INFORMACIJA APIE PASLAUGŲ TEIKIMĄ VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE IR FILIALUOSE SUŠVELNINTO KARANTINO LAIKOTARPIU

Vyriausybei sušvelninus karantino reikalavimus, viešojoje bibliotekoje ir filialuose bus teikiama daugiau paslaugų. Bibliotekos užtikrins, kad būtų laikomasi Vyriausybės nustatytų saugumo ir viešų patalpų dezinfekcijos reikalavimų. Tikimės bibliotekų lankytojų supratingumo ir atsakingumo.

 • Lankytojai į Biblioteką galės patekti ir būti viduje tik su veido kaukėmis, papildomai rekomenduojama mūvėti pirštines. Viduje nusiimti kaukę griežtai draudžiama;
 • Į patalpas įleidžiami lankytojai, atvykę ne didesnėmis nei 5 asmenų grupėmis išskyrus artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus;
 • Spausdinimo, skenavimo, kopijavimo paslaugos bus teikiamos su apribojimais (tik iš bibliotekos dokumentų fondų arba interneto);
 • Interneto paslaugos teikiamos tik registruotiems vartotojams (turintiems LIBIS SAP skaitytojo pažymėjimą), patalpose, kuriose užtikrinamas ne mažesnis kaip 5 kv. m. plotas, tenkantis vienam lankytojui ir užtikrintas ne mažesnis nei 2 metrų atstumas tarp asmenų ir (ar) asmenų grupių;
 • Naudojimosi kompiuteriu trukmė - 1 val., rekomenduojama išankstinė rezervacija darbo vietai adresu (aptarnavimas@vilkaviskis.rvb.lt) ; pavėlavus daugiau nei 10 min., rezervacija anuliuojama;
 • Norint naudotis kompiuteriu iki 20 min., registruotis nebūtina. Prašome naudotis asmeninėmis ausinėmis;
 • Bibliotekoje veikia belaidis interneto ryšys (Wi-Fi), todėl galima dirbti naudojant ir savo įrenginį;
 • Po kiekvieno naudojimosi seanso numatyta 15 min. pertrauka kompiuterinės darbo vietos dezinfekavimui;
 • Rekomenduojam vartotojams (skaitytojams) knygas užsisakyti ar rezervuoti elektroniniu būdu - adresu https://vilkvb.libis.lt/content/login.jsp užsakytos knygos vartotojams bus išduotos per LIBIS SAP programą;
 • Lankytojus aptarnaus darbuotojai, aprūpinti visomis saugumo priemonėmis;
 • Viešosios bibliotekos vartotojams dokumentus (knygas) grąžinti į knygų grąžinimo įrenginį, esantį prie įėjimo į biblioteką. Grąžintos knygos karantinuojamos 72 val., dėl to prisijungus prie sistemos gali rodyti, kad knygos negrąžintos, nors Jūs jas atidavėte. Palaukite 72 valandas ir ši informacija atsinaujins;
 • Bibliotekoje ir filialuose atvirųjų fondų paslaugos laikinai teikiamos nebus;
 • Viešosios bibliotekos vartotojų aptarnavimo darbo laikas karantino metu: pirmadienis - penktadienis nuo 9.00 val. - 17.00 val., šeštadienis, sekmadienis ne darbo diena;
 • Naujausia informacija bus skelbiama bibliotekos interneto svetainėje www.vilkaviskis.rvb.lt bei paskyroje https://www.facebook.com/vilkaviskioviesojibibliotek;
 • Dėl iškilusių klausimų vartotojai gali kreiptis: elektroniniais paštais: info@vilkaviskis.rvb.lt, skaitytojai@vilkaviskis.rvb.lt, vaikai@vilkavisis.rvb.lt, telefonu (8-342) 60326;
 • Aplinkos valymas ir dezinfekcija bibliotekoje bus atliekama vadovaujantis Rekomendacijomis dezinfekcijai sveikatos priežiūros įstaigose ir ne sveikatos priežiūros patalpose (kai galimas užteršimas SARS-COV-2 virusu). Tuo metu lankytojai nebus aptarnaujami;
 • Prie įėjimo į biblioteką ir bibliotekoje lankytojams pateikta informacija apie būtinybę laikytis asmens higienos (rankų higiena, kosėjimo ir čiaudėjimo etiketas, kt.).

Renginiai poetės S. Nėries 110-ųjų gimimo metinių jubiliejui

Lapkričio 18 d., antradienį, 12 val. kviečiame apsilankyti skulptūros Salomėjai Nėriai atidengimo renginyje Alvite.
Renginio programa:

 • skulptūros atidengimas Alvito Lietuvos tūkstantmečio parke
 • muzikinė-literatūrinė kompozicija bendruomenės namuose
 • Alvito pagrindinės mokyklos mokinių improvizacijų paroda S.Nėries kūrybos temomis

Renginio organizatoriai: Vilkaviškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Alvito filialas, Alvito kaimo bendruomenė

Renginiai S.Nėries 110-ajam jubiliejui Vilkaviškio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose:

Vilkaviškio viešojoje bibliotekoje:
Virtuali paroda „Mano gyvenimas - sapnų laivelis, meilės bangų supamas“
Literatūros paroda vaikams „Lakštingala negali nečiulbėti“

Bartninkų filiale: literatūrinė paroda „Myliu, kaip jaunystė tegali mylėt“

Gražiškių filiale: 2014.11.18 13.40 val. poezijos popietė „Tu diemedžiu žydėsi“
Literatūrinė paroda „Ant tavo žemės obelys pražilę“

Gižų filiale: 2014.11.20 literatūrinė-muzikinė kompozicija „Aš juk lieku visuomet su jumis - jums atminimo žiedu žydėsiu...“
Literatūrinė paroda „Suvalkijos krašto lakštingala“

Gudkaimio filiale: Literatūrinė paroda „Leisk man prie ugnelės pasišildyt“

Karklinių filiale: Literatūrinė paroda „Nemuno krašto lakštingala“

Keturvalakių filiale: Literatūrinė paroda „Ir žemė taps žiedais marga.. aš diemedžiu žydėsiu“

Klampučių filiale: 2014.11.07 15 val. literatūrinė popietė „Tegul pražįsta visos mano dienos“
Literatūrinė paroda „Virkdo vėjas rudenio gėles“
Piešinių paroda „Ką turiu vadint išdaviko vardu?“

Opšrūtų filiale: Literatūrinė paroda „Ir pravirko beržų lapai rudenio gaida...“

Pajevonio filiale: Literatūrinė paroda „Toks mielas žodžių skambesys“

Pešeimenių filiale: Literatūrinė paroda „Diemedžiu pražydus“

Piliakalnių filiale: 2014.11.12 Literatūrinės parodos pristatymas „Lakštingala negali nečiulbėti“
2014.11.18 poezijos valandėlė vaikams „Poezijos paukštė“

Pilviškių filiale: Salomėjos Nėries poezijos skaitymai
Literatūrinė paroda „Lauk manęs pavakary“

Pūstapėdžių filiale: 2014.11.22, 15 val. literatūrinis konkursas S.Nėries jubiliejui
Literatūrinė paroda „Negęstantis žiburėlis rudens darganoj“

Serdokų filiale: literatūrinė paroda „Eilės, gimę iš sielos atodūsio“

Sūdavos filiale: literatūrinė paroda „Lakštingala negali nečiulbėti“
2014.11.21, 13.30 S.Nėries poezijos skaitymai Sūdavos vidurinėje mokykloje

Žaliosios filiale: literatūrinė paroda „Žarsto baltą smėlį Širvinta nurimus“