Nepriklausomybės akto paslaptys su profesoriumi Liudu Mažyliu

Nepriklausomos Lietuvos valstybės gimimas nebūtų buvęs įmanomas jei gausus būrys iškilių Lietuvos inteligentijos atstovų nebūtų savo gyvenimo ir darbų paaukoję šios kilnios idėjos įgyvendinimui. Vincas Kudirka, skaitydamas J.Basanavičiaus leidžiamą „Aušrą“, visiems laikams apsisprendė tarnauti savo Tėvynei. Apie tai liudija jo leidžiamas „Varpas“, negausūs, bet įkvepiantys poezijos kūriniai ir himnu tapusi „Tautiška giesmė“.
Nors dr.V.Kudirkai nebuvo lemta sulaukti nepriklausomybės atgavimo, tačiau po 1918 m. Vasario 16 d. Aktu pasirašė jo įkvėpėjas dr.J.Basanavičius ir bendražygis S.Banaitis. Minint Vinco Kudirkos 160-ąsias metines, profesorius Liudas Mažylis papasakojo apie klaidžius prarasto valstybinio dokumento paieškos kelius, atvedusius iki tikslo.
Susirinkusiems renginio svečiams profesorius atviravo, jog vienu ketvirčiu jis tikras suvalkietis, nes jo močiutė kilusi iš Pilviškių miestelio. L.Mažylis išsamiai ir azartiškai papasakojo, kokiomis loginėmis prielaidomis rėmėsi pradėdamas Akto paieškas, kiek įvairių versijų teko apgalvoti ir priimti patį įtikinamiausią sprendimą. Daugelis nepastebi, bet istorikai įdėmiai analizuoja kiekvieną svarbaus dokumento smulkmeną. Pasirodo, visų Aktą pasirašiusių signatarų pavardės surašytos abėcėlės tvarka, išskyrus du pirmuosius parašus - J.Basanavičiaus ir S.Banaičio, sukeistus vietomis. Vokietijos archyvuose aptikus ieškotą dokumentą, buvo sunku tuo patikėti, nes iš pradžių buvo ieškota mašinraščiu spausdinto teksto vokiečių kalba, o atrastas ranka rašytas lietuviškas tekstas. Paradoksalu, tačiau toks visai valstybei reikšmingas dokumentas labai kuklus, su ryškiomis lankstymo žymėmis, parašytas ant nekokybiško popieriaus, pageltęs ir neišvaizdus. Po kuklia išvaizda slepiasi jo nenuginčijama reikšmė. Toks pasirodė ir renginio svečias, nesureikšminantis savo pasiekimų.
Profesorius pristatė ir dvi savo knygas „99 metai po įvykio“ bei „99 šimtosios“. Jo planuose ir trečioji knyga, papildanti dvi pirmąsias ir padedanti įminti užmintas painias mįsles. Pasak autoriaus, naujosios knygos pavadinime, be abejo, taip pat bus skaičius 9.
Lietuvos valstybingumo šimtmečio sukaktį įprasmino gyva pažintis su visiems mums svarbaus dokumento atradimo paslaptimis.

Vilkaviškio viešosios bibliotekos
Bibliografijos ir informacijos skyriaus vedėja
Gitana Pumerytė-Vosylienė