Bibliotekininkės pristatė svetainę „Vilkaviškio krašto e-etnografijos akademija“

Kovo 15 d. į Vilkaviškio viešąją biblioteką rinkosi žmonės, besidomintys Suvalkijos krašto kultūriniu paveldu bei Vilkaviškio krašto etnografija. Susirinkusiems viešosios bibliotekos darbuotojos apžvelgė bibliotekos projekto svetainės „Vilkaviškio krašto e-etnografijos akademija“ kūrimo etapus.

VB direktorės pavaduotoja Irena Staneikienė: „2014 m. Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka projekto „Bibliotekos pažangai2“ pakvietė visas respublikos viešąsias bibliotekas teikti paraiškas finansavimui gauti. Šio projekto tikslas - sustiprinti Lietuvos bibliotekų gebėjimus tenkinti bendruomenės poreikius ir įtvirtinti bibliotekas kaip tvarias bendruomenines institucijas, galinčias pagerinti Lietuvos žmonių gyvenimo kokybę. Į šį projektą įsitraukė ir Vilkaviškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka. Išklausę mokymus (9 darbuotojos) temomis: „Vartotojų ir partnerių analizė ir inovacijų diegimo“, „Atstovavimo ir fondoieškos“, „Poveikio vertinimo“, „Viešinimo“ ir „Viešųjų pirkimų“ mokymus, subūrė komandą, projektui rašyti.“

VB Kultūros projektų vadovė Kristina Blauzdžiūnaitė: „Projektu siekiama - užtikrinti vieningą prieigą prie kokybiškos, aktualios, kultūrinę, išliekamąją vertę turinčios etnografinės informacijos išteklių Vilkaviškio krašte, suteikiant erdvę edukacinei veiklai, amatų verslo kūrimuisi, turizmo plėtrai rajone, skatinti Vilkaviškio krašto gyventojų, esamų ir nutolusių, kultūrinį aktyvumą, regiono tapatybės ir įvaizdžio kūrimą, telkti bendruomenę, įtraukti į kultūrinę veiklą įvairias gyventojų grupes (bendruomenę, kultūros darbuotojus, savanorius),daryti poveikį bendruomenės kultūrinei aplinkai, reprezentuoti Vilkaviškio kraštą, plėtoti vietos kultūros paveldo tradicijas, vykdyti edukacines veiklas, atverti verslo kūrimosi galimybes, plėsti bibliotekos elektronines paslaugas, sudaryti sąlygas Vilkaviškio krašto tautinės tapatybės sklaidai ir populiarinimui Lietuvoje ir užsienyje.“

VB Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Marija Žilienė: „Šiandien yra tokia diena, kada pristatome savo projekto veiklos rezultatus, tai, turbūt reikėtų pradėti nuo pradžių. Jau rengdami projektą, jo veiklose buvome numatę, kad mūsų projektas turės logotipą. Parengėme nuostatus, juos patalpinome rajono laikraštyje „Santaka“, bibliotekos, Vilkaviškio rajono savivaldybės, projekto partnerių, „Bibliotekos pažangai-2“ internetinėse svetainėse. Per nustatytą nuostatuose laiką sulaukėme 32 darbų iš penkių autorių. Komisija, sudaryta iš bibliotekos ir projekto partnerių: Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centro ir Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnybos išrinko laimėtoją. Ja tapo Žydruolė Tumosaitė, kurios logotipas labiausiai atitiko nuostatuose iškeltus reikalavimus.“
 „Logotipo niekada nebuvau kūrusi. Pagal projekto pavadinimą ir specifiką iškilo asociacija -verpstė, saulytė, žalčiukas, visa, kas sutinkama liaudies kūryboje“ - pasakojo logotipo autorė Žydruolė Tumosaitė.

VB Ūkio ir bendrojo padalinio vedėja Ovidija Ambrasaitė: „Rugsėjo mėn. buvo organizuoti regioninės kraštotyros kursai, kuriuos lankė 30 bibliotekos darbuotojų ir savanorių. Kursus vedė VDU kultūros studijų ir etnografijos katedros docentas Arūnas Vaicekauskas. Žinias skaitmeninės fotografijos srityje, vadovaujami Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro fotografavimo ir filmavimo būrelio vadovo Jono Juškevičiaus, gilino 14 bibliotekos darbuotojų ir viena savanorė.“

VB Vaikų literatūros skyriaus vedėja Alvina Radžvilienė: „Nuo kovo mėn. pradėta organizuoti edukaciniai mokymai jaunimui etnografinio paveldo temomis pagal projekto metu sukurtas programas. Kovo 8-9 dienomis Jono Basanavičiaus gimtinėje edukacinę programą „Gilių kava: jaunam-stiprybė, senam-sveikata" išklausė Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinės mokyklos 2 klasės mokiniai ir Vilkaviškio r. Kybartų „Saulės“ progimnazijos 2 klasės mokiniai. Edukacijas vedė Jono Basanavičiaus gimtinės vyresnioji muziejininkė Agnė Brazaitienė. Vaikai sužinojo, kad kava atkeliavo viduramžiais, o ją gėrė tiktai didikai, nes kava turėjo aukso vertę. Kavos pakaitalai atsirado dėl to, kad ir paprasti žmonės norėjo gerti kavą, bet tikros neįpirko. Gilių kavos procesas labai ilgas: giles reikia surinkti, džiovinti, gliaudyti, nuplauti, išmirkyti, virti piene, smulkinti, malti, po to skrudinti. Rodė, kokiu būdu senoliai maldavo kavą, atskleidė virimo ir gardinimo prieskoniais paslaptis, pasakojo apie gilių kavos naudą žmogaus sveikatai ir grožiui. Edukacijos pabaigoje vyko keturių kavos pakaitalų degustacija. Vaikai turėjo atspėti eilės tvarka, kokią kavą ragavo. Pavyko dviem dalyviam atspėti, kuri kava buvo gilių ir saulėgrąžų. Jie už tai gavo po Jono Basanavičiaus gimtinės kalendorių. Dar buvo ragaujama cikorijų ir miežių kavos. Po tokio ilgo pasakojimo edukatorė visus pakvietė vaišintis kava, kuri labiausiai patiko ir užkandžiais.“

VB Bibliografijos ir informacijos skyriaus vedėja Gitana Pumerytė-Vosylienė: „Smagu buvo pristatyti vis labiau ryškėjančius būsimo tinklalapio kontūrus. Jau dabar galime visus besidominčius supažindinti su daugiau nei pusantro šimto lankytinų objektų, apie puse tūkstančio garsių asmenybių, keliais turistiniais maršrutais, keliasdešimt įvairių sričių menininkų ir kūrėjų, svarbių mūsų rajono etnografinei kultūrai, turizmui bei verslui. Sulig kiekviena diena tinklalapis taps vis išsamesnis ir turtingesnis, atskleidžiantis ne tik gerai žinomas, bet ir nepažintas Vilkaviškio rajono vietoves bei asmenybes“.
Svetainės pristatymo proga biblioteka išleido skirtuką, kuris supažindina su nauja bibliotekos paslauga ir kviečia pažinti savo kraštą. Nuo šiol viešosios bibliotekos projekto „Vilkaviškio krašto e-etnografijos akademija“ svetainę galima rasti adresu internete: www.etnografija.vilkaviskis.lt

Vilkaviškio viešosios bibliotekos
Projekto organizatoriai