Edukacinis rytmetys „Atidarykime suvalkietiškų pasakų skrynelę“

Saulėtą vasario 26 dienos rytą, Vilkaviškio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje svečiavosi didelis vaikų būrys. Tai buvo vaikų l/d „Eglutė“ ugdytiniai „Drugeliai“ ir „Voveriukai“ su auklėtojomis. Juos pasitiko Kiškis Piškis, kuris ir pravedė edukacinį rytmetį. Pirmiausia jis džiaugėsi pristatydamas šiuos 2016 metus paskelbtais „Bibliotekų metais“ ir kvietė vaikus dažniau lankytis bibliotekoje, dalyvauti jos renginiuose ir daugiau skaityti knygučių. Vaikai buvo supažindinami su Lietuvos regionais. Žemėlapyje buvo rodoma, kur jie randasi. Aiškintasi, kokiame regione mes gyvename. Buvo pristatyti dažniausiai Suvalkijoje vartojami žodžiai, aiškintasi jų reikšmės. Vaikai klausėsi dviejų suvalkietiškų pasakų. Pirma pasaka buvo apie kiškutį su dainuojamaisiais intarpais, kuriuos vaikai kartu su Kiškiu Piškiu mokinosi dainuoti. Taip vaikai kartu įsitraukė į bendrą pasakos sekimą. Antra pasaka buvo sekama taip pat suvalkiečių tarme apie tris brolius, kurios vaikai klausėsi labai atidžiai. Taip pat vaikams buvo pasiūlyta nuspalvinti pirštukines kiškučių figūrėles, su kuriomis jie galės žaisti stalo ar šešėlių teatrą. Visi džiaugėsi smagiai praleistu laiku bei saldžiomis vaišėmis.

Ina Dubickaitė
Vilkaviškio viešosios bibliotekos
Vaikų literatūros skyriaus bibliotekininkė