“: Rašytojos Renatos Šerelytės 50-mečiui.
2020.05.15 d. Literatūrinis renginys Krakatukai - gudobelės vaisiai: R. Šerelytės kūrybos vaikams pristatymas ir skaitymai.

 

ALKSNĖNŲ FILIALAS

2020.05.28 d. 14.00 val. Literatūrinė popietė „Gilės nuotykiai Ydų šalyje“: Rašytojo Vytauto Petkevičiaus 90-sioms gimimo metinėms.

 

ALVITO FILIALAS

2020.05.05 d. Literatūros ir fotografijos paroda „Europa - laikas ir mes“: Lietuvos stojimo į ES dienai paminėti.

 

BARTNINKŲ FILIALAS

2020.05.04-15 d. Literatūros paroda „Akimirkų tėkmė“: Poeto, prozininko Antano Drilingos 85-ajam gimtadieniui.
2020.05.08 d. Teminė popietė „Gražiausios Anderseno pasakos“: Danų rašytojo Hanso Kristiano Anderseno 215-osioms gimimo metinėms.
2020.05.18-29 d. Literatūros paroda „Krakatukų šalyje“: Poetės, prozininkės Renatos Šerelytės 50-ečiui paminėti.

 

GIŽŲ FILIALAS

2020.05.08 d. Informacinė valandėlė „Raudonasis Kryžius: ištakos pasaulyje ir judėjimas Lietuvoje“: Tarptautinei raudonojo kryžiaus dienai.
2020.05.14 d. Naujų knygų parodos pristatymas „Ką skaitysim vasarą“.

 

GRAŽIŠKIŲ FILIALAS

2020.05.01-09 d. Virtuali paroda „Mama, po tavo meile man auga sparnai“: Motinos dienai.
2020.05.16-23 d. Virtuali paroda „Visi mes esame iš ten, iš begalinio savo laiko...“: Poeto A. Drilingo 85-ąjam jubiliejui.

 

GUDKAIMIO FILIALAS

2020.05.01-31 d. Literatūros paroda „Atrask ir pažink pasaulį su rašytoju Vytautu Petkevičiumi“: Rašytojo Vytauto Petkevičiaus 90-sioms gimimo metinėms.

 

KARKLINIŲ FILIALAS

2020.05.08-22 d. Literatūros paroda „Skaitydamas pažink Europą“: Europos dienai.
2020.05.11-29 d. Literatūros paroda „Aldona Liobytė - vaikų rašytoja, dramaturgė, vertėja, aktorė“.

 

KETURKAIMIO FILIALAS

2020.05.01-15 d. Vaikų darbelių paroda - pristatymas „Brangiajai mamai“: Motinos dienai.

 

KETURVALAKIŲ FILIALAS

2020.05.06 d. 14.00 val. Garsinių skaitymų popietė „Lietuvos vaikų pasakos“.
2020.05.04 d. 16.00 val. Teminė-muzikinė popietė „Tau mamyte visos gėlės“: Mamos dienos proga.     
2020.05.15 d. 15.00 val. Garsiniai skaitymai „Prisimenant Antaną Drilingą“: Poeto ir rašytojo Antano Drilingos 85-mečiui paminėti.     
2020.05.11-29 d. Literatūrinė paroda „Biblioteka - atviros durys visiems“.

 

KLAMPUČIŲ FILIALAS

2020.05.04-29 d. Rankdarbių paroda „Iš mamos skrynelės“: Motinos dienai.
2020.05.04-29 d. Literatūros paroda „Tarnausiu tol, kol dievas to norės“: Popiežiaus J. Pauliaus 100-tosioms gimimo metinėms.
2020.05.11-29 d. Darbelių paroda „Esi tik viena, motule mana“: Motinos dienai.

 

LAKŠTUČIŲ FILIALAS

2020.05.04-11 d. Fotografijų paroda „Sustabdytos akimirkos“: Bibliotekos renginių fotografijos.
2020.05.04-08 d. Literatūros paroda „Vis einu pas Tave, mano mama“: Gražiausi kūriniai apie motiną.
2020.05.28-31 d. Literatūros paroda „Apie duoną, meilę ir šautuvą“: Lietuvos rašytojo Vytauto Petkevičiaus 90-osioms gimimo metinėms.

 

OPŠRŪTŲ FILIALAS

2020.05.04 d. Teminė - muzikinė popietė „Tau, mamyte,
Ryto saulė
Uždega šviesas anksti.
Vos prašvitus,
Laša saujon
Saulės spinduliai karšti.“: Mamos dienai.

 

PAEŽERIŲ FILIALAS

2020.05.04-11 d. Atvirukų paroda „Kad būtum tu laiminga“: Motinos dienai.
2020.05.08-22 d. Literatūros paroda „Maištingos sielos žmogus“: Rašytojo, dramaturgo, vertėjo Eugenijaus Ignatavičiaus 85-mečiui.
2020.05.25-31 d. Literatūros paroda „Paskutinis atgailos amžius“: Prozininko, dramaturgo, politiko Vytauto Petkevičiaus 90-osioms gimimo metinėms.

 

PAEŽERIŲ II FILIALAS

2020.05.04-15 d. Literatūros paroda „Europa - vientisa kultūrinė ir civilizacinė erdvė“: Europos diena.
2020.05.18-28 d. Literatūros paroda „Pasakos dideliems, mažiems ir milžinams“: Rašytojo V. Petkevičiaus 90-osioms gimimo metinėms.

 

PAJEVONIO FILIALAS

2020.05.04-18 d. Literatūros paroda „Nei gerai, nei blogai“: Rašytojos Vytauto Petkevičiaus 90-osioms gimimo metinėms.
2020.05.20 d. Literatūriniai skaitymai lauke „Lauko pasakos“.

 

PAŠEIMENIŲ FILIALAS

2020.05.01-18 d. Literatūros paroda „Esi tik viena“: Motinos dienai.
2020.05.01-29 d. Literatūros paroda „Nebijojęs būti savimi“: Rašytojo Eugenijaus Ignatavičiaus 85-mečiui.
2020.05.05-19 d. Literatūros paroda „Būkime kartu“: Europos dienai.

 

PILVIŠKIŲ FILIALAS

2020.05.01-08 d. Rankdarbių paroda „Sveikinsiu mamą“: Motinos dienai.
2020.05.12-21 d. Literatūros paroda „Tikėjimas - tai laisvės pasiūlymas: Popiežiaus, šventojo Jono Pauliaus II-ojo 100-osioms gimimo metinėms.
2020.05.11-21 d. Literatūros paroda „Kai esi poezijoje, tai ji yra visada su tavimi, kur bebūtum“: Poeto, prozininko, žurnalisto Antano Drilingos 85-osioms gimimo metinėms.

 

PŪSTAPĖDŽIŲ FILIALAS

2020.05.03 d. 12.00 val. Literatūrinė - muzikinė kompozicija „Motinos meilė - kaip dangiškos ugnys“: Motinos dienai.
2020.05.11 d. 16.00 val. Garsinis kūrybos skaitymas „Mėlynbarzdžio vaikai Krakatukų pievelėse“: Rašytojos R. Šerelytės 50-ąjam gimtadieniui.
2020.05.11-29 d. Literatūros paroda „Linksmos ir rimtos knygos“: Rašytojo Vyt. Petkevičiaus 90-osioms gimimo metinėms.

 

RAMONIŠKIŲ FILIALAS

2020.05.05 d. Kūrybinė popietė „Viskas tik tau mamyte...“: Atvirukų mamos dienai gamyba.
2020.05.17 d. Garsiniai skaitymai „Gegužė, poezijos laikas...“.
2020.05.11-22 d. Literatūros paroda „Improvizacija mušamaisiais“: Rašytojo Antano Drilingos 85-mečiui.

 

SERDOKŲ FILIALAS

2020.05.05-19 d. Literatūros paroda „Aš gyvenu Europoje“: Europos dienai paminėti.
2020.05.05-29 d. Literatūros paroda „Bent sykį pasakyti šiek tiek didesnę tiesą“: Rašytojo Vytauto Petkevičiaus 90-tosioms gimimo metinėms.

 

SŪDAVOS FILIALAS

2020.05.05 d. Teminė popietė „Aš irgi europietis“.
2020.05.08 d. Multimedijų paroda „Europos vidury“: Gegužės 1-oji - Lietuvos įstojimo į ES dienai.
2020.05.01-11 d. Vaikų piešinių paroda „O aš labai myliu savo mamą...“.

 

VOKIŠKĖLIŲ FILIALAS

2020.05.04-28 d. Literatūros paroda „Buvo visko“: Rašytojo V. Petkevičiaus 90-osioms gimimo metinėms.

 

ŽALIOSIOS FILIALAS

2020.05.15-30 d. Literatūrinė paroda „Atmintis ir tapatybė“: Popiežiaus, šventojo Jono Pauliaus II 100-osioms gimimo metinėms.
2020.05.15-30 d. Literatūrinė paroda „Gilės nuotykiai Ydų šalyje ir kiti V. Petkevičiaus kūriniai“: Rašytojo Vytauto Petkevičiaus 90-osioms gimimo metinėms.
2020.05.15-30 d. Literatūrinė paroda „Marti ir kiti Žemaitės kūriniai“: Lietuvių literatūros klasikės Žemaitės 175-osioms gimimo metinėms.

2014. 09.27-30d. Literatūros paroda „Mylėjom Lietuvą iš tolo“: Kraštietei Genovaitei Dumčiūtei - Breichmanienei - 95