Knygos apie K. Bradūną sutikimas

„Grįžtu ir vėl, žeme kiek paėjėjęs,
Į saulės ir mėnulio giminystę
Su dideliu, kaip visata, tikėjimu
Ir su mažu, kaip ašara, žinojimu ...“
                                                                      K. Bradūnas

Kovo 20 dieną, minint Pasaulinę Žemės dieną, Vilkaviškio viešojoje bibliotekoje buvo sutikta knyga apie garsų poetą žemininką Kazį Bradūną „Kazys Bradūnas. Archyvai“. Išsamų ir vertingą faktų, fotografijų, laiškų ir eilėraščių ištraukų rinkinį, atspindintį svarbiausius poeto gyvenimo etapus ir jo pasaulėžiūrą, pristatė jo sudarytoja Virginija Babonaitė-Paplauskienė. Savo prisiminimais apie poetą, jo gyvenimą dalinosi K. Bradūno duktė Elena Bradūnaitė-Aglinskienė. Kraštiečio buvimą greta liudijo moksleivių skaitomi jo eilėraščiai, kalbantys apie gilią meilę gimtajam kraštui. Savo prisiminimais apie K. Bradūną ir jo eilėraščiu pasidalino Vilkaviškio rajono literatų klubo „Seklyčia“ narė Janina Kurtinaitienė. Jaukaus susibūrimo metu, K. Bradūno žodžiais tariant, „prie vieno stalo gyvavome ir kalbėjomės kaip kaimynai per atlaidus“.
Drauge su šiuo išskirtiniu leidiniu, įamžinančiu poeto atminimą, susirinkusieji pajuto gyvą, atbundančia žeme alsuojančią K. Bradūno poezijos ir gyvenimo dvasią, jo buvimą drauge su visais ten, kur jis mokėsi, kur prasidėjo pirmieji kūrybiniai bandymai, kur visados sugrįžti traukė gražius prisiminimus saugančios senosios gimnazijos sienos.

Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
Bibliografijos ir informacijos skyriaus vedėja
Gitana Pumerytė-Vosylienė