Renginiai ir parodos

 

2018 M. KOVO MĖNESĮ

 

VILKAVIŠKIO VIEŠOJI BIBLIOTEKA

BIBLIOGRAFIJOS IR INFORMACIJOS SKYRIUS
2018.03.01-30 d. Literatūros paroda „Visus žavėjęs savo dailia lietuvių kalba“: Kunigo Kazimiero Prapuolenio 160-osioms gimimo metinėms.

SKAITYTOJŲ APTARNAVIMO SKYRIUS
2018.03.10-24 d. Literatūros paroda „Skaitytojų pamėgtos, laiko patikrintos, pasaulyje pripažintos knygos“: Rašytojos S. Brown 70-čiui.

VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUS
2018.03.15 d. 10.00 val. Garsinis skaitymas „Seku seku pasaką…“: Rytmetiniai skaitymai mažiesiems.
2018.03.15-30 d. Literatūros paroda „Lietuvos knygnešiai - tautos dvasios gaivintojai“: Knygnešio dienai.
2018.03.16 d. Viktorina „Jie skleidė lietuvišką žodį“: Knygnešio dienai .
2018.03.20-04.04 d. Literatūros paroda „Garsi švedų literatūros vertėja“: Eugenijai Stravinskienei 90-čiui.
2018.03.30-04.16 d. Literatūros paroda „Riedėkit, riedėkit margučiai!“: Šv. Velykoms.

 

KYBARTŲ M. FILIALAS

2018.03.01-13 d. Literatūros paroda „Tėvynės meilės spindesys akyse ir veide“: Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. delegacijos signataro, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio ginkluotųjų pajėgų vado Adolfo Ramanausko-Vanago 100-osioms gimimo metinėms.
2018.03.01-04 d. Literatūros paroda „Meilės gyvenimui istorija“: Amerikiečių rašytojos, vaikų literatūros kūrėjos Lorenos Alisijos Hičkok 125-osioms gimimo metinėms.
2018.03.01-30 d. Keramikos paroda „Rankų sušildyti arba lietuviškas simbolis“: Kybartietės Rasos Krečikaitės keramikos darbelių paroda.
2018.03.10-25 d. Literatūros paroda „Pavijęs vaikystės upę“: Lietuvos poeto, vaikų literatūros kūrėjo Gedimino Griškevičiaus 70-ąjam jubiliejui.
2018.03.15-30 d. Literatūros paroda „Apie tautą ir valstybę“: Lietuvos, rašytojo, publicisto, kultūros veikėjo Vilhelmo Storostos Vydūno 150-osioms gimimo metinėms.
2018.03.21 d. Teminė popietė „Intensyvus krikščioniškas pasninkas, malda, atgaila ir geri darbai“: Kybartietės, Eucharistinio Jėzaus sesers Bernadetos Mališkaitės mintys belaukiant Šv. Velykų.

 

VIRBALIO M. FILIALAS

2018.03.12 d. Literatūros paroda „Stasys Jonauskas ir jo tylioji poezija“: Poeto, žurnalisto Stasio Jonausko 70-osioms gimimo metinėms.
2018.03.16 d. Teminė popietė „Martynas Jankus - Mažosios Lietuvos patriarchas“: Skirta knygnešio dienai.
2018.03.23 d. Teminė popietė „Filosofas, tautos žadintojas - Vydūnas“: Filosofo Vydūno 150-sioms gimimo metinėms.

 

ALKSNĖNŲ FILIALAS

2018.03.01 d. Literatūros popietė „Gyvasis klasikas Juozas Erlickas“: Rašytojo J. Erlicko 65-mečiui.
2018.03.15-30 d. Literatūros paroda „Jie ėjo knygom nešini“: Knygnešio dienai.

 

ALVITO FILIALAS

2018.03.06-20 d. Literatūros paroda „Signataras Donatas Malinauskas“.
2018.03.01-30 d. Susitikimas - akcija „Susipažinkime: bibliotekininkių pomėgiai“.
2018.03.01-31 d. Literatūros paroda „Septyni pasaulio stebuklai“.

 

BARTNININKŲ FILIALAS

2018.03.01 d. „Apsilankyk Bartninkų miestelio bibliotekoje ir apkabink bibliotekininką“: Tarptautinei bibliotekininkų apkabinimo dienai paminėti.
2018.03.01-31 d. Literatūros paroda „Eisim ten, kur viskas veltui“: Rašytojo, poeto Juozo Erlicko 65-ečiui.
2018.03.01-30 d. Laimutės Širvydienės eskizų paroda „Mano gyvenimo reportažai“.

 

GIRĖNŲ FILIALAS

2018.03.03 d. Literatūriniai skaitymai „Juozas Erlickas - negailestingas ironijos meistras“.
2018.03.17 d. Teminė popietė „Tik šviesą, žodį, širdį dalinai“: Knygnešio dienai.

 

GIŽŲ FILIALAS

2018.03.08 d. Viktorina „Lietuva: Kas? Kur? Kada?“: Lietuvos 100-mečiui ir Nepriklausomybės atkūrimo dienai.
2018.03.15 d. Teminė valandėlė „Jums, knygnešiai, garbė tebūna“: Knygnešio dienai.
2018.03.01-20 d. Literatūros paroda „Gyva amerikiečių literatūros legenda Sandra Brown“: Rašytojos S. Brown 70-mečiui.
2018.03.01-30 d. Literatūros paroda „Nėra didesnio stebuklo žemėje už knygą“: Rašytojo Laimono Inio 80-mečiui.

 

GUDKAIMIO FILIALAS

2018.03.01-31 d. Literatūros paroda „Maksimo Gorkio požiūris“ Rusų rašytojo Maksimo Gorkio 150-osioms gimimo metinėms.
2018.03.01-31 d. Literatūros paroda „Naujos knygos vaikams“.
2018.03.08 d. Poezijos garsiniai skaitymai „Moters švelnumas pavasario spindesy“: Tarptautinei Moters dienai.

 

KARKLINIŲ FILIALAS

2018.03.01-09 d. Vaikų ir jų tėvelių darbų paroda „Mano raidelė“.
2018.03.02 d. 10.00 val. Garsiniai skaitymai bibliotekoje „Tėvai - vaikams“.
2018.03.06 d. 09.00 val. Rytmetys „Žaidžiame lietuvių liaudies žaidimus“.
2018.03.09 d. 10.00 val. Viktorina mažiesiems „Ką žinau apie Lietuvą?“.
2018.03.20 d. Edukacinė pamoka „Verbų rišimas“.

 

KETURKAIMIO FILIALAS

2018.03.06 d. 15.00 val. Literatūriniai skaitymai „Juodasis humoras J. Erlicko kūryboje.“: Rašytojo 65-mečiui.
2018.03.15 d. Teminė valandėlė „Žmonėms, žodžio stogą kėlusiems, knygoms, mūsų lopšį supusioms...“: Knygnešio dienai.
2018.03.29 d. Literatūros paroda „Maksimo Gorkio būties fragmentai“: Rašytojo 150-osioms gimimo metinėms.

 

KETURVALAKIŲ FILIALAS

2018.03.01-15 d. Literatūros paroda „Ar jau apkabinai bibliotekininką“: Tarptautinei bibliotekininko apkabinimo dienai.
2018.03.02-16 d. Literatūros paroda „Rašytojo, poeto, publicisto, vaikų literatūros kūrėjo, Lietuvos nacionalinės premijos laureato J. Erlicko 65-osios gimimo metinėms“.
2018.03.06 d. 14:00 val. Teminė popietė „Ir graži ta mūs kalba gimtoji“: Lietuvių kalbos dienai.
2018.03.08 d. 14:00 val. Muzikinė popietė „Gyvenimo grožis - moterų šypsenos“: Tarptautinei moters dienai.
2018.03.14 d. 13.30 val. Literatūrinė popietė „Poezijos medžiui pražydus“: Pasaulinė Poezijos diena.
2018.03.16 d. 12-16 val. Akcija „Tapk knygnešiu, padovanok knygą, kurią perskaitei, kitam“: Skirta Knygnešio dienai paminėti.
2018.03.20 d. 14:00 val. Teminė popietė „Vandens ratas“: Pasaulinei Žemės dienai skirtos skaidrės.
2018.03.21-31 d. Literatūros paroda „Ten kur poezija teka lengvai“: Pasaulinė poezijos diena.

 

KLAMPUČIŲ FILIALAS

2018.03.02 d. 15.00 val. Teminė popietė „Mus supantis pasaulis“: Lietuvos globėjo Šv. Kazimiero dienai.
2018.03.08 d. 15.00 val. Literatūrinė popietė „Gyvenimo grožis - moters šypsena“: Tarptautinei moters dienai.
2018.03.01-31 d. Literatūros paroda „Šalis ta, Lietuva vadinas“: Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai.
2018.03.01-31 d. Literatūros paroda „Dedu prie tavo kojų „Knygą“: Rašytojo, poeto J. Erlicko 65-osioms gimimo metinėms.
2018.03.01-31 d. Literatūros paroda „Lietuva ir knyga buvo jų meilė“: Knygnešio dienai.

 

KLAUSUČIŲ FILIALAS

2018.03.05-21 d. Literatūros paroda „Moteriškumas šiandienos pasaulyje“: Moters dienai.
2018.03.28 d. Situacijų vaidinimo popietė „Žaidžiame teatrą“: Tarptautinei teatro dienai.

 

OPŠRŪTŲ FILIALAS

2018.03.07-28 d. Literatūros paroda „Be žodžių...“: Rašytojos Sandros Brown 70-mečiui.

 

PAEŽERIŲ FILIALAS

2018.03.02 d. 16.00 val. Literatūriniai skaitymai „Negailestinga ironija ir juodasis humoras“: Rašytojo, poeto, publicisto Juozo Erlicko 65-mečiui.
2018.03.16 d. 16.00 val. Literatūros popietė „Lietuviško žodžio ir rašto kelias“: Knygnešio dienai.
2018.03.30 d. 16.00 val. Šventinė popietė, gražiausio margučio rinkimai „Margučių raštai nuvingiavo“: Šv. Velykoms.

 

PAEŽERIŲ II FILIALAS

2018.03.09 d. Literatūros paroda „Liečiąs švelnias vaikystės stygas“: Skirta M. Gorkio 150-osioms gimimo metinėms.
2018.03.19 d. Literatūros paroda „Gražiausios pasaulio pasakos“: Skaitomiausios pasakų knygos.

 

PAJEVONIO FILIALAS

2018.03.01 d. 10.00 val. Rytmetys „Skleiskime šilumą vieni kitiems“: Tarptautinei bibliotekininkų apkabinimo dienai.
2018.03.01-30 d. Literatūros paroda „Detektyvinio žanro meistrė“: Sandros Brown 70-mečiui.
2018.03.16-04.13 d. Darbelių paroda „Vėl pavasaris atėjo ir Velykos atskubėjo“: Šv. Velykų šventei.

 

PAŠEIMENIŲ FILIALAS

2018.03.01. 14.00 val. Pokalbis-diskusija „Ar santūrieji lietuviai išdrįsta dalytis apkabinimais?“: Tarptautinei bibliotekininkų apkabinimo dienai.
2018.03.02 d. 15.00 val. Literatūriniai skaitymai „Mano mylimiausias rašytojas“: Tarptautinei rašytojų dienai.
2018.03.16 d. 15. 00 val. Literatūriniai skaitymai „Knygnešio keliai“: Knygnešių dienai.
2018.03.22 d. 15.00 val. Literatūrinė popietė „Tauresnio žmoniškumo užtekėjimas“: Vydūno 150-osioms gimimo metinėms.
2018.03.01-31 d. Literatūros paroda „Skaitytojų pamėgtos. Laiko patikrintos. Pasaulyje pripažintos“: Sandros Brain 70-mečiui.
2018.03.01-31 d. Literatūros paroda „Ką matau - tą dainuoju“: Juozo Erlicko 65-mečiui.

 

PILVIŠKIŲ FILIALAS

2018.03.02 d. 16.00 val. Literatūriniai skaitymai suaugusiems „Sakiau - eiles rašysiu be lakštingalos“: Poetui, dramaturgui, prozininkui Juozui Erlickui 65-eri.
2018.03.07-14 d. literatūros paroda „Lietuvos valstybės keliu“: Kovo 11-oji - Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena.

 

PŪSTAPĖDŽIŲ FILIALAS

2018.03.09 d. 15.00 val. Viktorina „Atgaivinta istorinė atmintis“: Lietuvai-100.
2018.03.01-16 d. Literatūros paroda „Juozas, kuris aprašo pasaulį“: Rašytojo J. Erlicko 65-ąjam gimtadieniui.
2018.03.19-30 d. Literatūros paroda „Žvilgsnis į gyvenimo esmę“: Rašytojo ir filosofo Vydūno 150-osioms gimimo metinėms.

 

RAMONIŠKIŲ FILIALAS

2018.03.09 d. Kūrybinė-muzikinė popietė Pavasario sutiktuvės: Puošiame biblioteką pavasariškais darbeliais.
2018.03.12-23 d. Literatūros paroda „Sandros Brown kūryba“: Rašytojos Sandros Brown 70-mečiui.

 

SERDOKŲ FILIALAS

2018.03.08-22 d. Literatūros paroda „Juozo Erlicko kūryba - negailestingai ironiškas ir todėl ryškiausias laikmečio metraštis“: Rašytojo 65-ojo gimimo jubiliejui.
2018.03.20-31 d. Literatūros paroda „Intriguojančių detektyvų meistrė“: Amerikiečių rašytojos Sandros Brown 70-ajam jubiliejui.

 

VIŠTYČIO FILIALAS

2018.03.15 d. Popietė „Knygos ir skaitymo reikšmė paauglių gyvenime“: Skirta Knygnešio dienai.
2018.03.27-04.13 d. Darbelių paroda „Rieda, rieda margutėlis“: Margučių marginimas dekupažo technika ir karpiniai.

 

VOKIŠKĖLIŲ FILIALAS

2018.03.03-23 d. Literatūros paroda „Satyra, humoras“: Rašytojo J. Erlicko 65-sioms gimimo metinėms.
2018.03.16-30 d. Literatūros paroda „Knyga - gyvenimo vertybė“: Knygnešio dienai.
2018.03.29 d. Laisvalaikio skaitymai „Atrask savo knygą“.

 

ŽALIOSIOS FILIALAS

2018.03.03-13 d. Literatūrinė paroda „Ir eilėraštis turi sparnus“: Rašytojo, poeto, publicisto Juozo Erlicko 65-ajam jubiliejui.
2018.03.08 d. Literatūrinė valandėlė „Mano Lietuva“: Lietuvos Nepriklausomybės dienai.
2018.03.15 d. 15.30 val. Literatūrinė valandėlė „Ugninio laiko žymės
: Knygnešio dienai.
2018.03.15-25 d. Piešinių paroda „Knygnešių kelias“: Knygnešio dienai.

2014. 09.27-30d. Literatūros paroda „Mylėjom Lietuvą iš tolo“: Kraštietei Genovaitei Dumčiūtei - Breichmanienei - 95