INFORMACIJA APIE PASLAUGŲ TEIKIMĄ VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE IR FILIALUOSE KARANTINO LAIKOTARPIU

Vadovaujantis LR vyriausybės nutarimu Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo 2020 m. lapkričio 4 d. nr. 1226 ir LR Sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu Dėl bibliotekų darbo organizavimo būtinųjų sąlygų 2020 m. lapkričio 6 d. nr. V-2506, lapkričio 7-29 d. karantino laikotarpiu Vilkaviškio rajono viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose:

  • Vartotojai (skaitytojai) bus aptarnaujami bekontakčiu būdu;
  • Vartotojai (skaitytojai) knygas galės užsisakyti ar rezervuoti elektroniniu būdu adresu https://vilkvb.libis.lt;
  • Užsakytos knygos vartotojams (skaitytojams) bus išduotos per LIBIS SAP programą, sudėtos į plastikinį maišelį, ant jo užklijuotas skaitytojo pažymėjimo numeris ir paliktos lentynoje bibliotekos fojė;
  • Nebus teikiamos skaityklų (periodinių leidinių, kompiuterių ir interneto) paslaugos;
  • Stabdomas renginių organizavimas, tiesioginiai kompiuterinio raštingumo mokymai, edukacinių paslaugų, neformaliojo ugdymo tiesioginių užsiėmimų organizavimas. Šios veiklos nukeliamos vėlesniam laikotarpiui;
  • Vilkaviškio viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo laikas karantino laikotarpiu - pirmadienis-penktadienis nuo 9.00 iki 17.00 val. Šeštadieniais-sekmadieniais skaitytojai neaptarnaujami. Dokumentus (knygas) prašome grąžinti į knygų grąžinimo įrenginį, esantį prie įėjimo į biblioteką.

Renginiai poetės S. Nėries 110-ųjų gimimo metinių jubiliejui

Lapkričio 18 d., antradienį, 12 val. kviečiame apsilankyti skulptūros Salomėjai Nėriai atidengimo renginyje Alvite.
Renginio programa:

  • skulptūros atidengimas Alvito Lietuvos tūkstantmečio parke
  • muzikinė-literatūrinė kompozicija bendruomenės namuose
  • Alvito pagrindinės mokyklos mokinių improvizacijų paroda S.Nėries kūrybos temomis

Renginio organizatoriai: Vilkaviškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Alvito filialas, Alvito kaimo bendruomenė

Renginiai S.Nėries 110-ajam jubiliejui Vilkaviškio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose:

Vilkaviškio viešojoje bibliotekoje:
Virtuali paroda „Mano gyvenimas - sapnų laivelis, meilės bangų supamas“
Literatūros paroda vaikams „Lakštingala negali nečiulbėti“

Bartninkų filiale: literatūrinė paroda „Myliu, kaip jaunystė tegali mylėt“

Gražiškių filiale: 2014.11.18 13.40 val. poezijos popietė „Tu diemedžiu žydėsi“
Literatūrinė paroda „Ant tavo žemės obelys pražilę“

Gižų filiale: 2014.11.20 literatūrinė-muzikinė kompozicija „Aš juk lieku visuomet su jumis - jums atminimo žiedu žydėsiu...“
Literatūrinė paroda „Suvalkijos krašto lakštingala“

Gudkaimio filiale: Literatūrinė paroda „Leisk man prie ugnelės pasišildyt“

Karklinių filiale: Literatūrinė paroda „Nemuno krašto lakštingala“

Keturvalakių filiale: Literatūrinė paroda „Ir žemė taps žiedais marga.. aš diemedžiu žydėsiu“

Klampučių filiale: 2014.11.07 15 val. literatūrinė popietė „Tegul pražįsta visos mano dienos“
Literatūrinė paroda „Virkdo vėjas rudenio gėles“
Piešinių paroda „Ką turiu vadint išdaviko vardu?“

Opšrūtų filiale: Literatūrinė paroda „Ir pravirko beržų lapai rudenio gaida...“

Pajevonio filiale: Literatūrinė paroda „Toks mielas žodžių skambesys“

Pešeimenių filiale: Literatūrinė paroda „Diemedžiu pražydus“

Piliakalnių filiale: 2014.11.12 Literatūrinės parodos pristatymas „Lakštingala negali nečiulbėti“
2014.11.18 poezijos valandėlė vaikams „Poezijos paukštė“

Pilviškių filiale: Salomėjos Nėries poezijos skaitymai
Literatūrinė paroda „Lauk manęs pavakary“

Pūstapėdžių filiale: 2014.11.22, 15 val. literatūrinis konkursas S.Nėries jubiliejui
Literatūrinė paroda „Negęstantis žiburėlis rudens darganoj“

Serdokų filiale: literatūrinė paroda „Eilės, gimę iš sielos atodūsio“

Sūdavos filiale: literatūrinė paroda „Lakštingala negali nečiulbėti“
2014.11.21, 13.30 S.Nėries poezijos skaitymai Sūdavos vidurinėje mokykloje

Žaliosios filiale: literatūrinė paroda „Žarsto baltą smėlį Širvinta nurimus“