Renginiai ir parodos

 

2022 M. RUGSĖJO MĖNESĮ

 

VILKAVIŠKIO VIEŠOJI BIBLIOTEKA

BIBLIOGRAFIJOS IR INFORMACIJOS SKYRIUS
2022.09.16-09.30 d. Literatūros paroda „Teatro dirvonuose“: Dramaturgo Pijaus Mičiulio 140-osioms gimimo metinėms.

SKAITYTOJŲ APTARNAVIMO SKYRIUS
2022.09.09-09.30 d. Literatūros paroda „Deklaravęs šviesų gyvenimo džiaugsmą, tikėjęs meno galia“: Rašytojo V. Bubnio 90-osioms gimimo metinėms.

VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUS
2022.09.01-09.15 d. Literatūros paroda „David Levithan-amerikiečių jaunimo rašytojas“: Autoriaus 50-mečiui.
2022.09.01-09.15 d. Literatūros paroda „Rugsėjo varpelis jau kviečia mokyklon“.
2022.09.19-09.30 d. Literatūros paroda „Tas keistas nutikimas šuniui naktį“: Rašytojo Mark Haddon 60-mečiui.

 

KYBARTŲ M. FILIALAS

2022.09.01 d. Literatūros paroda „Vėl džiugi pirma rugsėjo, astros žiedu pražydėjo...“: Mokslo ir žinių dienai.
2022.09.27 d. Literatūros paroda „Akistata su personažu“: Aktorės, rašytojos Doloresos Kazragytės 80-ies metų jubiliejui.
2022.09.09-09.30 d. Literatūros paroda „Minties, jausmo, vaizduotės dermė“: Lietuvos rašytojo, prozininko, dramaturgo, eseisto, politinio bei visuomenės veikėjo Vytauto Bubnio 90-osioms gimimo metinėms.

 

VIRBALIO M. FILIALAS

2022.09.05-09.30 d. Knygų paroda: Rašytojas, tikėjęs meno galia: Vytauto Bubnio 90-sioms gimimo metinėms.
2022.09.09-09.30 d. Knygų paroda: Mano pirmosios knygelės: pradedantiems skaityti.
2022.09.15 d. Kompleksinis renginys vaikams: Sūduva - lygumų, piliakalnių, tautos šviesuolių kraštas.
2022.09.26 d. Literatūrinė popietė: „Ar tik kalbėjimas su savimi?...“: Aktorės ir rašytojos Doloresos Kazragytės 80- mečio jubiliejui.

 

ALVITO FILIALAS

2022.09.01-09.30 d. Literatūros paroda „Betselerių meistras-Paulo Coelho“: Rašytojo 75-osioms gimimo metinėms.
2022.09.01-09.30 d. Literatūros paroda „Šiuolaikinių pasakų vingiai“ - naujausio leidimo pasakos.

 

BARTNINKŲ FILIALAS

2022.09.16 d. 15.00 val. „Vasarai su knyga prabėgus“: Skaitymo iššūkio rezultatų aptarimas.
2022.09.01-09.30 d. Literatūros paroda: „Žmogus iš tenai“: Prozininko, dramaturgo Vytauto Bubnio 90-osioms gimimo metinėms.

 

GIŽŲ FILIALAS

2022.09.01-09.30 d. Literatūros paroda „Siaubo ir fantastikos genijus-Stivenas Kingas“: Rašytojo S. Kingo 75-mečiui.
2022.09.01-09.30 d. Literatūros paroda „Kas ir kodėl?“: Galvosūkiai ir mįslės vaikams. (Parodos pristatymas rugsėjo 22 d.)

 

GRAŽIŠKIŲ FILIALAS

2022.09.15 d. 11.30 val. „Susitikimo vieta-biblioteka“: Ekskursija pirmaklasiams bibliotekoje.
2022.09.23 d. 10.30 val. „Žaliojo takelio rytmetys“: Literatūrinis rytmetys darželio auklėtiniams: poeto S. Raščiaus 90-osioms gimimo metinėms.
2022.09.30 d. 15.00 val. „Išmokime pamatyti ir pasiimti, kas duota“: Literatūrinė popietė, skirta aktorės, eseistės Doloresos Kazragytės 80-ajam gimimo jubiliejui.

 

GUDKAIMIO FILIALAS

2022.09.05-09.30 d. Literatūros paroda „Vytauto Bubnio išpažintys“ - rašytojo, prozininko, dramaturgo 90-mečiui.

 

KARKLINIŲ FILIALAS

2022.09.23 d. 10.00 val. Edukacinis rytmetys „Saugiai keliauk į biblioteką“.
2022.09.15-09.22 d. Literatūros paroda Populiariausios 2021 m. vaikų perskaitytos knygos“.

 

KETURVALAKIŲ FILIALAS

2022.09.09-09.30 d. Literatūros paroda „Te atsiveria tavo akys“: Rašytojo Vytauto Bubnio 90-osioms gimimo metinėms paminėti.
2022.09.19-09.30 d. Literatūros paroda „Visada“: Romanų rašytojos Jude Deveraux 75-mečiui.

 

KLAMPUČIŲ FILIALAS

2022.09.01-09.30 d. Literatūros paroda „Verčiam naują gyvenimo lapą“: Mokslo ir žinių dienai.
2022.09.19-09.30 d. Literatūros paroda „Ar bus išgirstas mano žodis“: V. Bubnio 90-tosioms gimimo metinėms.
2022.09.23 d. 15 val. Literatūrinė popietė „Nesėtų rugių žydėjimas“: Rašytojo V. Bubnio 90-tosioms gimimo metinėms.

 

KLAUSUČIŲ FILIALAS

2022.09.06 d. 15.30 val. Knygos skirtukų gamybos edukacija „Knygelių draugai - skirtukai“: Mokslo ir žinių dienai.
2022.09.26 d. 16.00 val. Viktorina, skirta Europos kalbų dienai „Ar tu galėtum juos suprasti?“

 

LAKŠTUČIŲ FILIALAS

2022.09.09-09.30 d. Literatūros paroda „Vytauto Bubnio literatūrinis kraitis“: Rašytojo 90-mečiui.
2022.09.06 d. 16.00 val. Viktorina, atšvaitų dalinimo akcija „Būk saugus kelyje“ - saugaus eismo diena bendruomenėje.
2022.09.23 d. 16.00 val. Kūrybinės dirbtuvės „Rudenėlio dovanos“ - patiekalų iš daržovių receptai.

 

OPŠRŪTŲ FILIALAS

2022.09.12-09.23 d. Literatūros paroda „Po vasaros dangum“: Rašytojo, prozininko Vytauto Bubnio 90-osioms gimimo metinėms paminėti.
2022.09.19-09.30 d. Literatūros paroda „Nepažįstamasis mėnesienoje“: Amerikiečių meilės romanų rašytojos Jude Deveraux 75-mečiui.

 

PAEŽERIŲ FILIALAS

2022.09.02-09.16 d. Literatūros paroda „Teatsiveria tavo akys“: Rašytojo Vytauto Bubnio 90-osioms gimimo metinėms.
2022.09.19-09.30 d. Literatūros paroda „Populiariausios knygos“: Skaitomiausios knygos.

 

PAJEVONIO FILIALAS

2022.09.05-09.30 d. Literatūros paroda „Toks žemės ir dangaus baltumas“: Rašytojo Vytauto Bubnio 90-osioms gimimo metinėms.
2022.09.22 d. 10.00 val. Poezinės pasakos rytmetys - skaitymai darželinukams „Neša obuolį ežys“.

 

PAŠEIMENIŲ FILIALAS

2022.09.09-09.30 d. Literatūros paroda „Teatsiveria tavo akys“: Rašytojo Vytauto Bubnio 90-osioms gimimo metinėms.
2022.09.09-09.30 d. Literatūros paroda „Gyvenimo ir teksto jungčių beieškant“: Rašytojo Tomo Venclovos 85-osiosm gimimo metinėms.
2022.09.12-09.30 d. Literatūros paroda „Rašytojas Sigitas Poškus“: Rašytojo Sigito Poškaus 65-osioms gimimo metinėms.
2022.09.30 d. Literatūros paroda „...bet visų gražiausia buvo tai, ką man davė mano vargana lietuviška tėvynė“: Hermano Zudermano 165-osioms gimimo metinėms.

 

PILVIŠKIŲ FILIALAS

2022.09.02-09.16 d. Literatūros paroda „Kūryba yra minties, jausmo, vaizduotės dermė. Iš šių komponentų nė vieno neatimsi“: Lietuvos rašytojo prozininko, dramaturgo, politinio bei visuomenės veikėjo Vytauto Bubnio 90-osioms gimimo metinėms.
2022.09.02-09.17 d. Literatūros paroda „Lietuvos poetas, publicistas, literatūros tyrinėtojas, profesorius Tomas Venclova": rašytojo 85-osioms gimimo metinėms.
2022.09.20-10.07 d. Literatūros paroda „Doloresa Kazragytė-aktorė iš pašaukimo": aktorės, rašytojos 80-osioms gimimo metinėms.
2022.09.15-09.30 d. Literatūros paroda „Biblioteka yra vieta, kur galima nugyventi tūkstantį gyvenimų. Tai kodėl laukiate, kada galėtumėte gyventi?“: JAV rašytojo, parašiusio daugiau nei 200 knygų, Stiveno Edvino Kingo 75-osioms gimimo metinėms.
2022.09.29 d. 15.00 val. Žodinis renginys suaugusiems „2022-ieji-Sūduvos metai": Sūduvos susigrąžinimo 60 metų jubiliejus. Pasakojimas apie Sūduvos kraštą Lietuvos istorijoje.

 

PŪSTAPĖDŽIŲ FILIALAS

2022.09.05-09.16 d. Spaudinių paroda „Literatūros grynuolis“: Rašytojo Vytauto Bubnio 90-osioms gimimo metinėms.
2022.09.20 d. 16 val. Edukacinė valandėlė: „Sūduvos šviesuoliai“: Sūduvos metams paminėti.
2022.09.19-09.20 d. Spaudinių paroda „Įklimpau į satyrą, kaip uodas į smalą“: Poeto Prano Raščiaus 90-osioms gimimo metinėms.

 

RAMONIŠKIŲ FILIALAS

2022.09.05-09.16 d. Literatūros paroda „Švento Vito šokis“: Rašytojo Vytauto Bubnio 90-osioms gimimo metinėms paminėti.
2022.09.19-09.30 d. Literatūros paroda „Tu, mano žibury“: Poeto Prano Raščiaus 90-osioms gimimo metinėms paminėti.

 

SERDOKŲ FILIALAS

2022.09.06-09.30 d. Literatūrinė paroda „Pagrindinis tikslas-atskleisti gimtojo krašto problemas“: Rašytojo Vytauto Bubnio 90-mečiui.
2022.09.22 d. 16.00 val. Viktorina „Saugus eismas kelyje“: Susitikimas su policijos komisariato atstovais.
2022.09.29 d. 16.00 val. Teminė popietė vaikams „Pasaką skaitau, pasaką piešiu“.

 

SŪDAVOS FILIALAS

2022.09.15-09.30 d. Kūrybinės dirbtuvės ir paroda „Rudens mozaika“: Vaikų iš rudens gėrybių darbai.

 

ŽALIOSIOS FILIALAS

2022.09.07 d. 15.00 val. Teminė popietė „Gėlių kalbėjimas“: Rašytojo, kino kūrėjo Jono Meko 100-osioms gimimo metinėms.
2022.09.14 d. 15.00 val. Literatūrinė valandėlė: „Prie pat dvaro“: Rašytojos Lazdyno Pelėdos (Sofijos Ivanauskaitė-Pšibiliauskienės) 155-osioms gimimo metinėms.
2022.09.20 d. 15.00 val. Teminė popietė „Stebuklingoji tošelė“: Ievos Simonaitytės 125-osioms gimimo metinėms.
2022.09.05-09.28 d. Darbų paroda „Rudens atspindžiai“: Sūduvos metams.

2014. 09.27-30d. Literatūros paroda „Mylėjom Lietuvą iš tolo“: Kraštietei Genovaitei Dumčiūtei - Breichmanienei - 95