„Gimtoji kalba - žmogaus garbė“

Gražiškių bibliotekoje buvo paminėta Tarptautinė gimtosios kalbos diena, kuri švenčiama vasario 21 d. Kalbininko J. Jablonskio žodžiai „Maža garbė svetimom kalbom kalbėti, didi gėda savos gerai nemokėti“ tapo literatūrinėje popietėje dalyvavusių Gražiškių gimnazijos 6 kl . moksleivių devizu. Popietės metu dalyviai kalbėjo ar reikia lietuvių tautai saugoti savo kalbą ir kas kelia grėsmę jai išnykti. Diskutavo ar mūsų seneliai kalbėjo vaizdžiau už mus , ar jie mokėjo pašmaikštauti , vienas iš kito nepiktai pasijuokti ,paukščio giesmelę pamėgdžioti. Moksleiviai pasimokė kokių žodžių nedera sakyti supykus. Savo emocijas išreikšti galima ir lietuviškais , neįžeidžiančiais posakiais. Moksleiviai išrinko geriausią sudrausminantį posakį nepraustaburniui „Kad tu nerastum keiksmams naujų žodžių“. Kur papildyti savo žinių lagaminą moksleiviams buvo pasiūlyta nuvykti į Lietuvių kalbos instituto Kalbos muziejų, kuris randasi Vilniuje. Apie muziejaus paslaptis sužinojome iš knygos “Lietuviais esame mes gimę“. Pabaigoje vaikai savo žinias tikrino viktorinoje „Neieškok žodžio kišenėje“. Žaismingi ir išradingi atsakymai buvo įvertinti rankų darbo knygų skirtukais ir saldumynais.

Kristina Blauzdžiūnaitė
Vilkaviškio viešosios bibliotekos
Kultūros projektų vadovė