Susitikimas su Arvydu Juozaičiu

Kybartų K. Donelaičio gimnazijos ir miesto bibliotekos kvietimu ir rūpesčiu 2018 m. lapkričio 20 d. popietę K. Donelaičio gimnazijoje lankėsi filosofas, rašytojas, publicistas, sportininkas, politinis ir visuomenės veikėjas, humanitarinių mokslų daktaras, kandidatas į Lietuvos Respublikos Prezidentus Arvydas Juozaitis.
K. Donelaičio gimnazijos direktoriui Sauliui Spangevičiui pristačius susirinkusiems kybartiečiams garbingą svečią ir jį lydėjusį įmonės Nemuno euroregiono Marijampolės biuro, VšĮ vadovą, K. Donelaičio draugijos pirmininką Gintarą Skamaročių, A. Juozaitis susitikimą su kybartiečiais pradėjo trumpai papasakodamas savo biografiją. Svečias savo gyvenimą palygino su duonos kepalėliu padalintu į keturias dalis. Pirmoji dalis tai tas gyvenimo etapas, kai A. Juozaitis aktyviai sportavo ir buvo pasiekęs tikrai aukštų sportinių rezultatų: daugkartinis Lietuvos plaukimo čempionas ir rekordininkas, Tarptautinės klasės sporto meistras, Europos taurės laimėtojas, Monrealio XXI olimpinių žaidynių bronzos medalio laimėtojas...
Antrasis gyvenimo etapas buvo skirtas mokslui. Jis 1980 m. baigė Vilniaus universitetą ir įgijo ekonomisto diplomą. 1986 m. apsigynė filosofijos daktaro disertaciją, 1987-2001 m. - Lietuvos mokslų akademijos Filosofijos, sociologijos ir teisės instituto mokslinis bendradarbis. 1998-2004 m. - Vilniaus universiteto Tarptautinės verslo mokyklos dėstytojas.
Tada atėjo Lietuvos nepriklausomybės siekimo ir kūrimo etapas. Atėjo laikas aktyviai įsitraukti į politiką ir darbuotis laisvos Lietuvos labui. A. Juozaitis - Vienas pagrindinių Lietuvos Sąjūdžio vadovų: buvo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės (1988 m.) ir Sąjūdžio Seimo tarybos (1988-1990 m.) narys. Redagavo ir leido laikraštį „Sąjūdžio žinios“. Vienas iš Lietuvos tautinio olimpinio komiteto atkūrėjų (1988 m.), Lietuvos liberalų sąjungos kūrėjų (1990 m.). Redagavo periodikos leidinius „Šiaurės Atėnai“, „Naujoji Romuva“. 2001-2003 m. dirbo Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko patarėju švietimo ir kultūros klausimais. Nuo 2004 m. liepos mėn. dirbo Lietuvos generalinio konsulato Rusijos Federacijos Kaliningrado srityje kultūros atašė.
Ketvirtuoju savo gyvenimo etapu svečias įvardino jo, kaip rašytojo veiklą. Autorius yra parašęs 30 įvairaus žanro kūrinių: romanų, pjesių, dramų, esė... Pasak rašytojo, jam mieliausias žanras yra esė, nes tai toks žanras, kada gali laisvai ir nevaržomas išdėstyti savo mintis ir pastebėjimus. Arvydas Juozaitis naujausią savo knygą pavadintą „Tėvynės tuštėjimo metas“ taip pat pristatė klausytojams. Pasak autoriaus, tai - tarsi užfiksuota 17 metų Lietuvos kardiograma. Laisvės kaina ir didžiausiu Sąjūdžio pralaimėjimu A. Juozaitis vadina šalies tuštėjimą, emigraciją: „Mano idėja Lietuvai - Lietuva - vienintelė lietuvių žemė. Žmogus negali išeiti iš tautos likimo.“
Svečią lydėjęs Gintaras Skamaročius pasakojo, kad Kaliningrado srityje sparčiai mažėja galimybių vaikams mokytis lietuvių kalbos net per popamokinius užsiėmimus. Kaliningrado srityje gyvena apie 10 tūkst. lietuvių, lietuvių kalbos mokosi apie 900 vaikų. Vaikai mokomi ne tik lietuvių kalbos, bet ir etnokultūros, supažindinami su lietuvių tradicijomis. Ne tik mokyklų, kuriose vaikai galėtų būti mokomi lietuvių kalbos, mažėja, bet ir sudaromos įvairios kliūtys tvarkyti Lietuvai atmintinas vietas.
Susitikimui einant į pabaigą, atsakydamas į susirinkusiųjų klausimus gerbiamas svečias išdėstė savo požiūrį į dabar vykdomą politiką Lietuvoje, į šalies Prezidento įgaliojimus ir jų panaudojimą priimant svarbius šaliai įstatymus. Kadangi susitikimas vyko gimnazijoje, kandidatas į Prezidentus išdėstė savo požiūrį į švietimo reformą. Pasidalino savo mintimis dėl dvigubos pilietybės suteikimo siūlydamas įteisinti lietuvio pasą pilietybės neturintiems lietuvių kilmės emigrantams.
Renginio pabaigoje svečias išsakė mintį, kad „savo gyvenimo prasmę mato savo vaikuose ir darbuose...“ ir toliau žada tarnauti Lietuvai ir jos žmonėms.

Aušra Kokanskienė
Vilkaviškio viešosios bibliotekos
Kybartų filialo vedėja