INFORMACIJA APIE PASLAUGŲ TEIKIMĄ VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE IR FILIALUOSE KARANTINO LAIKOTARPIU

Vadovaujantis LR vyriausybės nutarimu Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo 2020 m. lapkričio 4 d. nr. 1226 ir LR Sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu Dėl bibliotekų darbo organizavimo būtinųjų sąlygų 2020 m. lapkričio 6 d. nr. V-2506, lapkričio 7-29 d. karantino laikotarpiu Vilkaviškio rajono viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose:

  • Vartotojai (skaitytojai) bus aptarnaujami bekontakčiu būdu;
  • Vartotojai (skaitytojai) knygas galės užsisakyti ar rezervuoti elektroniniu būdu adresu https://vilkvb.libis.lt;
  • Užsakytos knygos vartotojams (skaitytojams) bus išduotos per LIBIS SAP programą, sudėtos į plastikinį maišelį, ant jo užklijuotas skaitytojo pažymėjimo numeris ir paliktos lentynoje bibliotekos fojė;
  • Nebus teikiamos skaityklų (periodinių leidinių, kompiuterių ir interneto) paslaugos;
  • Stabdomas renginių organizavimas, tiesioginiai kompiuterinio raštingumo mokymai, edukacinių paslaugų, neformaliojo ugdymo tiesioginių užsiėmimų organizavimas. Šios veiklos nukeliamos vėlesniam laikotarpiui;
  • Vilkaviškio viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo laikas karantino laikotarpiu - pirmadienis-penktadienis nuo 9.00 iki 17.00 val. Šeštadieniais-sekmadieniais skaitytojai neaptarnaujami. Dokumentus (knygas) prašome grąžinti į knygų grąžinimo įrenginį, esantį prie įėjimo į biblioteką.

Bibliotekoje lankėsi ateitininkai

Vasario 20 dieną bibliotekoje lankėsi Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos ateitininkų kuopa, kuriai vadovauja tikybos mokytoja Zita Motūzienė.
Ateitininkai - lietuviška katalikiša jaunimo organizacija, įkurta 1911 m. Į ją priimami mokiniai, studentai, nariais laikomi ir mokslus baigę organizacijos nariai (sendraugiai).
Vilkaviškyje ateitininkai atsikūrė 1989 metais kovo mėn. 1990 m. 08.28 d. davė įžodį studentai studijuojantys aukštosiose mokyklose.
Vėliau veikla nutrūko. Priežastis kūrė šeimas ar pasirinko dvasininkų kelią. Mokinių iniciatyva buvo atkurta Karaliaus Mindaugo kuopa, kurią sudaro ateitininkai kandidatai (kurie ketina tapti ateitininkais ir duoti įžodį) ir ateitininkų draugai, kurie jungiasi į veiklas su ateitininkais kandidatais.
Kadangi Zita Motūzienė pati yra ateitininkė nuo 1990 08.28 d., tapo dabartinės moksleivių kuopos globėja.
Kuopa atsikuria Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinėje mokykloje. Simboliška, nes Salomėja Nėris taip pat buvo ateitininkė.
Kuopos pirmininkė Gabija Krunkauskaitė 8 d klasės mokinė.