ES drauge saugiau

2019 m. balandžio 26 d. 11.00 val. Vilkaviškio viešoji biblioteka visus Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo ir kitų organizacijų specialistus, atsakingus už civilinę saugą, pakvietė gilinti žinias ir plėtoti kompetencijas stichinių ir žmogaus sukeltų nelaimių įveikimo bei apsaugos nuo pavojingų cheminių medžiagų klausimais.
Paskaitą šia tema skaitė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vyriausioji specialistė Alina Paškevičiūtė, kuri pristatė nepaprastųjų situacijų skirstymą, jų keliamas grėsmes bei įveikimo - likvidavimo galimybes. A. Paškevičiūtė papasakojo apie ekstremaliųjų situacijų susidarymo priežastis, pristatė praėjusio 30-mečio statistinius duomenis, dėl gamtinių, technologinių bei tyčinių žmogaus sukeltų veiklų nepaprastųjų situacijų atsiradimą Europoje. Lektorė pristatė didžiausias iki šių dienų Europos Sąjungoje įvykusias chemines katastrofas, jų poveikį žmogaus sveikatai bei gamtai ir paminėjo objektus, kurie šiandien dieną kelia didžiausią nerimą dėl galimų tokių katastrofų pasikartojimo. To pavyzdys, prieš keletą dienų pro Vilkaviškio ir Marijampolės miestus praslinkęs didelis dūmų debesis (dėl Baltarusijoje, prie Černobylio, kilusių gaisrų), kurio metu buvo juntamas stiprus smalkių kvapas, o kietosios dalelės nusėdusios ant paviršių buvo melsvos spalvos. Lektorė papasakojo kokių savisaugos priemonių pirmiausiai reikia imtis ir kaip elgtis patekus į aplinką pavojingoms cheminėms medžiagoms.
Kitas renginyje dalyvavęs svečias Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovo pavaduotojas ir Politikos grupės vadovas Marius Vaščega pristatė ES valstybių solidarumą nelaimių akivaizdoje ir jų svarbą. Svečias papasakojo apie Europos civilinės saugos mechanizmo veikimą, laiko svarbą nuo pagalbos prašymo pateikimo iki ESCS grupės paskyrimo, pristatė ES reagavimo į nelaimes koordinavimo centrą, kuris budi 24 val. per parą, 7 d. per savaitę. M. Vaščega pristatė 2018-taisiais metais Švedijoje vykusį miškų gaisrą, kurio metu ir Lietuviai siuntė savo gelbėtojų pajėgas gaisrui likviduoti bei papasakojo apie egzistuojančią ES solidarumo fondo paramą Lietuvai, kuri 2017-tais m. Lietuvai skyrė net 17 mln. eurų liūčių ir potvynių sukeltiems nuostoliams padengti.
Renginį „ES drauge saugiau“ moderavo - Vilkaviškio rajono savivaldybės vyriausiasis civilinės saugos specialistas Robertas Fišeris bei Vilkaviškio viešosios bibliotekos Bibliografijos ir informacijos skyriaus vedėja Gitana Pumerytė-Vosylienė, kuri renginį pradėjo pristatydama oficialią „ES drauge saugiau“ vaizdinę medžiagą - „EU Protects: How Europe came together to fight forest fires“ bei knygą „Žmonės, kurie saugo Europą“, kurią gavo dovanų visi renginio svečiai ir dalyviai.
Visi renginio dalyviai galėjo vaišintis kava, arbata bei užkandžiais. Renginio svečiai buvo apdovanoti puodeliais, užrašų knygelėmis bei tušinukais su Vilkaviškio viešosios bibliotekos spauda bei gėlėmis.