Ketvirtokai prisiminė knygnešius

Gražus ir įsimintinas renginukas skirtas Knygnešio dienai paminėti įvyko Kybartų progimnazijos „Saulės“ bibliotekoje. Jį suorganizavo ir suruošė minėtosios mokyklos bibliotekos bei Kybartų miesto bibliotekos bibliotekininkės su ketvirtų klasių mokytojomis Sonata Birštoniene, Laimute Kriščiūniene ir Asta Pasaulyte. Ankstyvą rytmetį Kybartų progimnazijos „Saulės“ ketvirtokėliai skubėjo ne į lietuvių kalbos pamoką, o į biblioteką. Prie degančios žvakelės vaikai perskaitė visų 55 Kybartų krašto knygnešių ir jų rėmėjų pavardes iš bibliotekininkės lūpų skambant prasmingiems žodžiams:
Kas uždegs vaškinę žvakutę?
Kas smėlio kauburėlį supils?
Už sunkų kelią, baugią naktį,
Ar kas mus, knygnešius, atmins?

Po to skambančioje tyloje visi žiūrėjome filmą „Knygnešys“, kuriame kūrėjai per knygnešio Mažvydo paveikslą vykusiai atskleidė sunkią visų knygnešių dalią, kai namais buvo miškas, kai šiltą lovą atstojo tik samanų paklotė, o nuo šalčio ir žvarbumos gelbėjo laužo šiluma ...Sunki ir dažnai tragiška tų Lietuvos didžiavyrių dalia: minėtasis knygnešys Mažvydas miršta pakirstas ligos..., tačiau paskutiniuose filmo kadruose matome, kaip krepšį su knygomis miško takeliu tempia jau kitas knygnešys...Nors graudi, bet labai pamokanti istorija net šioms dienoms. Prasmingi darbai vardan Lietuvos dar prasmingesni, kai jie turi pasekėjų ir tęsėjų. Tad turėtume žemai nulenkti galvas prieš knygnešius, kurių skausmingos ir nepaprastos gyvenimo istorijos moko net šių laikų žmones, kaip turėtume gerbti ir pastoviai puoselėti lietuvišką žodį, atgautąją demokratiją bei laisvę.

Kybartų progimnazijos „Saulės“ bibliotekininkės Lina Pilkauskienė, Dalė Blažienė ir Kybartų m. bibliotekininkė Roma Bruzbartienė