Poezijos pavasaris 2019

Gegužės 16 d.

Programa:

10.30 val. - Poezijos pavasario svečių sutikimas viešojoje bibliotekoje (Sodų g. 1, Vilkaviškis).
11.00 val. - Poezijos pavasario svečių priėmimas Vilkaviškio rajono savivaldybėje.
12.30 val. - Gėlių padėjimas ant S. Bučo kapo Alvito kapinaitėse.
13.00 val. - „Tegul pražysta visos mano dienos, mano giesmės“/S. Nėris/ - poezijos skaitymai Kiršuose, Salomėjos Nėries tėviškėje.
14.30 val. - Apsilankymas poeto Kazio Bradūno tėviškėje.
17.30 val. - Poezijos vakaras „Po poezijos paukštės sparnu“,Salomėjos Nėries vardo literatūrinės premijos įteikimas Kultūros centre (Vytauto g. 28, Vilkaviškis).