Praėję renginiai

Geriausi knygelių draugai

Vieną gražią sausio popietę į Bartninkų biblioteką skubėjo vaikai, kurie 2014 metais skaitė knygeles ir dalyvavo bibliotekos renginiuose. Popietė prasidėjo nuo pokalbio apie knygas. Kiekvienas turėjo pasakyti, kuri perskaityta knygelė jam labiausiai patiko ir kodėl. Vėliau žiūrėjome skaidres ir prisiminėme, kokie renginiai vyko 2014 metais mūsų bibliotekoje. Kadangi susirinko gausus būrys knygelių mylėtojų, nusprendėme, kad reikia pasiskirstyti į komandas ir patikrinti žinias.

Skaityti daugiau...

Adventinė vakaronė Gražiškių bibliotekoje

Gruodžio 20 d. popietę į Gražiškių bibliotekoje vykstančią advento vakaronę „Nuplėšė vėjas paskutinį lapą“ rinkosi svečiai ir vietiniai gyventojai. Iš Marijampolės atskubėjo etnografas, kanklininkas, kraštotyros užrašinėtojas ir skleidėjas Jaunius Vylius. Jaunius Vylius jau anksčiau bibliotekai buvo padovanojęs keletą savo užrašytų ir išleistų suvalkiečių tautosakos rinktinių knygų „Paklausykit manę, jauno bernelio“; „Šimtas ir vienas“; kanklių pradžiamokslį ir kt. Renginio metu klausėmės gražiausių pasakojimų iš jo surinktų tautosakos rinkinių, pamokino, kaip atskirti suvalkietiškas kankles nuo kitų Lietuvos regionų kanklių, kartu grojome kanklėmis ir dainavome suvalkietiškas liaudies dainas.

Skaityti daugiau...

Knygos „Mes matėme karą” pristatymas Vilkaviškio viešojoje bibliotekoje

Gruodžio 18 dieną Vilkaviškio viešojoje bibliotekoje įvyko Modesto Vizgirdos antrosios prisiminimų knygos „Mes matėme karą” pristatymas. Per pirmosios knygos pristatymą knygos sudarytojas sulaukęs prašymų tęsti darbą, sėkmingai išleido antrąją dalį. Knygos autorius surinko Antrojo pasaulinio karo baisumus išgyvenusių mūsų rajono gyventojų prisiminimus, juos surašė ir pateikė mums, skaitytojams, kad geriau įsivaizduotume ir suprastume, ką reiškė karas paprastiems žmonėms. Knygoje išgyvenimus ir prisiminimus pasakoja ir to meto vaikai, ir suaugusieji, ir likę karo metu namuose, ir pabėgusieji, ir sugrįžę ir tie, kurie išvyko į svečias šalis.

Skaityti daugiau...

Leono Kriaučeliūno 95-ųjų gimimo metinių paminėjimas

Lapkričio mėn. 28 d. Sūdavos krašto muziejuje, įsikūrusiame buvusiame Rementiškių dvare įvyko Žynių kaimo gyventojo Leono Kriaučeliūno 95-ųjų gimimo metinių paminėjimas.
Buvo parengta literatūrinė paroda apie jo gyvenimą ir nuopelnus Lietuvai. Išsamų pranešimą paruošė Sūdaviečių etno kultūros asociacijos pirmininkė R. Naujokaitienė.

Skaityti daugiau...

Ilga kaip metai kelionė su K. Donelaičiu

Vilkaviškio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje nusirito Kristijono Donelaičio „Metų“ ratas. 2014-ieji metai buvo skirti 300-osioms kūrėjo gimimo metinėms. Turiningi renginiai trasi įrėmimo ir įprasmino šiuos metu Vilkaviškio rajono savivaldybės bibliotekoje. Dar 2013-ųjų metų pabaigoje gėrėjomės aktorės G. Urbonaitės skambiu skaitymu, klausėmės įžvalgų apie „Metų“ pamokymus.
Baigiantis metams ir vėl sugrįžome prie K. Donelaičio, iš naujo pakartodami „pamokas“, iš naujo atrasdami spalvingus „Metų“ veikėjų paveikslus, su literatūrologu Regimantu Tamošaičiu, analizuodami paprastos valstietiškos poemos kalbos simbolines prasmes.

Skaityti daugiau...

Pristatyta fotomenininko Romualdo Kęstučio Augūno fotografijų paroda

Lapkričio 6 d. Vilkaviškio viešojoje bibliotekoje įvyko susitikimas su fotomenininku Romualdu Kęstučiu Augūnu. Jis kartu su menotyrininku ir fotografu Tomu Ivanausku atvyko pristatyti fotografijos parodos „Sapnuoju Lietuvą“.
Vilkaviškis - dešimtasis miestas, kuriame įvyko šios parodos pristatymas. Parodoje eksponuojamos 1960 - 2010 m. laikotarpį apimančios fotografijos, kurios patalpintos į to paties pavadinimo albumą „Sapnuoju Lietuvą“.

Skaityti daugiau...

Literatūrinė - muzikinė popietė „Rudens lape aš tavo vardą parašysiu“

Spėjusi į paskutines rudens dienas įsirašyti literatūrinė - muzikinė popietė „Rudens lape aš tavo vardą parašysiu“ vyko Kybartų miesto bibliotekoje. Joje dalyvavo iš Kybartų kilusios poetės, net kelių knygelių autorės: Aldona Jankauskaitė - Maksvytienė, Salomėja Aleksandraitė - Mikelaitienė, jaunų poetų duetas Edita ir Gintaras Stankevičiai iš Matlaukio kaimo bei Kybartuose gyvenančios Nastė Mačiulaitienė ir Lijana Baliūnienė.

Skaityti daugiau...

Šiaurės šalių savaitė 2014 m. Gražiškių bibliotekoje

2014 m. Šiaurės šalių savaitė prasidėjo lapkričio 11d. Šią dieną bibliotekoje apsilankė 10 Gražiškių gimnazijos 3 klasės moksleivių su savo auklėtoja J. Belevičiene. Pradžioje bibliotekininkė supažindino su Šiaurės šalių savaitės svarba, kuri skatina skaityti šiaurės šalių rašytojų kūrybą. Ši savaitė Lietuvoje minima jau 18 kartą, o Gražiškių biblioteka ją rengia penktą kartą. Šių metų tema - „Troliai šiaurėje“. Ta tema Brianas Pilkingtonas sukūrė plakatą, kuriame ir pavaizduoti Troliai, apie juos renginio metu taip pat kalbėta, kaip ir apie rekomenduojamas šių metų knygas, kurias skaitėme renginių metu.

Skaityti daugiau...

Alvite atidengta skulptūra S. Nėries atminimui

Vėjuotą lapkričio dieną Alvito Tūkstantmečio parkas pasitiko lankytojus. Čia, minint 110-ąjį poetės gimimo jubiliejų, buvo atidengta medžio skulptūra garsiai krašto poetei Salomėjai Nėriai.
Atminimo įamžinimo autorius - Vincas Čižauskas, eskizo autorius - dailininkas Zenonas Tarakevičius. Skulptūrą pagal Zenono Tarakevičiaus eskizą išdrožė skulptorius Raimundas Blažaitis. Skulptūra įkūnija moters-paukštės, globojančios baltą balandį, idėją. Poetės gyvenimo lūžius atspindi vienas sparnas, o moteriškumą pabrėžia simbolinės kasų gijos, kurias atidengimo ceremonijos metu pakabino R. Blažaitis, Vilkaviškio rajono viešosios bibliotekos direktorė Vilija Gilienė, Šeimenos seniūnijos seniūnas Gintas Bakūnas, Alvito pagrindinės mokyklos direktorius ir šios mokyklos moksleivis.

Skaityti daugiau...

Šiaurės šalių savaitė 2014 m. Sūdavos bibliotekoje

Jau treti metai mūsų biblioteka dalyvauja Šiaurės šalių bibliotekų savaitėje. Šiemet savaitė prasidėjo skaitymais „Auštant“ Sūdavos vidurinės mokyklos pradiniame skyriuje. Buvo skaitoma ištrauka iš knygos „Tėtis ir jūra“. Taip pat - „Monstrų kivirčas“, atsisiųstas iš medžiagos, skirtos Šiaurės šalių savaitės skaitymams.
Vakare Didvyžių socialinės globos namų bibliotekoje kartu su gyventojais ir darbuotojais vyko skaitymas balsu žvakių šviesoje.

Skaityti daugiau...