Literatūrinė popietė „Vaikeliai, mylėkite knygą“

Paminėti knygnešio dienos, pagerbti Vilkaviškio krašto knygnešius į Vilkaviškio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrių atvyko Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos 4-os klasės mokiniai ir jų mokytoja Vilija Vyšniauskienė. Malonu bendrauti su vaikais, kurie yra daug girdėję apie spaudos draudimo laikotarpį ir gali patys papasakoti, diskutuoti. Akimirką susirinkusieji mintimis nusikėlė į 1864-1904 m. kaip mūsų protėviai ne ginklu, o knyga rankose kovėsi dėl savo gimtojo žodžio išlikimo. Literatūros popietėje, bibliotekininkė akcentavo, kad knygnešių žygdarbius įkvėpė mūsų tautos ąžuolai: Jonas Basanavičius, Vincas Kudirka, vyskupas Motiejus Valančius ir daugelis kitų įžymių to laikotarpio aktyvistų. Mokiniai pritarė, kad už išsaugotą lietuvybę esame dėkingi knygnešiams. Ąžuolo progimnazijos ketvirtokai deklamavo alvitietės, buvusios mokytojos Bronės Vilemaitienės eiles „Knygnešiai“, vienuolikamečio Juozapo - Vytauto Baužio eilėraštį „Mano prosenelis“, skaitė žodžius, pasakytus Kaune prie knygnešių paminklo. Pagerbdami Vilkaviškio knygnešius mokiniai uždegė žvakę ir padėjo gėles prie Viešosios bibliotekos kieme esančio medinio koplytstulpio. Renginio eigoje, Rokas, palinkęs prie molberto, piešė įsivaizduojamą knygnešį. Skaidrių pagalba mokiniai sužinojo, kad vyskupo Motiejaus Valančiaus vardas siejamas su lietuviškos spaudos draudimo laiku ir pirmųjų knygnešių organizacijų steigimu. Plačiau papasakota apie knygnešių karalių - Jurgį Bielinį, kurio 170 - osios gimimo metinės sukako būtent kovo 16-ąją. Ketvirtokai buvo susitelkę ir užtikrintai atsakinėjo į klausimus apie caro valdymo metais Lietuvoje uždraustus spaudinius, kuriuos nešė platintojai: kokiais vardais jie buvo vadinami, kur buvo slepiami nuo žandarų. Mokiniai susidomėję išklausė apie slaptas mokyklas ir daraktorius, kaip ir kokiomis sąlygomis jų bendraamžiai mokėsi skaityti ir rašyti.
Prisiminti atminimo paminklai: knygnešių sienelė, knygnešių giraitė, koplytstulpis prie bibliotekos, kad knygnešystė 2004 metais UNESCO įvertinta kaip neturinti atitikmens pasaulio istorijoje. Ketvirtokai, norėdami daugiau prisiminti apie Vilkaviškio krašto knygnešius, daraktorius, kitus aktyvistus, vienaip ar kitaip prisilietusius prie lietuviško žodžio išsaugojimo, skaitė jų pavardes. Bibliografės Gražinos Cikanavičienės parengtą knygnešių sąrašą ir Žydruolės Tumosaitės užrašytą popieriaus ritinėlyje, pagarbiai skaitė mokiniai ir jų mokytoja, tuo pačiu pažvelgdami į rodomą lietuvišką filmą „Knygnešys“(Režisierius J. Trukanas). Renginio dalyviams Vaikų literatūros skyriuje buvo parengta retų ir saugomų spaudinių paroda „Ką skaitė mūsų senoliai“. Tai unikali knygų ekspozicija, kurios autentiškumą byloja leidinių išleidimo metai, leidyklų pavadinimai: 1889, 1890, 1902 - ieji.... Knygas parašė: J. Basanavičius, Aišbė, Juozas Baltūsis ir kt. Iš protėvių knygų skrynios ištraukėme penkiasdešimt leidinių, iš jų galima paminėti: „Medega“ musu tautiszkai vaistinykystai, 1898 m. parūpino dr. J. Basanavičius“ Lietuviszkos pasakos“, Stagaro spaustuvė,1902 m. „Lenkai Lietuvoje“ Dr. J.Basanavičius, Lietuvos spaustuvė, 1903 m. Lazdynų Pelėda „Našlaitė“, Tilžė. 1902 m. P. Mikolainis „Trachoma, arba sergėkite akis“ 1904 m. Bibliografjos skyrius paskolino spaudinius, kad jaunoji karta galėtų susipažinti kokios ir kaip atrodo knygos, kurios buvo leidžiamos ir platinamos spaudos draudimo laikotarpiu. Leidiniai daugiau kaip 100 metų senumo įdomūs savo išvaizda ir intriguojančiu turiniu. Pamačius jas - didžiulis noras pasklaidyti, tačiau dėl laikmečio kai kurių knygų kampučiai, viršeliai apsitrynę, aptrupėję. Mokiniai galėjo jas stebėti, neliesdami, kad būtų galima kiek ilgiau išsaugoti kitoms kartoms. Šiems vaikams labai pasisekė, kad galėjo pamatyti leidinius, kurie yra neįkainojami ir rodomi tik ypatingomis progomis.
Renginio pabaigoje mokiniai pažadėjo prisiminti lietuviško žodžio skleidėjus, gerai mokytis, daug skaityti, puoselėti gimtąją kalbą.

Irena Šapokienė
Vilkaviškio viešosios bibliotekos
Vaikų literatūros skyriaus bibliotekininkė