Sūnaus meile mylėjusiam gimtąją Sūduvą Petrui Keidošiui - 90

Vėl Sūduva.
Sodybos prie Vištyčio,
Paprūsės lygumas garankščiuoja kalnai.
Tik nesakykit, kad grįžau netyčia;
Aš Sūduvoj įmintas amžinai.

Petras Keidošius

Petras Keidošius gimė 1924 metų rugpjūčio 29 dieną Vištyčio Laukų antrajame kaime, Vilkaviškio rajone.
„Vieta, kur gimiau, kažkodėl buvo vadinama Vištyčio Laukais. Nuostabaus grožio, tiesiog subtilus Lietuvos pakraščio kampelis. Deja, tai aš supratau žymiai vėliau, keturiasdešimtuosius peržengęs, o anuo metu, kai man buvo dešimt, atrodė, jog nėra pasaulyje skurdesnės ir prastesnės vietos, kaip mano tėviškė. Juk tuose Laukuose net padoraus buožės nebuvo, ir mano vienmečiai ganyti, o vėliau bernauti dangindavosi į Rytprūsius, Pajevonį, Gražiškius ar net Bartininkus. Vienas, berods, net ir į Latviją buvo nukeliavęs. Tuose kelmuotuose ir akmenuotose Laukuose nė ganyti nebuvo ko - vieną kitą karvę mano kaimynai varguoliai gainiodavo po Miesgirį (buvo toks miškas už gimtosios pirkios lango)...“ (P.Keidošius).
Poetas mokėsi Vilkaviškio gimnazijoje, Vilniaus universitete baigė žurnalistiką. 1941-1949 metais dirbo aktoriumi Kauno Jaunojo žiūrovo (vėliau - Jaunimo) teatre, nuo 1950 m. dirbo savaitraštyje „Literatūra ir menas“, laikraščių „Sportas“, „Vakarinės naujienos“, „Tėvynės balsas“ literatūriniu darbuotoju, buvo „Literaturnaja gazeta“ korespondentas Lietuvoje.
1974 metais jam buvo suteiktas Lietuvos nusipelniusio žurnalisto garbės vardas.
Pirmuosius eilėraščius P. Keidošius pradėjo skelbti 1938 metais, o iš viso išleido 8 poezijos knygas: „Diena prasideda“ (1952), „Žvaigždžių sąmyšis“ (1963, vaikams), „Ji vėl su manim“ (1974), „Įrašai“ (1980), „Brydės“ (1982), „Pirmasis ruduo“ (1984, gavo Salomėjos Nėries kolūkio literatūrinę premiją), „Atolų šerkšnas“ (1986), „Prie žiemos slenksčio“ (2001).

Gražina Cikanavičienė
Vilkaviškio viešosios bibliotekos
Bibliografijos ir informacijos skyriaus bibliografė