Žurnalo „Tarp knygų“ 2018 m. 11-asis numeris: apie ką jis?

#GyvasŽodis. Estijos nacionalinės bibliotekos direktorė Janne Andresoo svarsto apie Lietuvos, Latvijos, Estijos valstybes ir bibliotekas, linki joms būti laimingoms.

Estijos nacionalinei bibliotekai 100. Trys svarbiausi Nacionalinės bibliotekos šimtmečio šventės renginiai: dviejose knygų parodose apžvelgti 100 literatūros metų ir tarpukario knygų leidyba, tarptautinėje konferencijoje nagrinėtos šiandieninių bibliotekų ateities kryptys.

Tema: kaip atgimsta knygos. Dr. Laura Juchnevič ir Ramunė Kleinovaitė-Gubanova aptaria dokumentų iš Mickevičianos kolekcijos, saugomos Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje, restauravimo ir konservavimo ypatumus.

Projektai. Aušra Vaškevičienė ir Jevgenija Ševcova pristato šiuo metu baigiamą kurti prenumeruojamų elektroninių išteklių valdymo sistemą, kuri jau kitais metais pasieks adresatą - el. išteklius administruojančius Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos ir mokslinių bibliotekų darbuotojus.

Nauji leidiniai. Dr. Gabrielė Jasiūnienė recenzuoja Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos išleistą solidų albumą „Mstislavo Dobužinskio heraldika: ne tik mokslas, bet ir menas“, kuriame pristatomas vertingas M. Dobužinskio heraldinis ir veksilologinis palikimas.

Pokalbis. Akcijos „Metų knygos rinkimai“ suaugusiųjų ir poezijos knygų ekspertų komisijos nariai Giedrė Kazlauskaitė ir Gediminas Kajėnas kalbasi apie naują rinkimų kategoriją - publicistikos ir dokumentikos knygas, svarsto, kodėl ši kategorija išskirta, pabrėžia žanrų edukacijos poreikį. Kalbino Vaiva Markevičiūtė.

Metų knyga. Vaiva Markevičiūtė pristato Agnės Žagrakalytės poezijos rinkinį „Štai:“. Tai eilėraščiai moters, apie moterį, parašyti moteriškai, tęsiantys ir transformuojantys lietuvių moterų poezijos tradicijas.

Bibliotekų turtai. Milda Kvizikevičiūtė ir Valdonė Budreckaitė atverčia Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriuje saugomo Thomo Hobbeso veikalo „Leviatanas“, tebežadinančio įvairių sričių mokslininkų susidomėjimą, pirmąjį leidimą ir analizuoja graviūrą, iliustruojančią pagrindines veikalo temas ir problemas.

100 atkurtai Lietuvai. Lietuvos žydų literatūroje įspausti žydų tapatumo ir santykio su juos supančia aplinka permąstymo, įgavusio pagreitį po Lietuvos valstybės atkūrimo 1918-aisiais, ženklai. Jų Lietuvos nacionalinės bibliotekos Judaikos kolekcijoje ieško Julijana Leganovič.

Geroji patirtis. Daiva Janavičienė pasakoja apie gerosios patirties pavyzdžius, kuriais konferencijoje „Knyga gali prakalbinti ir gydyti“ dalijosi biblioterapijos specialistai ir besidomintieji šia veikla.

Tapatybės ženklai. Paskutiniai žurnalo puslapiai tradiciškai skiriami kryždirbystei - dr. Elvyda Lazauskaitė pristato šventąsias Elžbietą ir Kotryną.

Daugiau informacijos: https://www.lnb.lt

Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos informacija