Poezijos pavasario - 2022 m. renginiai Vilkaviškyje
2022 m. gegužės 19 d.

11.00 val. Poezijos pavasario svečių priėmimas Vilkaviškio rajono savivaldybėje (S. Nėries g. Nr. 1, Vilkaviškis)

13.00 val. Poezijos skaitymai „Pavasarinis srautas nuneš tave pagavęs“ (S. Nėris) Kiršuose, Salomėjos Nėries tėviškėje (Vilkaviškio r.)

14.30 val. Literatūrinė kelionė - apsilankymas poeto Kazio Bradūno tėviškėje (Kiršai, Vilkaviškio r.)

17.30 val. Poezijos vakaras „Po poezijos paukštės sparnu“, Salomėjos Nėries vardo literatūrinės premijos įteikimas Kultūros centre (Vytauto g. 28, Vilkaviškis)

Poeto Roberto Keturakio atminimui

Su nuoširdžiu liūdesiu pranešame apie 1981 m. Salomėjos Nėries vardo literatūrinės premijos laureato Roberto Keturakio mirtį.

Poetas gimė 1935 m. kovo 12 d. Premija jam skirta už poemą „Žemės vardas“ iš eilėraščių rinkinio „Veidą matau“:

„Suspaudus gladiolių margą puokštę,

Juodai apgobusi nuleistą galvą
Pro dobilų bangavimą artėji,
Ne į mane, eini tu į save
Per liepos lietų - žalią, šiltą, tirštą,
Didėjančius lašus - kaip dovaną
Visiems: žmonėms, žolėms ir debesim...“

Nulenkime akimirkai galvas prieš šviesųjį poezijos riterį...