Praėję renginiai

Vaikai piešė nuotaikas su iliustruotoja Ula Šimulynaite

Balandžio 7 dieną Vilkaviškio viešoji biblioteka jau devintą kartą paminėjo Tarptautinę vaikiškos knygos dieną, kuri pasaulyje švenčiama nuo 1967 metų, Lietuvoje - nuo 1993 m. Šį pavasarį vėl pakvietėme vaikus į šventę „Pasibelsk į knygos širdį“, kuri yra švenčiama balandžio 2-ąją, minint garsaus danų pasakininko Hanso Christiano Anderseno gimtadienį. Pagal įsigalėjusią tradiciją kuris nors IBBY skyrius kasmet prisiima atsakomybę parengti plakatą ir kreipimąsi į skaitytojus vaikus ir suaugusiuosius.

Skaityti daugiau...

Rieda margučiai, džiaugias vaikučiai

Pirmąjį šių metų balandžio sekmadienio rytmetį vaikai su tėveliais ir mamytėmis rinkosi Klampučių kaimo bendruomenės namuose paminėti gražios šventės - Atvelykio, kuris dar kitaip vadinamas „Vaikų Velykėlės“. Ši diena minima praėjus septynioms dienoms po Šv. Velykų - Kristaus prisikėlimo, gamtos atbudimo, pavasario džiaugsmo ir linksmybių šventės.

Skaityti daugiau...

Parodos pristatymas „Mano kūryba - mano gyvenimas“ Vilkaviškio viešojoje bibliotekoje

Kovo 18 d. popietę ne vienas Vilkaviškio bibliotekos lankytojas suklusdavo išgirdęs ne kasdien bibliotekos erdvėje girdimus garsus ir didesnį, nei įprasta, šurmulį. Artimųjų ir gerbėjų apsuptyje vyko Vaidos Stugytės - Povilaitienės parodos „Mano kūryba - mano gyvenimas“ pristatymas, prasidėjęs jos vyro muzikanto Vytenio Povilaičio sveikinimu ir dainomis.

Skaityti daugiau...

Literatūrinė popietė „Vaikeliai, mylėkite knygą“

Paminėti knygnešio dienos, pagerbti Vilkaviškio krašto knygnešius į Vilkaviškio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrių atvyko Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos 4-os klasės mokiniai ir jų mokytoja Vilija Vyšniauskienė. Malonu bendrauti su vaikais, kurie yra daug girdėję apie spaudos draudimo laikotarpį ir gali patys papasakoti, diskutuoti. Akimirką susirinkusieji mintimis nusikėlė į 1864-1904 m. kaip mūsų protėviai ne ginklu, o knyga rankose kovėsi dėl savo gimtojo žodžio išlikimo.

Skaityti daugiau...

Literatūrinė popietė-viktorina „Jie nešė mūsų žodį“

Literatūrinėje popietėje - viktorinoje „Jie nešė mūsų žodį“ Gražiškių biblioteka minėjo knygnešio dieną. Kuo ši diena ypatinga ir svarbi, kas yra tas knygnešys ir kodėl jo vardu paminėta kovo 16 - oji diena, Gražiškių gimnazijos 7 kl. moksleiviai sužinojo išklausę pasakojimą apie knygnešių laikus. Visus sudomino istorijos apie Gražiškiuose gyvenusį knygnešį Sebastijoną Barkauską ir knygnešių padėjėją A. Klimą, kuris padėjo Gražiškių bažnyčios bokšte slėpti uždraustus leidinius. Nuščiuvę vaikai vartė 1876 m. dailyraščiu rašytą maldaknygę, kurią bibliotekai padovanojo S. Barkausko giminaičiai ir kitus IX - XX a. pradžios leidinius.

Skaityti daugiau...

Renginyje - atgimę prisiminimai apie karą

Šaunią popietę ankštoje Kybartų miesto bibliotekos skaitykloje su prisiminimų apie praūžusį karą autoriais, su buvusiais antrojo pasaulinio karo dalyviais, turėjo minėtosios įstaigos skaitytojai ir lankytojai bei besidomintys mūsų tautos praeitimi. O tiksliau pasienio miestelyje jau šeštąjį kartą buvo pristatyta dviejų dalių prisiminimų knyga „Mes matėme karą“. Jos sudarytojas - kraštietis, Žaliojoje veikusio „Normandija-Nemunas“ muziejaus vadovas, mokytojas ir Rumokų bandymų stoties mokslinis darbuotojas, pensininkas Modestas Vizgirda.

Skaityti daugiau...

Popietė Atverkim langelį paukšteliui: 40 - ies paukščių sugrįžimui

Vilkaviškio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius kartu su pradinės mokyklos 2e klasės mokiniais paminėjo 40 - ties paukščių dieną, kuri švenčiama kovo 10 - ąją. Nuo senų laikų yra žinoma, kad šią dieną apytikriai tiek paukščių rūšių pavasarį sugrįžta į Lietuvą. Taip pat laikomasi šios dienos papročių, t. y. kepama 40 bandelių, dainuojamos dainos, žaidžiami žaidimai. Šios popietės metu vaikai buvo supažintinti su pirmaisiais pavasarį parskridusiais paukščiais, klausėsi jų skambių balsų, bandė juos pamėgdžioti, spėliojo mįsles. Jie labai noriai įsitraukė į bendrą pokalbį apie paukščius, pasakojo savo nutikimus susijusiais su jais. Taip pat vaikai mokėsi lankstyti iš popieriaus lapo varną KAR KAR, vėliau ją spalvino. Susiskirsčius į pempių ir žvirblių komandas buvo surengtos varžytuvės, kurios metu vaikai su išlankstytom varnom bandė lesti žirniukus. Pabaigai vaikams teko išspręsti kryžiažodį apie parskrendančius paukščius, kurie ir skelbia apie pavasario pradžią.

Ina Dubickaitė
Vilkaviškio viešosios bibliotekos
Vaikų literatūros skyriaus bibliotekininkė

„O man ir Lietuvoj gerai“

Baigėsi vasaris, padovanojęs mums gražias šventes. Užgavėnės, Valentino diena, Lietuvos valstybės atkūrimo diena... Vasario mėnesį minėjome dar vieną reikšmingą dieną - vasario 21-ąją, gimtosios kalbos dieną. Todėl šiais metais nuo vasario 16-osios iki kovo 11-osios paskelbtos Lietuvių kalbos dienos. 2016 -ieji - bibliotekų metai. Todėl Gižų kaimo bibliotekoje vykusią literatūrinę - muzikinę popietę „O man ir Lietuvoj gerai“ bibliotekininkė skyrė visoms šioms progoms paminėti.

Skaityti daugiau...

„Gimtoji kalba - žmogaus garbė“

Gražiškių bibliotekoje buvo paminėta Tarptautinė gimtosios kalbos diena, kuri švenčiama vasario 21 d. Kalbininko J. Jablonskio žodžiai „Maža garbė svetimom kalbom kalbėti, didi gėda savos gerai nemokėti“ tapo literatūrinėje popietėje dalyvavusių Gražiškių gimnazijos 6 kl . moksleivių devizu. Popietės metu dalyviai kalbėjo ar reikia lietuvių tautai saugoti savo kalbą ir kas kelia grėsmę jai išnykti. Diskutavo ar mūsų seneliai kalbėjo vaizdžiau už mus , ar jie mokėjo pašmaikštauti , vienas iš kito nepiktai pasijuokti ,paukščio giesmelę pamėgdžioti.

Skaityti daugiau...

Edukacinis rytmetys „Atidarykime suvalkietiškų pasakų skrynelę“

Saulėtą vasario 26 dienos rytą, Vilkaviškio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje svečiavosi didelis vaikų būrys. Tai buvo vaikų l/d „Eglutė“ ugdytiniai „Drugeliai“ ir „Voveriukai“ su auklėtojomis. Juos pasitiko Kiškis Piškis, kuris ir pravedė edukacinį rytmetį. Pirmiausia jis džiaugėsi pristatydamas šiuos 2016 metus paskelbtais „Bibliotekų metais“ ir kvietė vaikus dažniau lankytis bibliotekoje, dalyvauti jos renginiuose ir daugiau skaityti knygučių. Vaikai buvo supažindinami su Lietuvos regionais. Žemėlapyje buvo rodoma, kur jie randasi.

Skaityti daugiau...