Paroda K. Bradūnui

Vilkaviškio viešosios bibliotekos darbuotojų parengta paroda ir jos dainingas pristatymas drauge su TAU ansamblio „Vakarė“ vokalistėmis papildė TAU universiteto paskaitą apie du iškilius kūrėjus - poetą Kazį Bradūną ir rašytoją Ievą Simonaitytę. Su K. Bradūno ir I. Simonaitytės gyvenimo ir kūrybos bruožais Kultūros ir meno fakulteto klausytojus supažindino Kybartų K. Donelaičio gimnazijos mokytoja ekspertė Nijolė Černiauskienė.
Pristatytoje parodoje „Jau niekas nesakys: Eime. O aš vis tiek pareisiu“ atspindėti ryškiausi kraštiečio K. Bradūno gyvenimo laikotarpiai ir poeto palikti pėdsakai tarp kūrybos dangaus ir gyvenimo žemiškumo. Pristatymo metu TAU universiteto nariai pamatė ištraukas iš dokumentinio filmo apie K. Bradūną. Ištraukoje iš filmo lietuvių liaudies folkloro dainininkė V. Povilionienė pasidalino savo prisiminimais apie liaudies dainomis tapusius K. Bradūno eilėraščius „Dainuok, linksma jaunyste“ bei „Mano namas vijokliais apaugęs“. TAU ansamblio „Vakarė‘ vokalistės atliko šiuos kūrinius, pagerbdamos poeto atminimą. Svarbiausia, kas lieka kūrėjui išeinant - tai ne paminklas ir ne muziejus, o gyvas jo atminimas:

„Pasaulyje tapai klajūnu,
Ir tėviškė ne tau, ne ta.
Kur tu dabar nuvesi sūnų
Paliesti žemę. Ji šventa.
Gerieji žmonės dar tau rodys:
Tu čia, tu ten, tu aplamai,
O pasilieka tiktai ŽODIS
Tavo vieninteliai namai.“