Nuotolinių bendrosios slaugos studentų dėmesiui!

Vilkaviškio viešoji biblioteka, negalėdama šiuo metu aprūpinti bendrąją slaugą nuotoliniu būdu besimokančių studentų profesine literatūra, siūlo pasinaudoti elektroniniais ištekliais. Kad būtų lengviau klaidžioti interneto džiunglėse, atrinkome vertingiausius informacijos šaltinius lietuvių kalba ir siūlome pasinaudoti nuorodomis. Linkime puikių egzaminų rezultatų ir sėkmės įsidarbinant.

Bendrosios slaugos praktikos studijų informacijos šaltiniai internete lietuvių kalba

1.    Bagdonas, G., Damulevičienė, G., Lesauskaitė, V., Macijauskienė, J., Valius, L., Venskutonis, D., Visokinsas, A. Pagyvenusių žmonių sveikatos priežiūra. 2009 http://ebooks.vitaelitera.lt/eb/1439/pagyvenusiu-zmoniu-sveikatos-prieziura/
2.    Balčiūnienė, R., Januškevičiūtė, R. Kuzminskienė, I., Markevičienė, B., Rastenienė, V., Veličkienė, V. Slaugos ir asmens sveikatos priežiūros procedūros. 2016. http://ebooks.vitaelitera.lt/eb/1552/slaugos-ir-asmens-sveikatos-prieziuros-proceduros/
3.    Bendrosios praktikos slaugytojas: teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė. Galiojanti 2019 m. redakcija. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.401304/asr
4.    Galdikienė, N. Bendruomenės slauga. 2011. http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/ESFproduktai/2012_Bedruomenes_slauga.pdf
5.    Lacroix, A. Assal, J.P. Pacientų mokymas stebėti ir valdyti ligą. 2009. http://ebooks.vitaelitera.lt/eb/1016/pacientu-mokymas-stebeti-ir-valdyti-liga/
6.    Lapkauskienė , N. Psichikos sveikatos sutrikimai ir slaugos pagrindai. 2004.
7.    https://spf.wp.viko.lt/media/uploads/sites/10/2016/02/Psichikos_sveikatos_sutrikimai.pdf
8.    Narvilienė, D. Būtinoji medicinos pagalba ir intensyvioji slauga. 2012. http://ebooks.vitaelitera.lt/eb/1414/butinoji-medicinos-pagalba-ir-intensyvioji-slauga/
9.    Pukinskienė, D. Slaugos filosofija ir teorija. 2011. http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/ESFproduktai/2012_slaugos_filosofija.pdf
10.    Piščalkienė, V. Chirurginė slauga. 2017. http://ebooks.vitaelitera.lt/eb/1670/chirurgine-slauga/
11.    Piščalkienė, V., Lapjnskas, E., Šidlauskaitė, V., Knašienė, J., damulevičienė, G., Stasiūnaitienė, E., Lamsodienė, E., Sliževskytė, V., Juchnevičienė, R., Mickienė, Ž. Kaip gyventi sergant Parkinsono liga? 2017. http://ebooks.vitaelitera.lt/eb/2061/kaip-gyventi-sergant-parkinsono-liga/
12.    Slaugos praktikos įstatymas. Suvestinė 2020 redakcija. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.143997/asr
13.    Periodinis leidinys Slauga: mokslas ir praktika. Archyvas nuo 2014 iki 2020 m. http://www.sskc.lt/zurnalas-slauga-mokslas-ir-praktika.html
14.    Šeškevičius, A. Sergančiųjų širdies ir kraujagyslių ligomis slauga. 2016. http://ebooks.vitaelitera.lt/eb/1563/serganciuju-sirdies-ir-kraujagysliu-ligomis-slauga/
15.    Šeškevičius, A. Paliatyviosios pagalbos teikimo namuose rekomendacijos. 2015. http://ebooks.vitaelitera.lt/eb/1562/paliatyviosios-pagalbos-teikimo-namuose-rekomendacijos/
16.    Vaitiekienė, J. Slaugos procesų valdymas ligoninėse. Sveikatos mokslai. 2018. https://sm-hs.eu/wp-content/uploads/2019/04/128-136.pdf