INFORMACIJA APIE PASLAUGŲ TEIKIMĄ VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE IR FILIALUOSE SUŠVELNINTO KARANTINO LAIKOTARPIU

Vyriausybei sušvelninus karantino reikalavimus, viešojoje bibliotekoje ir filialuose bus teikiama daugiau paslaugų. Bibliotekos užtikrins, kad būtų laikomasi Vyriausybės nustatytų saugumo ir viešų patalpų dezinfekcijos reikalavimų. Tikimės bibliotekų lankytojų supratingumo ir atsakingumo.

 • Lankytojai į Biblioteką galės patekti ir būti viduje tik su veido kaukėmis, papildomai rekomenduojama mūvėti pirštines. Viduje nusiimti kaukę griežtai draudžiama;
 • Į patalpas įleidžiami lankytojai, atvykę ne didesnėmis nei 5 asmenų grupėmis išskyrus artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus;
 • Spausdinimo, skenavimo, kopijavimo paslaugos bus teikiamos su apribojimais (tik iš bibliotekos dokumentų fondų arba interneto);
 • Interneto paslaugos teikiamos tik registruotiems vartotojams (turintiems LIBIS SAP skaitytojo pažymėjimą), patalpose, kuriose užtikrinamas ne mažesnis kaip 5 kv. m. plotas, tenkantis vienam lankytojui ir užtikrintas ne mažesnis nei 2 metrų atstumas tarp asmenų ir (ar) asmenų grupių;
 • Naudojimosi kompiuteriu trukmė - 1 val., rekomenduojama išankstinė rezervacija darbo vietai adresu (aptarnavimas@vilkaviskis.rvb.lt) ; pavėlavus daugiau nei 10 min., rezervacija anuliuojama;
 • Norint naudotis kompiuteriu iki 20 min., registruotis nebūtina. Prašome naudotis asmeninėmis ausinėmis;
 • Bibliotekoje veikia belaidis interneto ryšys (Wi-Fi), todėl galima dirbti naudojant ir savo įrenginį;
 • Po kiekvieno naudojimosi seanso numatyta 15 min. pertrauka kompiuterinės darbo vietos dezinfekavimui;
 • Rekomenduojam vartotojams (skaitytojams) knygas užsisakyti ar rezervuoti elektroniniu būdu - adresu https://vilkvb.libis.lt/content/login.jsp užsakytos knygos vartotojams bus išduotos per LIBIS SAP programą;
 • Lankytojus aptarnaus darbuotojai, aprūpinti visomis saugumo priemonėmis;
 • Viešosios bibliotekos vartotojams dokumentus (knygas) grąžinti į knygų grąžinimo įrenginį, esantį prie įėjimo į biblioteką. Grąžintos knygos karantinuojamos 72 val., dėl to prisijungus prie sistemos gali rodyti, kad knygos negrąžintos, nors Jūs jas atidavėte. Palaukite 72 valandas ir ši informacija atsinaujins;
 • Bibliotekoje ir filialuose atvirųjų fondų paslaugos laikinai teikiamos nebus;
 • Viešosios bibliotekos vartotojų aptarnavimo darbo laikas karantino metu: pirmadienis - penktadienis nuo 9.00 val. - 17.00 val., šeštadienis, sekmadienis ne darbo diena;
 • Naujausia informacija bus skelbiama bibliotekos interneto svetainėje www.vilkaviskis.rvb.lt bei paskyroje https://www.facebook.com/vilkaviskioviesojibibliotek;
 • Dėl iškilusių klausimų vartotojai gali kreiptis: elektroniniais paštais: info@vilkaviskis.rvb.lt, skaitytojai@vilkaviskis.rvb.lt, vaikai@vilkavisis.rvb.lt, telefonu (8-342) 60326;
 • Aplinkos valymas ir dezinfekcija bibliotekoje bus atliekama vadovaujantis Rekomendacijomis dezinfekcijai sveikatos priežiūros įstaigose ir ne sveikatos priežiūros patalpose (kai galimas užteršimas SARS-COV-2 virusu). Tuo metu lankytojai nebus aptarnaujami;
 • Prie įėjimo į biblioteką ir bibliotekoje lankytojams pateikta informacija apie būtinybę laikytis asmens higienos (rankų higiena, kosėjimo ir čiaudėjimo etiketas, kt.).

Nuotolinių bendrosios slaugos studentų dėmesiui!

Vilkaviškio viešoji biblioteka, negalėdama šiuo metu aprūpinti bendrąją slaugą nuotoliniu būdu besimokančių studentų profesine literatūra, siūlo pasinaudoti elektroniniais ištekliais. Kad būtų lengviau klaidžioti interneto džiunglėse, atrinkome vertingiausius informacijos šaltinius lietuvių kalba ir siūlome pasinaudoti nuorodomis. Linkime puikių egzaminų rezultatų ir sėkmės įsidarbinant.

Bendrosios slaugos praktikos studijų informacijos šaltiniai internete lietuvių kalba

1.    Bagdonas, G., Damulevičienė, G., Lesauskaitė, V., Macijauskienė, J., Valius, L., Venskutonis, D., Visokinsas, A. Pagyvenusių žmonių sveikatos priežiūra. 2009 http://ebooks.vitaelitera.lt/eb/1439/pagyvenusiu-zmoniu-sveikatos-prieziura/
2.    Balčiūnienė, R., Januškevičiūtė, R. Kuzminskienė, I., Markevičienė, B., Rastenienė, V., Veličkienė, V. Slaugos ir asmens sveikatos priežiūros procedūros. 2016. http://ebooks.vitaelitera.lt/eb/1552/slaugos-ir-asmens-sveikatos-prieziuros-proceduros/
3.    Bendrosios praktikos slaugytojas: teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė. Galiojanti 2019 m. redakcija. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.401304/asr
4.    Galdikienė, N. Bendruomenės slauga. 2011. http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/ESFproduktai/2012_Bedruomenes_slauga.pdf
5.    Lacroix, A. Assal, J.P. Pacientų mokymas stebėti ir valdyti ligą. 2009. http://ebooks.vitaelitera.lt/eb/1016/pacientu-mokymas-stebeti-ir-valdyti-liga/
6.    Lapkauskienė , N. Psichikos sveikatos sutrikimai ir slaugos pagrindai. 2004.
7.    https://spf.wp.viko.lt/media/uploads/sites/10/2016/02/Psichikos_sveikatos_sutrikimai.pdf
8.    Narvilienė, D. Būtinoji medicinos pagalba ir intensyvioji slauga. 2012. http://ebooks.vitaelitera.lt/eb/1414/butinoji-medicinos-pagalba-ir-intensyvioji-slauga/
9.    Pukinskienė, D. Slaugos filosofija ir teorija. 2011. http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/ESFproduktai/2012_slaugos_filosofija.pdf
10.    Piščalkienė, V. Chirurginė slauga. 2017. http://ebooks.vitaelitera.lt/eb/1670/chirurgine-slauga/
11.    Piščalkienė, V., Lapjnskas, E., Šidlauskaitė, V., Knašienė, J., damulevičienė, G., Stasiūnaitienė, E., Lamsodienė, E., Sliževskytė, V., Juchnevičienė, R., Mickienė, Ž. Kaip gyventi sergant Parkinsono liga? 2017. http://ebooks.vitaelitera.lt/eb/2061/kaip-gyventi-sergant-parkinsono-liga/
12.    Slaugos praktikos įstatymas. Suvestinė 2020 redakcija. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.143997/asr
13.    Periodinis leidinys Slauga: mokslas ir praktika. Archyvas nuo 2014 iki 2020 m. http://www.sskc.lt/zurnalas-slauga-mokslas-ir-praktika.html
14.    Šeškevičius, A. Sergančiųjų širdies ir kraujagyslių ligomis slauga. 2016. http://ebooks.vitaelitera.lt/eb/1563/serganciuju-sirdies-ir-kraujagysliu-ligomis-slauga/
15.    Šeškevičius, A. Paliatyviosios pagalbos teikimo namuose rekomendacijos. 2015. http://ebooks.vitaelitera.lt/eb/1562/paliatyviosios-pagalbos-teikimo-namuose-rekomendacijos/
16.    Vaitiekienė, J. Slaugos procesų valdymas ligoninėse. Sveikatos mokslai. 2018. https://sm-hs.eu/wp-content/uploads/2019/04/128-136.pdf