„Auksinis ruduo į langą jau beldžias“

2014 m. rugpjūčio mėn. 20 d. Sūdavos kaimo bendruomenės namuose vyko poezijos popietė „Auksinis ruduo į langą jau beldžias“. Į renginį atvyko Vilkaviškio rajono poetės: Zita Anziulienė, Aldona Maksvytienė, Salomėja Mikelaitienė, Janina Kurtinaitienė, Birutė Paulienė,Vida Vosylienė, Didvyžių socialinės globos namų literatai, jaunasis poetas Marijus Mikelaitis, susirinko ir nemažas būrys poezijos gerbėjų. Savo apsilankymu mus nudžiugino Klausučių seniūnė Gema Skystimienė ir Klausučių seniūnijos kultūros darbuotojas Ramūnas Puodžiūnas, Sūdaviečių etnokultūros pirmininkė Regina Naujokaitienė.
Renginio pradžioje buvo prisiminti išėję į amžinybę rajono poetai. Jų atminimui uždegta atminimo žvakelė. Poetės skaitė savo kūrybos eiles. Klausėmės „Likimo“ ansamblio įrašo. Atlikėjai dainavo dainas sukurtas pagal S. Mikelaitienės ir J. Kurtinaitienės eiles. Poetė A. Maksvytienė pristatė savo eiles ir dainas, sukurtas pagal savo muziką.
Eiles skaitė ir Didvyžių socialinės globos namų gyventojai. Ala Bogoček savo kūrybos eiles, Leonora Barauskienė - Narvydo Paulionio eilėraščius ir Izabelės Marcinkevičiūtes miniatiūras. Dėl sveikatos patys autoriai neatvyko.Viktoras Kuraško padeklamavo savo kūrybos eilėraštį „Nekalta mergelė“. Juos atlydėjo soc. darbuotojos R. Brazauskienė ir B. Kaušpėdaitė. Po renginio pabendravome prie arbatos puodelio.
Organizuojant renginį, prisidėjo bendruomenė, Kaimo rašytojų sąjungos narė, poetė S. Mikelaitienė. Sūdavos bendruomenei ir jos pirmininkei noriu padėkoti už suteiktas patalpas, kuriose vyko renginys.

Janina Radzevičienė
Vilkaviškio viešosios bibliotekos
Sūdavos filialo bibliotekininkė