„Per kalbą ir knygą į laisvę“

Kovo 9 dieną Vilkaviškio viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriuje vyko viktorina „Per kalbą ir knygą į laisvę“, skirta Lietuvių kalbos dienoms. Lietuvių kalbos dienos - tai daugybė vasario 16 - kovo 11 dienomis visoje Lietuvoje ir užsienyje organizuojamų renginių, kurie prisideda prie lietuvių kalbos sklaidos, telkia užsienio lietuvių bendruomenes, stiprina lietuvių kalbos mokymosi motyvaciją, didina lietuvių kalbos prestižą. Mes taip pat įsijungime į šį renginių sūkurį.

„Kai debesys juodi, perkūnijos burnojo,
Pavasarinius žiedus tau Maironis barstė po laukus.
Čiurlionio drobėse ir varpo skambesy atgimus,
Vartai tu amžių knygos meile ženklintus lapus.
Čia didelis sudėtas mūsų kraitis
Prie Žemaitės spingsulės, prie „Aušros“ spindulių.
Iš tautinių juostų, lietuviško žodžio, tikėjimo mūsų
Ir mūsų maldų.
Prisėski, sesut, dar nesibaigia kelias,
Te šimtametis ąžuolas bujos.
Uždeki šiandien širdyje ugnelę,
Nešk per pasaulį vardą Lietuvos.“

Danguolė Protasevičienė

Renginys prasidėjo ir eigoje buvo praskaidrintas Danguolės Protasevičienės eilėmis.
Buvo pasidalinta Dalicijos Markevičiūtės (Punsko Kovo 11-sios lietuvių gimnazijos mokinės) mintimis iš rašinio „KUO YRA GRAŽI LIETUVIŲ KALBA?“.
Viktoriną sudarė 3 etapai. Klausimai buvo apie lietuvių kalbą, jos įdomybes, išnykusius žodžius, knygnešius, ypatingas knygas ir kitus su lietuvių kalba susijusius dalykus.
Ne visi klausimai buvo atsakyti, bet kažką naujo sužinojo kiekviena dalyvė.
Viktorinos nugalėtoja tapo Gitana Pumerytė-Vosylienė.
Jaukioje aplinkoje prie arbatos puodelio vyko diskusijos apie lietuvių kalbos išlikimą.

Inesa Mažeikienė
Vilkaviškio viešosios bibliotekos
l.e.p. Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja