Praėję renginiai

„Brandoj nunokę žodžiai“

Vasario 27-ąją dieną Klampučių kaimo bibliotekoje įvyko susitikimas su Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos ir Vilkaviškio „Seklyčios“ klubo nare poete Aldona Maksvytiene, kuri popietės „Kryžkelėje liko paklydus jaunystė“ metu pristatė savo kūrybos eilėraščius.
Renginio pradžioje iš Aldonos Maksvytienės poezijos knygelių „Tarp žiedų“ ir „Saulės sulytais takais“ eilėraščius skaitė Klampučių kaimo bibliotekininkė ir renginio organizatorė Irena Katkevičienė, Janina Bunevičiūtė bei buvusieji Klampučių pagrindinės mokyklos mokiniai - Marius Levanavičius ir Karolina Levanavičiūtė.

Skaityti daugiau...

Tegul nebūna žmogui atimta Tėvynė

Vilkaviškio rajono tremtinių prisiminimų knyga „Mes sugrįžome... III“ antrąkart (pirmas pristatymas įvyko pernai parapijos namuose Vilkaviškyje) buvo pristatyta Kybartų miesto bibliotekoje knygos sudarytojos Dalijos Agotos Vensaitės - Karkienės ir Kybartų miesto bibliotekos darbuotojų iniciatyva. Ankšta skaitykla vos talpino norinčiuosius pasiklausyti įtaigaus vedusios renginį mokytojos tremtinės D. A. Karkienės balso. Žvakelės uždegimu, tylos minute, darniai sugiedotu himnu ir puikiu vedėjos A. Kokanskienės įžanginiu žodžiu bei gerbiamų dainininkų Luizos Belickienės ir Algimanto Šerono dainos „Tremtinių ešelonai“ skambiais akordais prasidėjo minėtosios knygos pristatymas.

Skaityti daugiau...

Vaikų Metų knygos rinkimai Vilkaviškio l/d „Pasaka“ ir viešojoje bibliotekoje

Vasario 4 dieną Vilkaviškio vaikų lopšelyje-darželyje „Pasaka“ vyko vaikų Metų knygos rinkimai. Su 2014 Metų vaikų knygų penketuku ir autorėmis juos supažindino Vilkaviškio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus vedėja Alvina Radžvilienė ir bibliotekininkė Ina Dubickaitė, joms padėjo raganėlė Vinė. Darželio ugdytiniai išklausė pasakojimo apie kiekvieną penketuko autorę, susipažino su pagrindiniais knygų veikėjais, klausėsi skaitomų ištraukų. Po to vaikai žiūrėjo Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro vaidybinių improvizacijų būrelio, kuriam vadovauja Ilona Viltrakienė, vaidinimą pagal Danguolės Kandrotienės knygą „Spintos istorijos“.

Skaityti daugiau...

Vaikų knygų pristatymas Vilkaviškio vaikų l/d „Buratinas“ ir „Eglutė“

Vilkaviškio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius jau septintus metus iš eilės aktyviai dalyvauja akcijoje „Metų knygos rinkimai“. 2014 - ųjų metų akcija neeilinė - jubiliejinė. Ta proga Vaikų literatūros skyriaus darbuotojos sumanė ištisą „Vaikų Metų knygų pristatymo ciklą“, parengė stendą „Renkame 2014 Metų vaikų knygą“, informacinius lankstinukus, literatūros parodą „Išrink pačią įdomiausią vaikų Metų knygą“.

Skaityti daugiau...

Geriausi knygelių draugai

Vieną gražią sausio popietę į Bartninkų biblioteką skubėjo vaikai, kurie 2014 metais skaitė knygeles ir dalyvavo bibliotekos renginiuose. Popietė prasidėjo nuo pokalbio apie knygas. Kiekvienas turėjo pasakyti, kuri perskaityta knygelė jam labiausiai patiko ir kodėl. Vėliau žiūrėjome skaidres ir prisiminėme, kokie renginiai vyko 2014 metais mūsų bibliotekoje. Kadangi susirinko gausus būrys knygelių mylėtojų, nusprendėme, kad reikia pasiskirstyti į komandas ir patikrinti žinias.

Skaityti daugiau...

Adventinė vakaronė Gražiškių bibliotekoje

Gruodžio 20 d. popietę į Gražiškių bibliotekoje vykstančią advento vakaronę „Nuplėšė vėjas paskutinį lapą“ rinkosi svečiai ir vietiniai gyventojai. Iš Marijampolės atskubėjo etnografas, kanklininkas, kraštotyros užrašinėtojas ir skleidėjas Jaunius Vylius. Jaunius Vylius jau anksčiau bibliotekai buvo padovanojęs keletą savo užrašytų ir išleistų suvalkiečių tautosakos rinktinių knygų „Paklausykit manę, jauno bernelio“; „Šimtas ir vienas“; kanklių pradžiamokslį ir kt. Renginio metu klausėmės gražiausių pasakojimų iš jo surinktų tautosakos rinkinių, pamokino, kaip atskirti suvalkietiškas kankles nuo kitų Lietuvos regionų kanklių, kartu grojome kanklėmis ir dainavome suvalkietiškas liaudies dainas.

Skaityti daugiau...

Knygos „Mes matėme karą” pristatymas Vilkaviškio viešojoje bibliotekoje

Gruodžio 18 dieną Vilkaviškio viešojoje bibliotekoje įvyko Modesto Vizgirdos antrosios prisiminimų knygos „Mes matėme karą” pristatymas. Per pirmosios knygos pristatymą knygos sudarytojas sulaukęs prašymų tęsti darbą, sėkmingai išleido antrąją dalį. Knygos autorius surinko Antrojo pasaulinio karo baisumus išgyvenusių mūsų rajono gyventojų prisiminimus, juos surašė ir pateikė mums, skaitytojams, kad geriau įsivaizduotume ir suprastume, ką reiškė karas paprastiems žmonėms. Knygoje išgyvenimus ir prisiminimus pasakoja ir to meto vaikai, ir suaugusieji, ir likę karo metu namuose, ir pabėgusieji, ir sugrįžę ir tie, kurie išvyko į svečias šalis.

Skaityti daugiau...

Leono Kriaučeliūno 95-ųjų gimimo metinių paminėjimas

Lapkričio mėn. 28 d. Sūdavos krašto muziejuje, įsikūrusiame buvusiame Rementiškių dvare įvyko Žynių kaimo gyventojo Leono Kriaučeliūno 95-ųjų gimimo metinių paminėjimas.
Buvo parengta literatūrinė paroda apie jo gyvenimą ir nuopelnus Lietuvai. Išsamų pranešimą paruošė Sūdaviečių etno kultūros asociacijos pirmininkė R. Naujokaitienė.

Skaityti daugiau...

Ilga kaip metai kelionė su K. Donelaičiu

Vilkaviškio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje nusirito Kristijono Donelaičio „Metų“ ratas. 2014-ieji metai buvo skirti 300-osioms kūrėjo gimimo metinėms. Turiningi renginiai trasi įrėmimo ir įprasmino šiuos metu Vilkaviškio rajono savivaldybės bibliotekoje. Dar 2013-ųjų metų pabaigoje gėrėjomės aktorės G. Urbonaitės skambiu skaitymu, klausėmės įžvalgų apie „Metų“ pamokymus.
Baigiantis metams ir vėl sugrįžome prie K. Donelaičio, iš naujo pakartodami „pamokas“, iš naujo atrasdami spalvingus „Metų“ veikėjų paveikslus, su literatūrologu Regimantu Tamošaičiu, analizuodami paprastos valstietiškos poemos kalbos simbolines prasmes.

Skaityti daugiau...

Pristatyta fotomenininko Romualdo Kęstučio Augūno fotografijų paroda

Lapkričio 6 d. Vilkaviškio viešojoje bibliotekoje įvyko susitikimas su fotomenininku Romualdu Kęstučiu Augūnu. Jis kartu su menotyrininku ir fotografu Tomu Ivanausku atvyko pristatyti fotografijos parodos „Sapnuoju Lietuvą“.
Vilkaviškis - dešimtasis miestas, kuriame įvyko šios parodos pristatymas. Parodoje eksponuojamos 1960 - 2010 m. laikotarpį apimančios fotografijos, kurios patalpintos į to paties pavadinimo albumą „Sapnuoju Lietuvą“.

Skaityti daugiau...