Holokausto istorijos pėdsakai Vilkaviškyje

Vilkaviškio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje buvo paminėta ypatinga diena - rugsėjo 23-ioji. Šią dieną ženklina sunkus Holokausto atminimas. Susitikime, skirtame Holokausto dienos minėjimui dalyvavo svečiai iš Izraelio - Hilis Rutšteinas ir Ralph Salinger, Vilkaviškio žydų istorijos tyrinėtojas, ir istorikas Antanas Žilinskas. Svečiai ir dalyviai galėjo susipažinti su Vilkaviškio krašto muziejaus parengta paroda „Dingęs Vilkaviškis, žmonės ir pastatai“.
Renginį pradėjo tylus atminimo žvakių plevenimas ir filmas, skirtas Holokausto atminimui, „Pasaulio sunaikinti, pasaulio prisiminti“. Istorija, iliustruota fotografijomis, pasakojo apie vienos Vilkaviškyje gyvenusios žydų šeimos skausmo ir išlikimo kelionę. Iki Antrojo pasaulinio karo didelę Vilkaviškio miesto gyventojų dalį sudarė žydų tautybės gyventojai. Vilkaviškyje 1941 metais liepos 28-ąją dieną prie poligone esančio griovio, kurią, pasak liudytojų, turėjo išsikasti patys žydai, buvo sušaudyta apie 500-600 žydų tautybės žmonių. 1941 metų lapkričio 15-ąją dieną buvo sušaudyti paskutiniai 115 Vilkaviškio žydų. Šie faktai apie Vilkaviškio žydų žudynes skelbiami tinklalapyje, skirtame holokausto įamžinimui http://www.holocaustatlas.lt/LT/. Pagrindinė filmo herojė neskaičiavo aukų, nes tuo metu dar mažai mergaitei skaudžiausios buvo jos pačios netektys -tėvo ir brolio mirtys. Kaip pasakojo istorijos tyrinėtojas Ralph Salinger, skaudžių tragedijų liudijimų galima rasti ir to meto laiškuose, kurie ne visuomet galėdavo pasiekti savo adresatus. Vienas tokių laiškų buvo išsiųstas tik po daugelio metų ir jį gavo tikrojo gavėjo dukra, kurią laiške pasakojama praeities istorija sujaudino iki ašarų. Kruopštūs tyrimėjimai atskleidžia vis naujas detales ir neleidžia pamiršti skaudžių istorijos pamokų, kad įvykusios tragedijos daugiau niekada nebepasikartotų.
Istorikas Antanas Žilinskas priminė ir apie vilkaviškiečių pasiaukojimą slepiant žydų tautybės žmones nuo nacistų. Savo vaikystės prisiminimais apie tai, kaip tėvų namuose slapstydavosi žydai, pasidalino buvęs Vilkaviškio meras Algimantas Antanas Greimas. Jam, tada dar penkiamečiui vaikui, buvo keista ir juokinga, kai suaugę dėdės ir tetos užsukus nematytiems svečiams, skubiai lįsdavo slėptis po lova.
Renginio pabaigoje Hilis Rutšteinas ir Ralph Salinger nuoširdžiai padėkojo visiems vilkaviškiečiams, padedantiems saugoti holokausto atminimą.

Gitana Pumerytė-Vosylienė
Vilkaviškio viešosios bibliotekos
Bibliografijos ir informacijos skyriaus vedėja