Pirmosios knygelės šventė „Negęstanti pasakos šviesa”

Gegužės 22 dieną į Vilkaviškio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrių atskubėjo bibliotekos draugai - Vilkaviškio vaikų lopšelio darželio „Pasaka“ priešmokyklinio ugdymo „Pelėdžiukų“ grupė, Vilkaviškio vaikų lopšelio - darželio „Buratinas“ priešmokyklinio ugdymo „Debesiukų“ grupė ir Vilkaviškio vaikų lopšelio - darželio „Eglutė“ ikimokyklinio ugdymo „Boružėlių“ grupė. Ši diena buvo nepaparasta - vyko pirmosios knygelės šventė „Negęstanti pasakos šviesa“. Vaikučiai atėjo nešini piešiniais tema „Vaikystė su knyga“, kurie papuošė Vaikų literatūros skyrių ir puikuojasi bibliotekos internetinėje svetainėje galerijoje vaikams. Priešmokyklinio ugdymo grupių vaikučiai jau rudenį keliaus į mokyklą, tad į biblioteką buvo pakviesti tam, kad užsimezgusi graži draugystė nenutrūktų. Kalbėjomės apie neišmatuojamą skaitymo naudą ir svarbą, apie šio įgūdžio formavimą nuo mažų dienų. Žaidėme mįslių žaidimą, skaitėme žymių žmonių mintis apie knygas ir skaitymą. Susirinkusiems į šventę darželių ugdytiniams Vilkaviškio pradinės mokyklos dramos būrelis „Kaukučiai“, kuriam vadovauja mokytoja Lina Skaisgirienė, parodė vaidinimą „Garsų ir spalvų pasaulis“. Tai buvo nuostabus pasirodymas, kuris visus nukėlė į garsų ir spalvų pasaulį, sukeliantį tam tikras emocijas. „Kaukučių“ vaidinimas buvo kaip įvadas į emocijų knygelės „Pasakyk, ką jauti“ pristatymą, kurią parašė Cristina Nunez Pereira, iš anglų kalbos vertė Elžbieta Kmitaitė, išleido leidykla „Alma litera“ 2017 metais. Tai yra psichologinio pobūdžio knyga vaikams. Knygos anotacija: Kalbėti apie jausmus vaikams yra nemenkas iššūkis. Kartais jie nežino, kaip juos išsakyti ar pavadinti, o kartais aiškiai suvokia, ką jaučia, tačiau nedrįsta apie tai prabilti, nes jų jausmai „blogi“ - taip jie būna girdėję savo aplinkoje. Nėra „gerų“ ir „blogų“ jausmų. Kiekviena emocija, kiekvienas jausmas yra reikalingas ir prasmingas, tik svarbu jį įsisąmoninti, pažinti, išjausti ir mokėti įvardyti. Juk savo emocijų atpažinimas ir įvardijimas, gebėjimas suprasti kito žmogaus patiriamas emocijas ir jausmus yra nepaprastai vertingas įgūdis, padedantis kurti pilnaverčius santykius tiek su savimi, tiek su išoriniu pasauliu.
Tad imkite į rankas šią EMOCIJŲ KNYGĄ ir leiskitės drauge su savo vaikais į kelionę po nepaprastai spalvingą ir įdomų jausmų pasaulį. Ir šalia kasdienių klausimų: „Kaip sekėsi mokykloje ar darželyje?“, „Ką naujo išmokai?“ vaikus padrąsinkite kalbėti apie patiriamas emocijas ir jausmus: „Pasakyk, kaip tu jautiesi?“. Jurgita Smiltė Jasiulionienė „Vaikų linijos“ psichologė
Šioje knygelėje yra aprašytos 42 emocijos: švelnumas, meilė, neapykanta, pyktis, susierzinimas, stresas, palengvėjimas, ramybė, laimė, pasimėgavimas, liūdesys, gailestis, sąžinės, graužatis, kaltė, gėda, nesaugumas, drovumas, sumišimas, baimė, nuostaba, pasibjaurėjimas, priešiškumas, palankumas, kai būname nesuprasti, bejėgiškumas, vienatvė, nostalgija, melancholija, nuobodulys, džiugesys, entuziazmas, euforija, pasidavimas, nusivylimas, kai jaučiamės sužlugdyti, susižavėjimas, pavydas, troškimas, pasitenkinimas, pasididžiavimas, malonumas, dėkingumas.
Paskaitę keletą emocijų aprašymų, pakvietėme vaikus kurti „Emocijų knygelę“, kiekvienas piešė renginio metu patirtus jausmus ant specialiai paruoštų lapų, kurios kiekviena grupė surišo ir pasigamino savo knygelę.
Dėkojome visiems, kad atvyko pas mus į biblioteką, tikime, kad ši šventė paskatins būsimuosius pirmokus pamilti, gerbti knygą ir kad nuo šiol knygelė juos lydės visą gyvenimą ir atves vėl pas mus į biblioteką skaityti.

Alvina Radžvilienė
Vilkaviškio viešosios bibliotekos
Vaikų literatūros skyriaus vedėja