Skaitytojų aptarnavimo skyriuje gauti nauji „Yes“ ir „Resurgence & ecologist“ žurnalai

„Yes“ žurnalo tematika - šiuolaikiniame pasaulyje iškylančios problemos: klimato pokyčiai, finansų krizės, skurdas, kariniai konfliktai, socialiniai demografiniai klausimai ir jų sprendimo galimybės.
Žurnale „Resurgenc & ecologist“ rašoma ekologijos, socialinio teisingumo, filosofijos, dvasingumo, tvaraus vystymosi ir menų - eklektiško mišinio, kurio niekur kitur nėra., temomis. Gražiai iliustruotoje medžiagoje pateikiami žinomų autorių straipsniai su naujienomis iš aplinkos judėjimo fronto, idėjos apie etišką gyvenimą, knygų peržiūros, yra receptų skiltis, galima rasti ir humoro bei poezijos puslapius.
Šiuos žurnalus jau eilę metų mūsų bibliotekos vartotojai turi galimybę skaityti žinomo mokslininko, miškininko, etnologo Vinco Žemaičio, kurio vardu pavadinta Vilkaviškio r. Žaliosios pagrindinė mokykla, sūnaus kunigo Kęstučio Žemaičio dėka.
Kęstutis Žemaitis gimė 1928 metais, 1939 m. baigęs Kauno jėzuitų pradžios mokyklos šeštąjį skyrių, gimnaziją lankė Kaune, Mažeikiuose ir Vilkaviškyje; baigė 1946 metų pavasarį Eichštete Vokietijoje. Talentingas jaunuolis turėjo galimybę pasirinkti madingą ir pelningą aukštąją mokyklą, tačiau jį viliojo daugiau filosofiniai, dvasiniai mokslai, todėl baigęs teologijos mokslus Miuncheno universitete, o teologijos bakalaurą gavęs Romoje, 1965 m. Romos Laterano bazilikoje buvo įšventintas kunigu.
K. Žemaitis ne kartą svečiavosi gimtuosiuose kraštuose, yra aplankęs ir mūsų biblioteką. Gyvendamas Klivlende jis visą laiką rūpinosi mokinių dvasiniu švietimu, daugiausia dirbdamas su lietuvių jaunimu. Iki šiol teberemia universitetų studentus, ligonines bei bibliotekas knygomis.
Už dovanas - žurnalus „Yes“ ir „Resurgenc & ecologist“ kun. Kęstučiui Žemaičiui esame dėkingi ir mes, Vilkaviškio viešoji biblioteka, o savo skaitytojus kviečiame išsamiau su jais susipažinti.

Marija Žilienė
Vilkaviškio viešosios bibliotekos
Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja