INFORMACIJA APIE PASLAUGŲ TEIKIMĄ VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE IR FILIALUOSE KARANTINO LAIKOTARPIU

Vadovaujantis LR vyriausybės nutarimu Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo 2020 m. lapkričio 4 d. nr. 1226 ir LR Sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu Dėl bibliotekų darbo organizavimo būtinųjų sąlygų 2020 m. lapkričio 6 d. nr. V-2506, lapkričio 7-29 d. karantino laikotarpiu Vilkaviškio rajono viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose:

  • Vartotojai (skaitytojai) bus aptarnaujami bekontakčiu būdu;
  • Vartotojai (skaitytojai) knygas galės užsisakyti ar rezervuoti elektroniniu būdu adresu https://vilkvb.libis.lt;
  • Užsakytos knygos vartotojams (skaitytojams) bus išduotos per LIBIS SAP programą, sudėtos į plastikinį maišelį, ant jo užklijuotas skaitytojo pažymėjimo numeris ir paliktos lentynoje bibliotekos fojė;
  • Nebus teikiamos skaityklų (periodinių leidinių, kompiuterių ir interneto) paslaugos;
  • Stabdomas renginių organizavimas, tiesioginiai kompiuterinio raštingumo mokymai, edukacinių paslaugų, neformaliojo ugdymo tiesioginių užsiėmimų organizavimas. Šios veiklos nukeliamos vėlesniam laikotarpiui;
  • Vilkaviškio viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo laikas karantino laikotarpiu - pirmadienis-penktadienis nuo 9.00 iki 17.00 val. Šeštadieniais-sekmadieniais skaitytojai neaptarnaujami. Dokumentus (knygas) prašome grąžinti į knygų grąžinimo įrenginį, esantį prie įėjimo į biblioteką.

Šildžiusiam mūsų širdis gražiomis ir tauriomis mintimis Stasiui Ankevičiui - 115

„nedoras žmogus niekam nenaudingas - jis net sau žalingas. Viską, ką mes turime. - tai dorų žmonių darbas“.

Stasys Ankevičius

 

Mokytojas, Lietuvos šviesuolis, tautiškumo ir kultūros istorijos puoselėtojas Stasys Ankevičius gimė 1905 m. balandžio 25 d. Stanaičių kaime, Vilkaviškio apskrityje. 1921 m. baigė pradinę Norvaišų mokyklą, 1922 - 1927 mokėsi Naumiesčio vidurinėje mokykloje ir pedagoginiuose kursuose. Nuo 1937 m. dirbo Plokščių (Šakių apskr.) mokykloje, kurioje įsteigė 5-tą ir 6-tą klases. Vakarais jis mokė rašto jaunimą, daug padėjo vietos ūkininkams, buvo paminklo Plokščių valsčiaus savanoriams statybos iniciatorius. Tautos atgimimo žadintojas, mokytojas Stasys Ankevičius, mokęs lietuvių kalbos ir matematikos 1941 m. už patriotizmą ir meilę Lietuvai buvo nuteistas ir išvežtas į lagerius Krasnojarsko krašte. Grįžęs iš Sibiro tremties, per likusį gyvenimą Paežeriuose Stasys Ankevičius padarė daug daugiau nei kitas žmogus įgyvendintų per visą savo amžių. S. Ankevičius dirbo Paežerių (Vilkaviškio r.) girininkijoje, vėliau, iki pensijos - Paežerių pagrindinėje mokykloje. V.Kudirkos tėviškėje jis sutvarkė klėtelę, ten 1965 m. rugpjūčio 8 d. atidarė muziejų ir tapo jo saugotoju bei darbuotoju.
Buvo puikus pasakotojas, jo savitas stilius žavėjo netikėtais minties vingiais ir palyginimais. Faktinė medžiaga sulydyta su puikia pasakotojo fantazija atsiskleidė jo parašytose knygelėse „Varpo aidas iš Paežerių“, „Ir šviesa ir tiesa mūs žingsnius telydi“, „Už Uralo, žemės galo“. Apdovanotas penktojo laipsnio Gedimino ordinu, Karaliaus Mindaugo medaliu, suteiktas Vilkaviškio Garbės piliečio vardas.
2002 m. gegužės 11-ąją Paežeriuose tyliai užgeso mokytojo, gyvenusio „Tautiškos giesmės“ idealais širdis.
Šimtojo gimtadienio proga paežeriečiai parengė nepaprastą dovaną - išleido knygą „Stasys Ankevičius. Daktaro V.Kudirkos klėtelės-muziejaus saugotojas“.
„Stasio Ankevičiaus sieloje labai stipriai liepsnojo ta nematoma saulė, kuri Mokytoją uždegė dideliems darbams ir neleido palūžti sunkiomis gyvenimo akimirkomis, šildė šalia esančių širdis“, - sakė Paežerių pagrindinės mokyklos direktorė V. Petkevičienė.
Mokytojas liko gyvas visų jį pažinojusių širdyse ir prisiminimuose.

Gražina Cikanavičienė
Vilkaviškio viešosios bibliotekos
Bibliografijos ir informacijos skyriaus bibliografė