Poezijos pavasario - 2022 m. renginiai Vilkaviškyje
2022 m. gegužės 19 d.

11.00 val. Poezijos pavasario svečių priėmimas Vilkaviškio rajono savivaldybėje (S. Nėries g. Nr. 1, Vilkaviškis)

13.00 val. Poezijos skaitymai „Pavasarinis srautas nuneš tave pagavęs“ (S. Nėris) Kiršuose, Salomėjos Nėries tėviškėje (Vilkaviškio r.)

14.30 val. Literatūrinė kelionė - apsilankymas poeto Kazio Bradūno tėviškėje (Kiršai, Vilkaviškio r.)

17.30 val. Poezijos vakaras „Po poezijos paukštės sparnu“, Salomėjos Nėries vardo literatūrinės premijos įteikimas Kultūros centre (Vytauto g. 28, Vilkaviškis)

Vilkaviškio viešojoje bibliotekoje lapkričio 3-9 d. būrelis „ROBOTIKA“ laikinai stabdomas!

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, „3.2.1.4. 2021 m. lapkričio 3-9 d. neformalusis vaikų švietimas (išskyrus ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą) vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas“.