Prisiminimai liudija...

Sausio 11 d. paauglių Knygos bičiulių klubo narės - Paulina, Viktorija ir Ramunė aplankė kuklų, bet garsų vilkaviškietį, kuris joms papasakojo apie II Pasaulinį karą. Kai pro langą krito lengvai gražios, mažos snaigutės, mergaitės susidomėjusios klausėsi Kosto Janulaičio. Tuomet dar būdamas paauglys jis išgyveno karo baisumus, kuriais šiandien dalijosi. Šis žmogus yra žinomas, nes jis buvo aktyvus bei prisidėjo prie mūsų miesto augimo ir yra pirmasis atgimstančios Lietuvos Sąjūdžio Vilkaviškio iniciatyvinės grupės kūrėjas. Šis žmogus nėra paprastas Vilkaviškio miesto gyventojas, jį galima pavadinti ir rašytoju, nes yra parašęs bei išleidęs savo knygelę „Budavonės kankiniai”, kurioje rašė kaip buvo elgiamasi su kunigais Antrojo pasaulinio karo metu. Paauglės liko patenkintos bendravimu su žymiu kraštiečiu, kuris netrukus švęs savo garbingą 92-ąjį gimtadienį. Šia naudinga informacija mokinės pasidalins su kitomis Knygos bičiulių narėmis bei įgytas žinias pritaikys istorijos pamokose. Mokinės dėkingos Kostui Janulaičiui už įdomų ir jaudinantį pasakojimą bei jo kūrybos leidinį „Budavonės kankiniai”.

Viktorija Raginytė
Vilkaviškio viešosios bibliotekos
Paauglių Knygos bičiulių klubo narė