Literatūrinė - muzikinė popietė „Rudens lape aš tavo vardą parašysiu“

Spėjusi į paskutines rudens dienas įsirašyti literatūrinė - muzikinė popietė „Rudens lape aš tavo vardą parašysiu“ vyko Kybartų miesto bibliotekoje. Joje dalyvavo iš Kybartų kilusios poetės, net kelių knygelių autorės: Aldona Jankauskaitė - Maksvytienė, Salomėja Aleksandraitė - Mikelaitienė, jaunų poetų duetas Edita ir Gintaras Stankevičiai iš Matlaukio kaimo bei Kybartuose gyvenančios Nastė Mačiulaitienė ir Lijana Baliūnienė. Dalyvavusieji išgirdo ne vien išvardintųjų trumputes gyvenime paliktas brydes, bet ir pačių autorių skaitomas savo eiles.
Likome sužavėti gražiu Aldonos Maksvytienės sopranu atliekamų (jos muzika ir žodžiai) dainų „Laiko tėkmėje“, „Mamai“, „Išsaugoti vardai“.

Roma Bruzbartienė
Vilkaviškio viešosios bibliotekos
Kybartų filialo bibliotekininkė