Knygnešio dienos minėjimas

Tiems, kas myli knygą, gimtąją kalbą, domisi istorija ir yra savo krašto patriotai šalia kitų įsimintinų dienų svarbi turėtų būti ir kovo 16-oji - Knygnešio diena. Tai diena, kurios, išskyrus lietuvius, neturi nė viena tauta, o mes galime didžiuotis tais žmonėmis, kurie spaudos draudimo laikais skleidė lietuvišką žodį.
Norėdami pagerbti tuos žmones, priminti jaunajai kartai dalelę istorijos, Vilkaviškio Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius kartu su Vilkaviškio pradine mokykla vykdė bendrą projektą. Nuo sausio 16 d. siūlėme mokiniams domėtis spaudos draudimo laikotarpiu ir piešti „Knygnešiui“. Piešiniai buvo pristatyti į Vaikų literatūros skyrių, išrinkti geriausi, surengta literatūros paroda „Knygnešiai - lietuviškos spaudos simbolis“. Kovo 15 dieną į Vilkaviškio Vaikų literatūros skyrių susirinko Vilkaviškio pradinės mokyklos „Knygnešiukų“ būrelio narės (vad. Asta Strazdienė), Vilkaviškio pagrindinės ir pradinės mokyklų mokiniai, kolegės.
Po įžanginio bibliotekininkės Marijos Žilienės ir „,Knygnešiukų“ būrelio vadovės - Vilkaviškio pradinės mokyklos direktorės Astos Strazdienės sveikinimo žodžių, knygnešiukės skaitė eiles, skirtas knygnešiams. Vilkaviškio pagrindinės mokyklos istorijos mokytoja Lionė Kraulėdienė pasakojo apie lietuviškos spaudos draudimo laikotarpį ir sunkų, bet prasmingą knygnešių darbą. Mokiniai sužinojo, kokiais būdais jie pereidavo sieną, kur slėpdavo knygas, kokius triukus naudodavo, norėdami apgauti žandarus, kur buvo spausdinamos lietuviškos knygos, kokios bausmės laukdavo, jei knygnešiai pakliūdavo žandarams. Vaikams buvo įdomu pavartyti pusantro šimto metų senumo lietuvišką maldaknygę. Pasirodo, į lietuviškų maldaknygių (o jų turėta kiekvienoje šeimoje) skaitymą caro valdžia žiūrėdavo šiek tiek atlaidžiau, mažiau už tai bausdavo. Mokytoja parodė ir daugiau vaizdinės medžiagos, o taip pat pasidžiaugė Vilkaviškio pradinės mokyklos „Knygnešiukių“ būrelio veikla, kurie ir buvo piešinių konkurso iniciatoriai. Akomponuojant muzikos mokytojai Violetai Bieliūnienei, būrelio mergaitės padainavo „Knygnešių giesmę“.
Piešinių konkursui „Knygnešiui“ geriausiai įvertinti Vilkaviškio pradinės mokyklos „Knygnešiukų“ būrelio narių darbai - Medos Matulevičiūtės, Vanesos Špringelytės, Gabijos Šarūnaitės. Mokinės dovanų gavo knygas. Visiems projekto dalyviams įteikti padėkos raštai.
Po renginio knygnešiukės išskubėjo aplankyti buvusios Knygnešių draugijos Vilkaviškio skyriaus pirmininkės Vitalijos Dambrauskaitės kapo.

Marija Žilienė
Vilkaviškio viešosios bibliotekos
Vaikų literatūros skyriaus bibliotekininkė