INFORMACIJA APIE PASLAUGŲ TEIKIMĄ VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE IR FILIALUOSE KARANTINO LAIKOTARPIU

Vadovaujantis LR vyriausybės nutarimu Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo 2020 m. lapkričio 4 d. nr. 1226 ir LR Sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu Dėl bibliotekų darbo organizavimo būtinųjų sąlygų 2020 m. lapkričio 6 d. nr. V-2506, lapkričio 7-29 d. karantino laikotarpiu Vilkaviškio rajono viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose:

  • Vartotojai (skaitytojai) bus aptarnaujami bekontakčiu būdu;
  • Vartotojai (skaitytojai) knygas galės užsisakyti ar rezervuoti elektroniniu būdu adresu https://vilkvb.libis.lt;
  • Užsakytos knygos vartotojams (skaitytojams) bus išduotos per LIBIS SAP programą, sudėtos į plastikinį maišelį, ant jo užklijuotas skaitytojo pažymėjimo numeris ir paliktos lentynoje bibliotekos fojė;
  • Nebus teikiamos skaityklų (periodinių leidinių, kompiuterių ir interneto) paslaugos;
  • Stabdomas renginių organizavimas, tiesioginiai kompiuterinio raštingumo mokymai, edukacinių paslaugų, neformaliojo ugdymo tiesioginių užsiėmimų organizavimas. Šios veiklos nukeliamos vėlesniam laikotarpiui;
  • Vilkaviškio viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo laikas karantino laikotarpiu - pirmadienis-penktadienis nuo 9.00 iki 18.00 val. Šeštadieniais-sekmadieniais skaitytojai neaptarnaujami. Dokumentus (knygas) prašome grąžinti į knygų grąžinimo įrenginį, esantį prie įėjimo į biblioteką.

Nesuvaidintai atspindinčiam savo jausmus ir išgyvenimus Alfonsui Andriuškevičiui - 80

„Aš sakau: eilėraštis turi ateiti. Arba: geras kūrinys pasirašo pats.“

A. Andriuškevičius


Poetas, dailėtyrininkas Alfonsas Andriuškevičius gimė 1940 11 18 Vilkaviškyje. Vilniaus universitete baigė filologijos studijas, apsigynė istorijos daktaro disertaciją. Kaip mokslininkas dirbo Filosofijos, sociologijos ir teisės institute, vėliau du dešimtmečius dėstė Vilniaus dailės akademijoje, vadovavo Dailės istorijos ir teorijos katedrai. Nuo 1991 m. Tarptautinės dailės kritikų asociacijos narys, nuo 2001 m. Lietuvos rašytojų sąjungos narys. Tyrinėjimų sritys - 20 a. lietuvių estetika ir šiuolaikinė lietuvių dailė bei jos kritika.
Parašė knygas: „Grožis ir menas lietuvių estetikoje 1918-1940“ (1989), „33 eilėraščiai“ (1994), „66 eilėraščiai“ (1998), „Eilėraščiai“ (2000), „Prieš(paskutiniai) eilėraščiai“ (2005), „Beveik visi eilėraščiai“ (2015), rinktinės „Rašymas dūmais“ (2004), „Sufalsifikuoti dienoraščiai“ (2017), išvertė ir sudarė eilėraščių rinktinę „10 anglakalbių poetų“ (2008), Išleido eilėraščių, esė ir Rytų poezijos vertimų knygą „Vėlyvieji tekstai“ (2010); Publikavo dienoraščių „Nesufalsifikuotų dienoraščių fragmentai: 2002-2015“ (2020). 1997 m. išėjo „Lietuvių dailė: 1975-1995“, 1998 m. A.Andriuškevičius sudarė knygą „72 lietuvių dailininkai - apie dailę“, 2006-aisiais knygynus pasiekė A.Andriuškevičiaus „Lietuvių dailė: 1996-2005“ ir kartu su kitais autoriais parašytas romanas „Siužetą siūlau nušauti“. Jis yra daugelio knygų bendraautoris. Paskelbė daugiau kaip 300 mokslinių straipsnių Lietuvos, Estijos, Rusijos, Jungtinių Amerikos Valstijų leidiniuose.
Apdovanotas Lietuvos nacionaline premija (2007), Jotvingių premija (2011), Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto literatūros premija (2016), Gedimino ordino Komandoro kryžiumi (2020).
Monika Krikštopaitytė apie A. Andriuškevičių rašė: „Tai žmogus, kuris suformavo šiuolaikinę meno kritikos mokyklą ir kritinių tekstų rašymo etiką. A. A. tekstai formuoja meno lauką ir rašymo kultūrą, jie nesensta, jie teikia skaitymo malonumą.“

Parengė
Gražina Cikanavičienė
Vilkaviškio viešosios bibliotekos
Bibliografijos ir informacijos skyriaus bibliografė