Vilkaviškio viešojoje bibliotekoje lapkričio 3-9 d. būrelis „ROBOTIKA“ laikinai stabdomas!

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, „3.2.1.4. 2021 m. lapkričio 3-9 d. neformalusis vaikų švietimas (išskyrus ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą) vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas“.