Edukacinės pamokėlės „Pažintis su biblioteka ir jos istorija“

Birželio 6, 9, 12 dienomis Vilkaviškio viešojoje bibliotekoje lankėsi trys pagal vaikų socializacijos programą stovyklaujančių mokinių ekskursijos: Vilkaviškio r. Žaliosios Vinco Žemaičio pagrindinės mokyklos 4 - 7 klasių mokiniai (15) ir dvi mokytojos, Vilkaviškio pradinės mokyklos 1 - 4 klasių mokiniai (40) ir keturios mokytojos, Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos 5 - 6 klasių mokiniai (14) ir trys mokytojos. Ekskursijų metu Vaikų literatūros skyriaus vedėja Alvina Radžvilienė ir bibliotekininkė Irena Šapokienė pravedė edukacines pamokėles: virtuali ekskursija po Vilkaviškio rajono savivaldybės viešąją biblioteką, kurioje buvo rodomos skaidrės ir pasakojama apie bibliotekos istoriją, supažindinama su bibliotekoje esančiais skyriais ir jų veikla, apžvelgti 2016 - 2017 metų Vaikų literatūros skyriaus renginiai. Bibliotekininkės papasakojo apie prie bibliotekos lauke esantį koplytstulpį knygnešiams ir paminklą „Stalinizmo aukoms atminti“. Mokiniams dalijome skirtukus su bibliotekos kontaktine informacija, kvietėme vaikus dažniau lankytis bibliotekoje ir vasarą draugauti su knyga.

Alvina Radžvilienė
Vilkaviškio viešosios bibliotekos
Vaikų literatūros skyriaus vedėja