Knyga, skirta Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo šimtmečiui

2018-ieji metai ypatingi visai Lietuvai. Ypač šie metai svarbūs Vilkaviškio viešajai, bibliotekai, švęsiančiai 90-ąjį savo jubiliejų. Todėl ir Lietuvos 100-mečio sukaktis - tai proga švęsti kiekvieną dieną, kiekvienam darbui, parodai ar renginiui suteikiant ypatingą prasmę.
Belaukiant vasario 16-osios šventės bibliotekoje buvo pristatyta istoriko dr. Algirdo Matulevičiaus knyga „Tautos žadinimo šaukliai“. Leidinys skirtas Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo šimtmečiui.
Renginio vedėja Birutė Kurgonienė atliko dainą, sukūrusią nostalgišką devynioliktojo šimtmečio nuotaiką. Pagrindinis renginio kaltininkas, knygos autorius dr. Algirdas Matulevičius ne iš karto atskleidė knygos turinio paslaptis. Susitikimą pradėjo leidyklos „Andrena“ vadovė Nijolė Petrošienė, pristačiusi leidyklos veiklą. Mažosios Lietuvos reikalų tarybos pirmininkas Vytautas Šilas papasakojo apie Mažosios Lietuvos indėlį į lietuviškumo puoselėjimą, kadangi būtent šiame krašte buvo spausdinami draudžiami lietuviški leidiniai, puoselėjama lietuvybė ir sklandė laisvės idėjos, įgyvendintos Didžiojoje Lietuvoje. Rimtas mintis praskaidrino nuotaikingi Vilniaus mokytojų namų žemaičių folkloro ansamblio „Tyklė“ muzikanto ir dainininko Albino Batavičiaus atliekami kūriniai.
Istorikas dr. Algirdas Matulevičius, pristatydamas unikalų ledinį, papasakojo apie neskelbtą, todėl mažai kam žinomą Vilniaus universiteto ir Lietuvos Mokslų akademijos bibliotekų archyvinę rankraščių medžiagą apie aušrininkus ir varpininkus, jų rankraščius ir korespondenciją, šių laikų tyrinėtojų įžvalgas. Aušrininkai savo minčių, aštriai kritikuojančių Rusijos carizmo rusinimo ir pravoslavinimo politiką Didžiojoje Lietuvoje, o Mažojoje Lietuvoje - Prūsijos valdžios vykdomą germanizavimo politiką, to meto politinėmis sąlygomis savo leidinyje publikuoti negalėjo. Todėl daug kas buvo nutylėta ir atsispindėjo tik jų tarpusavio susirašinėjimuose. Daug metų dirbęs enciklopedijų (buvo vyresnysis mokslinis redaktorius) leidybos įstaigose (1972-2015m.) dr. A. Matulevičius tik išėjęs į pensiją rado laiko apibendrinti ir parengti spaudai aušrininkų, varpininkų ir dvasininkų korespondenciją lietuvių tautinio atgimimo klausimų medžiagą.
Tarp garsių to meto visuomenės veikėjų, aprašytų knygoje, galite sutikti ir kraštiečių, dr. J.Basanavičiaus ir V.Kudirkos, vardus. Sužinosite daugiau apie M. Jankų, J. Šliūpą, J. Mikšą, M. Valančių, A. Vištelį, P. Vileišį, G. Sauerweiną, J. Bagdoną ir kitus Lietuvos nepriklausomybės atgavimui nusipelniusius žmones. Kviečiame susipažinti su leidiniu Vilkaviškio viešojoje bibliotekoje, juk tik gerai pažinodami praeitį galime sukurti rytdieną.

Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
Bibliografijos ir informacijos skyriaus vedėja
Gitana Pumerytė-Vosylienė