Renginiai ir parodos

 

2019 M. RUGSĖJO MĖNESĮ

 

VILKAVIŠKIO VIEŠOJI BIBLIOTEKA

BIBLIOGRAFIJOS IR INFORMACIJOS SKYRIUS
2019.09.27-10.11 d. Literatūros paroda „Kai laisvės saulė nusileido“: Kunigo kankinio Vlado Pėstininko 130-osioms gimimo metinėms.

SKAITYTOJŲ APTARNAVIMO SKYRIUS
2019.09.20-30 d. Literatūros paroda ,,Vaižganto portreto gairės“: Rašytojui Juozui Tumui-Vaižgantui-150.

VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUS
2019.09.02-16 d. Literatūros paroda „Jurga Baltrukonytė - nuostabių knygelių vaikams autorė“: Rašytojos 50-mečiui.
2019.09.03-17 d. Literatūros paroda „Tony DiTerlizzi - „Spaidervikų kronikų“ kūrėjas“: Rašytojo 50-mečiui.
2019.09.13-30 d. Literatūros paroda „Didysis Lietuvos rašytojas - Juozas Tumas-Vaižgantas“: Autoriaus 150-osioms metinėms.
2019.09.16-30 d. Literatūros paroda „Edgaras Valteris - žymus estų dailininkas ir vaikų knygų kūrėjas“: Autoriaus 90-mečiui.
2019.09.23-10.07 d. Literatūros paroda „Žymi jaunosios kartos kūrėja Rebeka Una“: Rašytojos 40-mečiui.
2019.09.26-10.10 d. Literatūros paroda „Eduardas Mieželaitis - gražiausių ir žinomiausių poemų vaikams autorius“: Poeto 100-mečiui.

 

KYBARTŲ M. FILIALAS

2019.09.13-27 d. Literatūros paroda „Seno kareivio sugrįžimas“: Lietuvių literatūros klasiko, JAV išeivijos rašytojo Mariaus Katiliškio 105-osioms gimimo metinėms.
2019.09.13-27 d. Literatūros paroda „Kai lydi optimizmas ir viltis“: Amerikiečių rašytojo, istoriko, kritiko Džeimso Fenimoro Kuperio 230-osioms gimimo metinėms.
2019.09.20-30 d. Literatūros paroda „Pralenkęs savo laikmetį“: Lietuvos rašytojo, spaudos darbuotojo, literatūros istoriko, kritiko, visuomenės veikėjo, pedagogo, kunigo Juozo Tumo-Vaižganto - 150osioms gimimo metinėms.

 

VIRBALIO M. FILIALAS

2019.09.09-23 d. Literatūros paroda „Labiau visuomenininkas, nei kunigas“: Rašytojo J. Tumo-Vaižganto 150-oms gimimo metinėms.
2019.09.09 d. Teminė popietė „Pralenkęs savo laikmetį“: Skirta rašytojo Juozo Tumo- Vaižganto metams.
2019.09.26-30 d. Literatūros paroda „Eduardo Mieželaičio kūryba vaikams“: Rašytojo 100-sioms gimimo metinėms.

 

BARTNINKŲ FILIALAS

2019.09.02-30 d. Literatūros paroda „Tolsta nuo mūsų laikas, tolsta...“: Rašytojo Romualdo Granausko 80-osioms gimimo metinėms.

 

GRAŽIŠKIŲ FILIALAS

2019.09.03-17 d. Piešinių paroda „Linksmiausias vasaros nuotykis“.
2019.09.19 d. Ekskursija „Knygelės padeda pažinti raideles“.

  

KETURVALAKIŲ FILIALAS

2019.09.11 d. 13.00 val. Teminė popietė „Stebuklingi žodžiai: „AČIŪ, PRAŠAU, ATSIPRAŠAU“.
2019.09.20 d. 11.00 val. Literatūrinės parodos atidarymas „Dėdės ir dėdienės“: Rašytojo Juozo Tumo Vaižganto 150-osioms gimdomo metinėms paminėti.
2019.09.26 d. 14.00 val. Edukacinis užsiėmimas „Knygučių sanatorija“.

 

LAKŠTUČIŲ FILIALAS

2019.09.02 d. 15.00 val. Garsiniai skaitymai „Mokslo ir žinių diena“.
2019.09.13 d. 15.00 val. Viktorina „Būk saugus kelyje“: Saugaus eismo diena bendruomenėje.
2019.09.20 d. 15.00 val. Teminė popietė „Tavo gyvasis namų augintinis“.

 

PAEŽERIŲ FILIALAS

2019.09.20 d. 16.00 val. Literatūrinė popietė „Šviesi tautinio atgimimo legenda“: Rašytojo, spaudos darbuotojo, literatūros istoriko, kritiko, visuomenės veikėjo, pedagogo, kunigo Juozo Tumo-Vaižganto 150-osioms gimimo metinėms.
2019.09.16-09.30 d. Literatūros paroda „Deimantinis pėdsakas lietuvių literatūros istorijoje“: Rašytojo, spaudos darbuotojo, literatūros istoriko, kritiko, visuomenės veikėjo, pedagogo, kunigo Juozo Tumo-Vaižganto 150-osioms gimimo metinėms.

 

PAJEVONIO FILIALAS

2019.09.02-30 d. Literatūros paroda „Meilė lietuviškam charakteriui“: Rašytojo, spaudos darbuotojo, literatūros istoriko, kritiko, visuomenės veikėjo, pedagogo, kunigo Juozo Tumo-Vaižganto 150-osioms gimimo metinėms.
2019.09.25 d. 10.30 val. Literatūrinis rytmetis „Vaikų rudenėlis“: Skaitymai gamtoje.

 

PILVIŠKIŲ FILIALAS

2019.09.16-30 d. Literatūros paroda „Juozas Tumas Vaižgantas - tai iškili ir tauri asmenybė, didelių meninių kūrinių kūrėjas“: Lietuvių prozos klasiko, kunigo Juozo Tumo Vaižganto 150-osioms gimimo metinėms.
2019.09.23-30 d. Literatūros paroda „Atmintis“: Pilviškių parapijos vikaro, kunigo kankinio, muziko, pedagogo Vlado Pėstininko130-osioms gimimo metinėms.

 

PŪSTAPĖDŽIŲ FILIALAS

2019.09.03 d. 16.00 val. Diskusija „Grožis - tai gyvenimo būdas“.
2019.09.20 d. 16.00 val. Kūrybos skaitymai „Laikmetį pralenkusi asmenybė“: Rašytojo J. Tumo-Vaižganto 150-oms gimimo metinėms.
2019.09.02-20 d. Literatūros paroda „Žemaitijos indėlis į Lietuvos istoriją“: Žemaitijos metams paminėti.
2019.09.09-30 d. Literatūros paroda „Skausmingu Tėvynės ilgesiu persunkta kūryba:“ Rašytojo M. Katiliškio 105-osioms gimimo metinėms.

 

SERDOKŲ FILIALAS

2019.09.10-24 d. Literatūros paroda „Atlaidus silpnybėms ir labai jautrus žmogiškoms vertybėms“: Rašytojo Juozo Tumo-Vaižganto 150-osioms gimimo metinėms.
2019.09.17-30 d. Literatūros paroda „Stebuklingas pasakų pasaulis“.

 

ŽALIOSIOS FILIALAS

2019.09.05 d. 15.30 val. Teminė popietė „Mėlyna jūra“: Baltijos jūros diena.
2019.09.10-30 d. Literatūrinė paroda „Dėdė ir dėdienės“: Rašytojo, spaudos darbuotojo, literatūros, visuomenės veikėjas Juozas Tumas-Vaižgantas 150-osioms gimimo metinėms.
2019.09.30 d. 15.30 val. Literatūrinė valandėlė „Istoriniais vingiais“: Laikinosios sostinės atminimo metams paminėti.

2014. 09.27-30d. Literatūros paroda „Mylėjom Lietuvą iš tolo“: Kraštietei Genovaitei Dumčiūtei - Breichmanienei - 95