Edukacinės pamokos „Pažintis su biblioteka ir jos istorija“

Rugsėjo 14 dieną Vilkaviškio viešojoje bibliotekoje lankėsi Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos 6 a klasės mokiniai ir jų auklėtoja Dalia Lapaitienė. Edukacinės pamokos metu Vaikų literatūros skyriaus bibliotekininkė Irena Šapokienė papasakojo bibliotekos istoriją, paminėjo, kokios iškilios asmenybės baigė tuometinę „Žiburio“ gimnaziją, pasidžiaugė šiemet minimomis labai gražiomis sukaktimis: bibliotekai - 90, „Žiburio“ gimnazijai - 100. Su Vaikų literatūros skyriaus veikla, fondais, interaktyviomis knygomis ir kaip tapti skaitytoju supažindino vedėja Alvina Radžvilienė. Apie Skaitytojų aptarnavimo skyriaus darbą pasakojo vedėja Marija Žilienė, Bibliografijos ir informacijos skyriaus įdomiausias knygas pristatė vedėja Gitana Pumerytė - Vosylienė. Šeštokams labai patiko Spaudinių komplektavimo ir tvarkymo skyriuje, kuriame juos pasitiko ir apie knygų tvarkymą papasakojo bibliotekininkė Valė Širvaitienė. Ekskursijos metu mokiniai suprato, kokią naudą jiems gali suteikti biblioteka.
Rugsėjo 28 dieną susipažinti su biblioteka atvyko Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos 5 c klasės mokiniai, kurios atlydėjo mokytoja Rita Lozoraitienė. Vaikų literatūros skyriaus vedėja Alvina Radžvilienė penktokams pravedė virtualią ekskursiją po Vilkaviškio rajono savivaldybės viešąją biblioteką „Čia gyvena knygos“, kurios metu vaikai išgirdo ir pamatė iliustruotą bibliotekos istoriją, apie teikiamas paslaugas, kokias funkcijas atlieka penki bibliotekoje esantys skyriai, plačiau susipažino su Vaikų literatūros skyriaus veikla, knygų fondu, periodiniais leidiniais, svarbiausiais renginiais, susitikimais su rašytojais, Metų knygos rinkimų akcija, Šiaurės šalių bibliotekų savaitės renginiais, Nacionaline bibliotekų savaite ir kita. Penktokai ir realiai aplankė visus bibliotekos skyrius. Didelio susidomėjimo sulaukė interaktyvios knygos su papildyta realybe, tai Selemono Paltanavičiaus „Metų ratas“, Gintaro Kaltenio „Rainiuko Pikselio kelionės po Lietuvos miestus“, interaktyvus žurnalas vaikams „Laimiukas“ ir kt. Susitikimo pabaigoje visi mokiniai dovanų gavo po rankų darbo knygų skirtuką.

Alvina Radžvilienė
Vilkaviškio viešosios bibliotekos
Vaikų literatūros skyriaus vedėja