Atminimo ženklas knygnešiams

Šventinį kovo 16-osios, knygnešio dienos rytą, Vilkaviškio viešojoje bibliotekoje Vaikų literatūros skyriuje rinkosi mokiniai pagerbti knygnešius. Literatūros valandėlėje „Širdis - pilna lietuviškų žodžių“ dalyvavo Vilkaviškio krašto muziejaus vyriausia fondų tvarkytoja, laikinai einanti direktoriaus pareigas Elena Rupeikienė, fotografas, informacinių technologijų specialistas Kęstutis Inkrata, Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos mokiniai ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vilma Anelauskienė, Vilkaviškio pradinės mokyklos direktorė Asta Strazdienė ir knygnešiukai. Po sveikinimo žodžių skambėjo Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos mokinių deklamuojamos eilės gimtojo žodžio skleidėjams. Savo pasiruoštus eilėraščius paskaitė ir mažieji Vilkaviškio pradinės mokyklos mokiniai, kartu uždegdami žvakeles knygnešių atminimui. Tylos minute pagerbė anapilin iškeliavusius žinomus ir nežinomus knygnešius. Atminta ir ilgametė Vilkaviškio knygnešių draugijos pirmininkė a.a. Vitalija Dambrauskaitė. Apie knygnešių nelengvą dalią ir nepamatuojamą indėlį lietuvybės išsaugojimui pasakojo muziejininkė Elena Rupeikienė. Ji akcentavo, kad UNESCO knygnešystę įvertino kaip unikalią ir pasaulyje neturinčią atitikmenų. Elena Rupeikienė pasidžiaugė, kad nemažai Vilkaviškio krašto knygnešių pavardžių pateko į Knygnešių sienelės sąrašus Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje.
Pasakotoja apžvelgė ir kartu rodė iš muziejaus atsivežtus eksponatus: senąsias knygas, maldaknyges su įmantriais užsegimais, išpuoštas sagelėmis, įvairiomis sąsagėlėmis. Įspūdingai atrodė kuprinėlė, vaikai išbandė gripelinę su gripeliu (rašymo lentelę su rašikliu), kadangi popierius tais laikais buvo brangus, žmonės rašė ant lentelės. Dėmesį sukaustė didžiulis Griškų šeimos knygnešių lagaminas. Galima buvo aikčioti iš nuostabos pamačius 19 amž. atviruką, kuris išsaugotas muziejininkės giminaičių. Visus eksponatus buvo galima ne tik pamatyti, bet ir paliesti, pasklaidyti knygutes. Vilkaviškio krašto muziejaus darbuotojas Kęstutis Inkrata demonstravo skaidres apie Vilkaviškio knygnešius, apie kuriuos plačiau pasakojo muziejininkė, į pokalbį įterpdama po klausimą mokiniams. Teisingai atsakiusių į pateiktą klausimą, laukė siurprizas. Klausimų būta įvairių - apie knygnešius ir kada Lietuvoje buvo paskelbta nepriklausomybė. Laimingieji gavo dovanų po istorinį atviruką ar žurnalėlį. Mokiniai sužinojo apie lietuviškos spaudos platintojus: P. Mikolainį, P. Kriaučiūną, K. Grišką, J. Rimšą ir kitus. Taip jau įsijautėme į šį įdomų pasakojimą, kad nepajutome kaip praskriejo valandėlės laikas, o reikėjo išgirsti šmaikščias ir suvalkietiška tarme papasakotas pasakas, kurias įtaigiai, gražia lietuvių gimtąja tarme perteikė pasakoriai: Erikas Gudulevičius ir Lukas Butas. Abu mokiniai savo pasirinktus kūrinius skaitė ir rajoniniame liaudies kūrybos atlikėjų konkurse „Tramtatulis“.
Renginio dalyviai aktyviai dalyvavo viktorinoje „Knygnešiui atminti“. Mokiniai jau buvo pasirengę, daug ką prisiminė iš mokykloje įgytų žinių bei muziejininkės išsamaus pasakojimo. Todėl pakankamai lengvai jiems sekėsi atlikti užduotis. Susiskirstę komandomis: „Spindulys“, „Žvaigždė“, „Žiburėlis“ (pavadinimai paimti iš organizacijų, knygnešių kuopelių vardų), pradėjo atsakinėti į viktorinos klausimus. Reikėjo atsakyti į teorines ir praktines užduotis, atpažinti lietuvių tautos šviesuolius, pasakyti iš pateiktų nuotraukų, kuris Vilkaviškio krašto knygnešys ir kt. Greitai pavyko susitvarkyti ir su praktine užduotimi. Komandų kapitonai operatyviai surado V. Žvingilo koplytstulpyje įrašytas po tris skirtingas knygnešių pavardes. Nugalėtojais tapo „Žiburėlio“ komanda surinkusi daugiausiai taškų.
Pabaigoje kalbėjo Vilkaviškio knygnešių draugijos vadovė, Vilkaviškio pradinės mokyklos direktorė Asta Strazdienė. Ji padėkojo už aktyvų knygnešiukų dalyvavimą šventiniame renginyje padovanojo bibliotekos skaitytojams labai vertingą knygą „Kalbos ir literatūros keliu“, knygnešiukų pagamintus skirtukus.
Bibliotekininkės dėkingos visiems dalyvavusiems literatūros valandėlėje ir džiaugiasi, kad įvyko toks gražus gimtojo žodžio skleidėjų paminėjimas, įprasminant bendradarbiavimą su Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazija, pradine mokykla ir krašto muziejumi. Mokiniai pažadėjo, kad knygnešiai bus jų pasididžiavimo pavyzdys kaip reikia mylėti ir ginti kalbą ir Tėvynę.
Visi renginio dalyviai nusifotografavo greta knygnešių koplytstulpio prie viešosios bibliotekos, palikdami dar vieną atminimo ženklą pagerbiant knygnešius.

Irena Šapokienė
Vilkaviškio viešosios bibliotekos
Vaikų literatūros skyriaus bibliotekininkė