Poezijos pavasario - 2022 m. renginiai Vilkaviškyje
2022 m. gegužės 19 d.

11.00 val. Poezijos pavasario svečių priėmimas Vilkaviškio rajono savivaldybėje (S. Nėries g. Nr. 1, Vilkaviškis)

13.00 val. Poezijos skaitymai „Pavasarinis srautas nuneš tave pagavęs“ (S. Nėris) Kiršuose, Salomėjos Nėries tėviškėje (Vilkaviškio r.)

14.30 val. Literatūrinė kelionė - apsilankymas poeto Kazio Bradūno tėviškėje (Kiršai, Vilkaviškio r.)

17.30 val. Poezijos vakaras „Po poezijos paukštės sparnu“, Salomėjos Nėries vardo literatūrinės premijos įteikimas Kultūros centre (Vytauto g. 28, Vilkaviškis)

Žaliosios filialas džiaugiasi naujomis patalpomis

Bibliotekos vaidmuo mažoje kaimo bendruomenėje yra ypatingai svarus ir svarbus - ji vykdo itin reikšmingas funkcijas - kultūros, švietimo ir laisvalaikio. Šiandien Žaliosios filialo bibliotekininkė Regina Ričkutė pakvietė į svečius - pasidžiaugti jaukiai įrengtomis patalpomis, atnaujinta materialine baze, pasidalinti savo įspūdžiais ir patirtimis. Susitikimą bibliotekininkė pradėjo pasakojimu nuo Žaliosios bibliotekos įkūrimo, kurio pradžia žymi 1960 metus. Apžvelgdama visą Žaliosios bibliotekos istoriją, Regina pristatė svarbiausius jos akcentus: buvusius darbuotojus, besikeičiantį tiek skaitytojų, tiek turimo bibliotekos fondo skaičių. Nuo 2013 metų Žaliosios filialui vadovauja pati Regina Ričkutė. Šiandien bibliotekininkė džiaugiasi savo darbo rezultatais, kuriamu aplinkos jaukumu ir gerais komunikacijos ryšiais su vietos bendruomenės nariais. Lapkričio mėnesį vykdyta apklausa apie skaitytojų poreikį ir teikiamų paslaugų kokybę Žaliosios bibliotekoje aiškiai parodė, jog bibliotekos vaidmuo kaimo bendruomenėje yra ypatingai svarbus, ir dauguma apklausos dalyvių džiaugiasi bibliotekoje teikiamomis paslaugomis, kurios visiškai pateisina lūkesčius.
Prasmingų darbų, naujų ir kūrybingų idėjų, šiltų tarpusavio santykių su bibliotekos lankytojais linkėjo Vilkaviškio r. savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Vilija Gilienė, Klausučių seniūnė Judita Skystimienė, Klausučių filialo bibliotekininkė Jurgita Grajauskienė bei skaitytoja Laima Jasaitienė. Žaliosios filialui jau aštuonerius metus vadovaujanti Regina Ričkutė dėkojo už nuoširdžius linkėjimus ir visapusišką palaikymą, tikėdamasi, jog atnaujintos bibliotekos patalpos, jose teikiamų paslaugų įvairovė ir pasiūla pritrauks dar didesnį būrį skaitytojų ir lankytojų.