Vilkaviškio bibliotekininkės susipažino su tarptautinės partnerystės patirtimi Marijampolėje

Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ir jos filialų darbuotojos lankėsi atnaujintame Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos „Draugystės“ filiale ir dalyvavo baigiamojoje konferencijoje „Projektas „Bendradarbiavimas kuriant biblioteką šeimai“, kurios metu savo patirtimi ir idėjomis Marijampolės Petro Kriaučiūno ir Černachovsko (Įsruties) bibliotekų atstovai ir bendruomenės nariai.
Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka, pasinaudodama 2007-2013 m. Europos kaimynystės ir partnerystės priemone Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programos įgyvendinimui, pristatė šio projekto rezultatus. Projekto tikslas buvo prisidėti prie šeimų švietimo, informacijos ir kultūrinės aplinkos gerinimo, taip prisidedant prie socialinės ir ekonominės plėtros abipus sienos.
Pagrindiniai projekto uždaviniai:

  • Pagerinti Marijampolės ir Černachovsko (Įsruties) viešųjų bibliotekų materialinę ir techninę bazę.
  • Parengti informacinę, edukacinę, kultūrinę bazę ir sukurti naujas paslaugas vartotojams.
  • Plečiant viešųjų bibliotekų partnerystę ir bendradarbiavimą darbo su šeimomis srityje, inicijuoti patirties ir idėjų sklaidą.

Šio projekto dėka modernizuotas Marijampolės bibliotekos „Draugystės“ filialas. Išsiplėtė šio filialo paslaugų pasiūla, išaugo paslaugų kokybė. Pagerėjo kultūrinė ir informacinė aplinka bendruomenei, pagerėjo filialo įvaizdis. Sukurtos sąlygos naujų bendradarbiavimo iniciatyvų plėtrai.

Gitana Pumerytė-Vosylienė
Vilkaviškio viešosios bibliotekos
Bibliografijos ir informacijos skyriaus vedėja

Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ir jos filialų darbuotojos lankėsi atnaujintame Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos „Draugystės“ filiale ir dalyvavo baigiamojoje konferencijoje „Projektas „Bendradarbiavimas kuriant biblioteką šeimai“, kurios metu savo patirtimi ir idėjomis Marijampolės Petro Kriaučiūno ir Černachovsko (Įsruties) bibliotekų atstovai ir bendruomenės nariai.

Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka, pasinaudodama 2007-2013 m. Europos kaimynystės ir partnerystės priemone Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programos įgyvendinimui, pristatė šio projekto rezultatus. Projekto tikslas buvo prisidėti prie šeimų švietimo, informacijos ir kultūrinės aplinkos gerinimo, taip prisidedant prie socialinės ir ekonominės plėtros abipus sienos.

Pagrindiniai projekto uždaviniai: